20 november 2015

Donkeredagenvragen - Advent in ander Licht

Wat kostte het de Zoon van God om mens te worden?

Is het wel realistisch dat door één Kind het licht in de hele wereld opgaat?

Wat kan ik leren van de herders in de velden bij Bethlehem?

Dit zijn zomaar een aantal vragen uit het gloednieuwe boek 'Donkeredagenvragen' van Paulien Vervoorn en Willem Ouweneel. Deze en nog ruim 20 andere, prikkelende vragen en inspirerende antwoorden zijn erg geschikt om bij stil te staan in je dagelijks leven en in het bijzonder in de adventsperiode.

De prachtige uitgave, die als subtitel  - Advent in ander Licht - draagt, biedt diverse mogelijkheden om een periode apart te zetten voor verdieping en reflectie. Elke dag wordt er een vraag gesteld of een stelling voorgelegd en de auteurs willen de lezer inspireren om uitdagende antwoorden te geven vanuit verschillende Bijbelgedeelten die zijn overgenomen uit de Herziene Statenvertaling. De thema's die besproken worden, hebben te maken met de menswording van Jezus, donkere dagen in je leven en de Heer verwachten. Je kruipt in de huid van de mensen die leefden in de tijd van Jezus' geboorte en wordt zo aan het nadenken gezet. Reflectievragen, gebedsideeën, liederen of een extra Bijbeltekst helpen om de tekst praktisch te maken voor je dagelijks leven. Er worden verschillende verwerkingsmogelijkheden aangeboden, zodat je elke keer kunt kiezen wat je wat je wilt gebruiken.

Nu heb ik het boek natuurlijk al wel globaal gelezen en doorgebladerd maar nog niet helemaal 'doorleefd'. De komende adventsperiode wil ik hiervoor echt de tijd gaan nemen. Wat mij al wel is opgevallen, is dat de zondagen in het boek net iets anders zijn dan de andere dagen. Door op deze dag een zogenaamd 'experiment' uit te voeren, kun je je al een beetje voorbereiden op de de vragen die komen in de loop van de week. 

Het boek is uiteraard geschikt om deze komende adventsperiode te lezen (dit jaar vanaf zondag 29 november) maar omdat de schrijvers rekening hebben gehouden met de langst mogelijke versie van de adventsperiode, is het boek elk jaar opnieuw te gebruiken. Daar is over nagedacht!

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave van deze dag.

Persoonlijk vind ik dat het boek ook erg goed te gebruiken is in ons gezin. Er zijn al een heel aantal boeken op de markt gebracht voor jongere kinderen om bewust stil te staan bij de adventsperiode, maar deze uitgave van Vervoorn en Ouweneel is ook zeer geschikt om te lezen en bespreken met wat oudere tieners en jongvolwassenen. De vragen en antwoorden zullen ook hen zeker inspireren en uitdagen in hun dagelijks leven. 

Op de website van Paulien Vervoorn is gratis een E-book te downloaden. Hier staan o.a. handige tips in om het boek te kunnen gebruiken in groepen. Ook vind je er vragenkaartjes die je kunt gebruiken bij de vierde zondag en kun je er een aantal hoofdstukken van het boek inzien.

Ben je enthousiast geworden, dan kun je hier het boek bestellen en heb je het nog voor Advent begint in huis.

Ik wens je alvast een hele gezegende adventsperiode toe en hoop en bid dat je steeds meer zicht krijgt op het werk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus!Paulien Vervoorn (1978) is spreker en coacht en traint anderen in geloofwaardig (s)preken. Daarnaast coacht ze bij vragen over identiteit en het maken van passende keuzes.


Willem J. Ouweneel (1944) is emeritus hoogleraar in de theologie en preekt en spreekt in vele plaatsen en landen.

16 november 2015

Wie heeft de leiding?Ben Patterson, verbonden aan Westmont College in Californië, spreekt over een tijd waarin hij last had van een hernia en de arts zes weken volledige bedrust voorschreef.
Zwaar onder medicijnen en plat op zijn rug merkte hij dat hij vrijwel niet kon lezen. In die onbekwame staat heeft hij een belangrijke les over bidden geleerd.

'Ik voelde me machteloos. Ik voelde me ook bang. Wat zou dit alles tot gevolg hebben? Hoe moest ik nu voor mijn gezin zorgen? Hoe moest dat nu met de gemeente? Ik was de enige predikant die ze hadden en ik kon nu niets voor hen beteken. Uit pure wanhoop besloot ik voor de gemeente te bidden. Ik opende het kerkboekje en bad dagelijks voor elk gemeentelid. Het kostte me bijna twee uur, maar aangezien ik verder niets voor de kerk kon doen, vond ik dat ik  maar beter voor de gemeente kon bidden. Ik deed het niet uit vroomheid maar uit verveling en frustratie. Maar na verloop van enkele weken werden de gebedstijden me dierbaar. Aan het einde van mij genezingsperiode lag ik te bidden en zei tegen de Heer: 'Weet U, het was geweldig, deze lange uren die we samen hebben doorgebracht. Wat jammer dat ik hier geen tijd voor heb als ik beter ben.'
Gods antwoord kwam snel en was heel duidelijk. Hij zei tegen mij: 'Ben, je hebt evenveel tijd tot je beschikking of je nu gezond bent of ziek. In beide gevallen heb je precies dezelfde vierentwintig uur. Het probleem met jou is dat jij, als je gezond bent, denkt dat je de leiding hebt. Wanneer je ziek bent, weet je dat dit niet het geval is.'


8 november 2015

Elke dag DANKDAGIn mijn stille tijd afgelopen week viel mij iets op. In Deuteronomium 8:4 lees je namelijk dat de kleren van het volk Israël, in al die jaren dat het door de woestijn trok, niet versleten raakten en hun voeten niet opgezwollen waren. Maar ze dachten er niet aan om God voor deze zegeningen te danken. Het zette mij aan het denken...
Meestal beschouw ik Gods bescherming ook als vanzelfsprekend. Het gebeurt maar zelden dat ik er attent op ben om God bv. te danken als onze auto niet kapot gaat. Veel zaken beschouw ik blijkbaar als vanzelfsprekend. Veel dingen bewijzen mij goede diensten en houden het lange tijd vol zonder kapot te gaan, zonder dat ik mij daar van bewust ben. 

Ik zie het als een uitdaging om vanaf vandaag bewuster om te gaan met deze ‘stille’ zegeningen!


Afgelopen woensdag was het een speciale dag: Dankdag. Een dag om je extra bewust te zijn van wat God ons (elke dag) geeft. Maar naar mij beleving zou het elke dag dankdag moeten zijn. Elke dag kunnen we Hem danken voor wie Hij is, voor wat Hij doet, voor wat Hij nog wil doen en voor alles wat Hij ons geeft. Persoonlijk ben ik te vaak gericht op teleurstellingen en op wat niet goed gaat en niet wil. Als je niet uitkijkt, raak je hierdoor in een neerwaartse spiraal.

