6 februari 2023

Wat betekent het om 'tienden' te geven en waarom zou je dat doen?

 


Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen 10 procent van hun inkomen weggeven. Maar waar komt dit principe vandaan en waarom zou je dat eigenlijk doen?

Oorsprong
Wanneer we in de Bijbel lezen, komen we het geven van tienden al tegen in het eerste Bijbelboek. Ook in andere boeken van het Oude Testament (o.a. Numeri en Deuteronomium) kunnen we erover lezen. In het Oude Testament wordt gesproken over de twaalf stammen van Israël. Eén van die stammen was de stam Levi - zij werden Levieten genoemd. De Levieten waren behulpzaam bij de diensten in de tabernakel en de tempel; zij dienden de priesters. Zij deden dienst in het huis van God en hadden dus een bijzondere taak van God gekregen. Om volledig vrij te zijn ten behoeve van de dienst van de Heer, werden aan hen tienden gegeven (Num.18: 1-32). Zij ontvingen van de overige stammen een tiende deel van o.a. de opbrengst van het veld, hun vee en hun inkomen. Op deze manier konden ook de Levieten voorzien in hun levensonderhoud. Het was een wet die door God was ingesteld met als doel dat niemand gebrek zou leiden.

Dit is het begin van mijn blogbericht dat ik mocht schrijven voor 'Ik zoek God'.

Lees HIER mijn hele blogbericht. 

Aan de zijkant van mijn blog zijn via het logo van 'Ik zoek God' al mijn blogberichten in te zien. 

 31 januari 2023

Je kind leren de Here te kennen en lief te hebben - deel 1 in de serie 'Christelijke opvoeding, een (op)gave’

 


Tegenwoordig ligt het gezin meer dan ooit onder vuur. Toch is deze ‘instelling’ ontzettend belangrijk omdat onze hemelse Vader de bedenker ervan is. Gezinnen bestonden al voordat er landen, steden regeringen of kerken waren. Binnen een gezin kan in alle rust Gods Woord onderwezen worden en kun je kinderen leren de Here te kennen en Hem lief te hebben door Hem in het middelpunt van het gezin te plaatsen. Titus 2:4 leert ons dat onze kinderen (en partners) belangrijker zijn dan alle andere menselijke relaties en verantwoordelijkheden. Bovendien kan binnen het gezin karakter en integriteit worden gevormd, krijgen waarden en normen vorm en worden doelen gesteld. Het gezin is en blijft de hoeksteen van de samenleving.

Praktisch vormgeven
Veel christelijke ouders zullen al beginnen met bidden voor hun kind voordat het geboren is. Na de geboorte zullen de meesten hun kindje laten dopen of opdragen. Een prachtige start aan het begin van een pril mensenleven. Ouders beloven hun kind het christelijk geloof vóór te leven en het te zullen onderwijzen uit Gods Woord zodat het de Here zal leren kennen. Maar het moet natuurlijk niet bij deze belangrijke beloften blijven. Het is goed om erover na te denken hoe aan deze beloften praktisch vormgegeven kan worden in het leven van onze kinderen.

26 januari 2023

Van alles wat...

 

Deze keer een korte blog met een aantal tips en wetenswaardigheden.

Behold Israël
De schrijver en evangelist Amir Tsarfati, bekend van Behold Israël, is nu ook goed te volgen wanneer je Engels niet zo goed is. Op You Tube is namelijk een Nederlands kanaal van Behold Israël waar alle toespraken en preken van Amir zijn terug te luisteren en zijn ondertiteld. Je kunt het kanaal hier vinden. Wil je meer weten over de boeken van Amir Tsarfati, kijk dan eens op tussen de recensies die ik mocht schrijven over zijn boeken.

Gods Meesterplan - Israël en de Gemeente

Op ontdekking door Openbaring

Een mysterie ontrafeld (film) 

Nieuwe blogserie 'Glorie aan God de Vader'
Op het blog van Marja Verschoor gaat een nieuwe blogserie van start. Deze keer heeft Marja gekozen voor 'Glorie aan God de Vader'. Een prachtig onderwerp waar Marja ongetwijfeld mooie dingen over gaat schrijven. Van harte aanbevolen om mee te lezen. Het blog van Marja is hier te vinden.

17 januari 2023

We hebben de Bijbel nodig (en een plan)!

In 2021 schreef ik al eens een recensie over het boek 'Vrouw vandaag' van Wilma Samyn en Marieke den Buter. Zelf vind ik het altijd heerlijk om na verloop van tijd een boek te herlezen omdat je altijd weer dingen leest waar je een eerste keer overheen hebt gelezen. Je kunt de recensie over het boek overigens hier teruglezen mocht je meer willen weten over de inhoud.

