7 januari 2019

Met Gods hulp kunnen we alle verleidingen van satan weerstaan

Aan het begin van dit jaar ben ik in mijn stille tijd begonnen met lezen in het Bijbelboek Job. Wat al vrij snel opvalt in het eerste hoofdstuk, is het gesprek dat satan heeft met God. Sommige mensen denken dat dit gesprek bedacht is door de schrijver van het boek maar persoonlijk denk ik dat gezien andere passages in de Bijbel (o.a. Openbaring 12:10) dit gesprek echt plaatsgevonden heeft. Als het niet plaatsgevonden zou hebben, zouden alle redenen voor Jobs lijden zinloos zijn geweest en zou dit Bijbelboek in feite geen geschiedenis maar fictie zijn.

Uit het gesprek van satan met God kun je veel leren. Enkele gedachten die ik erover las en die mij opvielen deel ik graag.

Satan - oorspronkelijk een engel van God - werd corrupt door eigen hoogmoed. Hij was slecht sinds zijn opstand tegen God en beschouwt God als zijn vijand. Hij probeert Gods werk in mensen te belemmeren maar wordt beperkt door God kracht en kan alleen doen wat hem toegestaan wordt (zie Lucas 22:31-32, 1 Tim. 1:19-20 en 2 Tim. 2:23-26). Satan wordt de vijand genoemd omdat hij actief op zoek is naar mensen die hij door verleiding wil aanvallen (1 Petrus 5:8-9) en omdat hij mensen ertoe wil brengen God te haten. Hij doet dit door leugens en bedrog (Gen. 3:1-6).
Job, een eerlijk en vroom man die bijzonder was gezegend, was een perfect doel voor satan. Iedereen die zijn leven aan God toewijdt, kan satans aanvallen verwachten. Satan, die God haat, haat ook Zijn kinderen!
Satan viel Jobs beweegredenen aan, waarbij hij zei dat Job alleen zo eerlijk en vroom was, omdat hij geen reden had zich tegen God te keren. Sinds hij God was gaan volgen, was het Job alleen maar voor de wind gegaan. Satan wilde bewijzen dat Job God niet uit liefde aanbad,  maar omdat God hem zoveel had gegeven. Satan analyseerde heel precies waarom veel mensen God vertrouwen. Het zijn mooi-weer-gelovigen, die God alleen volgen als alles meezit of om wat zij kunnen krijgen. Tegenspoed vernietigt dit oppervlakkige geloof; echt geloof wordt door tegenslag juist sterker, omdat gelovigen zich met nog meer toewijding tot God richten en Hem op hulp vragen om de stormen te kunnen weerstaan.

Toch is satan beperkt in wat hij kan doen. Enkele opmerkelijke dingen zijn:
 • Hij is rekenschap verschuldigd aan God. Alle hemelse wezens, goed en slecht, moeten voor God verschijnen (Job 1:6). God wist dat de satan Job wilde aanvallen.
 • Satan kan maar op één plaats tegelijk zijn (Job 1:6-7). Zijn demonen helpen hem bij zijn werk; maar als geschapen wezen is hij beperkt.
 • Satan kan niet onze gedachten lezen of de toekomst voorspellen (Job 1:9-11). Als hij dat kon, zou hij hebben geweten dat Job niet onder de druk zou bezwijken.
 • Omdat satan niets kan doen zonder Gods toestemming (Job 1:12), kunnen Gods kinderen zijn aanvallen door Gods kracht weerstaan.
 • God stelt beperkingen aan wat satan kan doen (Job 1:12, 2:5). Satans antwoord op Gods vraag uit Job 1:7 toont dat hij werkelijk actief en aanwezig is op aarde.
Nu we dit weten over satan, is het goed om dicht bij onze Hemelse Vader te blijven. Hij staat oneindig ver boven satan. God wil ons door Zijn Heilige Geest helpen om de verleidingen van satan te weerstaan. hoewel God kan toestaan dat wij lijden, om een reden die wij niet kunnen begrijpen, wordt Hij nooit verrast door onze problemen en lijdt Hij altijd met ons mee.


1 januari 2019

Onze prioriteiten heroverwegen in 2019


'Mijn eenvoudige vermaning is dit: Laten we deze dag de tijd nemen om onze prioriteiten te heroverwegen en na te gaan wat het gebed kan doen. Neem het je opnieuw voor. Probeer eens iets nieuws met God. Zet een tijd vast. Bedenk waar je gaat bidden. Kies een Bijbelgedeelte uit dat je leidend laat zijn. Laat je niet afleiden door de drukte van de dag. We moeten allemaal weleens weer opnieuw richting bepalen. Maak deze dag tot een dag waarop je je wendt tot het gebed - tot glorie van God en voor de volheid van je vreugde.'

- John Piper -

29 december 2018

De Bijbel doorlezen van kaft tot kaft


Naast mijn dagelijkse stille tijd waarin ik o.a. een klein gedeelte uit Gods Woord overdenk, is het lezen van de héle Bijbel leerzaam en inspirerend. In 2018 heb ik opnieuw de Bijbel in z'n geheel mogen doorlezen van Genesis tot en met Openbaring. Zelfs na zoveel jaren Bijbellezen, lees en ontdek ik nog steeds nieuwe dingen. Geweldig is dat, Gods Woord is en blijft een grote inspiratie voor mijn leven en ik hoop dat hetzelfde voor jullie geldt.