In mijn blogbericht van 2 september j.l. op het weblog 'Een passie voor schrijven' heb ik geschreven over het inspiratieboek Dank van Marije Vermaas. Ik gebruik dit boek sindsdien wekelijks en haal er veel uit. Het boek biedt 52 weken lang inspiratie om een dankbaar leven te leiden.
Al vaker heb ik geschreven over het verlangen om iets te doen met het 'dankbaar zijn'.
Natuurlijk spreek ik mijn dankbaarheid uit (hoewel ik dit nog veel te weinig doe) of schrijf ik het op in mijn stille tijd schrift, maar ik wil er graag meer mensen deelgenoot van maken en ook anderen aansporen bewust bezig te zijn met danken. Ik heb ervaren dat dankbaarheid je leven enorm kan verreiken. Je hart verandert erdoor en je gaat op een andere manier naar mensen, dingen en omstandigheden kijken. 

Het brainstormen heeft niet geleid tot een nieuw weblog (het zijn er inmiddels echt genoeg). Ik heb wel een ander idee bedacht: een pagina op Facebook waarop ik elke dag kort stilsta bij iets waarvoor ik dankbaar ben. Ik heb dan ook een Facebookpagina aangemaakt met de titel: 'Elke dag dankdag'. 

Elke dag zal ik hier een korte inspirerende tekst, een quote, gedicht, citaat of iets anders plaatsen dat met danken en dankbaarheid te maken heeft. Wil jij ook dagelijks geïnspireerd worden en bewuster bezig zijn met 'dankbaarheid', bezoek dan eens de pagina.

Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.


1 Korinthe 15:57

1 november 2015

HerfstwedloopRuim 12 jaar geleden werd er bij ons in de gemeente een Herfstwedloop geïntroduceerd. Eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord maar na enige uitleg werd het mij duidelijk. Graag deel ik dit met jullie in de hoop dat het jullie ook zal opbouwen, veranderen en aan het nadenken zal zetten.


Neem de komende twee weken ergens een halve dag of een paar uur om alleen te zijn met de Here Jezus. Weg van huis, telefoon, radio, televisie en mensen. Neem alleen je Bijbel, een pen en een kladblok mee en plan jouw herfstwedloop met de Here Jezus.

 • SCHRIJF OP
  de zonden en de lasten die jou in de weg staan in je relatie met de Here Jezus (zoals bijvoorbeeld computerspelletjes, alcohol of snoep, tv-programma's, werk, romannetjes, bepaalde mensen etc.).
 • BID
  om wijsheid en een open hart ('Here wat zijn mijn zonden en lasten?'- Ps. 139:23,24). Bid door de lijst van zonden en lasten heen en noem ze bij name; vraag om vergeving en kracht om daarin te veranderen.
 • DENK NA
  wat moeten nieuwe gewoontes worden; hoe kan ik nieuwe gewoontes kweken; waar kan ik hulp verkrijgen om verder te komen?
 • LEES
  Gods Woord; herinner je aan Zijn beloften (zoals bijvoorbeeld Fil. 1:6; 2:13; Ef. 3:21; 1 Cor. 10:13); lees een Psalm (bijv. 23, 139 of 119) of leer een tekst of tekstgedeelte uit je hoofd.
 • VRAAG
  iemand om voor jou specifiek te bidden en af en toe te vragen hoe het met het afleggen van de last en zonde gaat; dat is wat Hebreeën 3:12, 13 zegt dat we moeten doen.

Misschien levert deze Herfstwedloop jou - net als mij - mooie dingen op en zal het je relatie met Hem meer en meer verdiepen. Ik heb deze vragen inmiddels verschillende keren overdacht, herhaald, aangevuld en uitgebreid en kan je vanuit deze ervaring van harte aanraden de stilte te blijven zoeken en kritisch te blijven kijken naar je eigen wandel met God.

Een gezegende tijd toegewenst!

25 oktober 2015

Op alle gebieden van het leven gehoorzamenDe afgelopen maanden heb ik veel gelezen en geleerd uit het Bijbelboek Numeri. Wanneer je hoofdstuk 33:50-56 leest, valt op dat er verschillende redenen waren waarom de Israëlieten het volk dat in Kanaän woonde, moest vernietigen. God had verschillende redenen voor de noodzaak tot dit bevel:
 1. God roeide de goddeloosheid van een bijzonder zondig volk uit. De Kanaänieten waren verantwoordelijk voor hun eigen straf. Afgodendienst liet hun diepste en slechtste verlangens zien. Het leidde uiteindelijk tot de aanbidding van satan en de totale afwijzing van God.
 2. God gebruikte de Kanaänieten om Kanaän voor hun eigen zonden te veroordelen; hierdoor werd de profetie in Gen. 9:25 vervuld.
 3. God wilde alle sporen van heidens geloof en gebruik uit het land verwijderen. Hij wilde niet dat Zijn volk zich, op welke manier dan ook, vermengde en een compromis sloot met de afgodendienst. De Israëlieten voerden Zijn bevel niet uit. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat zij compromissen sloten en corrupt werden. Het is goed om Gods Woord op alle gebieden van het leven gehoorzamen, omdat we weten dat God goed is, ook als we Zijn allesomvattende doel niet begrijpen. 
Voor mijzelf trok ik een belangrijke les uit bovenstaand gedeelte en bovenstaande redenen. Als je een opdracht niet meteen uitvoert, wordt het vaak steeds moeilijker die uit te voeren. God waarschuwde dat als de Israëlieten deze goddeloze inwoners niet uit het beloofde land zouden verdrijven, deze mensen later een bron van grote irritatie zouden worden. (En tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo). Wij aarzelen soms om bepaalde zonden uit ons leven weg te doen, net zoals de Israëlieten aarzelden om alle slechte mensen te vernietigen. We doen dit omdat we er bang voor zijn (zoals de Israëlieten bang waren voor reuzen) of omdat het toch maar onschuldig of aantrekkelijk lijkt (zoals seksuele zonde). Maar Hebr. 12:2 vertelt dat we ons moeten bevrijden van 'de zonde die zich aan ons vastklemt'.
We hebben allemaal afgoden die we niet weg willen doen (een slechte gewoonte, een ongezonde relatie, een bepaalde levensstijl). Als we toestaan dat deze afgoden ons overheersen, komen er later grote problemen van.

Welke zonden zouden jij en ik uit ons leven moeten wegdoen? Misschien vandaag nog? 
19 oktober 2015

Weblog 'Liefde en Trouw'


Toen ik eind 2009 begon met bloggen, had ik nooit durven dromen dat ik in ruim vijf jaar tijd, zeven weblogs - met zeven verschillende onderwerpen - zou mogen bijhouden. Ik ben er erg dankbaar voor.
Het nieuwe weblog dat ik in mei van dit jaar begonnen ben Liefde en Trouw - is het namelijk het zevende en daarmee tevens ook het laatste weblog. (Zeven is immers het getal van de volheid J).