Afgelopen week las ik zo'n treffend stuk uit dit boek dat ik dit graag deel om ook andere vrouwen te bemoedigen of aan het denken te zetten.

'We hebben Gods Woord nodig. We hebben het meer nodig dan voedsel. Door het Woord worden we gesterkt, getroost en vermaand. Door het Woord zullen we Gods wil leren kennen en zullen we waarheid van leugen onderscheiden. Door het Woord worden we gesterkt voor elk goed werk. 'Elk goed werk' betekent al ons werk dat we de hele dag door doen.

In haar artikel 'Women, we need His Word' vergeleek Rachel Jancovic het lezen van de Bijbel met het zitten aan een feestelijk gedekte tafel. Er is eten en drinken genoeg. Er is plaats voor jou. We mogen lezen, eten en drinken. We hoeven geen genoegen te nemen met oude kruimels uit onze zak of kruimels van anderen op de grond. We mogen geen genoegen nemen met het lezen van een vers op een kaartje of het luisteren naar een preek. Hierdoor werken we analfabetisme in de hand en worden we langzaam maar zeker vrouwen die op eigen inzichten en gevoelens afgaan in plaats van op Gods levende Woord. Willen we vrouwen worden die vaststaan in Het Woord, die van God houden en de waarheid liefhebben, en die hun kinderen willen opvoeden in de vreze des Heeren, moeten we zelf lezen.
Ja, we moeten een plan maken om te lezen, en we moeten kort metten maken met luiheid.

9 januari 2023

Het bestuderen van het Woord van God verandert ons leven

 


Naast het houden van stille tijd  is ook (praktische) Bijbelstudie interessant om te doen. Het ultieme doel hiervan is het toepassen en niet het interpreteren van de Bijbel. Bijbelstudie is geen doel op zich, het is een middel om God beter te leren kennen zodat Hij, door de Here Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest, onze levens kan veranderen. Als mensen hebben we hier vaak een natuurlijke weerstand tegen en ook de duivel probeert het uit alle macht te voorkomen. Toch is het wat God van ons vraagt.

Op dit moment volg ik zelf het Yarah Bijbel College en gebruik hierbij een aantal naslagwerken maar er zijn natuurlijk meerdere manieren en middelen om de Bijbel te bestuderen. Het inmiddels al wat oudere boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' van Rick Warren staat boordevol tips en aanwijzingen om de Bijbel om een doeltreffende, zinvolle manier te bestuderen en heeft mij de afgelopen jaren al veel geholpen. Een aantal jaren geleden heb ik al eens aandacht besteed aan elke studie afzonderlijk maar aan het begin van dit nieuwe jaar zet ik graag nog eens alle studies die zijn benoemd in het boek in een overzicht.

Misschien kun jij één van deze manieren van Bijbelstudie goed gebruiken de komende tijd.

3 januari 2023

Een niet-werkende moeder bestaat niet


Als je vandaag de dag 'alleen maar' moeder en huisvrouw bent en dus niet ‘buitenshuis’ werkt, ben je een uitzondering. Betaald werk combineren met het moederschap is inmiddels de norm geworden, zowel in Nederland als in veel andere landen. Vrouwen doen tegenwoordig zelfs méér betaald werk dan ooit en er wordt dan ook niet meer vreemd van opgekeken wanneer je je kinderen een aantal dagen naar de kinderopvang of naar hun grootouders brengt.

Dit is niet altijd zo geweest. Tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw waren er - in mijn omgeving althans - best veel moeders die er bewust voor kozen thuis te zijn om ‘in alle rust’ voor de kinderen te kunnen zorgen en het huishouden te runnen. Persoonlijk vind ik het dan ook verdrietig om te merken dat de maatschappij tegenwoordig het moeder-zijn steeds meer benadert als (zorg)jaren die je nu eenmaal moet zien door te komen… om daarna weer aan je ‘eigen ontwikkeling’ te kunnen werken. Er wordt soms gevraagd waarom je ‘niets’ doet met je opleiding en niet meehelpt om de economie draaiende te houden. Natuurlijk mag iedere moeder zelf de keuze maken om naast het moederschap betaald werk te verrichten. En vaak is er zelfs niet aan te ontkomen, om samen de hoge hypotheeklasten te kunnen opbrengen. Maar de keuze om betaald werk te verrichten náást het moederschap hoeft niet vanzelfsprekend te zijn. Je mag ook een andere keuze maken!

26 december 2022

Waarom zouden we Kerst vieren?

 


Misschien heb jij er ook al maanden naar uitgekeken… kerstfeest! Je hebt waarschijnlijk dingen voorbereid om te ondernemen, je hebt wellicht een kerstboom neergezet om de donkere decembermaand wat op te fleuren of je kijkt met familie en vrienden terug op het (hopelijk mooie) jaar dat achter je ligt.