In 'Het Leven' las ik een treffend citaat:
'In onze ijver voor de waarheid van het Evangelie moeten we nooit het doel vergeten: in de eerste plaats om ons bij God te brengen en in de tweede plaats om ons toe te rusten om goed te doen aan andere mensen. De studie van Gods Woord is niet bedoeld om kennis te verwerven en dan discussies te kunnen winnen. We bestuderen de Bijbel zelfs niet zozeer om te leren hoe we gered kunnen worden (de meeste mensen beginnen de Bijbel pas intensief te bestuderen nadat ze tot geloof gekomen zijn). We bestuderen Gods Woord om te leren hoe we Gods werk in de wereld mogen doen. Onze kennis van Gods Woord is nutteloos, tenzij we die gebruiken om goed te doen voor anderen.'

Dit schema komt van www.kaleo.nl en heb ik afgelopen jaar gebruikt
De Schotse predikant Robert Murray McCheyne maakte in 1842 een Bijbelleesplan. In een begeleidend schrijven aan zijn gemeente somt hij vijf voordelen op van zo’n leesrooster:
 1. De hele Bijbel wordt een jaar lang met regelmaat gelezen. 'Ik vrees dat velen van u nooit de hele Bijbel hebben gelezen. Als we bepaalde gedeelten van de Bijbel overslaan, zullen we onvolledige christenen zijn.'
 2. Er zal geen tijd verloren gaan met het zoeken naar een geschikt Bijbelgedeelte. 'Gelovigen kunnen vaak moeilijk een keuze maken uit de bergen der specerijen.'
 3. Ouders zullen steeds een onderwerp hebben waarover ze met hun kinderen kunnen spreken. 'Het lezen van zomaar een hoofdstuk lijkt vaak op water dat op de grond wordt gemorst.'
 4. De predikant weet in welk deel van de weide zijn kudde zich voedt. 'Op zondag kan de predikant beter zijn woorden kiezen.'
 5. De zoete band van christelijke liefde en eenheid zal versterkt worden. 'Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden van eeuwig leven.'
Veel christenen weten dat het belangrijk is om de Bijbel in z'n geheel te lezen maar komen er soms toch weinig aan toe om dit (regelmatig) te doen. Nu hoef je de Bijbel natuurlijk niet in één jaar te lezen, je kunt er ook meerdere jaren over doen. Gelukkig zijn hier geen 'regels' voor hoewel regelmaat wel belangrijk is.

Aan het einde van elk jaar overweeg ik altijd op welke manier ik de Bijbel in het jaar dat volgt zal gaan lezen. In 2019 wil ik gaan starten met een leesrooster voor drie jaar. Dit wil ik gaan doen in combinatie met de app Olive Tree waar ik aantekeningen in kan maken. Ik hoop zo over drie jaar een mooi naslagwerk te hebben naast mijn papieren bijbel waar ik ook aantekeningen in blijf maken.

Er is een grote keuze in Bijbelleesroosters en elk is weer anders. Ze zijn eigenlijk net zo gevarieerd als individuele mensen, dus er zijn een groot aantal leesplannen waar je uit kunt kiezen. Ook kun je kiezen uit manieren waarop je de Bijbel wilt lezen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Het chronologische plan: Lees de gebeurtenissen van de Bijbel in de volgorde waarin zij plaatsvonden. Je zou hier een online chronologische Bijbel voor kunnen gebruiken.
 • Het historische plan: Lees de boeken van de Bijbel in de volgorde waarin zij in de originele talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) werden geschreven.
 • Een combinatie van het Oude en Nieuwe Testament: Lees elke dag delen uit beide Testamenten om de rode draad van de Waarheid van Genesis tot Openbaring te kunnen zien.
 • Van begin tot eind: Lees de Bijbel van het eerste vers in Genesis 1:1 tot de laatste bladzijde van het boek Openbaring. Stop met lezen en pak het boek weer op alsof je een roman aan het lezen bent.
 • Het jaarlijkse plan: Er zijn veel Bijbels beschikbaar die in 365 stukken zijn verdeeld, zodat je de Bijbel precies in één jaar kunt lezen. De 1189 hoofdstukken van de Bijbel kunnen zo in een jaar gelezen worden (dat zijn 3 1/4 hoofdstukken per dag).
 • Het gemengde plan: Combineer de bovenstaande leesroosters om een plan samen te stellen dat voor jou zal werken.
Zelf houd ik op mijn blog al jaren een blogbericht bij met diverse leesschema's. Je zou dan ook eens kunnen kijken naar  de volgende opties , misschien zit hier voor jou een geschikt rooster tussen. 
(Het blogbericht waarnaar verwezen wordt, wordt elk jaar opnieuw bijgewerkt). 

Ik wens jullie ook in 2019 een rijk gezegend nieuw (Bijbellees)jaar toe.20 december 2018

Onze Heiland bereidt een heerlijke plaats voor ons


Wanneer je het boek 'In het licht van de eeuwigheid' van Randy Alcorn leest (met alle verwijzingen daarin naar de Bijbel), kom je steeds meer tot de ontdekking dat de hemel een geweldige, heerlijke plaats zal zijn waar we vol verlangen naar mogen uitzien. 
Hoewel dit boek al zo'n twintig jaar geleden geschreven is en al jaren bij ons in de kast stond, had ik het nog nooit gelezen. Afgelopen week heb ik ervan genoten en ik deel ik graag een aantal dingen die mij opvielen.

