29 mei 2023

NIEUW! Magazine Mediawijs Opvoeden

Generatie Z is geboren tussen 1996 en 2010. Ze zijn jong en (bijna) altijd online. Het is een generatie digitieners die is opgegroeid met een telefoon of tablet in de hand en niet beter weet dan dat internet en wifi altijd en overal beschikbaar zijn. Volgens onderzoek van Ipsos staan ze tot wel dertien uur per dag bloot aan media. 

Hoe kan jij als (groot)ouder of opvoeder deze generatie helpen in het wijs omgaan met media? Youth for Christ lanceert Mediawijs Opvoeden, een gratis magazine voor opvoeders over media-opvoeding. Zij zien ouders ermee worstelen dat hun kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen in de online wereld en willen d.m.v. dit magazine handreikingen bieden.

Het magazine bevat artikelen met thema's als: Is TokTok echt zo gevaarlijk? Waarom zijn influencers zo populair en challenges zo aantrekkelijk? Hoe ziet de seksuele ontdekkingstocht via de smartphone van je kind eruit? Waarom is urenlang gamen goed voor je kind en hoe ga je om die die eeuwige discussie over schermtijd? 

In het magazine komt nog veel meer aan bod: ouders die opbiechten hoeveel tijd ze zelf achter een scherm doorbrengen, een mediacoach die vertelt waarom gamen goed is voor kinderen, antwoord op al je vragen over de nieuwste online trends en inzicht in Generatie Z – de jongeren van nu. Kortom: een magazine vol informatie en handvatten over opvoeden in de online leefwereld van kinderen en tieners.

Mediawijs opvoeden is prachtig vormgegeven en nodigt uit om te lezen. Door alle tips en 'weetjes' door het hele magazine heen, leest het prettig. Aanbevolen aan alle (christen) ouders en opvoeders.

Ben je nieuwsgierig geworden? Vraag Mediawijs Opvoeden aan via  de website van Youth for Christ.

28 mei 2023

Opmerkelijke paralellen tussen de wet en het Pinksterfeest


Vandaag mogen we met elkaar het Pinksterfeest vieren, een bijzonder feest waarbij we stil mogen staan bij het feit dat God Zijn Heilige Geest gáf en nog steeds wil geven. We ontvangen de Heilige Geest (worden gedoopt met de Heilige Geest) wanneer we Jezus Christus in ons leven aannemen. De Geest schenkt kracht in ons nieuwe leven en Hij begint een levenslang veranderingsproces, waardoor we steeds meer op Jezus Christus mogen gaan lijken. Meer over het Pinksterfeest kun je lezen in Handelingen 2.

Weet je dat er opmerkelijke paralellen zijn tussen Exodus 20 (het ontvangen van de wet voor het volk Israël) en de gebeurtenissen op de eerste Pinksterdag in Handelingen 2?
Er waren verschijnselen op de berg Sinaï die er ook waren bij de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Oscar Lohuis schrijft er in zijn boek 'Zien en Leven' - geestelijke vernieuwing door het evangelie het volgende over:

'En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was beefde' (Exodus 19:16). Dat duidt op hard lawaai en veel geluid. In Handelingen 2:2 lezen wij dat ook daar ineens een hard geluid was: 'En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldig windvlaag en dat vervulde het het huis waar zij zaten'.

22 mei 2023

Een andere kijk op je identiteit


Het woord ‘identiteit’ wordt tegenwoordig veel gebruikt in de wereld om ons heen. Je kunt je identiteit ontlenen aan je afkomst, ras, nationaliteit, omgeving, geslacht of zelfs aan je kleding. Wanneer je in een van deze dingen gekwetst wordt, kun je je aangevallen of beledigd voelen. Bij sommige mensen kan dit zelfs leiden tot verwarring rondom wie ze zijn, een identiteitscrisis.

Wanneer we onze persoonlijkheid alleen ontlenen aan bovenstaande fysieke omstandigheden, ontlenen we onze identiteit aan onszelf. Wij bepalen dan wie we (willen) zijn en stellen onszelf centraal. Dit kan bewust gedaan worden, omdat je wilt bepalen wie je bent of wilt worden. Deze hedendaagse opvatting hangt nauw samen met het zelfbeschikkingsrecht van de mens. ‘Ik bepaal zelf wel wat ik wil en ik weet heel goed wat goed en slecht is.’