Maar het kan ook zo zijn dat je tijdens deze dagen alléén bent; dat je geen bezoek krijgt en ook niet op bezoek gaat. Misschien heb je nauwelijks familie of ben je in je eentje in Nederland, terwijl je familie in je geboorteland is. Het kan ook zijn dat je ziek op bed ligt of gewoon vreselijk opziet tegen de drukke dagen die je zoveel energie kosten.

Hoe jouw situatie ook is, de betekenis van Kerst is (gelukkig) voor ieder mens gelijk en zou ons hoopvol moeten maken!

20 december 2022

'Op ontdekking door Openbaring' - Amir Tsarfati

'Het boek Openbaring is geschreven omdat God ons wil laten weten wat de toekomst in petto heeft. De profetische waarheid biedt gelovigen wijsheid, geruststelling en inzicht. Voor ongelovigen is Openbaring een oproep om Gods genade aan te nemen zolang er nog tijd is', vermeldt de cover van het nieuwste boek 'Op ontdekking door Openbaring'  van Amir Tsarfati.

Amir Tsarfati, auteur van een aantal bestsellers, onderzoekt wat Openbaring bekendmaakt over de eindtijd en daarna. Op een toegankelijke manier, waarbij hij de Bijbel voor zichzelf laat spreken, geeft Amir ons inzicht in

  • de gebeurtenissen die gelovigen en ongelovigen zullen meemaken voor, tijdens en na de grote verdrukking;
  • het specifieke plan van God voor het volk Israël in de eindtijd;
  • de bemoedigingen en waarschuwingen van Jezus Christus om ons voor te bereiden op Zijn wederkomst.

Op ontdekking door Openbaring maakt ons duidelijk wat iedereen te wachten staat in de eindtijd – in de hemel of op de aarde. 

13 december 2022

Treffend citaat uit 'Op ontdekking door Openbaring'


Het nieuwste boek van Amir Tsarfati ‘Op ontdekking door Openbaring’, heeft hij geschreven omdat God ons (door Zijn Woord) wil laten weten wat Hij voor de toekomst in petto heeft. Het boek Openbaring is geschreven omdat de profetische Waarheid biedt gelovigen wijsheid, geruststelling en inzicht. Voor ongelovigen is Openbaring een oproep om Gods genade aan te nemen zolang er nog tijd is.

Volgende week volgt een recensie over dit prachtige boek maar deze keer deel ik een treffend citaat dat tot nadenken stemt.

'Ik hoor tegenwoordig heel veel christenen klagen over het lijden dat ze doormaken omdat ze elkaar niet kunnen ontmoeten wanneer ze dat willen of omdat de regering eist dat ze mondkapjes dragen of zich laten vaccineren. Nu geloof ik niet dat de regering in de positie is om dit soort dingen op te leggen, maar het is geen vervolging! Laat me het nog eens zeggen: dat de regering bepaalt hoeveel mensen er in de zondagse dienst mogen komen en dat ze mensen dwingt om een mondkapje te dragen, is misschien dwaas, ongrondwettelijk en niet medisch-wetenschappelijk onderbouwd, maar het is geen vervolging van de Gemeente! Waarom niet? Omdat hetzelfde gebeurt in tempels, moskeeën, theaters en restaurants. Geloof me, als er vervolging komt tegen de Gemeente, zul je dat onmiddellijk herkennen.

6 december 2022

Goede voornemens voor de decembermaand

Het is de hoogste tijd om de website van mijn zus - 'De keuken van Martine' - weer eens in de schijnwerpers te zetten. Hoewel Martine iets minder 'fanatiek' blogt dan in haar beginperiode, zijn de talloze recepten die nog altijd op haar site te vinden zijn smakelijk, gezond, origineel én eenvoudig te bereiden.

In deze feestmaand, die voor een deel alweer begonnen is, wordt er door de meeste mensen eigenlijk altijd 'iets' te veel en te ongezond gegeten. 'In januari zien we wel weer verder' is hun motto waardoor ze in feite aan het begin van het nieuwe jaar al met een probleem starten. In principe zou dit niet nodig hoeven zijn. Het is namelijk heel goed mogelijk om ook gezond te (blijven) eten in december ook al eet je misschien iets meer dan in de andere maanden van het jaar.

Op de website van Martine vind je talloze recepten op basis van GOK. Grip op Koolhydraten (GOK) deelt voedingsmiddelen in volgens een groene, oranje en rode lijst. Een stoplichtsysteem. Je kunt er hier meer over lezen. 

Zoek je nog een lekker gerecht voor kerst dan kan ik je van harte aanraden eens rustig rond te snuffelen in 'De keuken van Martine'. En voor de jaarwisseling zou je kunnen kiezen voor deze gezonde Nieuwjaarsmuffins