16 februari 2019

God gebruikt gewone dingen voor buitengewone doelen

In het Bijbelleesschema dat ik volg, ben ik aan het lezen in het boek Exodus. Er staan zoveel bijzondere dingen in dit boek vermeld dat je er soms snel overheen leest. Zo viel mij op in hoofdstuk 4 dat Mozes een herdersstaf in zijn hand had die hij van God op de grond moest gooien.

Een herdersstaf was meestal een houten stok met een ronding aan de top, die ongeveer één tot twee meter lang was. De herders gebruikten de staf bij het lopen, om de schapen te leiden, slangen te doden en voor veel andere doeleinden. Toch was het gewoon een stok!
Wat opvalt is dat God de eenvoudige herdersstaf van Mozes gebruikte om hem een belangrijke les te leren. God heeft er soms vreugde in gewone dingen te gebruiken voor buitengewone doelen.

Wat heeft God jou gegeven in je handen wat Hij zou kunnen gebruiken? Je stem, een pen, een hamer, een bezem, een muziekinstrument? Hoewel het makkelijk te geloven is dat God alleen speciale vaardigheden kan gebruiken, moeten we Hem niet in de weg staan in Zijn gebruik van de gewone alledaagse dingen. Mozes verwachtte niet dat zijn eenvoudige staf zo krachtig zou zijn toen die de staf van God werd. Laten ook wij grote dingen van God verwachten in ons leven. Hij wil ons gebruiken!


9 februari 2019

Bloggen en schrijven (tijdelijk) op een wat lager pitje...

Het is een lange tijd geleden dat ik een blog heb geschreven over wat persoonlijke dingen. Op mijn weblog 'manager van het gezin' dat sinds vorig jaar ook ondergebracht is op dit blog, schreef ik wel vaker over mijzelf of ons gezin, maar ik merk dat ik de laatste tijd sowieso wat minder actief ben achter het toetsenbord. Ik ben eens bij mijzelf nagegaan wat de redenen daarvoor zouden kunnen zijn.

Ten eerste merk ik dat ik meer tijd aan mijn huishouden besteed. Je zou denken dat nu de kinderen het huis uitgaan, dit juist minder wordt, maar niets is minder waar. Ik heb juist een aantal taken overgenomen van mijn man (hij is al druk genoeg met zijn eigen werk) en daardoor ben ik nog actiever in huis en met het huishouden. Zo heb ik in het najaar bijna alle slaapkamers gesausd, de kelder weer helemaal 'gewit' en heb ik veel spullen opgeruimd en uitgezocht. Daarnaast ben ik in de keuken meer tijd door gaan brengen.

Ook ben ik intensiever betrokken bij de zorg voor mijn zus. Ik help haar nu twee morgens in de week met allerlei dingen in haar huis(houden). Daarnaast hebben we veel contact via de app, doe ik boodschappen voor haar en zorg ik voor een deel van haar was. Ik merk dat ik ook in gedachten veel 'bij' haar ben en erg betrokken ben bij haar leven. Er zijn het afgelopen jaar veel dingen gebeurd en veranderd in haar leven.

Nu mijn blogs die ik de afgelopen jaren had allemaal zijn ondergebracht op dit blog, merk ik dat ik een stuk rustiger geworden ben wat betreft het bloggen. Het 'hoeft' niet meer allemaal op een bepaalde tijd. Ik vraag me soms af hoe ik het voor elkaar gekregen heb om op elk blog elke week een artikel te plaatsen. Het kostte veel tijd en ik vond het leuk om te doen maar om eerlijk te zijn, vind ik de manier waarop ik nu werk ontspannender. Het geeft wat meer lucht.

Bij het leven van de kinderen betrokken blijven, kost ook tijd. Hoewel er al drie uitgevlogen zijn, heb ik veel contact met hen en ben veel bij hun levens betrokken. Onze oudste zoon is op dit moment bijvoorbeeld bezig met zijn eigen huis dat hij gekocht heeft en het zou zo maar kunnen dat we dit jaar nog een bruiloft hebben 😊
En, over bruiloften gesproken, mijn ouders waren afgelopen maand 50 jaar getrouwd. Ook dat hopen we nog uitgebreid te vieren met elkaar over een aantal maanden. Ik ben blij mét en voor hen.

Op mijn blog 'Natuurlijk de Veluwe' heb ik vorig jaar uitgebreid geschreven over onze jonge hond. Gelukkig wordt hij nu wat rustiger maar hij heeft wel zijn beweging nodig elke dag. Ik ben dus veel (hard)lopend in het bos te vinden elke dag. Het kost de nodige tijd maar het is leuk om te doen. Ook binnenshuis houdt hij mij lekker bezig overigens. Hij is erg nieuwsgierig en loopt de hele dag echt als een hondje achter mij aan...

Verdrietig genoeg zijn er de afgelopen maanden drie familieleden overleden. Sommigen waren oud en ziek maar er was ook een plotseling overlijden en dat zet je als gezin even stil en aan het nadenken. Je gaat als vanzelf ook nadenken over je eigen uitvaart en begrafenis en over wat de ander graag zou willen. Het was goed om hier zo met elkaar over in gesprek te zijn en wat dingen over op papier te zetten. Het zette mij ook aan om de adressenlijst weer eens helemaal up to date te maken en op verschillende manieren ben ik hierdoor in contact gekomen met familieleden die ik al lang niet gesproken had. Bijzonder!

Wat ons de afgelopen jaren ook veel energie heeft gekost, is het vinden van een Gemeente waar we ons als gezin thuisvoelen. We hebben veel kerkelijke gemeentes in diverse woonplaatsen in de regio bezocht. Het was een leerzame maar ook wel onrustige tijd. Je 'hoort eigenlijk nergens echt' bij om het zomaar te zeggen. Ik weet wel dat Gods gemeente niet beperkt is tot de plaatselijke Gemeente maar het is fijn dat we weer een plek hebben gevonden in ons eigen dorp. Op deze manier bouwen we ook contacten op met mensen die in de buurt wonen en kunnen we ook voor elkaar wat betekenen.

