Posts

Als je het kruis weglaat, dood je het christelijke geloof

Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus

Is de 'stille week' voor jou echt een stille week?

Eben-Haëzer

Nazareth - een geweldige boodschap

De zomerslaap van de kerk

Iedere christen heeft een roeping

Geld is een harde en misleidende meester

Verzadigd zijn...

God of noodlot?

Laad jij op tijd op?

Omgaan met integriteit

Een herkenbaar gebed?

Ons geloof zichtbaar maken...

Charles Spurgeon - rust (2)

Charles Spurgeon - rust (1)

Uw woorden vond ik en at ze op

Een preek gebaseerd op de heerlijkheid van Christus

Bidden met de krant

Hoe gaan we om met zonde?

God geeft alles op Zijn tijd

Kinderen leren bidden..

Het verschil tussen kennis en wijsheid

Ons geloof moet zowel aan de voet van de berg als op de top iets betekenen