4 oktober 2022

Nieuwe website met informatie over (de oorlogsjaren in) Drie


Een aantal maanden geleden is mijn nieuwe kinderboek 'Geheimen rond Drie' verschenen. Tijdens het schrijven heb ik veel gebruik gemaakt van informatie die in de familie bewaard gebleven is maar daarnaast heb ik diverse websites en YouTube filmpjes geraadpleegd.

Het viel mij tijdens het schrijven én zoeken op, hoeveel verschillende websites er zijn met informatie over onze familie en dat daar eigenlijk geen enkele samenhang tussenzit. Om al deze informatie bij elkaar op één plek te krijgen, heb ik afgelopen maanden een nieuwe website gemaakt waarop alles overzichtelijk terug te vinden is. Eigenlijk is het een weblog omdat er zo nu en dan ook nieuwe berichten op zullen verschijnen.

Net als mijn kinderboek, heet ook deze website 'Geheimen rond Drie'. De site is via onderstaande link terug te vinden en leest het prettigst op de pc.

www.geheimenronddrie.blogspot.nl 

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis rondom Drie (en wat er in onze familie is gebeurd), raad ik van harte aan eens te kijken en te lezen op deze site. Mocht je aanvullingen, opmerkingen of vragen hebben, dan houd ik mij aanbevolen.

Ook mijn boek over Drie is nog altijd verkrijgbaar als hardcover of e-book via deze link.   

26 september 2022

Stel je voor dat er een hemel is, waarom maak je dan geen einde aan je leven zodat je naar de hemel gaat?

 


Stel je voor dat er een hemel is, waarom maak je dan geen einde aan je leven zodat je naar de hemel gaat? 

Bij de redactie van ‘Ik zoek God’ komen regelmatig bijzondere vragen binnen. Veel mensen zijn zoekende en hebben vragen over het christelijk geloof. Ook bovenstaande vraag werd gesteld door een van de lezers van deze website.  

Begrijpelijke vraag
Ik vermoed eigenlijk dat veel mensen dit wel eens hebben gedacht. Wie wil er nu niet graag in de hemel zijn? Wie verlangt er niet naar een plek waar oorlog, ziekte en pijn niet bestaan, maar waar alles goed en volmaakt is? Wanneer we om ons heen kijken op deze aarde met alle narigheid en moeilijkheden, kan dat verlangen vaak zomaar naar boven komen. Toch zijn er een paar dingen belangrijk om te weten.

Niet naar de hemel voor onszelf
De Bijbel vertelt ons op meerdere plekken dat niet ieder mens ‘zomaar’ naar het hemels paradijs gaat na zijn overlijden. De hemel is namelijk een plek waar de Here Jezus het middelpunt is en niet iedereen erkent Hem als zijn of haar Heer en Heiland en heeft de behoefte om bij Hem te zijn. Wanneer we de Here Jezus hebben aangenomen als onze Redder, belooft Hij dat we voor altijd bij Hem mogen zijn. Het is dus ook niet zo dat we naar de hemel gaan om het daar voor onszelf goed te hebben of samen met andere mensen die we daar zullen herkennen. De belangrijkste reden om in de hemel te willen zijn, is het feit dat de Here Jezus daar is. Hij staat daar in het middelpunt en we zullen met elkaar Hem aanbidden. Natuurlijk is het heerlijk dat wij het als mensen daar ook geweldig goed zullen hebben, maar dat is niet de hoofdreden om daar te willen zijn. Dus om zomaar een einde aan je leven te maken om ‘fijn’ in de hemel te zijn, is niet hetgeen waar de hemel voor bedoeld is.

John Piper heeft eens gezegd: 'De cruciale vraag aan onze generatie, en aan iedere generatie, luidt: stel je de hemel eens voor, zonder ziekte en met alle vrienden die je op aarde had, met al het eten dat je lekker vindt, alle vrije tijd die je maar wenst, alle pracht van de natuur die er te zien is, alle materiële genoegens die je kent, zonder onenigheid en natuurrampen. Zou je dan blij zijn met die hemel als Christus daar niet was?'

Dit is het begin van mijn blogbericht dat ik mocht schrijven voor 'Ik zoek God'.

Lees HIER mijn hele blogbericht. 