De laatste tijd komt trouwens opnieuw, via allerlei wegen, de cursus Professional Organizer op mijn weg. (Deze is te volgen via een thuisstudie maar wordt ook door diverse professional organizers aangeboden). Ik heb mij er op verschillende manieren goed in verdiept. Wanneer ik er over lees, word ik zo blij dat ik het liefst vandaag nog zou beginnen. Aan de andere kant weet ik dat ik er op dit moment de tijd niet voor heb. Het is een gebedszaak geworden en tot nu toe heb ik steeds bevestigd gekregen dat het niet de goede tijd is hiervoor. Het blijft dus nog steeds bij een wens of droom voor de toekomst, en ik probeer het voor nu los te laten en in Zijn handen te leggen. Ik heb er ook in het verleden ook al eens een blog over geschreven.

Gaandeweg heb ik zomaar een aantal redenen opgesomd die mij de laatste tijd wat van het bloggen hebben afgehouden. Op zich is dat niet erg maar het verklaart wel waarom het bloggen op een lager pitje is komen te staan. Ook het schrijven aan een nieuw boek, wil op dit moment (nog) niet echt lukken. Hopelijk krijg ik daar de komende tijd weer wat inspiratie voor!

Tot slot nog iets over het blogbericht van de vorige keer. Het blijft steeds in mijn gedachten. Ik heb namelijk af en toe geworsteld met de vraag wat God op dit moment van mij vraagt nu ik toch in een wat andere fase van mijn leven terechtkom. Ideeën om dingen te doen of op te pakken, heb ik genoeg maar de vraag is of God ook wil dat ik dat doe op dit moment. Het is in het verleden namelijk vaak zo geweest dat ik allerlei dingen en projecten heb aangegrepen waarvan ik zelf dacht dat ze goed waren. En hoewel ze misschien goed waren, waren het toch vaak mijn eigen plannen.
De laatste tijd probeer ik hierin meer naar Gods wil te zoeken ook al is dit moeilijk. Je krijgt natuurlijk geen kant en klaar briefje uit de hemel waar opstaat wat je moet gaan doen of juist niet. Aan de andere kant hebben we als mensen ook een eigen verantwoordelijkheid. In dat spanningsveld zit ik nu een beetje. Maar mijn hoofdmotto blijft wel: 'Bij twijfel, niet doen'. Ook deze zinnen hebben mij aan het denken gezet: 'Wat moet ik doen Heer? Waar moet ik heen?' - en de Heer wil soms dat je dan gewoon niets doet en nergens heengaat, maar eenvoudig daar blijft waar Hij je geplaatst heeft. Veel kwellende vragen zouden niet bij ons opkomen als we tevreden waren met de plek die Hij ons heeft aangewezen.'

Het boekje 'Bidden brengt je hart tot rust' van Elizabeth George is steeds weer een eyeopener. In het eerste hoofdstuk zegt ze: 'Het trouw vervullen van je plichten is wel van wezenlijk belang, maar het is niet de topprioriteit in het leven van een christen. Belangrijker is een intiemere wandel met de Here Jezus. Als je op Hem gericht bent - als Hij het middelpunt is van je minuten en dagen - hoef je je niet druk te maken over de dagelijkse plichten en omstandigheden. Hij zal je de wijsheid geven die je nodig hebt om de juiste keuzes te maken, en de kracht om je eraan te kunnen houden.'

Dit laatste wil ik dan ook voor ogen houden. Het gaat uiteindelijk allemaal om Hem, de Here Jezus. Wanneer ik dicht bij Hem blijf, zal Hij mij de weg wijzen en Zijn plannen voor mijn leven bekend maken of het nu gaat om ons huwelijk, ons gezin of bloggen en schrijven.
Ik wens jullie Zijn liefdevolle nabijheid toe.

26 januari 2019

Wat moet ik doen Heer?


Vandaag las ik een wijze les voor mijzelf en wellicht ook voor anderen:

"En ik zeide; Here wat moet ik doen? En de Here zeide tot mij: sta op en reis naar Damascus, en daar zal u gezegd worden al hetgeen u opgelegd is om te doen." 
(Hand. 22:10)

"Als je in een bijzondere situatie nog niet weet wat de wil van de Heer is, wacht dan en onderneem verder niets. Het is beter niets te ondernemen dan een verkeerde weg in te slaan. Maar misschien verkeer je wel in een situatie waarin je heel snel een besluit moet nemen. Als je dan je leven met de Heer leidt en je doet in vertrouwen op Hem het meest voor de hand liggende, zal Hij je daarin helpen.
Geef elke eigenwillige gedachte volledig op! Men kan de wil van de Heer niet te weten komen als men eigenwillig een zelfgekozen doel nastreeft.
Beschouw niet iedere gelegenheid die zich voordoet meteen als de wil van de Heer! Als deze overeenkomt met je eigen wensen is het gevaar namelijk groot dat je de eigen wil als die van de Heer beschouwt. De omstandigheden alleen zijn geen veilige wegwijzer, evenmin als je eigen neiging. Desondanks leidt God ons niet in principe tegen de omstandigheden en tegen onze neigingen in. Als deze in overeenstemming zijn met Zijn Woord en de geestelijke principes ervan, kun je rustig door die deur gaan. Hij zal met je meegaan, ook al zou er vlak daarna tegenwind opsteken.
Wellicht zijn sommige vragen in je binnenste ook het gevolg van het feit dat je te veel wilt. Je vraagt: 'Wat moet ik doen Heer?' 'Waar moet ik heen?' - en de Heer wil soms dat je dan gewoon niets doet en nergens heengaat, maar eenvoudig daar blijft waar Hij je geplaatst heeft. Veel kwellende vragen zouden niet bij ons opkomen als we tevreden waren met de plek die Hij ons heeft aangewezen.
Vraag je eens af wat de Here Jezus in deze of gene situatie zou doen. We krijgen op die manier niet voor elke levensomstandigheid een antwoord, maar in veel gevallen kan die vraag je wel licht schenken".

uit: 'Der Herr ist nahe' – Bijbelse dagkalender

7 januari 2019

Met Gods hulp kunnen we alle verleidingen van satan weerstaan

Aan het begin van dit jaar ben ik in mijn stille tijd begonnen met lezen in het Bijbelboek Job. Wat al vrij snel opvalt in het eerste hoofdstuk, is het gesprek dat satan heeft met God. Sommige mensen denken dat dit gesprek bedacht is door de schrijver van het boek maar persoonlijk denk ik dat gezien andere passages in de Bijbel (o.a. Openbaring 12:10) dit gesprek echt plaatsgevonden heeft. Als het niet plaatsgevonden zou hebben, zouden alle redenen voor Jobs lijden zinloos zijn geweest en zou dit Bijbelboek in feite geen geschiedenis maar fictie zijn.

