15 april 2014

Verspil je leven niet


"We verspillen ons leven, als onze gebeden, gedachten, dromen, plannen en werkzaamheden niet gericht zijn op het grootmaken van God op alle terreinen van het leven. God heeft ons met dit doel geschapen: zo leven dat Zijn grootheid, schoonheid en oneindige waarde zoveel mogelijk zichtbaar worden"

John Piper in 'Verspil je leven niet'


12 april 2014

De kracht van de herhaling

Al een heel aantal weken lees ik in mijn stille tijd in het Bijbelboek Matteüs. Toen ik inschatte hoe lang ik hier nog ongeveer mee bezig zou zijn - ik lees hooguit 10 verzen per keer - zag ik dat dit nog wel even kon duren. Omdat ik nogal van de 'schema's' ben, probeerde ik het zo uit te laten komen dat ik op zondag 13 april precies Johannes 21: 1-10 zou kunnen lezen: De intocht in Jeruzalem. Een treffend gedeelte dat helemaal van toepassing is op Palmzondag, de zondag voor Pasen.
Omdat dit inhield dat ik dan een week over hoofdstuk 20 zou moeten doen, ben ik eens gaan kijken hoe ik dit zou indelen. Ik kwam al snel tot de conclusie dat ik enkele gedeelten een aantal keer zou 'moeten' lezen om goed uit te komen. Uitwijken naar een ander Bijbelboek was natuurlijk ook een optie geweest maar ik ben blij dat ik gekozen heb voor het herhalen van bepaalde gedeelten.
Het is moeilijk om in een paar woorden uit te drukken wat dit herhalen voor mij betekend heeft. Vaak lees ik namelijk een stuk één keer, denk erover na, en ga de volgende dag verder met het volgende. De afgelopen week was dat anders. Ik heb verschillende stukken een aantal keren gelezen uit verschillende vertalingen.
Wow, wat dringt het dan ineens goed tot je door!! Ik had niet verwacht dat dat zo'n uitwerking zou kunnen hebben.
'De kracht zit 'm in de herhaling', zeggen mensen wel eens maar dat klopt helemaal. Hoe vaker je een gedeelte leest, hoe beter het tot je doordringt en hoe beter je het onthoudt. Ook is het geweldig om te ontdekken dat er in andere vertalingen soms hele andere dingen staan waar je in eerste instantie overheen gelezen hebt.

Kortom, ik kan het een ieder van harte aanraden om Bijbelgedeelten, of misschien zelfs hele hoofdstukken of Bijbelboeken meerdere keren te lezen. Hoe vaker je een gedeelte leest, hoe meer het gaat leven!


5 april 2014

Loon voor het volgen van Jezus


In Matteüs 19 zegt Petrus tegen Jezus dat hij en de andere discipelen alles hebben verlaten om Hem te volgen. Vervolgens vraagt Petrus wat 'de beloning' is voor hem voor het volgen van Zijn Meester. Een gewaagde vraag van deze discipel maar Jezus geeft oprecht antwoord. "Wanneer Ik eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël."

Wow, dat is nogal niet wat. Ik kan me zo voorstellen dat Petrus even stil geweest is van dit antwoord.

In de Bijbel beloont God mensen op basis van Zijn rechtvaardigheid. Wanneer je kijkt in het Oude Testament leidde gehoorzaamheid vaak tot beloningen in dit leven (zie bv. Deut. 28), maar gehoorzaamheid en beloning zijn niet altijd evenredig. Als dat wel zo was, waren de goede mensen altijd rijk en werd lijden altijd gezien als een teken van zonde. Voor ons - als gelovigen - is de ware beloning nú de ervaring van Gods aanwezigheid en kracht door de Heilige Geest. Hoewel Jezus zelf zegt dat je 'zalig bent wanneer je niet ziet en toch gelooft' (Joh. 20:29), vind ik dit overigens voor mijzelf altijd een prachtig bewijs dat God er ook echt is, dat Hij bestaat en leeft!
Later zullen wij worden beloond voor ons geloof en ons dienen hier op aarde. Als elke geloofsdaad in dit leven zou leiden tot materiële beloning, zouden wij wel eens in de verleiding kunnen komen om op te scheppen over onze verdiensten. Vermoedelijk zouden onze motieven daarmee ook onzuiver worden.

Een mooi stukje om eens tot je door te laten dringen...


26 maart 2014

Bijbelstudie - Karaktereigenschapstudie

De derde methode uit het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' gaat over de 'karaktereigenschapstudie'.

Als we steeds meer op Christus willen gaan lijken, is het belangrijk om slechte karaktereigenschappen te vervangen door goede. Het is daarom goed om zowel negatieve als positieve karaktereigenschappen te herkennen en ze vervolgens ook te begrijpen.

De karaktereigenschapsmethode van Bijbelstudie houdt in dat je ontdekt wat de Bijbel zegt over een bepaalde karaktereigenschap van een persoon, waarbij vooral de nadruk ligt op de persoonlijke toepassing.

In het bovengenoemde boek staan een heel aantal praktische tips en handvaten over het bestuderen van karakters van mensen in de Bijbel (en het toepassen in je eigen leven).