Zo schrijft Alcorn: 'Als wij met ons gezin op vakantie gaan, vinden wij het fijn om van te voren al iets te weten over de plaats waar we heen gaan. Als we onze vakantie organiseren, bestuderen we brochures en kaarten zodat we de attracties van onze bestemming kennen. Maar we willen niet alles weten - we houden van verrassingen. Dus ik denk aan dit boek als iets dat thuishoort tussen de vakantiebrochures in de boekwinkel. Het is een soort reisgids van de hemel. Praat met je kinderen en kleinkinderen niet alleen over Disney World of hun zomerkamp maar doe de Bijbel open en praat met hen over de attracties van de hemel, niet alleen over die van de aarde.'

Persoonlijk denk ik dus dat het goed is om in de Bijbel eens op zoek te gaan naar wat God zegt over de hemel. Hoewel we nooit helemaal precies zullen weten hoe het er zal zijn, kunnen we ons er wel op voorbereiden. Het geweldigste van de hemel is natuurlijk dat we onze Heer en Heiland er persoonlijk zullen ontmoeten. Dat is in feite genoeg. Maar toch staan er nog zoveel meer teksten in de Bijbel over deze prachtige plaats dan ik had gedacht.
'In het licht van de eeuwigheid' geeft antwoorden op vragen als 'Wat is het belangrijkste in de hemel', 'Zullen we ons het leven op aarde herinneren?', 'Kunnen mensen in de hemel zien wat er hier gebeurt?' en 'Gods manieren van belonen'. Over dit laatste hoofdstuk deel ik iets meer.

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der ​rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.'

Tijdens mijn stille tijd lees ik de laatste weken in de brieven van Paulus aan Timoteüs. Elke keer kom ik weer nieuwe dingen tegen of gedeelten die ik al vaker gelezen heb maar nog nooit echt tot mij zijn doorgedrongen. Bovenstaand gedeelte uit 2 Timoteüs 2:7-8 pakte mij omdat het zo mooi aansloot bij het genoemde boek.

Hoewel de hemel voor al zijn inwoners heerlijk zal zijn, maakt de Bijbel duidelijk dat de positie en ervaring van elke gelovige in de hemel niet hetzelfde zal zijn. De beloningen van de hemel - bezittingen en rang - zullen van persoon tot persoon variëren. We zouden kunnen denken dat als Christus de prijs voor onze zonde heeft betaald, en als we onze zonden beleden hebben en vergeving ontvangen hebben, we niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor wat we gedaan hebben. 
Toch is het belangrijk om te begrijpen dat het oordeel van gelovigen door Christus een oordeel naar onze werken is, niet naar onze zonden. In 1 Korintiërs 3:14-15 zegt Paulus van elke gelovige: 'ieders werk zal aan het licht komen', en 'hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.' Er is dus geen veroordeling voor de christenen (Romeinen 8:1) maar toch kan ons verzamelen van edelstenen op het fundament van Christus blijkbaar vervangen of verhinderd worden door zonden die we begaan hebben. Om het samen te vatten: Verlossing en beloningen zijn twee verschillende zaken!
Verlossing gaat over Gods werk voor ons. Het is een gratis geschenk, waaraan wij absoluut niets kunnen bijdragen (Efeziërs 2:8-9) en Titus 3:5). Beloningen gaan over ons werk voor God

Geloof bepaalt onze eeuwige bestemming... waar we zullen zijn.
Gedrag bepaalt onze eeuwige beloningen... wat we zullen hebben. 

Werken beïnvloeden onze verlossing niet.Werken beïnvloeden wel onze beloning. Net zoals ons geloof eeuwige gevolgen heeft, zo hebben onze werken ook eeuwige gevolgen.

Waarschijnlijk zullen er in de hemel ontelbare soorten beloningen zijn die in Gods Woord niet genoemd worden, maar er worden er in de Bijbel ook een aantal specifiek wél genoemd.
 1. De Kroon des Levens - voor trouw aan Christus in vervolging of martelaarschap (Jacobus 1:12 en Openbaring 2:10).
 2. De Onvergankelijk Kroon - voor vastberadenheid, discipline, en overwinning in het christelijk leven (1 Korintiërs 9:24-25).
 3. De Kroon der Heerlijkheid - voor het trouw vertegenwoordigen van Christus in een positie van geestelijke leiding (1 Petrus 5:1-4).
 4. De Kroon der Rechtvaardigheid - voor het zuiveren en voorbereiden van onszelf om Christus te ontmoeten bij Zijn komst (2 Timoteüs 4:6-8).
 5. De Kroon van Blijdschap - voor het geven van onszelf aan anderen in evangelisatie en discipelschap (1 Tessalonicenzen 2:19 en Filippenzen 4:1).
Het is belangrijk om te beseffen dat deze kronen allen (door genade alleen) door de Here Jezus gegeven worden. Ze zijn blijvende herinneringen aan ons werk op aarde en de trouw van Christus om ons de kracht te geven dit werk te doen. Bovendien zijn ze niet alleen voor onze erkenning, maar voor die van Christus. We mogen deze kronen aan de Here Jezus aanbieden!