Uit het gesprek van satan met God kun je veel leren. Enkele gedachten die ik erover las en die mij opvielen deel ik graag.

Satan - oorspronkelijk een engel van God - werd corrupt door eigen hoogmoed. Hij was slecht sinds zijn opstand tegen God en beschouwt God als zijn vijand. Hij probeert Gods werk in mensen te belemmeren maar wordt beperkt door God kracht en kan alleen doen wat hem toegestaan wordt (zie Lucas 22:31-32, 1 Tim. 1:19-20 en 2 Tim. 2:23-26). Satan wordt de vijand genoemd omdat hij actief op zoek is naar mensen die hij door verleiding wil aanvallen (1 Petrus 5:8-9) en omdat hij mensen ertoe wil brengen God te haten. Hij doet dit door leugens en bedrog (Gen. 3:1-6).
Job, een eerlijk en vroom man die bijzonder was gezegend, was een perfect doel voor satan. Iedereen die zijn leven aan God toewijdt, kan satans aanvallen verwachten. Satan, die God haat, haat ook Zijn kinderen!
Satan viel Jobs beweegredenen aan, waarbij hij zei dat Job alleen zo eerlijk en vroom was, omdat hij geen reden had zich tegen God te keren. Sinds hij God was gaan volgen, was het Job alleen maar voor de wind gegaan. Satan wilde bewijzen dat Job God niet uit liefde aanbad,  maar omdat God hem zoveel had gegeven. Satan analyseerde heel precies waarom veel mensen God vertrouwen. Het zijn mooi-weer-gelovigen, die God alleen volgen als alles meezit of om wat zij kunnen krijgen. Tegenspoed vernietigt dit oppervlakkige geloof; echt geloof wordt door tegenslag juist sterker, omdat gelovigen zich met nog meer toewijding tot God richten en Hem op hulp vragen om de stormen te kunnen weerstaan.

Toch is satan beperkt in wat hij kan doen. Enkele opmerkelijke dingen zijn:
 • Hij is rekenschap verschuldigd aan God. Alle hemelse wezens, goed en slecht, moeten voor God verschijnen (Job 1:6). God wist dat de satan Job wilde aanvallen.
 • Satan kan maar op één plaats tegelijk zijn (Job 1:6-7). Zijn demonen helpen hem bij zijn werk; maar als geschapen wezen is hij beperkt.
 • Satan kan niet onze gedachten lezen of de toekomst voorspellen (Job 1:9-11). Als hij dat kon, zou hij hebben geweten dat Job niet onder de druk zou bezwijken.
 • Omdat satan niets kan doen zonder Gods toestemming (Job 1:12), kunnen Gods kinderen zijn aanvallen door Gods kracht weerstaan.
 • God stelt beperkingen aan wat satan kan doen (Job 1:12, 2:5). Satans antwoord op Gods vraag uit Job 1:7 toont dat hij werkelijk actief en aanwezig is op aarde.
Nu we dit weten over satan, is het goed om dicht bij onze Hemelse Vader te blijven. Hij staat oneindig ver boven satan. God wil ons door Zijn Heilige Geest helpen om de verleidingen van satan te weerstaan. hoewel God kan toestaan dat wij lijden, om een reden die wij niet kunnen begrijpen, wordt Hij nooit verrast door onze problemen en lijdt Hij altijd met ons mee.


1 januari 2019

Onze prioriteiten heroverwegen in 2019


'Mijn eenvoudige vermaning is dit: Laten we deze dag de tijd nemen om onze prioriteiten te heroverwegen en na te gaan wat het gebed kan doen. Neem het je opnieuw voor. Probeer eens iets nieuws met God. Zet een tijd vast. Bedenk waar je gaat bidden. Kies een Bijbelgedeelte uit dat je leidend laat zijn. Laat je niet afleiden door de drukte van de dag. We moeten allemaal weleens weer opnieuw richting bepalen. Maak deze dag tot een dag waarop je je wendt tot het gebed - tot glorie van God en voor de volheid van je vreugde.'

- John Piper -

29 december 2018

De Bijbel doorlezen van kaft tot kaft


Naast mijn dagelijkse stille tijd waarin ik o.a. een klein gedeelte uit Gods Woord overdenk, is het lezen van de héle Bijbel leerzaam en inspirerend. In 2018 heb ik opnieuw de Bijbel in z'n geheel mogen doorlezen van Genesis tot en met Openbaring. Zelfs na zoveel jaren Bijbellezen, lees en ontdek ik nog steeds nieuwe dingen. Geweldig is dat, Gods Woord is en blijft een grote inspiratie voor mijn leven en ik hoop dat hetzelfde voor jullie geldt.

In 'Het Leven' las ik een treffend citaat:
'In onze ijver voor de waarheid van het Evangelie moeten we nooit het doel vergeten: in de eerste plaats om ons bij God te brengen en in de tweede plaats om ons toe te rusten om goed te doen aan andere mensen. De studie van Gods Woord is niet bedoeld om kennis te verwerven en dan discussies te kunnen winnen. We bestuderen de Bijbel zelfs niet zozeer om te leren hoe we gered kunnen worden (de meeste mensen beginnen de Bijbel pas intensief te bestuderen nadat ze tot geloof gekomen zijn). We bestuderen Gods Woord om te leren hoe we Gods werk in de wereld mogen doen. Onze kennis van Gods Woord is nutteloos, tenzij we die gebruiken om goed te doen voor anderen.'