Wanneer je om je heen kijkt, lijken de woorden vrijheid en blijheid populairder te zijn dan de woorden liefde en trouw. Binnen het huwelijk 'moet' er tegenwoordig van alles kunnen en wordt er zelfs door de media gestimuleerd om eens vreemd te gaan en er een tweede (of derde?) relatie op na te houden. Wanneer ik over dit laatste nadenk, word ik hier ontzettend verdrietig van. Dit is namelijk niet wat God bedoeld heeft toen Hij het huwelijk heeft bedacht.

De laatste jaren ben ik persoonlijk meer en meer onder de indruk geraakt van de waarde, diepgang en symboliek van het huwelijk. Het huwelijk is een unieke verbintenis die met geen enkele andere menselijke relatie te vergelijken is. De oorsprong van het huwelijk ligt dan ook niet bij mensen, maar bij God (Genesis 2:18-24).

In Zijn Woord wordt op verschillende plekken over het huwelijk gesproken. Lees bv. eens Maleachi 2: 14-15 en Mattheüs 19:6. In Hooglied 4:9 en 10 wordt gesproken over de romantiek in het huwelijk, en in Efeze 5: 21-33 wordt duidelijk uitgelegd dat het huwelijk gebaseerd is op praktische liefde en niet alleen op gevoel. Als mannen en vrouwen zich inspannen om in hun huwelijk de liefde en trouw hoog te houden, dan wil God daar Zijn zegen over geven. Liefde en trouw zijn daarom ook de pijlers waarop een huwelijk steunt. Het zal je daarom niet verbazen dat mijn laatste weblog deze titel heeft meegekregen.

In het afgelopen voorjaar kreeg ik steeds meer het verlangen om te schrijven over het huwelijk en over liefde en trouw. Dit heeft een aantal redenen:

 • Dit jaar hopen mijn man en ik 25 jaar getrouwd te zijn. Het is een bijzonder jaar voor ons en daarom wil ik dit weblog dan ook aan Bram opdragen. (Inmiddels hebben wij dit jubileum op 18 oktober j.l. mogen vieren).
 • Doordat mijn man in april-mei een week is weggeweest naar Duitsland voor de Putten-Ladelundloop, ben ik tot de ontdekking gekomen hoe zeer ik op mijn man gesteld ben en hoe blij en gelukkig ik met hem ben. (Blijkbaar moest mijn man eerst een tijdje weg zijn, om erachter te komen dat ik nog veel meer van hem houd dan ik dacht).
 • De laatste tijd is er oa. in de Visie van de EO veel aandacht besteed aan het huwelijk. Deze artikelen prikkelden mij en zetten mij nog meer aan het denken over het huwelijk.
 • De campagne van de SGP over 'Liefde en trouw' is een geweldig initiatief. Op mijn weblog wil ik ook regelmatig aanhalen en benadrukken hoe belangrijk het is om in je huwelijk te investeren en trouw te blijven aan je partner.
 • Vorig jaar hebben mijn man en ik de Marriage Course gedaan en deze heeft een aantal dingen voor ons (opnieuw) helder gemaakt in ons huwelijk. Ik zou hier graag nog eens iets over willen delen.
 • Elizabeth George noemt in haar boek  Een vrouw naar Gods hart een zevental prioriteiten. Over zes van deze zeven onderwerpen schrijf ik op mijn blogs, een blog over het huwelijk ontbrak hier naar mijn idee nog. Door dit weblog te starten is voor mijn gevoel 'het kringetje rond' en is het in balans.
 • Hoofdstuk 6 uit het boek Wake Up! beschrijft het Joodse Huwelijksritueel als bijzonder schaduwpatroon. Deze beschrijving is zo mooi, dat ik hier graag nog eens iets over deel op dit weblog.
Op het weblog Liefde en Trouw kunnen jullie allerlei blogberichten lezen die te maken hebben met het huwelijk. Het zullen veelal (zelfgeschreven) artikelen zijn maar ook boekrecensies, links naar informatieve websites, bijbelstudies of bemoedigende citaten.

Misschien vind jij het ook waardevol om door te praten over diverse onderwerpen die met het huwelijk te maken hebben. Graag wil ik jullie daarvoor de gelegenheid geven in een (besloten) Facebookgroep. We hopen elkaar in deze groep te kunnen helpen en bemoedigen. Het huwelijk is meer dan elke investering waard!
11 oktober 2015

Soms moeten we snoeien om meer vrucht te kunnen dragen

Als christen heb je volgens Oscar Lohuis een heel ander waardesysteem dan wat er in de wereld leeft. 
'Je waardesysteem wordt door het Woord van God bijgesteld en veranderd. Daardoor ga je ook andere prioriteiten stellen. Als basis heeft dat een hartsverandering die plaatsvindt. Voorheen vond je God misschien niet zo belangrijk, maar nu ben je dolblij met Zijn genade en liefde. Bovendien stel je prioriteiten op grond van je roeping en je eigen situatie. Ik merk dat sommigen prioriteiten stellen - zoals stille tijd of dingen voor de kerk doen - moeilijk vinden. Soms moet je dingen echter gewoon doen, voor je er een gevoel bij krijgt en je het gaat smaken. Aan de andere kant heeft dat ook te maken met het zien wie de Heere is. Als je Zijn grootheid gaat ervaren en Zijn heerlijkheid gaat zien, krijg je ook een verlangen om deze dingen te doen."

Het grote probleem bij prioriteiten stellen is volgens Lohuis dat veel mensen verzanden in details: 'Er komen teveel dingen ons leven binnen en we geven vaak teveel aandacht aan de minder belangrijke dingen. Dat zie je ook in christelijke discussies. Daardoor raak je de grote lijn kwijt, waardoor je het belangrijkste niet meer het belangrijkste kunt laten zijn. Veel mensen hebben het simpelweg te druk en dan moet je soms dingen, die op zich heel goed zijn, laten vallen. Dat vinden we echter moeilijk omdat we dat ervaren als verliezen of als ontrouw zijn. Soms moet je echter het lef hebben om dingen, die op zich goed zijn, te laten vallen, zodat het beste nog beter uit de verf komt. Dat is ontzettend moeilijk voor mensen. Ik had dat pas ook toen ik stopte met het schrijven voor Het Zoeklicht. Op zich heel goed, maar ik moest er mee stoppen, zodat ik meer tijd had voor de nog belangrijkere dingen. Soms moeten we nu eenmaal snoeien om meer vrucht te kunnen dragen, ook in ons eigen leven."