 1. Werk aan één eigenschap tegelijk!
 2. Ga niets overhaasten. Karakterontwikkeling kost tijd. ( In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat God maanden (of soms wel jaren) op een bepaald gebied aan het werk is voordat het een onderdeel wordt van mijn dagelijkse omgang met Hem).
 3. Blijf bij die ene eigenschap totdat je die hebt overwonnen. (IJver en toewijding zijn ook eigenschappen om aan te werken).
 4. Een negatieve karaktereigenschap in je leven kan misschien en positieve zijn die op een verkeerde manier gebruikt wordt.
 5. Vertrouw erop dat de Heilige Geest aan je karakter werkt ( Filip. 2:13)
Met deze tips in je achterhoofd kun je vervolgens aan de slag gaan met het bestuderen van een karaktereigenschap. Je zou de volgende stappen kunnen gebruiken: 
 1. Benoem een eigenschap
  (Je kunt bv. kiezen voor eerlijkheid, nederigheid, beschikbaarheid, trouw of tevredenheid. Maar je kunt ook kiezen voor negatieve eigenschappen die je juist wilt overwinnen zoals luiheid, angst of bezorgdheid)
 2. Benoem de tegenovergestelde eigenschap .
 3. Probeer een eenvoudige woordstudie te doen ( je kunt hiervoor een concordantie of een Bijbelse encyclopedie gebruiken).
 4. Zoek verder naar verwijsteksten. (Je kunt jezelf hierbij een aantal vragen stellen: klik HIER voor de Engelse versie van de vragen op blz. 65)
 5. Voer een korte biografiestudie uit. Je gaat nu terug naar de Bijbel en probeert tenminste één persoon (of meer, als dat mogelijk is) te vinden die deze karaktereigenschap in zijn of haar leven laat zien.
 6. Kies een tekst om uit je hoofd te leren.
 7. Kies een situatie of een relatie waaraan je gaat werken.
 8. Bedenk een specifiek plan. Wanneer je weet aan welke karaktereigenschap je wilt werken, is het goed om een plan te bedenken om de eigenschap verder te ontwikkelen of een negatieve uit te bannen.
 9. Tot slot kun je een persoonlijke toelichting schrijven.
In het boek staat een handig invulformulier dat je als voorbeeld kunt gebruiken. ( Je kunt het HIER ook uitprinten, blz. 75 t/m 78)

Zelf heb ik gekozen om met de karaktereigenschap 'nederigheid' aan de slag te gaan.

Welke karaktereigenschap zou jij graag willen bestuderen? Kun je wat met bovenstaande tips? 

18 maart 2014

Doorzettingsvermogen

Changing a Bicycle Flat Tire Without Hands- Double Arm AmputeeDeze video behoeft niet veel toelichting.
Wat een bewondering heb ik voor het doorzettingsvermogen van deze man.12 maart 2014

Wat is zonde?

Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens. John Piper verwoordt heel kernachtig wat zonde nog meer inhoudt:
What is sin?

It is the glory of God not honored.
The holiness of God not reverenced.
The greatness of God not admired.
The power of God not praised.
The truth of God not sought.
The wisdom of God not esteemed.
The beauty of God not treasured.
The goodness of God not savored.
The faithfulness of God not trusted.
The commandments of God not obeyed.
The justice of God not respected.
The wrath of God not feared.
The grace of God not cherished.
The presence of God not prized.
The person of God not loved.
That is sin.”


― John Piper


27 februari 2014

Keuzes maken - een persoonlijk bericht -

'Je bent een duizendpoot', hoor of lees ik wel eens. 'Je hebt veel talenten gekregen' en 'wat geweldig dat je zoveel dingen organiseert en regelt'.
Het is waar denk ik, dat kan ik niet ontkennen maar of ik ook altijd doe wat God van mij vraagt, is een hele andere vraag. Dit blogbericht wordt een persoonlijk bericht dat ik graag met jullie wil delen. Ik probeer 'even' een half uurtje tijd vinden om dit bericht te typen...even, even, even. (En zo gaat het de laatste tijd steeds).


Toen Hij (Jezus) de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,  zoals schapen die geen herder hebben.
Mattheüs 9:36