Aan de zijkant van mijn blog zijn via het logo van 'Ik zoek God' al mijn blogberichten in te zien.20 september 2022

Waarom Gods wil niet altijd duidelijk is

Bijna elke christen heeft er weleens mee te maken dat het moeilijk is om erachter te komen wat nu precies Gods wil is in een specifieke situatie in je leven. Je bidt ergens voor en hoopt op 'een briefje uit de hemel' maar een concreet antwoord blijft uit. Wat moet je in zo'n geval doen en welke keuze moet je maken? Jon Bloom schreef er een treffend artikel over dat je eigenlijk achter de hand moet houden wanneer je weer in een soortgelijke situatie terechtkomt.
 

Als God wil dat we wandelen ‘op een wijze de Here waardig’ (Kolossenzen 1:10), waarom geeft Hij dan niet meer duidelijke leiding wanneer we keuzes moeten maken?

De spontane 95%
Denk aan alle beslissingen die je op een gemiddelde dag maakt. De meeste maak je snel en in een opwelling. John Piper schat ‘dat we niet vooraf nadenken over ruim 95% van ons gedrag. Oftewel, het meeste van onze gedachten, onze houding en onze handelingen zijn spontaan.’ Dat is waar. En het is ook een beetje verontrustend wanneer je erover nadenkt. Het merendeel van de keuzes die de bouwstenen vormen van het gebouw van ons leven zijn niets meer dan het ‘overlopen van ons binnenste’. Maar zelfs als we stoppen om te bidden over zulke beslissingen, dan blijft het krijgen van Gods directe leiding erg zeldzaam over zaken als: wat we moeten aantrekken, wat en waar we zouden moeten eten, of we op dit moment moeten reageren op de zonde van ons kind met correctie of juist geduld, of we die tijdrovende taak weer tot morgen moeten uitstellen, of dat we onze e-mail nou wel of niet weer moeten checken.

12 september 2022

De Toekomst - Wat staat de wereld te wachten? - Jeep van der Schoot

Er is al veel gesproken en geschreven over de eindtijd. Allerlei (christelijke) boeken, tijdschriften en internetsites gaan hierover. Ook de seculiere media brengt het begrip eindtijd regelmatig ter sprake. Zo zijn er wereldwijd al verschillende data voorspeld waarop de wereld zou vergaan of getroffen zou worden door een enorme ramp. Helaas is het Bijbelse begrip eindtijd mede door dit soort sensationele speculaties voor veel christenen een beladen onderwerp geworden. En ongelovigen drijven hier de spot mee. Dit laatste is overigens voorspeld in Gods Woord (2 Petrus 3:3-4).

Het is goed om ons niet door deze dingen te laten ontmoedigen. De Bijbel roept ons juist op om te leven in de hoop van de verwachting van de komst van Jezus Christus.

In het boek 'De Toekomst - Wat staat de wereld te wachten?' geschreven door Jeep van der Schoot, wordt begrijpelijk en bondig een overzicht gegeven van de eindtijd en van hetgeen daarna komt. Er worden overal Bijbelteksten bij vermeld als onderbouwing.

Op de achterkant van het boek staat:
Wat staat de wereld te wachten? Wie wil dat nou niet weten? Gods Woord vertelt hier veel over, juist als het gaat over de eindtijd. De vraag is echter of wij ménsen wel weten wat Gods plan is met deze wereld en wat Gods plan is met óns leven? Want dát is wat ons leven inhoud geeft! Het wakkert een verlangen aan om de Here te ontmoeten en een heilig leven te leiden. Maar het maakt ons ook bewust dat velen de Here Jezus nog niet kennen.

6 september 2022

Dé Professional Organizer

Dat ik voor onze kinderen heb kunnen zorgen toen zij nog thuis waren, heb ik als een groot voorrecht ervaren. Nu zij op zichzelf wonen, wordt mij weleens de vraag gesteld of ik weer betaald werk zou willen gaan verrichten. Hoewel ik nooit een betaalde baan had, heb ik onlangs toch overwogen om een opleiding ‘Professional Organizing’ te gaan volgen om daarmee ergens aan de slag te gaan. Maar bij nader inzien ben ik daarop teruggekomen, omdat mijn huidige vrijwilligers- en zorgactiviteiten al veel tijd kosten. Maar … alles wat te maken heeft met dit - nog vrij nieuwe - beroep trekt toch regelmatig mijn aandacht.

Voor degenen die niet weten wat dit beroep inhoudt: Een professional organizer - ook wel opruimcoach of personal organizer genoemd - is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.