Dit schema komt van www.kaleo.nl en heb ik afgelopen jaar gebruikt
De Schotse predikant Robert Murray McCheyne maakte in 1842 een Bijbelleesplan. In een begeleidend schrijven aan zijn gemeente somt hij vijf voordelen op van zo’n leesrooster:
 1. De hele Bijbel wordt een jaar lang met regelmaat gelezen. 'Ik vrees dat velen van u nooit de hele Bijbel hebben gelezen. Als we bepaalde gedeelten van de Bijbel overslaan, zullen we onvolledige christenen zijn.'
 2. Er zal geen tijd verloren gaan met het zoeken naar een geschikt Bijbelgedeelte. 'Gelovigen kunnen vaak moeilijk een keuze maken uit de bergen der specerijen.'
 3. Ouders zullen steeds een onderwerp hebben waarover ze met hun kinderen kunnen spreken. 'Het lezen van zomaar een hoofdstuk lijkt vaak op water dat op de grond wordt gemorst.'
 4. De predikant weet in welk deel van de weide zijn kudde zich voedt. 'Op zondag kan de predikant beter zijn woorden kiezen.'
 5. De zoete band van christelijke liefde en eenheid zal versterkt worden. 'Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden van eeuwig leven.'
Veel christenen weten dat het belangrijk is om de Bijbel in z'n geheel te lezen maar komen er soms toch weinig aan toe om dit (regelmatig) te doen. Nu hoef je de Bijbel natuurlijk niet in één jaar te lezen, je kunt er ook meerdere jaren over doen. Gelukkig zijn hier geen 'regels' voor hoewel regelmaat wel belangrijk is.

Aan het einde van elk jaar overweeg ik altijd op welke manier ik de Bijbel in het jaar dat volgt zal gaan lezen. In 2019 wil ik gaan starten met een leesrooster voor drie jaar. Dit wil ik gaan doen in combinatie met de app Olive Tree waar ik aantekeningen in kan maken. Ik hoop zo over drie jaar een mooi naslagwerk te hebben naast mijn papieren bijbel waar ik ook aantekeningen in blijf maken.

Er is een grote keuze in Bijbelleesroosters en elk is weer anders. Ze zijn eigenlijk net zo gevarieerd als individuele mensen, dus er zijn een groot aantal leesplannen waar je uit kunt kiezen. Ook kun je kiezen uit manieren waarop je de Bijbel wilt lezen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Het chronologische plan: Lees de gebeurtenissen van de Bijbel in de volgorde waarin zij plaatsvonden. Je zou hier een online chronologische Bijbel voor kunnen gebruiken.
 • Het historische plan: Lees de boeken van de Bijbel in de volgorde waarin zij in de originele talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) werden geschreven.
 • Een combinatie van het Oude en Nieuwe Testament: Lees elke dag delen uit beide Testamenten om de rode draad van de Waarheid van Genesis tot Openbaring te kunnen zien.
 • Van begin tot eind: Lees de Bijbel van het eerste vers in Genesis 1:1 tot de laatste bladzijde van het boek Openbaring. Stop met lezen en pak het boek weer op alsof je een roman aan het lezen bent.
 • Het jaarlijkse plan: Er zijn veel Bijbels beschikbaar die in 365 stukken zijn verdeeld, zodat je de Bijbel precies in één jaar kunt lezen. De 1189 hoofdstukken van de Bijbel kunnen zo in een jaar gelezen worden (dat zijn 3 1/4 hoofdstukken per dag).
 • Het gemengde plan: Combineer de bovenstaande leesroosters om een plan samen te stellen dat voor jou zal werken.
Zelf houd ik op mijn blog al jaren een blogbericht bij met diverse leesschema's. Je zou dan ook eens kunnen kijken naar  de volgende opties , misschien zit hier voor jou een geschikt rooster tussen. 
(Het blogbericht waarnaar verwezen wordt, wordt elk jaar opnieuw bijgewerkt). 

Ik wens jullie ook in 2019 een rijk gezegend nieuw (Bijbellees)jaar toe.20 december 2018

Onze Heiland bereidt een heerlijke plaats voor ons


Wanneer je het boek 'In het licht van de eeuwigheid' van Randy Alcorn leest (met alle verwijzingen daarin naar de Bijbel), kom je steeds meer tot de ontdekking dat de hemel een geweldige, heerlijke plaats zal zijn waar we vol verlangen naar mogen uitzien. 
Hoewel dit boek al zo'n twintig jaar geleden geschreven is en al jaren bij ons in de kast stond, had ik het nog nooit gelezen. Afgelopen week heb ik ervan genoten en ik deel ik graag een aantal dingen die mij opvielen.

Zo schrijft Alcorn: 'Als wij met ons gezin op vakantie gaan, vinden wij het fijn om van te voren al iets te weten over de plaats waar we heen gaan. Als we onze vakantie organiseren, bestuderen we brochures en kaarten zodat we de attracties van onze bestemming kennen. Maar we willen niet alles weten - we houden van verrassingen. Dus ik denk aan dit boek als iets dat thuishoort tussen de vakantiebrochures in de boekwinkel. Het is een soort reisgids van de hemel. Praat met je kinderen en kleinkinderen niet alleen over Disney World of hun zomerkamp maar doe de Bijbel open en praat met hen over de attracties van de hemel, niet alleen over die van de aarde.'

Persoonlijk denk ik dus dat het goed is om in de Bijbel eens op zoek te gaan naar wat God zegt over de hemel. Hoewel we nooit helemaal precies zullen weten hoe het er zal zijn, kunnen we ons er wel op voorbereiden. Het geweldigste van de hemel is natuurlijk dat we onze Heer en Heiland er persoonlijk zullen ontmoeten. Dat is in feite genoeg. Maar toch staan er nog zoveel meer teksten in de Bijbel over deze prachtige plaats dan ik had gedacht.
'In het licht van de eeuwigheid' geeft antwoorden op vragen als 'Wat is het belangrijkste in de hemel', 'Zullen we ons het leven op aarde herinneren?', 'Kunnen mensen in de hemel zien wat er hier gebeurt?' en 'Gods manieren van belonen'. Over dit laatste hoofdstuk deel ik iets meer.

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der ​rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.'

Tijdens mijn stille tijd lees ik de laatste weken in de brieven van Paulus aan Timoteüs. Elke keer kom ik weer nieuwe dingen tegen of gedeelten die ik al vaker gelezen heb maar nog nooit echt tot mij zijn doorgedrongen. Bovenstaand gedeelte uit 2 Timoteüs 2:7-8 pakte mij omdat het zo mooi aansloot bij het genoemde boek.