Jezus zegt dit tegen zijn discipelen omdat Hij zag dat de mensen vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Persoonlijk weet ik wél dat de Here Jezus mijn Herder en mijn Verlosser is, maar toch loop (lees rén)  ik soms rond als een springend maar heel vermoeid lammetje. Ik bruis van de ideeën en plannen maar soms zijn het er zoveel dat ik de tijd niet meer kan vinden om ze allemaal uit te voeren. De ideeën die ik in mijn hoofd heb, zijn ook niet altijd geleid door God zodat het soms moeilijk is om te zien wat Hij nu juist wel van mij vraagt. Ik heb eigenlijk de rust niet meer om goed na te denken en rustig te bidden om Zijn wil ik mijn leven te zien. Dus... ik zal meer rust moeten nemen en moeten kiezen. En kiezen gaat mij niet makkelijk af. Ik vind alles leuk, belangrijk en nuttig. Ik werk graag samen en zet mij overal voor in.De meesten van jullie hebben vast al eens gekeken op mijn persoonlijke weblog. Hier staat o.a. op wie ik ben, hoe mijn gezin eruit ziet en wat ik zoal doe ik het dagelijks leven. Wanneer je dit leest, kun je de indruk krijgen dat mijn dagen redelijk gevuld zijn en ja...dat zijn ze ook.
Wat er overigens nog niet bijstaat is, dat ik op dit moment een Marriage Course volg met mijn man om ons huwelijk goed te houden en waar nodig te verbeteren, sinds januari een ochtend bij mijn zus in het huishouden help, onze jongste dochter gaat trouwen deze zomer en een huis heeft gekocht waar geklust moet gaan worden, onze (toekomstige) Amerikaanse schoonzoon (vriend van andere dochter) binnenkort een paar weken naar Nederland hoopt te komen, mijn ouders onlangs 45 jaar getrouwd zijn en in juni een feest geven, bij veel activiteiten die ik heb omschreven, extra afspraken, vergaderingen en overleggen heb, nieuwsbrieven schrijf, een vriendin help op de computer, een Bijbelstudiegroepje heb met vriendinnen, een Bijbelgesprekskring heb in onze wijk vanuit de gemeente, een aantal keer per jaar een ochtend voor buurvrouwen organiseer, ons nieuwe huis veel werk en onderhoud vraagt en mijn man help en praktisch ondersteun bij zijn werk als ouderling in onze wijk.
Daar komt nog bij dat ik een perfectionist ben en alles nauwkeurig wil doen, ook deze manier van werken kost de nodige tijd en energie natuurlijk.

Gelukkig heb ik 'organiseertalent' gekregen van onze Hemelse Vader maar hoe goed je je planning ook maken kunt, op een gegeven moment is de tijd gewoon op. Hoewel ik graag slaap, vind ik het soms jammer dat ik slapen moet. (Of juist spontaan in slaap val). Gelukkig begin ik hier de laatste tijd steeds meer rust bij te ervaren. (Slapen is geen noodzakelijk kwaad, slapen mág en moet.)
John Piper schreef hier trouwens een mooi citaat over dat je doet beseffen hoe afhankelijk je bent van Hem:

 "God heeft slaap bedacht om ons er voortdurend aan te herinneren dat we niet onrustig moeten zijn maar onze rust in Hem moeten vinden. Het is een dagelijks geheugensteuntje dat we God niet zijn, want dat zijn we niet. Een keer per dag stuurt God ons naar bed als een patient met een ziekte. Die ziekte is de chronische neiging om te denken dat we alles onder controle hebben en dat ons werk onmisbaar is. Om ons te genezen van die ziekte verandert God ons eenmaal per dag in een hulpeloze zandzak."

De laatste tijd realiseer ik mij steeds meer hoe belangrijk mijn man en onze kinderen voor mij zijn. Dat komt ongetwijfeld door de Marriage Course maar dat is vast niet de enige reden. De Heilige Geest legt dit keer op keer in mijn hart, soms zomaar tijdens het huishouden doen. Hij fluistert het als het ware steeds opnieuw en ik denk dat ik Zijn stem niet langer ontkennen mag.
Ik wil  meer tijd met mijn man doorbrengen en ook met onze dochter die nog maar een paar maanden thuis woont. Onze andere dochter en onze zoons hebben ook de nodige aandacht en tijd nodig. Ik zou meer rust willen hebben in mijn 'Stille tijd' en niet het opgejaagde gevoel willen hebben dat er nog zo'n lange 'to do' lijst klaarligt voor de  hele dag. Ik zou graag rustig willen wandelen in het bos en niet constant op mijn horloge willen kijken om op tijd bij de volgende afspraak te zijn. Ik zou meer tijd aan mijn huishouden willen besteden, ons nieuwe huis blijkt toch wel veel meer tijd te kosten dan ik in eerste instantie dacht. Ik zou graag meer tijd willen besteden aan Bijbelstudie en het er niet ergens even tussendoor willen proppen. Ik zou graag over een poosje tijd willen hebben om onze dochter en schoonzoon op te zoeken in hun nieuwe huis als ze getrouwd zijn. Ik zou ook graag de tijd hebben om te koken en niet snel, snel wat in elkaar flansen. Mijn ouders zijn nog gezond en fit, graag wil ik tijd met ze doorbrengen nu het nog kan.

Kortom... ik zal keuzes moeten maken. En dan geen keuzes om het 'even' wat rustiger aan te doen - tijdelijk-  maar juist voorgoed!
Het moeilijke hiervan is dat ik weet dat ik hier ook weer mensen mee zal teleurstellen. Dingen die ik misschien neer ga leggen die ik jaren geleden hebt opgestart of juist kort geleden. Mensen zullen misschien verbaasd zijn dat ik dingen begonnen ben maar ze niet verder doorzet of afmaak terwijl ik zo enthousiast en gemotiveerd ben en nog zoveel ideeën heb over bepaalde onderwerpen.

Ik weet het. God weet het.