Ook binnen kerken verzanden we volgens de predikant vaak in details: 'Oudsten zijn vaak bezig met managementtaken in de gemeente en het organiseren van alles. Zij richten zich ook vaak op details. Dat is echter helemaal hun taak niet. Ook zie je dat oudsten in het pastoraat soms meer hulpverleners worden. Natuurlijk mogen we elkaar helpen, maar er moet een duidelijke grens gesteld worden. De eerste en belangrijkste taak van oudsten is namelijk met de mensen over het geestelijk leven spreken. Daar moet de focus op liggen. Ook als gemeente dreigen we soms van de kern af te dwalen. De focus als kerk hoort op het Woord van God te liggen. Daar komt al het andere uit voort.'

Bron: CIP


4 oktober 2015

Bijzondere gebeurtenissen in Jaffa.

De Bijbelstudie die mijn moeder onlangs heeft gedeeld is ontstaan naar aanleiding van een boek dat zij gelezen heeft. Het is een boek van Lynn Austin, een schrijfster die sommigen van jullie vast bekend is. Met name de boeken over Hizkia worden door velen gelezen. De titel van het boek - die haar aan het denken gezet heeft, is: Lopen op het water. Lynn Austin beschrijft hierin haar rondreis door Israël en overdenkt - op allerlei plaatsen - gebeurtenissen die beschreven staan in de Bijbel. Op zeker moment bevindt ze zich bij de bekende, eeuwenoude havenstad Jaffa, in de Bijbel ook wel Jafo genoemd of Joppe.
Op die plaats, uitkijkend over de Middellandse Zee, realiseert de schrijfster zich, dat daar ooit twee bekende Bijbelse figuren gestaan hebben, die beiden heel persoonlijk door God geroepen werden.
Een uit het Oude en de ander uit het Nieuwe Testament. Deze insteek vond zij zo boeiend dat zij zich hierin is gaan gaan verdiepen. Graag deel ik deze keer haar Bijbelstudie en ik hoop dat het ook voor jullie een bemoediging mag zijn.

'Als ik vertel dat er in Jaffa een bijzonder standbeeld staat van een walvis, dan begrijpen jullie onmiddellijk dat we bij de Oudtestamentische persoon aan Jona moeten denken. Hem had de Here God geroepen om naar Ninevé te gaan en te prediken tegen de Assyriërs.
Laten we de eerste verzen uit Jona er maar eens op nalezen.

Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht. 
Jona 1: 1 en 2

Nu is het belangrijk om te weten wat voor mensen die Assyriërs waren. Het was een wreed, gewelddadig volk. Ze martelden hun slachtoffers op vreselijke manieren en daarbij waren het bittere vijanden van Israël. Door de Assyriërs werden de 10 stammen weggevoerd in slavernij.
En naar deze mensen moest Jona gaan om hen te waarschuwen. Misschien zou je hen in onze tijd kunnen vergelijken met een groepering van I.S., of Boko Haram of iets dergelijks.

Niet dus, dacht Jona, en hij nam spoorslags vanuit Jaffa de boot naar Tarsis - in tegengestelde richting dus. Jullie kennen het verhaal ongetwijfeld allemaal. Toch was het niet alleen angst die Jona deed wegvluchten naar Tarsis. De ware reden van zijn vlucht kunnen we lezen in Jona 4. Hij heeft dan al in de buik van de vis gezeten en zijn gebed om hulp naar God uitgeschreeuwd. Daar lijkt het of hij zijn les geleerd heeft; hij dankt God voor zijn redding. Vervolgens gaat hij alsnog naar Ninevé, om te voldoen aan Gods opdracht. Toch mooi, zou je kunnen zeggen.
Maar laten we eens lezen wat hij achteraf, wanneer God de stad Ninevé gespaard heeft, als reden opgeeft voor zijn onwil om naar de Assyriërs te gaan.

Hij bad tot de HEERE en zei: Och HEERE, waren dit mijn woord en niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Die berouw heeft over het kwaad. 
Jona 4:2

Jona is woedend op God. Hij kan niet uitstaan dat God deze vijanden van het volk Israël vergeving schenkt. Dáár is hij nu vanaf het begin al bang voor geweest!! Hij wist immers maar al te goed hoe God is…..!
Eigenlijk had hij óók kunnen weten dat de roeping van het volk Israël juist was om de heidenen over God te vertellen. Maar Jona vond, dat zo’n verschrikkelijk slecht volk als de Assyriërs daar - wat hem betrof - niet bij hoorde. Hij wilde zélf bepalen voor wie Gods genade mocht gelden.
Jaffa was dus voor Jona de plek waar hij Gods roeping in eerste instantie weigerde; waar hij absoluut niet aan wilde gehoorzamen. Sterker nog… hij is achteraf in zijn hart nog steeds boos op God.

Eeuwen later wordt er opnieuw iemand door de Here God geroepen die op dat moment in Jaffa (of Joppe) verbleef. In dit geval gaat het over de apostel Petrus. Hij logeerde in het huis van Simon de leerlooier, bij de zee, zoals we kunnen lezen in Handelingen 10. Petrus had daar in Joppe prachtig werk kunnen doen. Hij onderwees allerlei joodse mensen en had zelfs de gelovige Dorcas mogen opwekken uit de dood. Laten we Handelingen 10 maar eens lezen om te begrijpen dat Petrus’ leven daar in Joppe ineens volslagen op z’n kop wordt gezet. (lezen Hand. 10: 1-16)

Dit visioen moet voor Petrus onbegrijpelijk zijn geweest en misschien zelfs wel  beangstigend. Als God dan ook nog zegt: Slacht en eet, Petrus... dan roept hij onmiddellijk: Geenszins, Heer, dat heb ik nog nooit gedaan!
Zo dadelijk zullen we nog lezen hoe Petrus reageert als God hem hierna een heel bijzondere opdracht geeft.

Eerst willen we gaan zien of er overeenkomsten zijn tussen Petrus en Jona. Eén  ding hadden ze in ieder geval gemeen: ze waren beiden gewend om te prediken tegen mede-joden. Een andere overeenkomst tussen die twee mannen, was de ongewone roeping om iets totaal anders te moeten doen dan ze gewend waren. Maar, anders dan Jona, springt Petrus niet onmiddellijk in de eerste de beste boot om zijn opdracht te ontlopen.
Laten we nú eens lezen wat de reactie van Petrus was op het visioen van de Here God.

Toen Petrus bij zichzelf twijfelde wat het visioen dat hij gezien had, kon betekenen, zie, daar stonden de mannen die door Cornelius gestuurd waren, bij de poort, nadat zij naar het huis van Simon gevraagd hadden. En zij riepen iemand en vroegen of Simon, die ook Petrus genoemd wordt, daar te gast was. Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd. En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent?
Hand. 10:17-21.

Petrus komt zijn bezoekers heel welwillend tegemoet. Hier zien we hoe Jona en Petrus totaal tegengesteld reageren en handelen. Zo verschillend kun je dus omgaan met een roeping van God.

Jona geloofde niet dat de Assyriërs zich zouden bekeren. Toch gebeurde het. Maar voor Jona hoefde dat helemaal niet. Sterker nog…. Hij kon niet uitstaan dat Gods genade zo groot was dat zelfs dat gewelddadige volk vergeving kreeg en gespaard bleef.