Het kan niet anders wanneer je dit boek leest dat je meer en meer gaat verlangen naar de hemel. Ons diepste verlangen van ons hart gaat uit naar één persoon en één plaats. De Here Jezus is die persoon en de hemel is die plaats. Laten we niet wachten om na ons sterven te ontdekken hoe heerlijk onze eeuwige toekomst zal zijn. Laten we nu doen wat we kunnen om ons daarop voor te bereiden.

Jezus zei: 'Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Johannes 14:2).

17 december 2018

Puur Hollands - Williene Klinck

Enkele maanden geleden heb ik een heel aantal blogs die ik beheerde, samengevoegd op dit weblog 'christenleven'. Zo zijn ook de artikelen van het blog 'Manager van het gezin' ondergebracht op dit blog. Wanneer je zoekt aan de zijkant van dit weblog op 'boekrecensies', zul je ook diverse recensies van kookboeken vinden waaronder die van Williene Klinck.

Tussen alle serieuze berichten op dit blog door is het namelijk leuk om af en toe een wat 'luchtiger' bericht te plaatsen. Bovendien is het altijd leuk om een plaatsgenote in het zonnetje te zetten en haar boeken onder de aandacht te brengen omdat ze vol staan met heerlijke recepten en prachtige afbeeldingen.

Zo is ook het nieuwste en zevende kookboek van Williene dat als titel meegekregen heeft 'Puur Hollands' weer een schitterende uitgave geworden.

Puur Hollands is een kookboek vol met heerlijke gerechten voor ieder moment van de dag. Met pure ingrediënten van onze eigen bodem; uit onze eigen omgeving, van onze eigen boeren of uit eigen tuin. In dit boek vind je geen specifieke Oudhollandse gerechten of echte Hollandse kost, wel zijn er een aantal streekgerechten opgenomen met een leuke twist. De doelstelling van dit boek is om zoveel mogelijk te koken met producten die in Nederland verbouwd worden of die in Nederland kunnen groeien. Nederland is een rijk land, met een goed klimaat waar veel gewassen kunnen groeien en we hebben veel eigen productie. Denk aan granen, zuivel, vlees, vis, groenten en fruit. Veel van onze voeding is niet duurzaam. We halen veel producten van ver, wat vervolgens met vrachtwagens, vliegtuigen of scheepvaart naar Nederland komt vanuit alle delen van de wereld. Terwijl we in Nederland zoveel prachtige producten hebben van eigen bodem. Daar moet verandering in komen. Niet alleen om de Nederlandse boer te steunen maar ook om je eigen ecologische footprint een stukje kleiner te maken.


Puur Hollands is een gevarieerde uitgave geworden. Er zijn recepten opgenomen voor een ontbijt, de lunch, tussendoortjes (zoals bovenstaande walnotencake) en soepen en voor borrels en feesten. Achterin zijn ook weer basisrecepten opgenomen voor eenvoudige dingen als bouillon, kruidenboter, jam en appelmoes.Het is een origineel idee dat in het boek niet alleen maar recepten zijn opgenomen maar ook informatie te vinden is over kwekerijen of pluktuinen waar je zelf je groenten en fruit kunt oogsten. Achterin het boek is ook een lijst met adressen opgenomen waar je hiervoor terecht kunt in je eigen omgeving.

De kerstvakantie staat weer voor de deur en veel van jullie kinderen zullen ook een aantal weken thuis zijn. Mocht je nog iets leuks zoeken om samen te gaan doen de komende weken, dan kan ik jullie van harte aanraden samen in dit nieuwe kookboek te bladeren en iets lekkers uit te kiezen om samen te gaan maken. Je zult inspiratie genoeg vinden!


12 december 2018

Bemoedigende liederen voor Advent en Kerst

Naast de Adventsmeditaties die ik noemde in mijn vorige blogbericht, geniet ik op dit moment ook erg van een aantal cd's die ik van onze jongste zoon voor mijn verjaardag heb gekregen.

Het gaat om deze bundel met drie prachtige kerstcd's:
How great is our God
And if our God is for us
Glory in the highest  van Chris Tomlin.

Vooral de cd 'Glory in the highest' met prachtige kerstliederen is zeer de moeite waard. Ben je nog op zoek naar Engelstalige kerstliederen, dan kan ik deze cd van harte aanraden.

Hieronder volgen twee nummers die mij erg aanspreken.


                                            

Via bovengenoemde links kun je overigens ook van elke cd geluidsfragmenten beluisteren.
Van harte aanbevolen voor deze Adventsperiode!


10 december 2018

Good News of Great Joy - 25 Adventmeditaties door John Piper
Op de website van John Piper - Desiring God - kun je 25 meditaties voor de Adventsperiode vinden die je helpen om heel bewust toe te leven naar het kerstfeest. Via deze link kun je dagelijks een nieuwe meditatie lezen en/of luisteren.
"What I want most for us this Christmas is seeing Christ in all his fullness and together loving what we see with a love far beyond our own half-hearted human capacities — a love made possible by the Holy Spirit", schrijft Piper.


Hieronder volgt de meditatie van 9 december:

When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. (Matthew 2:3)

Jesus is troubling to people who do not want to worship him, and he arouses opposition against those who do. This is probably not a main point in the mind of Matthew, but it is an inescapable implication as the story goes on.

In this story, there are two kinds of people who do not want to worship Jesus.

The first kind is the people who simply do nothing about Jesus. He is a nonentity in their lives. This group is represented at the beginning of Jesus’s life by the chief priests and scribes. Matthew 2:4 says, “Assembling all the chief priests and scribes of the people, [Herod] inquired of them where the Christ was to be born.” So they told him, and that was that: back to business as usual. The sheer silence and inactivity of the leaders is overwhelming in view of the magnitude of what was happening.