Maar toch zal het moeten, want op deze manier verdergaan, zal uiteindelijk ten koste gaan van mijn huwelijk, ons gezin of van mijzelf. Het blijft mijn verlangen meer en meer een vrouw naar Gods hart te worden, ik wil graag luisteren naar Hem!
24 februari 2014

Bijbelstudie - Hoofdstuksamenvatting

De tweede methode uit het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' gaat over de 'Hoofdstuksamenvatting'.
De samenvattingsmethode voor Bijbelstudie houdt in dat je een algemeen inzicht krijgt in een Bijbelhoofdstuk door het tenminste vijf keer door te lezen waarbij je je een aantal inhoudelijk vragen stelt en de kerngedachte(n) van het hoofdstuk samenvat.

Deze  methode is belangrijk omdat deze je in staat stelt een begin te maken met het verkrijgen van inzicht in de Bijbelboeken. Juist onder christenen die net zijn begonnen met het lezen van de Bijbel is deze methode erg populair. Het samenvatten van een hoofdstuk is meestal vrij kort en het vereist geen diepgaande studie. Ook hoef je bij deze methode niet allerlei naslagwerken te raadplegen of hulp van buitenaf in te roepen.
Je kunt eigenlijk altijd, in welke situatie dan ook een hoofdstuk samenvatten. Je hebt alleen je Bijbel en een vel papier nodig.

Er worden een aantal eenvoudige stappen in het boek beschreven die handig zijn om te gebruiken.

 1. Geef het hoofdstuk een korte, beschrijvende titel.
 2. Beschrijf de belangrijkste punten van een hoofdstuk en maak een schema of samenvatting.
 3. Maak een lijstje van de hoofdpersonen (Wie worden genoemd, waarom enz.)
 4. Kies een tekst uit het hoofdstuk die jou persoonlijk aanspreekt.
 5. Schrijf het sleutelwoord of een aantal sleutelwoorden uit het hoofdstuk op.
 6. Maak een lijstje van de dingen in het gedeelte die je moeilijk vindt. (Deze kun je later wellicht nog verder uitzoeken) 
 7. Wanneer je teksten niet begrijpt, gebruik dan goede hulpmiddelen die je verder kunnen helpen.
 8. Stel jezelf de vraag wat je kunt leren over de Here Jezus in het betreffende hoofdstuk.
 9. Schrijf de belangrijkste principes, inzichten en lessen die je geleerd hebt op.
 10. Stel jezelf de vragen: Hoe kan ik deze waarheden op mij persoonlijk toepassen en welke specifieke dingen ga ik ermee doen?

Het lijkt een hele lijst maar als je gewoon rustig begint met het lezen van een kort hoofdstuk (bv. 1 Johannes 1) en dit een aantal keren herhaalt, blijkt al gauw dat het niet zo heel erg moeilijk is.
Nadat je het hoofdstuk gelezen hebt, kun je jezelf de bovengenoemde vragen stellen. Het antwoord op je laatste vraag kun je natuurlijk gewoon opschrijven bij de andere antwoorden maar je zou het ook kunnen noteren in je 'geestelijk dagboek'.

De volgende keer wil ik wat delen over methode 3 - De karaktereigenschapstudie -19 februari 2014

Ik zoek God

De titel van dit weblog doet vermoeden dat dit blog alleen bedoeld is voor christenen. Voor een groot gedeelte is dat ook waar, maar toch hoop ik dat er ook mensen die 'zoekende' zijn, op dit weblog informatie over het christelijk geloof kunnen vinden. Bovenal hoop ik dat je bemoedigd zult worden op 'Christenleven'.

Vanmorgen las ik in Matt. 9: 37 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig'. Jezus vergelijkt de mensen die hij ziet met schapen die voortgejaagd en afgemat zijn en geen herder hebben. Hij roept vervolgens zijn discipelen op om te bidden of de Heer arbeiders uitzendt in zijn oogst.

Het is mijn verlangen om zo'n arbeider te zijn, om mensen om mij heen de weg te wijzen naar de Here Jezus. In mijn gezin, in mijn familie, in de straat waar ik woon, in mijn gemeente maar ook via internet.

Afgelopen week kreeg ik de nieuwsbrief van stichting Agapè in de brievenbus. Ik was verheugd over het artikel over IkzoekGod.nl Het is een nieuwe naam waarmee de stichting niet alleen de website maar ook veel andere internetactiviteiten presenteert. De naam is direct duidelijk: ze helpen mensen die op internet zoeken naar God.
De website www.ikzoekgod.nl wordt steeds drukker bezocht en die groei komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ze investeren veel in de website, waardoor er ook steeds meer naar verwezen wordt. Ook op Facebook kun je erover lezen. Ook ik wil in dit blogbericht graag aandacht vragen voor deze site.

Ben jij op zoek naar God of heb je een vraag over het christelijk geloof, kijk dan eens op bovengenoemde website. Er zijn inmiddels ruim 130 e-coaches die mensen op internet begeleiden in hun zoektocht naar God.