Petrus daarentegen besefte dat hij het visioen waar we over gelezen hebben, niet voor niets gekregen had - dat God daar een bedoeling mee moest hebben. De Here God had het hem wel drie maal laten zien, voor het geval dat Petrus zou denken dat hij zich vergist had.

Maar vervolgens staan er drie mannen uit Caecerea voor de deur, die hem dringend vragen mee te komen, in opdracht van Cornelius, een hoofdman van de Italiaanse afdeling van het leger. Cornelius….. een Romein nota bene! En zoals Jóna wist, hoe goddeloos en wreed het Assyrische volk was, zo wist Pétrus maar al te goed dat de Romeinen meedogenloze heidenen waren, die zijn Heer gemarteld en aan het kruis genageld hadden.
Wat zal Petrus doen, daar op zijn comfortabele logeeradres in Jaffa, waar hij zulke prachtige dingen kon doen … We gaan het lezen.

En Petrus ging naar beneden, naar de mannen die door Cornelius naar hem toe gestuurd waren, en zei: Zie, ik ben het die u zoekt. Wat is de reden waarom u hier bent? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, die God vreest en van wie heel het volk van de Joden een goed getuigenis geeft, is door een aanwijzing van God aangespoord door een heilige engel om u naar zijn huis te ontbieden om van u woorden van zaligheid te horen. Toen riep hij hen naar binnen en ontving hen als gast. En de volgende dag vertrok Petrus met hen, en enigen van de broeders uit Joppe gingen met hem mee.

Het blijkt dus dat Petrus in volkomen gehoorzaamheid met de mannen meegaat naar Caecerea. Hij volgt Gods roeping, hoewel hij nog helemaal niet weet wat de bedoeling is.

En wij…. Hoe reageren wij, als God moeilijke of ongebruikelijke dingen van ons vraagt? Wanneer we weigeren, kunnen we Zijn plannen behoorlijk dwarsbomen. Nee, tegenhouden kunnen we ze niet, maar we staan Hem soms lelijk in de weg met onze eigenwijze, zelfingenomen opvattingen en ideeën.
Waarschijnlijk kennen wij allemaal wel ons eigen ‘Jaffa’, bij dingen waartoe God ons soms roept. 'Nee Heer', zeggen we dan geërgerd, 'hier zitten we niet op te wachten'. En we hebben, denk ik, ook allemaal wel eens de neiging om op de boot te springen – weg van een moeilijke klus…..boos op God zelfs, dat Hij zóiets van ons vraagt! Maar hopelijk helpt het voorbeeld van Petrus ons om met Gods hulp een - in eigen ogen - onbegrijpelijke weg te gaan.

Jona …..en Petrus! Herkenbaar in ons eigen leven?? 

Annie van den Brink-Meiling
27 september 2015

Wees Wakker!

'Wees wakker!' is de titel van de campagne die Open Doors gestart is vanwege het zestigjarig bestaan van de organisatie. Een pakkend thema dat verleden, heden en toekomst van de organisatie kort en bondig beschrijft.

Het begon in 1955 toen oprichter Anne van der Bijl (inmiddels 87 jaar) voor het eerst naar Polen afreisde om daar deel te nemen aan een groot jeugdfestival in Warschau. Zijn eigenlijke doel was om christenen in Polen te ontmoeten en hen te bemoedigen. Dat lukte. Tijdens zijn verblijf werd hij gegrepen door de Bijbeltekst 'Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven.' (Openbaring 3:2). Dat was hét moment waarop hij definitief wakker werd geschud. Daar werd de basis gevormd van een missie die nu 60 jaar onderweg is.

In het boekje 'Wees wakker' neemt Anne je mee in een aantal van zijn ervaringen. Momenten die hem wakker hebben gemaakt en gehouden. En momenten die hij ons als lezers voorhoudt. Anne's verhalen worden afgewisseld met verhalen uit het veld en op de lezer gerichte 'Wees wakker!-momenten.'

Open Doors heeft een droom: dat we als individuele christenen, en als kerken en gemeenten wakker zijn en blijven voor de vervolgde kerk. En dat vervolgde christenen dat écht zullen merken.
De directeur van Open Doors Nederland - Ruud Kraan- schrijft in het voorwoord van het boekje dat hij hoopt dat het boekje zal inspireren en tot zegen zal zijn.

Een pakkend fragment uit het boekje:

"Wat doet gebed? We zeggen vaak: 'Gebed verandert dingen.' Maar gebed verandert in eerste instantie helemaal niets. Behalve jezelf. 'Door gebed gebeurt er wat. ' Ja, maar wel door mij. Natuurlijk verhoort God gebeden, maar in de eerste plaats bidden we zodat we zelf worden veranderd. En dat is hoognodig, want...

... we willen wel bidden, maar niet betrokken raken;
... we willen wel bidden, maar niet veranderen;
... we willen wel bidden, maar het mag ons niet teveel kosten. Zeker geen tijd

Heb je interesse in het boekje 'Wees wakker!'. Je kunt het bij Open Doors hier gratis aanvragen.


20 september 2015

God gehoorzamen en vertrouwen

Al een aantal weken lees ik in het boek Numeri. Hoe langer hoe meer valt mij op dat het volk klaagt, zeurt en jammert. Altijd weer is er iets dat hen niet aanstaat en waarvoor ze Mozes ter verantwoording roepen. Toen ik afgelopen week Numeri 14:22 las, werd duidelijk dat het volk al TIEN keer geweigerd had Hem te gehoorzamen en te vertrouwen.

"Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien!"

Een lijstje van hun weigeringen:

1. zij vertrouwden Hem niet bij de overtocht door de Rode zee (Exodus 14:11)
2. zij klaagden over het bittere water in Mara (Exodus 15:24).
3. zij klaagden in de woestijn Zin (Exodus 16:3)
4. zij verzamelden meer manna dan dagelijks nodig was (Exodus 16:20)
5. zij verzamelden manna op de sabbat (Exodus 16:27-29)
6. zij klaagden over het gebrek aan water in Rafidim (Exodus 17:2,3)
7. zij bedreven afgoderij met het gouden kalf (Exodus 32: 7-10)
8. zij klaagden bij Tabeëra (Numeri 11:1,2)
9. zij klaagden weer over gebrek aan goed voedsel (Numeri 11:4)
10. zij vertrouwden niet op God en gingen het beloofde land niet binnen ( Numeri 14:1-4)

Opnieuw moet ik denken aan het stuk dat ik afgelopen week schreef op mijn weblog 'Een passie voor schrijven'. Het gaat er uiteindelijk om dat we moeten stoppen met klagen en dankbaar moeten zijn ook als we niet krijgen wat we dénken nodig te hebben.
13 september 2015

Veel te druk! - Kevin DeYoung

'Sorry, ik heb het te druk.' We hebben het allemaal wel eens gehoord en gezegd. Soms lijkt drukte wel hét thema van ons leven. Toch is dit levenstempo een bedreiging voor onze fysieke, sociale en zelfs spirituele welzijn. 