Toen ik nog eens nadacht over de naam van dit beroep, vroeg ik me serieus af of je dit eigenlijk wel zo kunt noemen. Zijn wij mensen wel echt zo professioneel in het organiseren? We kunnen misschien een beetje opruimen, maar is het niet zo dat we - zonder dit beroep te kort te doen - ‘maar wat doen’? Gaat het niet veel te ver om het woord ‘professional’ te gebruiken bij het op orde brengen van ons aardse leven? Wie of wat denken wij wel te zijn?

30 augustus 2022

Bijbelse toekomstverwachting - seizoen 4 - Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel

De laatste vijftig jaar is er enorm veel veranderd. Zowel op wetenschappelijk gebied als op sociaal gebied. Hoe werken deze maatschappelijke ontwikkelingen door in ons persoonlijk leven, ons huwelijks- en gezinsleven en in de kerk?

Vanaf D.V. vrijdag 2 september worden er elke vrijdagavond op Family7 weer nieuwe afleveringen van de serie 'Bijbelse Toekomstverwachting' uitgezonden waarin Theo Niemeijer en Hans van Dalen met elkaar in gesprek zullen gaan. Wij zien er zelf weer naar uit om deze serie te gaan volgen en ik wil deze ook van harte aanbevelen aan mijn bloglezers.

Via de website van Family 7 zijn (binnenkort) ook de hand-outs te downloaden die je kunt gebruiken bij deze serie.

Afl. 1:  De Bijbel en de maatschappij
Afl. 2:  De mens als 'Schepping Gods'
Afl. 3:  Omgaan met Gods schepping
Afl. 4:  De schepping van man en vrouw
Afl. 5:  De invloed van gendermainstream op huwelijk en gezin
Afl. 6:  Identiteitscrisis aangeboren of ontwikkeld?
Afl. 7:  Toenemende rusteloosheid
Afl. 8:  Rusteloosheid en sociale media
Afl. 9:  Tot rust komen
Afl. 10: De negatieve rol van sociale media
Afl. 11: Het doel van het leven
Afl. 12: Een betekenisvol leven
Afl. 13: De invulling van ons leven

Eerdere blogberichten over deze serie zijn hier terug te vinden.


22 augustus 2022

Veel reden tot dankbaarheid...

De afgelopen maanden waren alles behalve rustig bij ons en de kinderen. Maar gelukkig waren de meeste dingen die gebeurden reden tot grote dankbaarheid. Onderstaande foto die jl. april gemaakt is van de kinderen, staat inmiddels bij ons ingelijst in de woonkamer. Ik vind het een geweldige foto en ben dankbaar voor dit mooie viertal (en hun aanhang natuurlijk).

Maartje, Anne, Gert en Wim

In vogelvlucht deel ik hoe het met hen gaat want dat bepaalt natuurlijk ook voor een heel groot deel hoe het met mijn man en mij gaat. Hun levens zijn voor een groot deel immers ook onze levens.

Onze oudste dochter Anne en haar man wonen hier niet heel ver vandaan en zijn beide druk met hun werk en hun inmiddels negen maanden oude zoontje. Soms komt er best veel op hun af (ik benijd de huidige generatie overigens niet waarin 'verplicht' werken voor man en vrouw bijna onontkoombaar is om een huis te kunnen betalen en er weinig vrije tijd overblijft). Af en toe moeten zij echt periodes van rust inbouwen om het allemaal goed vol te kunnen houden. Ik heb groot respect voor hoe zij alles regelen en organiseren.

Gelukkig gaat het met onze kleinzoon goed en ontwikkelt hij zich snel. Op de vrijdagen mogen wij ook van hem genieten als hij bij ons is. Hij kan nu los zitten en kruipt en klimt inmiddels en het duurt vast niet lang voordat hij zelf zal gaan staan. Hij doet er in elk geval alles aan om dit zo snel mogelijk te kunnen. Slapen vindt hij daarentegen veel minder leuk, hij wil alles uit de dag halen wat erin zit 😊

 

15 augustus 2022

Waar geloof jij in?

 

Er zijn mensen die zeggen dat ze géén geloof hebben. Het is altijd bijzonder om dit te horen, want waarschijnlijk is dat niet waar. Iedereen heeft immers op een of andere manier ‘geloof’. Als je naar een dokter gaat, heb je geloof nodig om zijn of haar diagnose te vertrouwen. Als je met je recept naar de apotheek gaat, vertrouw je erop dat je de juiste medicijnen krijgt. En wanneer je in een restaurant gaat eten, ga je er zonder meer van uit dat het personeel je veilig voedsel voorzet en dat ze je niet vergiftigen. Eigenlijk is elke dag dus een wandeling in geloof. Zonder geloof kunnen we niet leven. Iedereen gelooft ergens in en vertrouwt ergens op. Als mens maken we zelf de keuze waarin we geloven en wie we vertrouwen.

