Posts

De stille jaren van Corrie ten Boom

Tijd van bezinning

Kritiek geven én ontvangen

De Heer heeft de gulle gever lief

Zorgen dat onze kinderen voldoende brandstof hebben

Motivatie om over Christus te vertellen?

Bidden voor Soedan

Hoeveel van Mijn Zoon zie Ik in je?

Eén ding is nodig

Gedicht over loslaten

Loslaten

Bereken de kosten van onreinheid

Behoed je binnenste