Wil je niet via de genoemde site je vraag stellen maar heb je toch een (brandende) vraag, dan mag je ook mij een e-mail sturen. Ik heb niet op elke vraag een pasklaar antwoord en moet zelf ook nog heel veel leren maar kan je wel uit ervaring vertellen hoe heerlijk en rijk een leven mét de Here Jezus is. Ik wil je daarom graag verder op weg helpen en misschien voor jou een 'schakeltje in de ketting' zijn in jouw zoektocht.


16 februari 2014

Een passie voor schrijven

Het is er dan toch van gekomen....een weblog over 'schrijven' met als titel 'Een passie voor schrijven'.

Wat is schrijven toch iets fantastisch. Sommige mensen gaan sporten, anderen houden van knutselen maar ook schrijven is een hobby waar je van kunt genieten en je creativiteit in kwijt kunt. Er zijn in Nederland ongeveer een miljoen mensen die schrijven als hun hobby zien. Wow... wat een schrijvers zijn dat. Over schrijven is veel te schrijven.
Wanneer ben je nu een schrijver, hoe is schrijven ontstaan, waaróm schrijven mensen, wát schrijven mensen enz. Aan het onderwerp 'schrijven' probeer ik af en toe aandacht te besteden op dit weblog. Maar ook wil ik verwijzen naar blogberichten, artikelen of boeken die ik zelf geschreven heb, of waar ik nog mee bezig ben.

Voor mij persoonlijk is schrijven in de meeste gevallen een vorm van zelfreflectie, een manier om mijn gedachten te ordenen. Op mijn andere weblogs schrijf ik vaak serieuze (informatieve) stukken die prikkelen en aanzetten tot nadenken of je kunnen helpen in je geestelijke groei.
Dit weblog is anders. Het is wat luchtiger en ik hoop er ook wat meer humor in te kunnen verwerken.

Een hele lijst met ideeën over schrijven ligt klaar en deze wil ik graag de komende tijd uitwerken en met jullie delen. Ik ben God dankbaar en ik ben blij dat ik gezegend ben met de mogelijkheid om te kúnnen schrijven. Ik hoop al schrijvende mijn hobby nog verder te mogen ontwikkelen.

Vind je het leuk om mij te volgen? Je bent welkom.


8 februari 2014

Born again


Met onze achternaam 'Born' zijn veel woordspelingen mogelijk. Deze is wel heel mooi.


4 februari 2014

Kritisch zelfonderzoek

In mijn vorige blogbericht heb ik een hele lijst opgesomd. Laat ik het eens wat persoonlijker maken.
Zelf heb ik namelijk een aantal streepjes gezet onder bepaalde woorden omdat ik deze fouten en onhebbelijkheden bij mijzelf herken. Soms ben ik een vleier, heb ik gebrek aan humor, ben ik hoogmoedig, een bemoeial, praatziek, trots, ondankbaar, ongevoelig, zelfingenomen en word ik graag door mensen geprezen.
Poeh, het valt niet mij eigenlijk dit zomaar openbaar te delen maar het kan mijn inziens ook geen kwaad mijn blogberichten eens iets persoonlijker te maken. En waarschijnlijk zijn er nog wel meer dingen waaraan ik mij schuldig maak, maar ik ben (nog) niet zover dat ik deze bij mijzelf herken.
Toch ben ik tot de conclusie gekomen dat er nog een heel belangrijk punt niet genoemd wordt in deze lijst. Zou het zijn omdat het geen zonde is of is de schrijver van deze lijst het gewoon vergeten? Ik denk het laatste.

Het gaat mij om de verzen uit Matteus 7: 1-5. De laatste weken lees ik 's morgens steeds een aantal verzen uit dit geweldige Bijbelboek en vanmorgen raakten deze woorden mij:

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt, want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden en met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. 
Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?.....
Huichelaar, doe eerst de balk uit uw eigen oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen."

Het gaat mij om 'kritiek' geven. Wat ben ik hier soms snel mee. Ik denk soms precies te weten hoe een ander het moet doen. Voordat ik het weet is er alweer een mail of brief de deur uit met alle kritiekpunten keurig opgesomd. In de meeste gevallen is het wel opbouwend bedoeld, maar toch...
Ook is het nog zo dat ik de meeste kritiek geef aan de mensen die het dichtst bij mij staan. Ons gezin, vrienden, familie, gemeenteleden of collega's in het redactiewerk. Ik begin wel vaak met noemen van de positieve dingen maar de kritiek volgt niet lang daarna.
Ik ben blij dat ik er door dit stukje Bijbellezen op gewezen ben, hoewel het niet echt prettig voelt. De komende tijd wil ik, met hulp van God, mijzelf eens 'kritisch' onder de loep nemen. Waarom geef ik kritiek, wat wil ik ermee bereiken? Maar ook, wat zegt dit van mijzelf? Ben ik een huichelaar?

De komende tijd ga ik op dit gebied eens onderzoeken óf  en hoe ik deze balk verwijderen kan...