In het boek 'Veel te druk' van Kevin DeYoung betoogt de auteur dat een leven van voortdurende chaos niet iets is wat God voor ons voor ogen heeft. De schrijver helpt ons vooruit door een volwassen en weloverwogen evenwicht te bieden tussen niets en alles doen. De subtitel van het boek - Een (gelukkig) dun boek over een (echt) gigantisch probleem - is treffend!

Het boekje (met de nadruk op 'je'), bestaat uit 10 hoofdstukken. In hoofdstuk 1 deelt Kevin zijn eigen persoonlijke worsteling met drukte. Hij illustreert de drukte van onze samenleving aan de hand van het verhaal van een vrouw die vanuit een andere cultuur naar de VS kwam en zichzelf begon te introduceren als ‘druk’, want dat was het eerste wat ze hoorde wanneer ze een Amerikaan ontmoette. Tot slot licht hij de structuur toe van het boek, en legt hij uit hoe het ons helpt om ons leven daadwerkelijk te veranderen.
In  hoofdstuk 2 waarschuwt DeYoung ons voor drie mogelijke gevaren die we proberen moeten te vermijden. In hoofdstuk 3 worden twaalf uitingen belicht van trots die bijdragen aan onze hectische drukte. Hoofdstuk 4 - Bezig zijn met wat God niet van je verlangt, hoofdstuk 5 - Je kunt anderen niet dienen zonder prioriteiten te stellen, hoofdstuk 6 - stoppen met de kindergekte, hoofdstuk 7 - Je ziel laten verstikken door het scherm, hoofdstuk 8 - Beter tot rust komen dan je zelf de vernieling in helpen en hoofdstuk 9 - Heviger lijden omdat je geen lijden verwacht, zijn stuk voor stuk waardevolle, treffende hoofdstukken met een diepe kern van waarheid over de oorzaken van 'druk zijn'. Ze zijn de moeite waard om te lezen en te overdenken.
Tot slot is hoofdstuk 10 'Het enige wat je moet doen'. Wat dat is? Lees het boek zou ik zeggen en ontdek het zelf!

Wat wel verkeerd is, is een leven met meer 
gekte dan we willen, doordat we minder Jezus 
hebben dan we nodig hebben.

Hoofdstuk 5 springt er voor mij uit. Het wijst ons naar Jezus als ons model voor drukte, zonder angst of afleiding. Jezus werd gedreven door de Heilige Geest in zijn missie, niet door behoeften of de goedkeuring van anderen. Jezus kende het verschil tussen dringend en noodzakelijk. Hij begreep dat alle goede dingen die Hij kon doen, niet noodzakelijkerwijs de dingen waren die Hij hoorde te doen.

Op de website van de uitgever 'De Vuurbaak' is ook een studiehandleiding voor dit boek te downloaden en is het boek te bestellen.
7 september 2015

Met de stroom meegaanOpnieuw ben ik begonnen in het boek van Philip Yancey - Bidden. Er staat zoveel in dat je het voor mijn gevoel een aantal keren zou moeten lezen om het te begrijpen.

Vandaag trof dit citaat mij:

"Ik heb de indruk dat ik, denkend over bidden, vaak aan de verkeerde kant begin. Ik begin stroomafwaarts met mijn eigen zorgen en leg die voor aan God. Ik breng God op de hoogte, alsof God dat nog niet was. Ik houd een pleidooi voor God, alsof ik hoop Gods gedachten te kunnen veranderen en goddelijke onwil te kunnen ombuigen. Ik zou feitelijk stroomopwaarts moeten beginnen, daar waar het water ontspringt.
Wanneer ik van richting verander, realiseer ik me dat God zich allang en meer nog dan ik, om mijn zorgen bekommert - mijn oom die kanker heeft, wereldvrede, een gebroken gezin, een opstandige tiener. Genade stroomt net als water naar het laagst gelegen deel. Stromen van genade stromen. Ik begin bij God, die primair verantwoordelijk is voor datgene wat op aarde gebeurt en vraag welke rol ik in Gods werk op aarde kan spelen. 'Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek,' riep de profeet. Blijf ik op de over staan of spring ik in het water?
Door dit nieuwe uitgangspunt bij het bidden, veranderen mijn waarnemingen. Ik kijk naar de natuur en zie niet alleen wilde bloemen en gouden espen maar de handtekening van een geweldig kunstenaar. Ik kijk naar mensen en zie niet alleen een 'arm, naakt, vertakt dier' maar een mens met een eeuwig leven, geschapen naar Gods beeld.
Dankzegging en lofprijzing wellen als natuurlijk antwoord op, niet als verplichting. 
Ik heb die corrigerende gebedsvisie nodig omdat ik de hele dag door Gods perspectief kwijtraak."

(Wil je meer lezen over dit prachtige boek van Yancey, lees dan nog even dit blogbericht)


30 augustus 2015

Handboek voor gebed - Jan Minderhoud

Graag wil ik jullie wijzen op een praktisch en leerzaam boek over gebed. 

Het is het Handboek voor gebed - o.l.v. Jan Minderhoud dat verschenen is in mei van dit jaar. Het handboek bevat veeel achtergrondinformatie over gebed en biedt ook praktische handreikingen en antwoorden op vragen die christenen kunnen hebben. Allerlei onderwerpen die met gebed samenhangen komen aan de orde o.a.: Bidden naar de schriften, persoonlijk gebed, bidden in groepen, bidden in de kerkenraad of oudstenraad en kinderen leren bidden. Daarnaast staat het boek ook vol met (kinder)gebeden en literatuurlijsten met boeken over bidden. 

Het boek bestaat uit 16 hoofdstukken en sluit af met een personalia van de auteurs. Er zijn namelijk zo'n 23 auteurs die meegewerkt hebben aan dit boek dat Minderhoud heeft samengesteld.

Het eerste hoofdstuk - Bidden naar de Schriften- is mijn favoriete hoofdstuk. Op schematische wijze wordt uitgewerkt waar in de Bijbel bijvoorbeeld voorbeelden van bidders worden genoemd of welke verschillende gebedshoudingen of uitingshoudingen er worden genoemd. Ook wordt er beschreven welke belemmeringen er in de Bijbel voorkomen voor de verhoring van gebeden en of er verschil is tussen bidden in het Oude en Nieuwe Testament.