Geloof moet natuurlijk wel een doel hebben. We geloven in iets of iemand. Alleen maar geloof hebben in het begrip ‘geloof’ heeft weinig zin. Sommige mensen geloven in zichzelf of in de overheid, in de wetenschap, in hard werken, in humanisme of astrologie óf in God… 

Dit is het begin van mijn blogbericht dat ik mocht schrijven voor 'Ik zoek God'.

Lees HIER mijn hele blogbericht. 

Aan de zijkant van mijn blog zijn via het logo van 'Ik zoek God' al mijn blogberichten in te zien. 

 5 juli 2022

Levensbelang

Regelmatig spreken mijn man en ik tegen elkaar uit blij te zijn dat we in de huidige tijd geen kinderen meer behoeven op te voeden. Het wordt tegenwoordig voor jonge ouders steeds moeilijker om - tussen alle geluiden van de wereld die ons overspoelen - binnen het gezin nog ‘het christelijk geluid’ te laten horen.

Hoewel wij nog helemaal niet zó oud zijn, zien we bij jonge gezinnen om ons heen steeds vaker hoe moeilijk het is om met hun kinderen over de Here God en Zijn Woord te spreken. Er wordt zóveel van hen gevraagd en van alle kanten wordt er een beroep op hun tijd gedaan.

Toen wij begonnen met de opvoeding van onze kinderen - inmiddels bijna dertig jaar geleden - waren veel dingen, naar mijn beleving, nog een stuk eenvoudiger. Natuurlijk hadden de jaren negentig ook hun uitdagingen, maar veel dingen gingen gemoedelijker en waren eenvoudiger. Ook was er meer rust en regelmaat. Neem nu alleen al de invloed van de sociale media en het gebruik van computers en mobiele telefoons. ‘Schermtijd’ is tegenwoordig een bekend begrip onder de jeugd en er moeten zelfs afspraken over gemaakt worden. Destijds behoefden wij hier geen rekening mee te houden omdat het eenvoudigweg nog niet bestond. Ook gamen en andere dingen in de virtuele wereld waren ons en onze kinderen vrijwel onbekend. Wij waren blij dat ze graag knutselden, buiten speelden en sportten.

27 juni 2022

Hoe weet je of Jezus God is?


Hoe weet je of Jezus God is? Kun je wel zeggen dat Jezus God is en welke redenen zijn er om dat aan te nemen? 

Een vraag die binnengekomen is bij de redactie van 'Ik zoek God' en die ik graag wil beantwoorden.

Veel mensen willen wel beamen dat Jezus een belangrijk en inspirerend persoon is geweest. De nadruk ligt dan op het woord ‘geweest’, want vaak blijft het daarbij. In feite is Jezus voor hen geschiedenis. Daarnaast zijn er ook veel mensen die serieus naar het leven van de Here Jezus kijken, maar van het ‘God-zijn’ van Hem niet overtuigd kunnen worden.  

Nu is het voor ons mensen moeilijk te bevatten dat Iemand die hier op aarde als mens leefde, tegelijkertijd óók God zou kunnen zijn. Iemand is, naar menselijke maatstaven, óf God óf mens. Maar allebei tegelijk? Voor velen gaat dat hun voorstellingsvermogen te boven en het is in zekere zin ook ‘onbegrijpelijk’. Maar… is dat een reden om dit vraagstuk dan maar aan de kant te schuiven? Ik denk het niet.

De uitspraken van de Here Jezus dat Hij werkelijk God is, zijn duidelijk geweest voor de mensen waarmee Hij - zo’n 2000 jaar geleden - in gesprek was. Hij heeft er immers Zelf over gesproken toen Hij op aarde was. Reden genoeg om eens na te gaan wat wij kunnen leren van wat Hij gezegd heeft.

Dit is het begin van mijn blogbericht dat ik mocht schrijven voor 'Ik zoek God'.

Lees HIER mijn hele blogbericht. 

Aan de zijkant van mijn blog zijn via het logo van 'Ik zoek God' al mijn blogberichten in te zien.