Maar wist je dat er ook een totaal andere manier bestaat om tegen je identiteit aan te kijken? Want wat als je de God van de Bijbel als ‘uitgangspunt’ van je persoonlijkheid neemt? Christenen krijgen daardoor een compleet ander beeld. De Bijbel vertelt dat wij zijn geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27). Door de zondeval - de breuk met God - kwam de mens in zekere zin in een identiteitscrisis. Hij raakte het spoor bijster en is daarmee God kwijtgeraakt en het doel waarvoor hij als mens geschapen is (Romeinen 11:36). Door te geloven in de Here Jezus, Zijn offer aan het kruis te aanvaarden en terug te keren naar Hem, kunnen we die relatie herstellen.

Dit is het begin van een blogbericht dat ik mocht schrijven voor 'Ik zoek God'. Lees HIER mijn hele blogbericht.

Aan de zijkant van mijn blog zijn via het logo van 'Ik zoek God' al mijn blogberichten in te zien.

 

16 mei 2023

Gods grote plan - Gezinsbijbel - recensie

Via uitgeverij Gideon kreeg ik een prachtige kinderbijbel in handen: Gods grote plan. Deze gezinsbijbel, die gericht is op kinderen van ongeveer 6 tot 11 jaar, is uitgegeven in samenwerking met stichting Israël en de Bijbel en is geschreven door Carina van Wijck.

Kinderbijbels zijn er tegenwoordig er in alle soorten en maten. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze nooit de hele Bijbel bevatten en dus eigenlijk een bundeling losse bijbelverhalen zijn. Hoe leer je je kinderen dan wat de rode draad is in al die verhalen?

In Gods grote plan vind je bekende en minder bekende bijbelverhalen. Daarnaast vind je kaders met leerzame achtergrondinformatie die je helpen om die grote lijn te zien. Bij de verhalen uit het Oude Testament tref je kaderteksten die vooruitwijzen naar de beloofde Messias, onze Here Jezus Christus. En bij de verhalen uit het Nieuwe Testament vind je de Beloofd=beloofd kaders, die laten zien hoe de Here Jezus beloften van God uit het Oude Testament vervulde. 

De opzet van deze kinderbijbel is dat kinderen ontdekken wat de grote lijn is die door alle geschiedenissen heenloopt: Gods plan met Israël en de wereld. De verhalen staan daarom in chronologische volgorde, die soms afwijkt van de volgorde waarin de Bijbelboeken staan.

9 mei 2023

'Elk moment...' - Amir Tsarfati - recensie

Het nieuws is somber en de wereld bevindt zich op een hellende glijbaan. Wanneer je ziet dat deze dingen beginnen te gebeuren, moet je je hoofd niet laten hangen in verdriet, zegt Gods Woord. Kijk in plaats daarvan omhoog - je verlossing is nabij. Word je daar blij van? Dat is wel de bedoeling. Jezus komt terug voor Zijn Gemeente en we kunnen Hem ontmoeten in de wolken - dat kan nu elke dag gebeuren (blz. 26)

Amir Tsarfati, een geboren Israëliër, onderzoekt de Bijbelse profetieën en laat zien wat er vandaag in het Midden-Oosten gaande is. Voor mijn bloglezers zal deze naam geen onbekende zijn want ik heb al diverse boekrecensies van hem op mijn blog geplaatst en heb geprobeerd uit te leggen hoe belangrijk het is om met de Gods profetische plan bezig te zijn.

Het pocketboekje  'Elk moment...' dat slechts 64 pagina’s telt, is onlangs verschenen bij Het Zoeklicht. Het leest makkelijk weg en bevat allerlei gedeelten uit eerdere boeken van Tsarfati aangevuld met nieuwe gedeelten en feiten die Bijbels onderbouwd zijn.
Hij toont aan dat we naar Jezus Christus uit mogen zien en in die verwachting mogen leven. In de duistere wereld van vandaag kan alleen Hij ons echte hoop geven. De inhoud van het boekje is opgedeeld in drie hoofdstukken:
1. Het kan nu elke dag gebeuren
2. De vijgenboom en de laatste generatie
3. Wanneer de weerhouder niet langer weerhoudt

'Elk moment… ' zal je helpen om te begrijpen wat de volgende stap is in Gods profetische plan. Het kan niet anders dan dit boekje je zal bemoedigen en zal laten zien dat de komst van Jezus Christus en het herstel van Zijn volk heel dichtbij is.