25 januari 2014

Zonden belijden


"Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van al onze ongerechtigheden" 
1 Joh.1:9Je zonden belijden...dat is nog niet zo eenvoudig. Soms ben je je namelijk niet eens bewust van de dingen die je fout hebt gedaan of gezegd. Vaak komt er bij mij in mijn gebed zo'n algemene regel: 'Vader, wilt u alles wat tussen U en mij instaat wegnemen en vergeven'. Hier is op zich niets mis mee natuurlijk. Wanneer je dit oprecht aan God vraagt, zal Hij dit doen. Toch is het denk ik goed om je fouten en zonden zo veel mogelijk te benoemen en vervolgens te belijden. Hij is zo getrouw en rechtvaardig dat Hij ze wil vergeven!

Toen ik onderstaande lijst las met negatieve karaktereigenschappen en zonden werd ik mij nog veel meer bewust van mijn fouten en tekortkomingen. Misschien helpt het jou ook om gerichter te bidden en schuld te belijden:


 Bron: 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden - R. Warren"Een persoon ziet geen schoonheid in Christus als Redder 
totdat hij ontdekt zelf een verloren en gebroken zondaar te zijn." 
~ J.C. Ryle ~

22 januari 2014

Bijbelstudie - De Toewijdingsmethode -

In oktober 2013 heb ik op dit weblog een stuk geschreven over mijn voornemen om de Bijbel te gaan bestuderen met behulp van het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' van Rick Warren.

In januari 2014 ben ik begonnen met het toepassen van de 1e methode   - De Toewijdingsmethode -
Zoals ik al vaker heb geschreven is het ultieme doel van Bijbelstudie altijd het toepassen en niet het interpreteren.
God wil ons leven veranderen door Zijn Woord en daarom is het belangrijk om te leren hoe we de Bijbel kunnen toepassen op ons leven, voordat we allerlei andere bijbelstudietechnieken gaan aanleren.
De 'Toewijdingsmethode' is dus eigenlijk een soort 'basismethode' in bijbelstudie. Het is een eenvoudige manier van studeren die je kunt gebruiken in o.a. je 'Stille tijd'.

De toewijdingsmethode van Bijbelstudie houdt in dat je een bijbelgedeelte kiest, lang of kort, en daarover nadenkt en bidt dat de Heilige Geest je laat zien hoe je de waarheden daaruit op een persoonlijke, praktische en zichtbare manier kunt toepassen in je eigen leven. En dat toepassen betekent 'hard werken'. Het lijkt misschien eenvoudig maar het is het moeilijkste onderdeel. Het vereist veel denkwerk en de duivel probeert het uit alle macht te voorkomen. Daarnaast hebben we als mensen ook nog eens een natuurlijk weerstand tegen veranderen.

Wanneer je deze methode wilt gebruiken kun je 4 stappen doorlopen:
1. Bid om inzicht in hoe je het bijbelgedeelte kunt toepassen
2. Overdenk de teksten die je hebt gekozen om te bestuderen
3. Schrijf een toepassing op
4. Leer een (sleutel)vers uit je hoofd

Het toepassen is uiteindelijk de belangrijkste stap. Als we het betreffende gedeelte alleen lezen en niet toepassen, zullen Gods Woorden ons leven niet veranderen. Het blijft dan alleen bij 'kennis'.
Deze vragen kunnen je misschien helpen om hetgeen je gelezen hebt, toe te passen:

 • Is er een zonde die ik moet belijden ? Moet ik iets goedmaken?
 • Is er een belofte waarop ik aanspraak kan maken ? Is het een algemene belofte? Ken ik de voorwaarden?
 • Is er een houding die ik moet veranderen? Ben ik bereid een negatieve houding om te zetten in een positieve?
 • Is er een gebod dat ik moet gehoorzamen? Ben ik bereid dat te doen, hoe ik mij daar ook bij voel ?
 • Is er een voorbeeld dat ik moet volgen? Is het een positief voorbeeld dat ik moet overnemen of een negatief voorbeeld dat ik moet vermijden?
 • Is er een gebed dat ik kan bidden? Kan ik iets terugbidden aan God?
 • Is er een fout die ik moet vermijden? Is er een probleem waar ik me bewust van moet worden of voor op moet passen?
 • Is er een waarheid om in te geloven? Welke nieuwe dingen kan ik leren over God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest of over de Bijbelse leer ?
 • Is er iets om God voor te prijzen? Is er hier iets waarvoor ik dankbaar kan zijn?

Zelf heb ik deze keer Psalm 15 bestudeerd. Achter in het boek staan diverse gedeelten die worden aangeraden om mee te beginnen.

De volgende keer wil ik graag iets delen over methode 2 - De 'Hoofdstuksamenvatting' -19 januari 2014

Liefde én rechtvaardigheid

Hosea 12: 7 'Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God.'

"De twee principes waartoe Hosea zijn volk opriep - liefde en rechtvaardigheid - zijn de basis van Gods karakter. Voor Zijn volgelingen zijn ze van het grootste belang, maar het is niet eenvoudig ze in evenwicht te houden. Sommige mensen hebben zoveel 'liefde' dat ze het kwaad goedpraten. 
Anderen zijn zo 'rechtvaardig' dat ze de liefde vergeten. Liefde zonder rechtvaardigheid, waarin dus niet gestreefd wordt naar een hogere norm, laat mensen over aan hun zonde. Rechtvaardigheid zonder liefde, waarin het hart dus niet meespeelt, drijft mensen weg van God. Wanneer je het een toepast ten koste van het ander, wordt je getuigenis vervormd. Gemeenten van vandaag moeten, net als Hosea's volk, beide principes in acht nemen."