Hoewel de hemel voor al zijn inwoners heerlijk zal zijn, maakt de Bijbel duidelijk dat de positie en ervaring van elke gelovige in de hemel niet hetzelfde zal zijn. De beloningen van de hemel - bezittingen en rang - zullen van persoon tot persoon variëren. We zouden kunnen denken dat als Christus de prijs voor onze zonde heeft betaald, en als we onze zonden beleden hebben en vergeving ontvangen hebben, we niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor wat we gedaan hebben. 
Toch is het belangrijk om te begrijpen dat het oordeel van gelovigen door Christus een oordeel naar onze werken is, niet naar onze zonden. In 1 Korintiërs 3:14-15 zegt Paulus van elke gelovige: 'ieders werk zal aan het licht komen', en 'hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.' Er is dus geen veroordeling voor de christenen (Romeinen 8:1) maar toch kan ons verzamelen van edelstenen op het fundament van Christus blijkbaar vervangen of verhinderd worden door zonden die we begaan hebben. Om het samen te vatten: Verlossing en beloningen zijn twee verschillende zaken!
Verlossing gaat over Gods werk voor ons. Het is een gratis geschenk, waaraan wij absoluut niets kunnen bijdragen (Efeziërs 2:8-9) en Titus 3:5). Beloningen gaan over ons werk voor God

Geloof bepaalt onze eeuwige bestemming... waar we zullen zijn.
Gedrag bepaalt onze eeuwige beloningen... wat we zullen hebben. 

Werken beïnvloeden onze verlossing niet.Werken beïnvloeden wel onze beloning. Net zoals ons geloof eeuwige gevolgen heeft, zo hebben onze werken ook eeuwige gevolgen.

Waarschijnlijk zullen er in de hemel ontelbare soorten beloningen zijn die in Gods Woord niet genoemd worden, maar er worden er in de Bijbel ook een aantal specifiek wél genoemd.
 1. De Kroon des Levens - voor trouw aan Christus in vervolging of martelaarschap (Jacobus 1:12 en Openbaring 2:10).
 2. De Onvergankelijk Kroon - voor vastberadenheid, discipline, en overwinning in het christelijk leven (1 Korintiërs 9:24-25).
 3. De Kroon der Heerlijkheid - voor het trouw vertegenwoordigen van Christus in een positie van geestelijke leiding (1 Petrus 5:1-4).
 4. De Kroon der Rechtvaardigheid - voor het zuiveren en voorbereiden van onszelf om Christus te ontmoeten bij Zijn komst (2 Timoteüs 4:6-8).
 5. De Kroon van Blijdschap - voor het geven van onszelf aan anderen in evangelisatie en discipelschap (1 Tessalonicenzen 2:19 en Filippenzen 4:1).
Het is belangrijk om te beseffen dat deze kronen allen (door genade alleen) door de Here Jezus gegeven worden. Ze zijn blijvende herinneringen aan ons werk op aarde en de trouw van Christus om ons de kracht te geven dit werk te doen. Bovendien zijn ze niet alleen voor onze erkenning, maar voor die van Christus. We mogen deze kronen aan de Here Jezus aanbieden!

Het kan niet anders wanneer je dit boek leest dat je meer en meer gaat verlangen naar de hemel. Ons diepste verlangen van ons hart gaat uit naar één persoon en één plaats. De Here Jezus is die persoon en de hemel is die plaats. Laten we niet wachten om na ons sterven te ontdekken hoe heerlijk onze eeuwige toekomst zal zijn. Laten we nu doen wat we kunnen om ons daarop voor te bereiden.

Jezus zei: 'Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Johannes 14:2).

17 december 2018

Puur Hollands - Williene Klinck

Enkele maanden geleden heb ik een heel aantal blogs die ik beheerde, samengevoegd op dit weblog 'christenleven'. Zo zijn ook de artikelen van het blog 'Manager van het gezin' ondergebracht op dit blog. Wanneer je zoekt aan de zijkant van dit weblog op 'boekrecensies', zul je ook diverse recensies van kookboeken vinden waaronder die van Williene Klinck.

Tussen alle serieuze berichten op dit blog door is het namelijk leuk om af en toe een wat 'luchtiger' bericht te plaatsen. Bovendien is het altijd leuk om een plaatsgenote in het zonnetje te zetten en haar boeken onder de aandacht te brengen omdat ze vol staan met heerlijke recepten en prachtige afbeeldingen.

Zo is ook het nieuwste en zevende kookboek van Williene dat als titel meegekregen heeft 'Puur Hollands' weer een schitterende uitgave geworden.

Puur Hollands is een kookboek vol met heerlijke gerechten voor ieder moment van de dag. Met pure ingrediënten van onze eigen bodem; uit onze eigen omgeving, van onze eigen boeren of uit eigen tuin. In dit boek vind je geen specifieke Oudhollandse gerechten of echte Hollandse kost, wel zijn er een aantal streekgerechten opgenomen met een leuke twist. De doelstelling van dit boek is om zoveel mogelijk te koken met producten die in Nederland verbouwd worden of die in Nederland kunnen groeien. Nederland is een rijk land, met een goed klimaat waar veel gewassen kunnen groeien en we hebben veel eigen productie. Denk aan granen, zuivel, vlees, vis, groenten en fruit. Veel van onze voeding is niet duurzaam. We halen veel producten van ver, wat vervolgens met vrachtwagens, vliegtuigen of scheepvaart naar Nederland komt vanuit alle delen van de wereld. Terwijl we in Nederland zoveel prachtige producten hebben van eigen bodem. Daar moet verandering in komen. Niet alleen om de Nederlandse boer te steunen maar ook om je eigen ecologische footprint een stukje kleiner te maken.


Puur Hollands is een gevarieerde uitgave geworden. Er zijn recepten opgenomen voor een ontbijt, de lunch, tussendoortjes (zoals bovenstaande walnotencake) en soepen en voor borrels en feesten. Achterin zijn ook weer basisrecepten opgenomen voor eenvoudige dingen als bouillon, kruidenboter, jam en appelmoes.Het is een origineel idee dat in het boek niet alleen maar recepten zijn opgenomen maar ook informatie te vinden is over kwekerijen of pluktuinen waar je zelf je groenten en fruit kunt oogsten. Achterin het boek is ook een lijst met adressen opgenomen waar je hiervoor terecht kunt in je eigen omgeving.