And notice, Matthew 2:3 says, “When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.” In other words, the rumor was going around that someone thought the Messiah was born. The inactivity on the part of the chief priests is staggering: why not go with the magi? They are not interested. They are not passionate about finding the Son of God and worshiping him.

The second kind of people who do not want to worship Jesus is the kind who are deeply threatened by him. That’s Herod in this story. He is really afraid. So much so that he schemes and lies and then commits mass murder just to get rid of Jesus.

So today, these two kinds of opposition will come against Christ and his worshipers: indifference and hostility. I surely hope that you are not in one of those groups.

And if you are a Christian, let this Christmas be the time when you ponder what it means — what it costs — to worship and follow this Messiah.


Bron: Desiring God

1 december 2018

Dankbaar zijn voor anderen

'Stel je eens voor dat je gevangenzit... alleen... gescheiden van de mensen die je kent en liefhebt... in afwachting van een uitspraak die bepaalt of je in leven zult blijven of zult sterven. Deze eenzame en misschien wel angstwekkende toestand is een beschrijving van Paulus' situatie toen hij zijn brief schreef aan de gelovigen in Filippi. Maar Paulus ervoer volmaakte vrede, toen hij zijn gedachten naar boven richtte en voor anderen bad.

Deze opmerkelijke vrede kun jij ook ervaren als je moeilijkheden meemaakt. Veel vrouwen zitten alleen - soms wel dagen en nachten achtereen. Velen van ons brengen een groot deel van hun tijd door gescheiden van vrienden en geliefden. En talloze vrouwen wachten op een uitspraak (van hun oncoloog, advocaat, echtgenoot, werkgever) die hun leven helemaal op zijn kop kan zetten. Ben jij ook zo blij dat Gods Woord ons een prachtige manier laat zien waarop wij Gods volmaakte vrede kunnen ervaren te midden van onze problemen? Let op drie gezichtspunten die Paulus grote vreugde en vrede brachten. En bedenk... dat zullen ze jou ook brengen!

💗 Een positieve houding. Hoe denk jij gewoonlijk over anderen? Ben je positief en barmhartig of kleinzielig en negatief?

💗 Een belofte waarop je aanspraak mag maken. God is een goed werk in jou begonnen en zal dat ook voltooien.

💗 Een vurig hart. Paulus zegt: 'Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus' (Fil. 1:8). Een vurig hart voor God verlangt ernaar om samen te zijn met anderen die ook graag God willen dienen.

Gods Woord voor je hart

En Paulus deed nog iets anders. Hij keek naar God - onze geweldige God, Die de Schepper en Vervolmaker en Voleinder is van alles wat Hij begint; onze alwetende God, Die het eindproduct als volmaakt en compleet voor Zich ziet. God zag de mensen in Paulus' leven zoals ze zouden worden, en Paulus wilde ook zo naar hen kijken.
Wij kunnen rusten in datzelfde feit - dat God de mensen in ons leven ziet zoals ze zullen zijn. En dat geldt ook voor onszelf!
Om de kracht van vrede te kunnen ervaren in iedere situatie, moeten we beginnen met dankzegging. God draagt ons op om te danken. Zijn Woord zegt ons dat wij God altijd en in alles moeten danken (1 Thess. 5:16-18). Dankzeggen is een besluit dat wij zelf moeten nemen. En zodra je daartoe besluit, zal het een krachtig effect hebben op je houding en je innerlijke vrede. 'De vrede van God , die alle begrip te boven gaat'is voor je beschikbaar (Fil. 4:7). Met deze gave in je leven zul je altijd iets hebben waarvoor je God kunt danken.'

Dit bemoedigende gedeelte is overgenomen uit: Overdenkingen voor een vrouw naar Gods hart van Elizabeth George.

24 november 2018

Krijgt Hij alle eer van ons?

De laatste tijd kom ik ze nogal eens tegen in artikelen en blogberichten, de bemoedigende woorden: 'Je bent waardevol, Je bent uniek, Je bent bijzonder, Je bent een parel in Gods hand, Je bent Gods geliefde kind, Je mag er zijn, Je bent kostbaar, Je mag er zijn zoals je bent...'

Wanneer ik deze woorden hoor, word ik er blij van. Ze zijn namelijk helemaal waar, want de Bijbel spreekt erover. We zijn geschapen naar Zijn beeld (Gen.1:26) en tegen het volk Israël (en indirect ook tegen ons) wordt zelfs gezegd dat het kostbaar in Zijn ogen (Jes. 43). Voor onze eigenwaarde en ons zelfbeeld zijn bovenstaande woorden geweldig om te horen.

Toch schuilt er - naar mijn mening - een gevaar in wanneer je deze woorden té vaak hoort om je heen. Het is dikwijls eenrichtingsverkeer vanuit God gezien naar ons als mensen en soms denk ik dat we daarmee erg op onszelf gericht zijn en op wat wij willen horen. We leven in een maatschappij die zich steeds meer richt op het individu, op de mens zelf. Je ziet dit onder niet-christenen maar ook steeds meer onder christenen. Het gaat vaak om wat ik wil, wat ik fijn vind (om te horen) en waar ik mij prettig bij voel. Steeds minder gaat het om de vraag wat Gód wil en om wat Hij vraagt van ons in ons leven.