Graag deel ik uit een van de hoofdstukken een citaat dat mij trof:
"Bidden is God vertrouwen. Als God zegt dat Hij ons leven draagt, dat Hij voor ons zorgt, vertrouw je daar dan aan toe. Bidden is dus iedere situatie, alles wat er in je leven speelt en wat er in de wereld om je heen gebeurt toevertrouwen aan God. Een van de belangrijkste karaktertrekken van God is Zijn betrouwbaarheid, Zijn grenzeloze trouw. Zo maakte Hij zich voor het eerst met een naam bekend aan Mozes en Israël: 'Ik ben die Ik ben.' Dat betekent dat Hij er altijd voor ons is. Geloven we dat echt? Vertrouwen we Hem daarin? Bidden is je hele bestaan, je geliefden, je werk, je toekomst, alles overgeven aan deze betrouwbare Vader. Het gaat je dan niet alleen meer alleen om hoe of wat Hij oplost, regelt of geeft. Het gaat je dan om het diepe besef dat Hij erbij is en voor je zorgt. Niets geeft zo veel vrede in je leven als je biddend toevertrouwen aan de de hemelse Vader."

Het handboek is geschikt voor iedereen die meer wil weten over gebed. Een absolute aanrader!


             

Jan Minderhoud hoopt zelf van harte dat het boek zijn weg vindt en ook veel mensen mag inspireren, vooral naar een 'bloeiender en groeiender' gebedsleven.
19 juli 2015

Een korte blogpauze...

Beste bloglezers,

De komende periode zal ik op dit weblog weinig berichten plaatsen omdat wij hopen te genieten van een paar weken vakantie. Ook op mijn andere weblogs Liefde en TrouwChristelijk OpvoedenManager van het gezin en Een passie voor schrijven zal het een tijdje wat 'stiller' zijn.
Ik nodig jullie natuurlijk wel van harte uit om op mijn blogs rond te snuffelen en misschien eens wat oudere artikelen te (her)lezen. De komende weken wil ik wel tijd besteden aan het nalopen van oudere blogberichten en misschien wil ik hier en daar wat aan de lay-outs veranderen. Mochten jullie tips of adviezen hebben, dan houd ik mij aanbevolen!

Op mijn weblog NATUURlijk de Veluwe zal ik wel foto's blijven plaatsen. Juist in de vakantieperiode is er vaak meer gelegenheid om foto's te maken.

Graag wil ik de komende weken af en toe tijd nemen om de laatste hand te leggen aan mijn nieuwe boek over Stille tijd. Ik hoop van harte dat ik het in het najaar kan uitgeven. Ik houd jullie op de hoogte. Mijn eerste boek 'Het Geheim van de Bosvrienden' is trouwens nog steeds te koop. 

Ik wens jullie allemaal een hele goede vakantie en hoop jullie eind augustus weer te verwelkomen als lezers.


12 juli 2015

De grote keien eerst

Veel mensen plannen hun dag niet en laten zich leiden door wat zich die dag aandient. Zo loopt de dag vol, zonder dat men er zelf grip op heeft.

Misschien ken je het verhaal over de grote keien? Neem een glazen pot in gedachten. Stel je voor dat je daar zes grote keien instopt. Is de pot vol? Het goede antwoord is natuurlijk dat de pot weliswaar tot de rand gevuld is, maar hij is niet vol. Er is tussen de grote keien nog veel loze ruimte. Stel je nu voor dat je die loze ruimte met kiezelsteentjes vult. Is de pot nu vol? Inmiddels begrijpen we dat er ook tussen die steentjes nog wel ruimte zit, dus nee, hij is niet vol. Er kan nog fijn zand bij en vervolgens nog water en dan is de vaas echt vol.

Wat denk je dat er zou gebeuren als je de vaas in een andere volgorde zou vullen; het water eerst, dan het zand, de kiezelsteentjes en tot slot de keien? Precies, waarschijnlijk houd je een paar keien over. De keien stellen de kerntaken voor. Hoe groter de brokken, hoe belangrijker de 'klus'.

Misschien is het een goed idee om er de komende zomerperiode eens over na te denken wat onze 'grote keien' behoren te zijn en met welke dingen wij soms eerst de pot vullen waardoor we geen plaats en geen tijd meer hebben voor het allerbelangrijkste in ons leven...Onderstaande video maak e.e.a. nog eens duidelijk:

                              


5 juli 2015

Wat is de roeping voor mijn leven?

"We zijn bezig om vrucht te dragen. Wat een onzin! Dan zet je het paard achter de wagen. We moeten helemaal geen vrucht dragen, we moeten in Hem blijven!" Henk Binnendijk geef in onderstand videofragment antwoord op de vraag: Wat is de roeping voor mijn leven?21 juni 2015

Afscheid nemen bestaat niet

De afgelopen weken heb ik haar diverse keren bezocht. 96 jaar is ze onlangs geworden en... wonder boven wonder leeft ze nog. Toen ik haar ruim twee jaar geleden voor het eerst een bezoekje bracht en zij nog redelijk vitaal was, bleek al gauw dat ze familie was van mijn man. Bijzonder dat we elkaar hier in dit complex voor ouderen ontmoetten. Regelmatig kwam ik zo even bij haar binnen, deelden we bijzondere geloofservaringen, lazen een aantal verzen in de Bijbel en bemoedigden ook elkaar. Wat een zegen om deze vrouw te hebben mogen leren kennen in haar laatste levensjaren. Ik heb haar in gedachten dikwijls vergeleken met Corrie ten Boom en dit afgelopen week ook tegen haar gezegd... Ze glimlachte.

Ik herinner mij nog dat ik voor het eerst bij haar kwam. Ik keek om mij heen, zag een Bijbel liggen en een dagboek. Dat was voor mij voldoende om een gesprekje te beginnen over haar geloofsleven. Niet veel later sloten we we mijn bezoekje biddend af en omhelsden elkaar met tranen in de ogen. Een zuster in de Here die ruim twee keer zo oud is als ik. Wat geweldig dat ik sindsdien zulke kostbare momenten met haar mag hebben.

Maar, de laatste twee maanden is haar gezondheid hard achteruit gegaan. Ze kan niets meer, ligt op bed, kan zich niet meer omdraaien en ligt en wacht totdat ze thuisgehaald wordt. Maar dit is niet het enige. Het belangrijkste is: ze getuigt van haar Heer en Heiland. Ze doet niet anders en kán niet anders. Ze vertelt aan iedereen die bij haar komt het Evangelie. Haar stem is zacht maar ze doet het... tot ze niet meer kan.
Naast haar bed ligt een open Bijbel. Boven haar bed hangen prachtige Bijbelteksten die belangrijk voor haar zijn (geweest) in haar leven. Bijvoorbeeld haar trouwtekst:

De eeuwige God is u een woning...
(Deuteronomium 33:27a)

De tekst waarmee ze tot geloof gekomen is zo'n 40 jaar geleden, kan ze met de nodige passie uit haar hoofd opzeggen.