De kerstvakantie staat weer voor de deur en veel van jullie kinderen zullen ook een aantal weken thuis zijn. Mocht je nog iets leuks zoeken om samen te gaan doen de komende weken, dan kan ik jullie van harte aanraden samen in dit nieuwe kookboek te bladeren en iets lekkers uit te kiezen om samen te gaan maken. Je zult inspiratie genoeg vinden!


12 december 2018

Bemoedigende liederen voor Advent en Kerst

Naast de Adventsmeditaties die ik noemde in mijn vorige blogbericht, geniet ik op dit moment ook erg van een aantal cd's die ik van onze jongste zoon voor mijn verjaardag heb gekregen.

Het gaat om deze bundel met drie prachtige kerstcd's:
How great is our God
And if our God is for us
Glory in the highest  van Chris Tomlin.

Vooral de cd 'Glory in the highest' met prachtige kerstliederen is zeer de moeite waard. Ben je nog op zoek naar Engelstalige kerstliederen, dan kan ik deze cd van harte aanraden.

Hieronder volgen twee nummers die mij erg aanspreken.


                                            

Via bovengenoemde links kun je overigens ook van elke cd geluidsfragmenten beluisteren.
Van harte aanbevolen voor deze Adventsperiode!


10 december 2018

Good News of Great Joy - 25 Adventmeditaties door John Piper
Op de website van John Piper - Desiring God - kun je 25 meditaties voor de Adventsperiode vinden die je helpen om heel bewust toe te leven naar het kerstfeest. Via deze link kun je dagelijks een nieuwe meditatie lezen en/of luisteren.
"What I want most for us this Christmas is seeing Christ in all his fullness and together loving what we see with a love far beyond our own half-hearted human capacities — a love made possible by the Holy Spirit", schrijft Piper.


Hieronder volgt de meditatie van 9 december:

When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. (Matthew 2:3)

Jesus is troubling to people who do not want to worship him, and he arouses opposition against those who do. This is probably not a main point in the mind of Matthew, but it is an inescapable implication as the story goes on.

In this story, there are two kinds of people who do not want to worship Jesus.

The first kind is the people who simply do nothing about Jesus. He is a nonentity in their lives. This group is represented at the beginning of Jesus’s life by the chief priests and scribes. Matthew 2:4 says, “Assembling all the chief priests and scribes of the people, [Herod] inquired of them where the Christ was to be born.” So they told him, and that was that: back to business as usual. The sheer silence and inactivity of the leaders is overwhelming in view of the magnitude of what was happening.

And notice, Matthew 2:3 says, “When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.” In other words, the rumor was going around that someone thought the Messiah was born. The inactivity on the part of the chief priests is staggering: why not go with the magi? They are not interested. They are not passionate about finding the Son of God and worshiping him.

The second kind of people who do not want to worship Jesus is the kind who are deeply threatened by him. That’s Herod in this story. He is really afraid. So much so that he schemes and lies and then commits mass murder just to get rid of Jesus.

So today, these two kinds of opposition will come against Christ and his worshipers: indifference and hostility. I surely hope that you are not in one of those groups.

And if you are a Christian, let this Christmas be the time when you ponder what it means — what it costs — to worship and follow this Messiah.


Bron: Desiring God

1 december 2018

Dankbaar zijn voor anderen

'Stel je eens voor dat je gevangenzit... alleen... gescheiden van de mensen die je kent en liefhebt... in afwachting van een uitspraak die bepaalt of je in leven zult blijven of zult sterven. Deze eenzame en misschien wel angstwekkende toestand is een beschrijving van Paulus' situatie toen hij zijn brief schreef aan de gelovigen in Filippi. Maar Paulus ervoer volmaakte vrede, toen hij zijn gedachten naar boven richtte en voor anderen bad.

Deze opmerkelijke vrede kun jij ook ervaren als je moeilijkheden meemaakt. Veel vrouwen zitten alleen - soms wel dagen en nachten achtereen. Velen van ons brengen een groot deel van hun tijd door gescheiden van vrienden en geliefden. En talloze vrouwen wachten op een uitspraak (van hun oncoloog, advocaat, echtgenoot, werkgever) die hun leven helemaal op zijn kop kan zetten. Ben jij ook zo blij dat Gods Woord ons een prachtige manier laat zien waarop wij Gods volmaakte vrede kunnen ervaren te midden van onze problemen? Let op drie gezichtspunten die Paulus grote vreugde en vrede brachten. En bedenk... dat zullen ze jou ook brengen!

💗 Een positieve houding. Hoe denk jij gewoonlijk over anderen? Ben je positief en barmhartig of kleinzielig en negatief?

💗 Een belofte waarop je aanspraak mag maken. God is een goed werk in jou begonnen en zal dat ook voltooien.

💗 Een vurig hart. Paulus zegt: 'Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus' (Fil. 1:8). Een vurig hart voor God verlangt ernaar om samen te zijn met anderen die ook graag God willen dienen.

Gods Woord voor je hart

En Paulus deed nog iets anders. Hij keek naar God - onze geweldige God, Die de Schepper en Vervolmaker en Voleinder is van alles wat Hij begint; onze alwetende God, Die het eindproduct als volmaakt en compleet voor Zich ziet. God zag de mensen in Paulus' leven zoals ze zouden worden, en Paulus wilde ook zo naar hen kijken.
Wij kunnen rusten in datzelfde feit - dat God de mensen in ons leven ziet zoals ze zullen zijn. En dat geldt ook voor onszelf!
Om de kracht van vrede te kunnen ervaren in iedere situatie, moeten we beginnen met dankzegging. God draagt ons op om te danken. Zijn Woord zegt ons dat wij God altijd en in alles moeten danken (1 Thess. 5:16-18). Dankzeggen is een besluit dat wij zelf moeten nemen. En zodra je daartoe besluit, zal het een krachtig effect hebben op je houding en je innerlijke vrede. 'De vrede van God , die alle begrip te boven gaat'is voor je beschikbaar (Fil. 4:7). Met deze gave in je leven zul je altijd iets hebben waarvoor je God kunt danken.'

Dit bemoedigende gedeelte is overgenomen uit: Overdenkingen voor een vrouw naar Gods hart van Elizabeth George.

24 november 2018

Krijgt Hij alle eer van ons?