Het is niet mijn doel om de eerstgenoemde bovenstaande woorden te ontkrachten of af te zwakken. Ze zijn wáár en heerlijk om te horen. Ze kunnen ons soms moed en kracht geven op moeilijke momenten maar... we moeten het niet bij deze woorden laten. Laat we ons richten op Zijn grootheid en heerlijkheid, op Zijn liefde en genade. Op wie Hij is! Dat is het allerbelangrijkste.

John Piper zegt het in zijn boek 'Verspil je leven niet' zo:
"We verspillen ons leven, als onze gebeden, gedachten, dromen, plannen en werkzaamheden niet gericht zijn op het grootmaken van God op alle terreinen van het leven. God heeft ons met dit doel geschapen: zo leven dat Zijn grootheid, schoonheid en oneindige waarde zoveel mogelijk zichtbaar worden"

Het gaat uiteindelijk dus niet om óns en of wíj ons wel geliefd en waardevol voelen maar of HIJ alle eer krijgt van óns. Laten we Hem prijzen en verheerlijken, Hij is het meer dan waard!


17 november 2018

'Plan je dag-boek' en 'Hoe was je dag-boek' - Marjolein Feenstra

Wanneer er nieuwe 'schrijfboeken' verschijnen, word ik hier - als schrijfster en blogster - altijd erg blij van. Toen ik onlangs dan ook het boek 'Plan je dag-boek' van Marjolein Feenstra via de sociale media tegenkwam, heb ik direct een recensie-exemplaar aangevraagd. Een paar dagen later lag dit prachtige boek, samen met het boek 'Hoe was je dag-boek' in de brievenbus. Beide boeken heb ik met veel plezier gelezen en doorgebladerd. Ik kreeg er direct inspiratie van!
Graag deel ik wat ik van beide boeken vond.

Plan je dag-boek
Het zal velen van jullie niet zijn ontgaan dat 'Bullet journaling' in is 😃  Marjolein Feenstra heeft hier handig op ingespeeld. In het bullet journal ‘Plan je dag-boek’ vind je praktische uitleg, mooie quotes en heel veel voorbedrukte pagina’s. Je kunt direct beginnen met invullen en als je de smaak te pakken hebt, kun je zelf aan de slag op de lege pagina's. Het journal geeft de gelegenheid om zes maanden te plannen. In het eerste deel vind je de algemene planning voor de maanden en weken en in het tweede deel vind je allerlei leuke voorbeeldlijstjes die je kunt bijhouden en invullen. Uiteraard is er nog heel veel lege ruimte voor eigen notities en invulling. Tenslotte kun je je mooiste Bijbelteksten, reizen die je nog wilt maken, dankpunten en preeknotities invullen. Ook is er ruimte voor evaluatie, aantekeningen bij je stille tijd en een 'Bijbel lees Challenge'. Je kunt het allemaal vastleggen in het prachtig vormgegeven journal. ‘Plan je dag-boek’ maakt het leven overzichtelijker en brengt rust en ruimte in je hoofd. En dat dit laatste belangrijk is, deelde ik in dit blogbericht al eens met jullie.


Dus wanneer je van schrijven én plannen houdt en dit graag op een creatieve en geheel eigen manier wilt doen, raad ik dit boek van harte aan.

ISBN: 9789043529303
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Hardback
Omvang: 192 pagina's
Prijs: €14,99 


Hoe was je dag-boek
Schrijven helpt mij altijd om mijn hoofd leeg te maken. Maar, schrijven kan je ook helpen bij het onthouden van (mooie) herinneringen. Het boek 'Hoe was je dag-boek' is een prachtige voorbedrukte uitgave die je kan helpen om even de tijd te nemen om leuke én minder leuke dingen van je af te schrijven. Het boek - dat overigens erg praktisch is door de ringband - staat vol met vragen over je dagelijks leven en geeft je de gelegenheid om lijstjes te maken, foto’s te plakken en af en toe even te ontspannen.

Het boek is voor zestig dagen. Je kunt het zestig dagen achter elkaar invullen, maar het kan ook zo af en toe, op momenten dat je er behoefte aan hebt. Je vult gemakkelijk de datum van de dag in bovenaan de pagina.


Door het boek heen staan ook kleurplaten, is er ruimte voor lijstjes en word je bemoedigd door mooie quotes en passende Bijbelteksten. Kortom, ook deze uitgave is zeer de moeite waard voor de schrijvers onder ons. Wanneer je zestig dagen geschreven en geplakt hebt in dit boek, heb je een waardevol boek in handen, boordevol herinneringen.

Via deze link is het boek in te zien.

ISBN: 9789043528634
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Paperback/softback
Omvang: 160 pagina's
Prijs: €14,99

Graag beveel ik beide boeken van harte aan. Het zijn allebei prachtige geschenken voor de decembermaand! Beide boeken zijn heel geschikt om aan het begin van een nieuw jaar mee te beginnen.

Wil je meer weten over Marjolein Feenstra, kijk dan eens op haar website www.liefsleines.nl  Je kunt hier ook nog meer informatie vinden over bovenstaande boeken en over het mooie werk dat Marjolein mag doen.