3 mei 2023

Onze hoogste prioriteit: Bijbel of dagboek?


Bijbelse dagboeken kunnen ons helpen bij het lezen en begrijpen van de Bijbel. Met name aan het begin van een nieuw jaar ligt de christelijke boekhandel er vol mee. Er zijn doorgaans meerdere keuzemogelijkheden: geschreven door één of meerdere auteurs, thematisch, het kerkelijk jaar volgend, etc. Daarnaast zijn er dagboeken voor bepaalde doelgroepen of bij een specifieke Bijbelvertaling. Iedereen kan wel een passend exemplaar vinden. Een voordeel van een dagboek is dat het makkelijk is in gebruik en wanneer we een drukke dag hebben, is het verleidelijk om ‘gauw’ even een kort stukje ‘kant en klare uitleg’ te lezen.

Er zijn veel dagboeken waar waardevolle, opbouwende dingen in staan en die ons kunnen helpen bij het begrijpen van Gods Woord, maar er schuilt een gevaar in wanneer we alléén een dagboek lezen en niet de Bijbel erbij pakken.

24 april 2023

'Goed werk' - Tim Keller - recensie

Niet zo lang geleden werd in een Bijbelstudie geattendeerd op het boek 'Goed werk' van Tim Keller (verschenen in 2018). De subtitel luidt: Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld. De titel trok mijn aandacht en via een zacht prijsje heb ik het tweedehands op de kop getikt. En... ik heb er geen spijt van. Het is een boek dat tot nadenken aanzet en waar veel over te zeggen valt. 

In dit boek schrijft Keller hoe het evangelie het dagelijks werk van een christen beïnvloedt. ‘Het evangelie zou je dankbaar, nederig vredig en genereus moeten maken. Als je die dingen niet laat zien op je werk, dan betekent dat dat het evangelie je nog niet zo veranderd heeft als het je zou moeten hebben veranderd. Op de lange termijn maakt het evangelie je bovendien een goede werker. Mensen willen dan graag met je samenwerken, het maakt je baas blij. Het evangelie heeft uiteindelijk zeer praktische gevolgen van hoe je bent op je werk.’
De christelijke visie op werk houdt in dat christenen werken om anderen te dienen. Dit kan leiden tot een bloeiend, professioneel en evenwichtig persoonlijk leven. In dit boek laat Keller zien hoe uitmuntendheid, integriteit, discipline, creativiteit en passie op de werkvloer kunnen worden beschouwd als handelingen van aanbidding.

Dit is een korte en bondige samenvatting van het boek. Door het hele boek verspreid staan mooie treffende uitspraken en worden veel citaten van andere schrijvers, voorgangers of bekende (niet-)christenen aangehaald. Eerlijk gezegd vond ik de citaten en verwijzingen soms wat té overweldigend maar ze worden goed uitgelegd en onderbouwd waardoor je toch weer verder wilt lezen.

17 april 2023

Wat is het volk van God?

 


Wie wordt er gerekend tot het volk van God? Is dat het Joodse volk Israël, of zijn dat alle mensen die in Hem geloven? Of zijn christenen het volk van God?

Het volk Israël
Wanneer we in de Bijbel over Abraham lezen, zien we dat God met hem een plan heeft. Hij wil namelijk het nageslacht van Abraham tot een groot volk maken: het Joodse volk Israël. God sluit zelfs een verbond (bindende afspraak tussen twee partijen waarbij beloften en verplichtingen worden uitgesproken en vastgelegd) met hem - je kunt hierover lezen in Genesis 12. Naast dit verbond heeft God nog een aantal andere verbonden met het volk Israël gesloten. Israël wordt daarom ook wel Gods ’verbondsvolk’ genoemd en het wordt zelfs een heilig volk genoemd. Het woord ‘heilig’ betekent in de Bijbel ‘apart gezet’. De verbonden die God met Israël sloot zijn eeuwigdurend. God is nog altijd actief bezig met Zijn volk Israël, en er komt een tijd dat Hij dit zichtbaar voor de hele wereld zal doen. We kunnen dus zeggen dat Israël het volk van God was, is en blijft. Lees ook eens Romeinen hierover; daar staat beschreven dat Israël voor zijn voortbestaan een garantie heeft van de Schepper Zelf.