Bron: Het Leven 

16 januari 2014

Gods onvoorwaardelijke liefde in Hooglied


'Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin tussen de meisjes'. 
Hooglied 2:2 

Afgelopen week heb ik een pakkend boekje gelezen van een jonge, veelbelovende schrijfster.
Silvana Schasfoort heeft niet lang geleden, op 20 jarige leeftijd, het boek 'De zoektocht naar Gods onvoorwaardelijke liefde in Hooglied' geschreven.
Nadat zij het bijbelboek Hooglied had bestudeerd en het haar leven had veranderd, ontstond er bij haar een verlangen om de schatten die ze had geleerd met anderen te delen. Het boek is eigenlijk een verzameling van al die schatten die ze heeft gevonden.
Silvana vertelt in haar voorwoord dat het boek Hooglied bekend staat als het liefdesboek van de Bijbel. Het is geschreven door koning Salomo en kan op twee verschillende manieren uitgelegd worden. Ten eerste als een liefdesbrief van Salomo aan zijn minnares. Maar je kunt het ook lezen als een liefdesbrief van Jezus, de Bruidegom- Koning, aan ons.

Op deze laatste manier heeft Silvana dit bijbelboek ook gelezen. God openbaart namelijk op deze wijze Zijn liefde voor Zijn gemeente, Zijn bruid. God heeft ons gemaakt met een leegte, een intens verlangen dat alleen door Zijn liefde vervuld kan worden.
Door het hele boek heen verweeft de schrijfster allerlei persoonlijke ervaringen. Veel problemen waar ze mee heeft geworsteld in haar leven, heeft ze in haar boek verwerkt. Aangrijpend en confronterend.....

Een prachtig citaat uit het boek staat op blz.65:
"De eerste waarheid is dat we onszelf moeten zien als degene waar Jezus naar verlangt. Dat is namelijk waar de boodschap van Hooglied over gaat: Zijn verlangen naar ons. Deze openbaring zal ons krachtig veranderen, wanneer die eindelijk in ons diepste wezen is geplant. Inzicht in Gods hart en Zijn gedachten over ons geeft ons de kracht om niet meer te leunen op andermans meningen. Dit gedachtegoed brengt grenzen aan in onze emoties. Het brengt stabiliteit. We kunnen nu immers tegen de vijand en onze ziel zeggen: "Er staat geschreven: Hij verlangt naar mij. Ook al wijzen anderen mij af, Hij neemt mij aan als Zijn bruid."
De tweede waarheid is dat we onszelf zien als Zijn geliefde. Ons hart moet galmen met de woorden: "Ik ben Zijn erfdeel. Ik ben immers duur gekocht ( 1 Kor. 6:20). Ik sta onder Zijn leiderschap en wil Hem behagen. Zijn verlangens zijn waar ik het meest om geef. Niet mijn wil geschiede, maar de Zijne. "

De schrijfster bid voor haar lezers aan het begin van haar boek: 'Ik bid dat je door dit boek aan zoektocht begint die je dichter bij het hart van God als Bruidegom brengt. Ik bid dat de schatten die in het boek Hooglied verborgen zitten aan jou geopenbaard zullen worden en ook praktisch toepasbaar zullen zijn.'

In onderstaand filmpje is haar boekpresentatie te zien:
Prachtig om te lezen en te horen dat Silvana weer kan genieten van de liefde en de zegeningen die God haar gegeven heeft en dat ze deze schatten mocht ontdekken in Hooglied.

Wil je meer weten over de schrijfster of haar boek bestellen? Neem eens een kijkje op haar website: www.silvanaschasfoort.nl 


9 januari 2014

Een echtpaar naar Gods hart

Een huwelijk dat ermee door kan?
Een huwelijk waar je mee door kunt!

In de vakantie mocht ik genieten van een aantal prachtige boeken. Een hiervan is 'Een echtpaar naar Gods hart' van Jim en Elizabeth George. Jim en Elizabeth zijn christelijke auteurs en sprekers en van hun boeken zijn meer dan acht miljoen exemplaren verkocht. Jim heeft oa. 'Een man naar Gods hart' geschreven en Elizabeths boek 'Een vrouw naar Gods hart' is sinds jaren een bestseller. 