De laatste tijd kom ik ze nogal eens tegen in artikelen en blogberichten, de bemoedigende woorden: 'Je bent waardevol, Je bent uniek, Je bent bijzonder, Je bent een parel in Gods hand, Je bent Gods geliefde kind, Je mag er zijn, Je bent kostbaar, Je mag er zijn zoals je bent...'

Wanneer ik deze woorden hoor, word ik er blij van. Ze zijn namelijk helemaal waar, want de Bijbel spreekt erover. We zijn geschapen naar Zijn beeld (Gen.1:26) en tegen het volk Israël (en indirect ook tegen ons) wordt zelfs gezegd dat het kostbaar in Zijn ogen (Jes. 43). Voor onze eigenwaarde en ons zelfbeeld zijn bovenstaande woorden geweldig om te horen.

Toch schuilt er - naar mijn mening - een gevaar in wanneer je deze woorden té vaak hoort om je heen. Het is dikwijls eenrichtingsverkeer vanuit God gezien naar ons als mensen en soms denk ik dat we daarmee erg op onszelf gericht zijn en op wat wij willen horen. We leven in een maatschappij die zich steeds meer richt op het individu, op de mens zelf. Je ziet dit onder niet-christenen maar ook steeds meer onder christenen. Het gaat vaak om wat ik wil, wat ik fijn vind (om te horen) en waar ik mij prettig bij voel. Steeds minder gaat het om de vraag wat Gód wil en om wat Hij vraagt van ons in ons leven.

Het is niet mijn doel om de eerstgenoemde bovenstaande woorden te ontkrachten of af te zwakken. Ze zijn wáár en heerlijk om te horen. Ze kunnen ons soms moed en kracht geven op moeilijke momenten maar... we moeten het niet bij deze woorden laten. Laat we ons richten op Zijn grootheid en heerlijkheid, op Zijn liefde en genade. Op wie Hij is! Dat is het allerbelangrijkste.

John Piper zegt het in zijn boek 'Verspil je leven niet' zo:
"We verspillen ons leven, als onze gebeden, gedachten, dromen, plannen en werkzaamheden niet gericht zijn op het grootmaken van God op alle terreinen van het leven. God heeft ons met dit doel geschapen: zo leven dat Zijn grootheid, schoonheid en oneindige waarde zoveel mogelijk zichtbaar worden"

Het gaat uiteindelijk dus niet om óns en of wíj ons wel geliefd en waardevol voelen maar of HIJ alle eer krijgt van óns. Laten we Hem prijzen en verheerlijken, Hij is het meer dan waard!


17 november 2018

'Plan je dag-boek' en 'Hoe was je dag-boek' - Marjolein Feenstra

Wanneer er nieuwe 'schrijfboeken' verschijnen, word ik hier - als schrijfster en blogster - altijd erg blij van. Toen ik onlangs dan ook het boek 'Plan je dag-boek' van Marjolein Feenstra via de sociale media tegenkwam, heb ik direct een recensie-exemplaar aangevraagd. Een paar dagen later lag dit prachtige boek, samen met het boek 'Hoe was je dag-boek' in de brievenbus. Beide boeken heb ik met veel plezier gelezen en doorgebladerd. Ik kreeg er direct inspiratie van!
Graag deel ik wat ik van beide boeken vond.

Plan je dag-boek
Het zal velen van jullie niet zijn ontgaan dat 'Bullet journaling' in is 😃  Marjolein Feenstra heeft hier handig op ingespeeld. In het bullet journal ‘Plan je dag-boek’ vind je praktische uitleg, mooie quotes en heel veel voorbedrukte pagina’s. Je kunt direct beginnen met invullen en als je de smaak te pakken hebt, kun je zelf aan de slag op de lege pagina's. Het journal geeft de gelegenheid om zes maanden te plannen. In het eerste deel vind je de algemene planning voor de maanden en weken en in het tweede deel vind je allerlei leuke voorbeeldlijstjes die je kunt bijhouden en invullen. Uiteraard is er nog heel veel lege ruimte voor eigen notities en invulling. Tenslotte kun je je mooiste Bijbelteksten, reizen die je nog wilt maken, dankpunten en preeknotities invullen. Ook is er ruimte voor evaluatie, aantekeningen bij je stille tijd en een 'Bijbel lees Challenge'. Je kunt het allemaal vastleggen in het prachtig vormgegeven journal. ‘Plan je dag-boek’ maakt het leven overzichtelijker en brengt rust en ruimte in je hoofd. En dat dit laatste belangrijk is, deelde ik in dit blogbericht al eens met jullie.


Dus wanneer je van schrijven én plannen houdt en dit graag op een creatieve en geheel eigen manier wilt doen, raad ik dit boek van harte aan.

ISBN: 9789043529303
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Hardback
Omvang: 192 pagina's
Prijs: €14,99 


Hoe was je dag-boek
Schrijven helpt mij altijd om mijn hoofd leeg te maken. Maar, schrijven kan je ook helpen bij het onthouden van (mooie) herinneringen. Het boek 'Hoe was je dag-boek' is een prachtige voorbedrukte uitgave die je kan helpen om even de tijd te nemen om leuke én minder leuke dingen van je af te schrijven. Het boek - dat overigens erg praktisch is door de ringband - staat vol met vragen over je dagelijks leven en geeft je de gelegenheid om lijstjes te maken, foto’s te plakken en af en toe even te ontspannen.

Het boek is voor zestig dagen. Je kunt het zestig dagen achter elkaar invullen, maar het kan ook zo af en toe, op momenten dat je er behoefte aan hebt. Je vult gemakkelijk de datum van de dag in bovenaan de pagina.


Door het boek heen staan ook kleurplaten, is er ruimte voor lijstjes en word je bemoedigd door mooie quotes en passende Bijbelteksten. Kortom, ook deze uitgave is zeer de moeite waard voor de schrijvers onder ons. Wanneer je zestig dagen geschreven en geplakt hebt in dit boek, heb je een waardevol boek in handen, boordevol herinneringen.

Via deze link is het boek in te zien.

ISBN: 9789043528634
Uitgeverij: Kok
Uitvoering: Paperback/softback
Omvang: 160 pagina's
Prijs: €14,99

Graag beveel ik beide boeken van harte aan. Het zijn allebei prachtige geschenken voor de decembermaand! Beide boeken zijn heel geschikt om aan het begin van een nieuw jaar mee te beginnen.