11 april 2023

God is meer dan een 'ingrediënt'

Een bekend Bijbelverhaal is dat van Jakob en Esau. Als Esau op een dag thuiskomt van het jagen zegt hij tegen zijn broer Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Dat hem dit zijn eerstgeboorterecht kost, daar geeft hij niet om. Esau koos voor een snelle oplossing zonder na te denken over de gevolgen. Hij koos een makkelijke weg (althans dat dacht hij) en wilde zo snel mogelijk datgene waar hij op dat moment behoefte aan had.

Een beetje vergelijkbaar - maar toch ook weer anders - is het verhaal dat we kunnen lezen in het Evangelie van Johannes. In hoofdstuk 4:1-15 vinden we eveneens een bekend verhaal. De Here Jezus spreekt hier met een Samaritaanse vrouw op het heetst van de dag bij een waterput. Waarschijnlijk kwam ze rond het middaguur vanwege haar reputatie en om contact met mensen te vermijden. (Onlangs hoorden wij hier een indringende preek over van Gor Khatchikyan waar deze situatie treffend wordt uitgelegd. De preek is HIER terug te zien/luisteren en begint bij minuut 36). 
Op een gegeven moment zegt de Here Jezus tegen de vrouw in vers 13-14:
Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen; maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.
De vrouw antwoordt: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

4 april 2023

Bijbellezen en bidden met je kinderen - deel 2 in de serie 'Christelijke opvoeding, een (op)gave’

In het vorige deel van deze serie hebben we kunnen lezen hoe belangrijk het is om als ouders je kinderen al jong bij de Heere te brengen, zodat ze Hem kunnen leren kennen. Maar dat zullen ze pas écht doen wanneer ze Zijn Woord zullen horen, begrijpen Wie Hij is en hoe Hij bij hun levens betrokken wil zijn.

Voorlezen uit een kinderbijbel
Nu zal het voor veel ouders die hun kinderen christelijk willen opvoeden min of meer vanzelfsprekend zijn dat er, al dan niet aan tafel, uit een peuter- of kleuterbijbel wordt voorgelezen. Het is een prachtige manier om kinderen vertrouwd te maken met het lezen van de Bijbel. Hoewel er niets mis is met het voorlezen uit een (betrouwbare) kinderbijbel, is het wel spijtig dat veelal de bekende Bijbelverhalen uitgekozen worden en minder bekende gedeelten niet of nauwelijks aan de orde komen. Hoe belangrijk het voorlezen ook is, op enig moment komt er een dag dat je als ouders je kinderen moet gaan aanmoedigen om zelf de héle Bijbel te gaan lezen.

Je kinderen zélf leren Bijbellezen
Ook wij lazen, toen de kinderen nog klein waren, een kinderbijbel met aansprekende illustraties, passend bij de leeftijd van het jongste kind. Toch wilden we na verloop van tijd meer verdieping aanbrengen in het Bijbellezen. Toen onze jongste telg inmiddels redelijk kon lezen, zijn we als gezin echt sámen de Bijbel gaan lezen.
Na de avondmaaltijd startte mijn man vaak met het betreffende gedeelte en vervolgens lazen de kinderen - om en om - een of twee verzen hardop. Ieder kind had een eigen Bijbel in een niet al te moeilijke vertaling. Het voordeel hiervan was dat de kinderen hun aandacht er goed bijhielden en probeerden te begrijpen wat ze lazen. En wanneer ze een vers niet (helemaal) begrepen, konden we direct uitleggen wat er bedoeld werd. Als ouders sloten we het gedeelte dan weer af. Na afloop stelden wij vragen om te kijken of ze er wat van opgestoken hadden en probeerden we het praktisch te maken. Veelal kwamen ze ook zelf met vragen en kwamen er mooie gesprekken op gang.