Ja, Ik heb u liefgehad [met] een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken [met] goedertierenheid. (Jeremia 31:3b)

Wat een bijzondere vrouw en wat een bijzondere momenten hebben we samen gehad.
Het is zo prachtig om te horen van haar hoe ze, als ze alleen is, al de Bijbelteksten die ze in haar hoofd heeft 'opgeslagen', memoriseert. De teksten komen stuk voor stuk weer boven. Lezen kan ze niet meer maar nadenken en bidden wel. Soms ligt ze te zingen en te jubelen in haar bed. Wat ziet ze ernaar uit om te sterven en haar Verlosser te ontmoeten. Ze kan bijna niet wachten en kijkt intens gelukkig wanneer we hier samen over praten. 'Bijna Wendy, ik ben er bijna..". Ze strekt haar armen uit en omhelst zichzelf om hiermee te laten zien hoe ze de Here Jezus wil omarmen als ze Hem mag ontmoeten.

Keer op keer nemen we afscheid als ik wegga en zeggen we tegen elkaar: "We zien elkaar weer, is het niet hier beneden, dan is het boven".

Ze pakte afgelopen donderdag mijn hand en gaf mij een handkus. Zou het de laatste keer geweest zijn dat ik haar hier op aarde gezien heb? Ik heb het al vaak gedacht maar steeds weer hebben we nóg een momentje samen. Er zal een dag komen dat dit niet meer kan. Maar afscheid nemen? 

Afscheid nemen bestaat niet voor zusters in de Here. Wij zien uit naar een heerlijke toekomst samen met Hem én met elkaar!
Dit blogbericht is geschreven in het kader van de #bloghop voor christelijke webloggers voor de maand juni. Meer informatie hierover is te vinden op dit weblog.15 juni 2015

Studiebijbel - een prachtig naslagwerk

Niet zo lang geleden noemde ik op dit weblog het boek van Jim George: 'De Bijbel in Beeld in 66x10 minuten'. Dit is een redelijk eenvoudig boek dat je gebruiken kunt als naslagwerk. Wil je echter nog meer de diepte in en heb je meer tijd om aan Bijbelstudie te besteden? Kijk dan eens naar de Studiebijbel. Op 3 april j.l. heeft het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) het laatste deel van de commentarenserie Studiebijbel gepresenteerd. Het betreft het commentaar op de boeken Hosea tot en met Maleachi dat daarmee het twaalfde deel in de serie Oude Testament wordt.

Met deze uitgave is de hele Bijbel nu becommentarieerd door ruim veertig auteurs op ruim 23.000 pagina's . In totaal zijn er reeds 110.00 boeken gedrukt en verspreid. Het CvB zal binnenkort een nieuwe app van de Studiebijbel uitgeven voor tablets en smartphones. Dit jaar hoopt het redactieteam ook de Studiebijbel in het Spaans via internet beschikbaar te kunnen stellen, met name voor Latijs-Amerikaanse landen.

De Studiebijbel is een handig en praktisch naslagwerk bij het Bijbellezen. Mocht je nog helemaal niet in het bezit zijn van naslagwerken bij de Bijbel dan is deze Studiebijbel het overwegen van het aanschaffen waard. Het is een hele investering maar het is de moeite.
www.studiebijbel.nl


(Zo ziet de Studiebijbel eruit zonder papieren kaft)

7 juni 2015

Namen voor God'Ik hou van je'... Misschien spreek jij deze woorden ook wel regelmatig uit tegen je partner. Het zijn heerlijke woorden om te zeggen én om te horen. Blijf dit vooral doen, zou ik zeggen. Elke dag, met heel je hart!

Maar stel nou dat dit de enige woorden zijn die je altijd zegt tegen je man of vrouw, vriend of vriendin? Op zich is daar niets mis mee natuurlijk maar aan de andere kant is het toch erg 'sober'. Je zou bijvoorbeeld ook eens kunnen zeggen dat je hem of haar bijzonder vindt, of lief, aardig of aantrekkelijk of dat je moeilijk zónder hem of haar kunt. Misschien vind je hem of haar betrouwbaar, zorgzaam of eerlijk. Wanneer je er even over nadenkt, zijn er nog talloze andere liefdevolle dingen die je kunt zeggen tegen elkaar.

Eigenlijk is het ook zo met God. We zeggen Hem vaak dat Hij goed is, en heilig en trouw. Maar meestal komen we niet zo heel veel verder en vallen we in een bepaalde herhaling van woorden. Ook hier is niets mis mee, maar God is zoveel méér dat dan wij Hem zeggen. En ook met de Here Jezus is dat zo. In het verleden heb ik al eens een blog geschreven met alle namen voor Jezus. Met deze namen kun je Hem eren en prijzen.
Met deze onderstaande namen kunnen we God eren en grootmaken. Hij is waard! (En ik realiseer mij dat ook deze lijst nog lang niet compleet is).
Het is prachtig om de bijbehorende Bijbelgedeelten erbij te zoeken en ze misschien wel een kleurtje te geven in je Bijbel om er zo steeds aan herinnerd te worden.

God is:

Elohim: De Schepper (Genesis 1:1)

El Elijon: De allerhoogste God (Genesis 14:22)

El Roi: De levende God die mij ziet (Genesis 16:13)

El Shaddai: De machtige (Genesis 17:1)

El Olam: De eeuwige God (Jesaja 40:28-31)

Jehovah-Raah: De Heer, mijn Herder (Psalm 23:1)

Jehovah- Tsidkenu: De Heer is onze redding (Jeremia 23:6)

Jehovah-Sjammah: De Heer woont hier (Ezechiël 48:35)

Jehovah Eloi Israël: De Here God van Israël (Richteren 5:3)

Jehovah: Ik ben er (Exodus 3:14-15)

Jehovah-Jireh: De Heer zal erin voorzien (Genesis 22:14-15)

Jehova-Nissie: De Heer is mijn vaandel (Exodus 17:16)

Jehovah-Mekoddisjkem: De Heer die u heiligt ( Exodus 31:12-13)

Jehovah-Sjalom: De Heer geeft vrede (Richteren 6:24)

Jehovah-Sabaoth: De almachtige Heer (Psalm 46:7)

Jahweh: De Here (Genesis 2:4)

Qedosh Yisraël: De Heilige van Israël (Jesaja 1:4)

Adonai: De Heer (Genesis 15:1-2)


31 mei 2015

God geeft ons de kracht'Soms beschouwen wij mensen in de Bijbel als superhelden die ver verheven zijn boven ons, gewone stervelingen. Over de meesten van hen staan verbazingwekkende verhalen beschreven: Mozes en de Schelfzee, Gideon die met maar driehonderd man een leger van duizenden verslaat, en Petrus die op het water loopt.
Maar laten we niet vergeten dat Mozes een schaapherder was, Gideon een landbouwer en Petrus een visser. Het waren gewone mensen aan wie God de kracht gaf om Zijn plannen uit te voeren.

Misschien denk je weleens: ik ben maar zo gewoontjes, ik kan niet veel doen voor God. Maar dan moet je echt je denken veranderen. Als God ons een taak geeft, dan geeft Hij ons ook de kracht om die te volbrengen'. 

Ellen Banks Elwell


AddThis