Wil je meer weten over Marjolein Feenstra, kijk dan eens op haar website www.liefsleines.nl  Je kunt hier ook nog meer informatie vinden over bovenstaande boeken en over het mooie werk dat Marjolein mag doen.


4 november 2018

De Godvrezende vrouw - Martha Peace


Niet zo lang geleden kwam ik via Instagram een interessant boek tegen. De titel wekte direct mijn interesse en het kwam al snel op mijn verlanglijstje te staan. Ik heb het deze keer over het boek 'De Godvrezende vrouw' van Martha Peace. Zij is o.a. bekend van het boek 'Het geheim van een Titus-2 vrouw' waar ik niet zo lang geleden al eens een recensie over schreef. 
De Godvrezende vrouw heeft als subtitel 'Het volgen van Jezus als echtgenoot in Bijbels perspectief' meegekregen, die precies weergeeft waar het boek over gaat.

De inhoud van dit boek is radicaal en raakt de kern van het huwelijk. Het wil Gods plan in het leven van elke getrouwde vrouw duidelijk maken. Het plan van God is dat we als vrouwen steeds meer gaan lijken op de Here Jezus! God gebruikt o.a. het huwelijk om ons als Godvrezende vrouw gelijkvormig te laten worden aan het beeld van Zijn Zoon. 
Martha Peace beschrijft een Bijbelse – op de praktijk gerichte visie. Bijbelse principes voor het leven van een Godvrezende echtgenote worden helder uiteengezet. De auteur verwoordt de inhoud vanuit de liefde en empathie van een vriendelijke en betrokken echtgenote en moeder, hoewel het boek - naar mijn idee - hier en daar wat 'belerend' kan overkomen.  

Het boek behandelt vier belangrijke terreinen voor het leven van de Godvrezende vrouw: 
Deel 1 – Fundamentele waarheden over het huwelijk en de rol als echtgenote. 
Deel 2 – Haar verantwoordelijkheden (godvruchtige sfeer, liefde, respect, intimiteit). 
Deel 3 – Haar fundamentele verplichtingen (houding, communicatie en conflictbeheersing). 
Deel 4 – Haar zorgen: zonden die haar huwelijk kunnen verruïneren. 
Bovendien bevat het boek een flink aantal bijlagen met werkbladen, vragen en antwoorden, opdrachten en adviezen. Deze bijlagen zijn goed te gebruiken wanneer je het boek in groepsverband zou willen gaan gebruiken.

Het is moeilijk voor vrouwen om in deze moderne tijd zich bepaalde karaktereigenschappen eigen te maken. We leven namelijk in een tijd waarin het huwelijk en het gezin van alle kanten door de wereld wordt aangevallen. We krijgen het steeds drukker en hebben meer haast dan ooit. Op elk gebied is er vermaak en verleiding, dat ons in beslag kan nemen. Geen wonder dat veel vrouwen en moeders met de handen in het haar zitten en hulp nodig hebben. Misschien herken jij deze worsteling? Dan kan dit boek heel veel voor jou betekenen.

Ook is het boek een absolute aanrader voor jongeren die zich voorbereiden op een huwelijk, maar het is zeker net zo waardevol voor getrouwde vrouwen. De inhoud staat soms haaks op de huidige cultuur. Juist daarom is dit Bijbelse boek noodzakelijk om jongeren en vrouwen de ogen te openen, zodat zij zich bewust worden van Gods visie op hun leven. 

Over de schrijfster
Martha Peace is getrouwd met haar schoolliefde, Sanford Peace en ze hebben twee kinderen. Zij is begonnen als verpleegkundige. Daarna gaf ze veel aandacht aan haar gezin en leidde ze verschillende vrouwengroepen. Ze bezit de gave om vrouwen en moeders te bemoedigen en waar nodig te vermanen. Martha is een getalenteerd lerares en is meer dan 20 jaar werkzaam als Bijbels counselor. 

Schrijfster: Martha Peace
ISBN: 9789079465521
Aantal blz.: 370
Prijs: €17,95


24 oktober 2018

We lijken meer op Farizeeërs dan we denken

Vandaag las ik in mijn leesrooster Matteüs 23. Wat hier gezegd wordt door Jezus is niet mis.
Hij noemt zeven manieren waarop mensen gegarandeerd Gods boosheid oproepen. Vaak worden die de 'zeven doodszonden' genoemd. Het zijn zeven fatale vergissingen en tegelijk verdrietige waarschuwingen.

Jezus brengt het gehuichel van geestelijke leiders aan het licht. Zij kenden de Boeken, maar leefden daar niet naar. Velen van hen leefden uiterlijk vroom, zodat iedereen tegen hen opkeek en hen prees maar innerlijk stonden ze ver van God af. Het respect van mensen was voor hen blijkbaar belangrijker dan de liefde voor God.

De zeven fatale vergissingen die genoemd worden zijn:

 1. Anderen het Koninkrijk van God niet binnen laten gaan en dat zelf ook niet doen (Matt. 23:14).
 2. Mensen zich van God al laten keren, zodat ze worden als jezelf (Matt. 23:15).
 3. Gods volk blindelings menselijke tradities laten volgen in plaats van Gods Woord (Matt. 23: 16-22).
 4. Jezelf bezighouden met onbelangrijke details en negeren wat van wezenlijk belang is (Matt. 23:23-24).
 5. De schijn ophouden dat je goed leeft, terwijl je privéleven eigenlijk verdorven is (Matt. 23:25-26).
 6. 'Christelijk' overkomen om zonde te verbergen (Matt. 23:27-28).
 7. Doen alsof je geleerd hebt van het verleden, maar in je gedrag het tegendeel laten zien (Matt. 23:29-36).

Jezus richt zich tot de schriftgeleerden en Farizeeën maar indirect kunnen we Zijn waarschuwingen ook op onszelf betrekken. Want, om eerlijk te zijn, gedraag ik mij ook weleens als een 'schijnheilige'. Ik denk soms maar al te goed te weten hoe een ander zich moet gedragen of wat hij of zij moet doen, terwijl ik de lat voor mijzelf niet zo hoog leg. Vaak vergeet ik hierbij dat het God vooral te doen is om barmhartigheid, ware liefde en vergeving...