Deze keer hebben zij samen een boek geschreven! ( Alleen dat al lijkt mij een ultieme uitdaging voor je huwelijk).
In dit boek beschrijven ze het leven van tien echtparen uit de Bijbel: Adam en Eva, Abraham en Sara, Izak en Rebekka, Jakob en Rachel, Manoach en zijn vrouw, Boaz en Ruth, David en Batseba, Zacharias en Elizabeth, Jozef en Maria en Aquila en Priscilla. In het boek wordt aan de hand van deze echtparen beschreven hoe je:
 • Elkaar kunt liefhebben zoals God het bedoeld heeft
 • In goed overleg en zonder conflict moeilijke beslissingen kunt nemen
 • Zonder angst of onbegrip met elkaar kunt communiceren
 • Als team kunt functioneren en als eenheid naar buiten kunt treden
 • Op Gods leiding kunt vertrouwen, ook als de toekomst onzeker is
Achterop het boek staat vermeld dat het je zal verfrissen en vernieuwen of je nu aan het begin van je 'huwelijksreis' staat of al jaren onderweg bent. Het is mooi om te ontdekken hoe je een echtpaar naar Gods hart kunt worden.
Het boek eindigt met 30 overdenkingen over het huwelijk. Je kunt deze eventueel samen lezen en bespreken. 
Mocht jij/mochten jullie willen investeren in je huwelijk, dan kan ik dit boek van harte aanraden.


3 januari 2014

Luisteren voor een ander?

Misschien herken je onderstaand voorbeeld wel.
Je zit in de kerk en luistert naar een preek en tijdens de preek 'vliegen' er allerlei mensen die je kent door je gedachten en je zit eigenlijk te luisteren alsof de preek niet voor jou bedoeld is. 'Dat is echt wat voor ...' denk je bij jezelf. 'Dat zou zij moeten horen, dat slaat precies op haar'.

Als ik eerlijk ben, luister ik regelmatig op deze manier naar de preek.
Op zich is dit niets nieuws. In het Oude Testament was dit al zo. Veel wetten waren voor de Israëlieten geschreven maar ze beschouwen ze als voor 'mensen ver weg'. Ze pasten de wetten op anderen toe maar niet op zichzelf. In het boek Hosea kun je er meer over lezen. God was er niet blij mee. Hij zegt zelfs in Hosea 8: 2-13 dat Hij het volk hiervoor ter verantwoording zal roepen en hen zal straffen.

Toen ik zelf dit hoofdstuk las, werd ik erdoor geraakt. Wanneer je dit goed tot je door laat dringen, ben je ten diepste Gods wil aan het verdraaien en vermijd je de nodige veranderingen die je zelf zou moeten aanbrengen. Het zou goed zijn, wanneer je aan anderen denkt die zouden moeten toepassen wat jij zelf hoort of leest, ook eens bij jezelf na te gaan welke lessen je er zelf uit kunt halen. Vaak zien we onze eigen fouten het eerst in anderen!

Luister jij wel eens op deze manier naar een preek?


27 december 2013

10 vragen om jezelf te stellen aan het begin van 2014

Al een aantal jaren eindig ik het 'blogjaar' met 10 vragen voor het nieuwe jaar. Misschien heb je ze al diverse jaren voorbij zien komen, misschien zijn ze nieuw voor je. Hoe het ook zij, ze blijven een prachtig hulpmiddel.

Het zijn stuk voor stuk goede vragen om eens over na te denken en te kijken hoe je ze mét hulp van God kunt uitwerken in 2014!


10 vragen om jezelf te stellen aan het begin van 2014

 1. Wat is het belangrijkste dat ik in 2014 kan doen om een geestelijke erfenis aan mijn kinderen te waarborgen?     
 2. Wat is het belangrijkste dat ik in 2014 kan doen om de kwaliteit van mijn huwelijksleven te verbeteren?
 3. Wat is mijn grootste tijdverspiller en wat ga ik er dit jaar aan doen?
 4. Hoe kan ik dit jaar de plaatselijke gemeente dienen?
 5. Wie wil ik het meeste bemoedigen dit jaar?
 6. Voor wie ga ik dit jaar volhardend bidden dat hij/zij tot geloof mag komen?
 7. Wat is dat ene ding dat ik doen kan om mijn gebedsleven te verbeteren dit jaar?
 8. Hoe kan ik op school of in de buurt meer een getuige van Jezus zijn?
 9. Wat is het 'menselijk gezien onmogelijke' wat ik God ga vragen om te doen dit jaar?
 10. Wat ga ik doen om mijn verlangen naar de komst van de Here Jezus te vergroten?24 december 2013

Kerst - Praise His name Emmanuel -

Wat is er veel over Kerst te zeggen, te lezen en te schrijven. 

Toch is er uiteindelijk maar een ding belangrijk. 
Laten we ons blijven verbazen over dit wonder, over de geweldige liefde van God de Vader:


U is heden de Heiland geboren  
namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
Lucas 2:11


                                                                                                  What hope we hold this starlit night
A King is born in Bethlehem
Our journey long, we seek the light
That leads to the hallowed manger ground

What fear we felt in the silent age
Four hundred years can He be found
But broken by a baby's cry
Rejoice in the hallowed manger ground

Emmanuel, Emmanuel
God incarnate here to dwell
Emmanuel, Emmanuel
Praise His name Emmanuel

The son of God, here, born to bleed
A crown of thorns would pierce His brow
And we beheld this offering
Exalted now the King of kings
Praise God for the hallowed manger ground

Emmanuel, Emmanuel
God incarnate here to dwell
Emmanuel, Emmanuel
Praise His name Emmanuel
Praise His name Emmanuel


Oh, praise His name Emmanuel


AddThis