4 november 2018

De Godvrezende vrouw - Martha Peace


Niet zo lang geleden kwam ik via Instagram een interessant boek tegen. De titel wekte direct mijn interesse en het kwam al snel op mijn verlanglijstje te staan. Ik heb het deze keer over het boek 'De Godvrezende vrouw' van Martha Peace. Zij is o.a. bekend van het boek 'Het geheim van een Titus-2 vrouw' waar ik niet zo lang geleden al eens een recensie over schreef. 
De Godvrezende vrouw heeft als subtitel 'Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief' meegekregen, die precies weergeeft waar het boek over gaat.

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in het leven van elke getrouwde vrouw duidelijk maken. Het plan van God is dat we als vrouwen steeds meer gaan lijken op de Here Jezus! God gebruikt o.a. het huwelijk om ons als Godvrezende vrouw gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. 
Martha Peace beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende echtgenote worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenote en moeder, hoewel het boek - naar mijn idee - hier en daar wat 'belerend' kan overkomen.  

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende vrouw: 
Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenote. 
Deel 2 – Haar verantwoordelijkheden (godvruchtige sfeer, liefde, respect, intimiteit). 
Deel 3 – Haar fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflictbeheersing). 
Deel 4 – Haar zorgen: zonden die haar huwelijk kunnen verruïneren. 
Bovendien bevat het boek een flink aantal bijlagen met werkbladen, vragen en antwoorden, opdrachten en adviezen. Deze bijlagen zijn goed te gebruiken wanneer je het boek in groepsverband zou willen gaan gebruiken.

Het is moeilijk voor vrouwen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel vrouwen en moeders met de handen in het haar zitten en hulp nodig hebben. Misschien herken jij deze worsteling? Dan kan dit boek heel veel voor jou betekenen.

Ook is het boek een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar het is zeker net zo waardevol voor getrouwde vrouwen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en vrouwen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven. 

Over de schrijfster
Martha Peace is getrouwd met haar schoolliefde, Sanford Peace en ze hebben twee kinderen. Zij is begonnen als verpleegkundige. Daarna gaf ze veel aandacht aan haar gezin en leidde ze verschillende vrouwengroepen. Ze bezit de gave om vrouwen en moeders te bemoedigen en waar nodig te vermanen. Martha is een getalenteerd lerares en is meer dan 20 jaar werkzaam als Bijbels counselor. 

Schrijfster: Martha Peace
ISBN: 9789079465521
Aantal blz.: 370
Prijs: €17,95


24 oktober 2018

We lijken meer op Farizeeërs dan we denken

Vandaag las ik in mijn leesrooster Matteüs 23. Wat hier gezegd wordt door Jezus is niet mis.
Hij noemt zeven manieren waarop mensen gegarandeerd Gods boosheid oproepen. Vaak worden die de 'zeven doodszonden' genoemd. Het zijn zeven fatale vergissingen en tegelijk verdrietige waarschuwingen.

Jezus brengt het gehuichel van geestelijke leiders aan het licht. Zij kenden de Boeken, maar leefden daar niet naar. Velen van hen leefden uiterlijk vroom, zodat iedereen tegen hen opkeek en hen prees maar innerlijk stonden ze ver van God af. Het respect van mensen was voor hen blijkbaar belangrijker dan de liefde voor God.

De zeven fatale vergissingen die genoemd worden zijn:

 1. Anderen het Koninkrijk van God niet binnen laten gaan en dat zelf ook niet doen (Matt. 23:14).
 2. Mensen zich van God al laten keren, zodat ze worden als jezelf (Matt. 23:15).
 3. Gods volk blindelings menselijke tradities laten volgen in plaats van Gods Woord (Matt. 23: 16-22).
 4. Jezelf bezighouden met onbelangrijke details en negeren wat van wezenlijk belang is (Matt. 23:23-24).
 5. De schijn ophouden dat je goed leeft, terwijl je privéleven eigenlijk verdorven is (Matt. 23:25-26).
 6. 'Christelijk' overkomen om zonde te verbergen (Matt. 23:27-28).
 7. Doen alsof je geleerd hebt van het verleden, maar in je gedrag het tegendeel laten zien (Matt. 23:29-36).

Jezus richt zich tot de schriftgeleerden en Farizeeën maar indirect kunnen we Zijn waarschuwingen ook op onszelf betrekken. Want, om eerlijk te zijn, gedraag ik mij ook weleens als een 'schijnheilige'. Ik denk soms maar al te goed te weten hoe een ander zich moet gedragen of wat hij of zij moet doen, terwijl ik de lat voor mijzelf niet zo hoog leg. Vaak vergeet ik hierbij dat het God vooral te doen is om barmhartigheid, ware liefde en vergeving...17 oktober 2018

Bijbels bidden voor je kinderen - Marieke den Butter

Bijbels bidden voor je kinderen
'Door op onze knieën te gaan om te bidden, erkennen we dat we zonder Christus niets kunnen doen. Daarmee eren we God en pleiten we op Gods beloften in het geloof dat Hij ons hoort'.

Veel ouders verlangen ernaar voor hun kinderen te bidden. Maar vaak is het zo moeilijk om woorden te vinden. Vaak bidden we elke dag hetzelfde en belanden in een sleur. Wanneer we echter bidden met de Bijbel open, is er nooit een tekort aan woorden. Gods Woord is een onuitputtelijke bron van waarheid, aansporing, troost en beloften.

Marieke den Butter - bekend van o.a. het boek '100 bemoedigingen voor moeders' en 'Sieraad voor God' - is erin geslaagd om een prachtig boek met bijbelse gebeden te schrijven.

