Posts

Hij heeft de toekomst in Zijn hand!

Ga naar een vakman!

Getuigenis van prediker Richard Wurmbrand

Moge God je zegenen

God kan door jou heen buitengewone dingen doen

De weg naar het kinderhart - Tedd Tripp

God vergeeft geen smoesjes

Iedere christen heeft een roeping...

Wat doe jij met de preek?

Hoe zou Paulus naar de Spelen gekeken hebben?