In Bijbels bidden voor je kinderen - met als subtitel 'zodat zij hun hoop op God zullen stellen' - zijn meer dan 200 bijbelgedeelten omgezet in gebed voor kinderen. Er worden woorden gegeven aan het diepste verlangen van ons hart, namelijk dat al onze kinderen hun hoop op God zullen stellen.
Ook voor ouders van kinderen die van het geloof zijn afgedwaald kan dit boek tot grote hulp en steun zijn. Er is in het verdriet om 'verloren zonen en dochters' geen betere plek waar we naartoe kunnen dan naar de troon van genade. De gebeden in het boek kun je nabidden of gebruiken als springplank voor je eigen persoonlijke gebed voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook kan het boek gebruikt worden door jeugdwerkers en gebedskringen. De gebeden kunnen gebeden worden voor kinderen van alle leeftijden, ook als ze - zoals bij ons - al bijna allemaal uitgevlogen zijn!

Naast de gebeden vind je in dit boek ook veel prachtige citaten van veelal bekende christenen, die bemoedigen en aanzetten tot nadenken. Alleen hierom zou het boek al meer dan de moeite waard zijn om het aan te schaffen maar natuurlijk zijn de gebeden het allerbelangrijkste.


Graag wil ik alle ouders dit boek van harte aanraden om te gaan gebruiken. Wellicht kun je het de komende (winter)maanden op een verlanglijstje zetten?

Je kunt via deze link een inkijkexemplaar bekijken van het boek.

Titel: Bijbels bidden voor je kinderen
Schrijfster: Marieke den Butter
Uitgave: Paperback
Uitgever: Groen
Verschijningsjaar: 2018
ISBN-13: 9789088971907
Aantal pagina's: 240
Prijs: €13,95


14 oktober 2018

God is geen schepper van verwarring

In het gebedsboek 'De kracht van een biddende vrouw' van Stormie Omartian dat ik al ruim tien jaar gebruik, staan indrukwekkende gebeden. Soms heb ik ze al jarenlang uitgesproken maar zijn ze (nog steeds) niet tot mij doorgedrongen. Deze keer las ik een stuk voorafgaand aan een gebed over 'zijn bestemming'.

'Wat de roeping van je man ook is, God heeft jou geroepen om mee te werken en hem te steunen, al is het maar door voor je man te bidden, hem te bemoedigen en hem de helpende hand te bieden waar dat nodig is. Voor sommige vrouwen houdt dat in dat ze een goede sfeer scheppen in huis, de kinderen opvoeden, er zijn voor hun man en voor hem bidden. Andere vrouwen spelen misschien een meer actieve rol als medewerker of helper.
Hoe het ook zij, God vraagt niet van jou dat je je eigen persoonlijkheid aflegt. Je hebt zelf ook een roeping gekregen. Maar die zal wel altijd passen bij de roeping van je man en er nooit mee in strijd zijn. God is geen schepper van verwarring, strijd of onwerkbare situaties. Hij is een God van perfecte planning. In de Bijbel staat dat voor alles een tijd is. Je zult beiden alles kunnen doen waartoe God jullie geroepen heeft, als jullie het maar overgeven aan God.'

Het zet mij aan het denken. Wellicht jou ook...

Wil je trouwens speciale gebedskaartjes gebruiken bij bovengenoemd boek, kijk dan eens op het weblog van Mirjam. Zij heeft bij elk hoofdstuk gebedskaartjes gemaakt. Je kunt ze hier vinden.


10 oktober 2018

Wat is jouw drijfveer?

Het dagboek 'Een vrouw naar Gods hart' inspireert mij elke keer op nieuw. De stukjes zijn kort, maar zo krachtig en praktisch. Vandaag las ik onderstaande tekst en deze deel ik graag.

"Je leven als vrouw en moeder draait om je man, je kinderen en je kleinkinderen. Wat zijn de resultaten van je leven op de lange termijn? Als ik sterf, wil ik geen erfenis nalaten van verenigingslidmaatschappen of vriendinnenuitstapjes en zelf niet van succesvolle zakelijk ondernemingen. Ik wil mensen nalaten in wier leven door mijn invloed iets van de Here zichtbaar is. Ik wil dat zij een diep, blijvende liefde voor God hebben, een hechte relatie met familie en vrienden, een mooi karakter en de zekerheid dat ze geliefd zijn.
Wat wil jij nalaten? 1 Korintiërs 13:8 zegt: 'De liefde vergaat nimmermeer. 'De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles, volhard in alles (zie vers 4-7). Maak van deze liefde je drijfveer. Dan zullen er geweldige dingen gebeuren!

Here, het komt allemaal neer op prioriteiten. Sommige van mijn prioriteiten zijn goed. Ik denk dat U er wel blij mee bent. Maar er zijn ook prioriteiten die ik anders zou moeten rangschikken. Help me om het beste te verkiezen boven het goede en om de geweldige dingen te zien die U door mij heen wilt doen. Amen

Wil je trouwens meer lezen van Elizabeth George? Kijk dan eens op de website van Grace Publishing House. Er zijn al veel boeken van haar in het Nederlands vertaald en er volgen er over een tijdje nog meer. Van veel boeken is trouwens ook een recensie te vinden op mijn blog. Aan de zijkant van mijn blog kun je zoeken op trefwoorden. Ook de eigen website van Elizabeth is erg leerzaam!