22 november 2022

Waardevolle sites voor ouders en opvoeders

 


Het is alweer een heel aantal jaren geleden dat ik de Facebookgroep 'Christelijk opvoeden' mocht starten. Destijds was deze groep gekoppeld aan mijn weblog met dezelfde naam. De Facebookgroep is inmiddels overgenomen door nieuwe beheerders (en heeft ruim 14.000 leden) en de opvoeding van onze eigen kinderen is niet meer nodig omdat ze allemaal het huis uit zijn. Toch blijf ik met interesse de websites en organisaties over christelijk opvoeden volgen.

Nu we op onze kleinkinderen mogen passen en ik gevraagd ben een aantal artikelen te schrijven over opvoeden voor Het Zoeklicht, ben ik weer even actief aan het zoeken geweest naar wat er zoal voor jonge ouders te vinden is over christelijk of bijbels opvoeden. Eerlijk gezegd was ik blij met wat ik allemaal tegenkwam, zowel in de genoemde Facebookgroep, via andere sociale media en via zoekfuncties. Graag deel ik een aantal waardevolle sites, waar je als (groot)ouder of opvoeder je voordeel mee kunt doen. 

Als jij nog aanvullingen hebt, geef ze dan door via info@wendyborn.nl of via een reactie onder dit bericht. Ik zal de lijst dan aanvullen.
15 november 2022

Laten we ons elke dag vullen met Zijn Woord en Zijn Geest


In het tweede hoofdstuk van het boekje 'Waar haal ik de tijd vandaan' (een uitgave waar ik eerder dit blogbericht over schreef) gaat McClung in op het belang van een tijd om te bouwen. Een solide, hechte relatie met de Heer geeft ons namelijk een fundament voor ieder aspect van ons leven. De tijd nemen om een geestelijk fundament in ons leven te leggen, is van levensbelang. Al het andere vloeit hieruit voort. Waar we ook heengaan of wat we ook te doen hebben, we moeten altijd beginnen met onze relatie met Hem.

Ieder van ons zou elke dag even stil moeten staan, de wereld de rug toekeren en tijd nemen om met God te praten en Hem de gelegenheid geven tot ons te spreken. Te midden van volle programma's, grote tijdsdruk en de stress van het dagelijks leven, is die stille tijd gewoonlijk het eerste dat verdwijnt. Eigenlijk kunnen we dit niet toestaan, als we tenminste een effectief leven willen leiden als christenen in een moeilijke wereld. 

De schrijfster noemt een aantal punten uit een preek van een bekende prediker om onszelf er aan te herinneren waarom het zo belangrijk is tijd te besteden aan het Woord en in de tegenwoordigheid van de Vader te zijn.

* Als we het niet doen, zien we de dingen niet langer vanuit zijn goddelijk perspectief. Alleen als we zien wat God zegt, kunnen we Zijn kijk op de dingen hebben (Psalm119:102).

* Als we het niet doen, krijgen we een verwrongen beeld van de waarheid (Psalm 119:30).

* Als we Gods hulp en leiding missen, zullen we de verkeerde keuzes maken in ons leven (Psalm 19:7, 8, 11; 119:1, 104, 105).

* Als we niet de tijd nemen om Gods Woord te verstaan, zullen we verward en gefrustreerd raken (Psalm 199:44,45,130).

* Zonder regelmatig geestelijk voedsel kunnen we niet groeien en geestelijk volwassen worden (Lucas 8:12-15).

*Als we geen tijd nemen om de wereld vanuit Gods oogpunt te bezien, dan verdwijnt ons geestelijk onderscheidingsvermogen (Psalm 119:98-100; Jeremia 6:10, 19).

Wij hebben een innerlijk vacuüm dat wacht om gevuld te worden met de tegenwoordigheid van de Heer door gemeenschap met Hem. De menselijke geest wordt een 'vuilcontainer', waar van alles en nog wat ingegooid wordt, als we er niet voor zorgen dat hij op de juiste manier gevuld wordt.

Wijze lessen uit een prachtig en inspirerend boek. Laten we er elke dag tijd voor nemen God te ontmoeten en ons te laten vullen met Zijn Woord (het meest inspirerende Boek) en Geest. 


8 november 2022

Uit liefde een mooie opdracht vervullen

 


‘Onderdanig zijn’ is - op z’n zachtst gezegd - niet zo’n populair thema vandaag de dag. Als je er dan nog aan toevoegt 'aan je man', word je in deze tijd van emancipatie algauw voor ouderwets versleten. Het wordt vaak gezien als iets wat slaafs, beklemmend of minderwaardig zou zijn. Wanneer we in de Bijbel zoeken naar de betekenis, merken we dat Gods Woord belangrijke dingen over dit onderwerp zegt.

Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen we de oproep tot onderdanigheid tegen. Het Griekse woord hiervoor is ‘hupotasso’, een samengesteld werkwoord met de betekenis: zichzelf onder (gezag) plaatsen. Paulus zegt in Efeziërs 5:22-23a: ‘Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente.’

31 oktober 2022

Halloween - weet jij wat je viert?

 


Uitgeholde pompoenen, spinnenwebben, skeletten en bloederige maskers. Op veel reclamefolders zie je ze afgebeeld, maar ook in de winkelstraten kom je ze in de maand oktober tegen. Het is de voorbode van het in Nederland steeds populairder wordende Halloween-feest. Waarom ís dit dan zo populair en waar komt het eigenlijk vandaan?

Oorsprong van Halloween
In vele culturen en godsdiensten komen jaarlijks feesten voor waarbij doden worden vereerd en boze geesten moeten worden verjaagd. Ook Halloween is zo’n soort feest.

Zo’n 2000 jaar geleden leefden er Kelten in Ierland. Een volk dat ervan overtuigd was dat geesten van overledenen in de nacht van 31 oktober hun woonplaats bezochten. Dan bestond er een mogelijkheid om contact te leggen met deze overledenen. Op die avond verkleedden de Kelten zich als doden en legde men snoepgoed voor de geesten neer om ze gunstig te stemmen.

25 oktober 2022

Tijd nemen om te plannen en organiseren

 


Onlangs schreef ik op mijn blog een recensie over het boek 'Waar haal ik de tijd vandaan' van Sally McClung. Hierin schreef ik dat ik de eerste twee hoofdstukken van dit praktische, leerzame boekje verder wilde uitwerken. 

Het eerste hoofdstuk gaat over plannen en organiseren (dingen waar ik zelf enorm van houd 😊) en heeft als titel meegekregen 'Een tijd om te ordenen'. De schrijfster geeft hier zoveel handvaten om met deze thema's aan de slag te gaan, dat ik er graag een aantal gedeelten uit citeer en deze toelicht.

'Wij moeten leren onze tijd te beheren, omdat dit de enige manier is om de tijd en de gelegenheid te vinden om na te denken en in staat te zijn de dingen te doen die God ons opgedragen heeft - de dingen waartoe Hij ons roept.
Eigenlijk zouden we even zorgvuldig met onze tijd moeten omgaan als zuinige mensen met hun geld. Vaak óverschatten we wat we in een dag kunnen doen, en ónderschatten we wat we in een week kunnen doen. God wil ons helpen hier verbetering in te brengen.'

18 oktober 2022

Een getuige voor de wereld

 


Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
Romeinen 12:15

De Here Jezus at met tollenaars en zondaars. Bijna iedereen met wie Hij omging, was een randfiguur. Maar Hij had met hen niet alleen en sociale relatie, het was een verlossende relatie. Het is niet de bedoeling dat onze werelden zich met elkaar vermengen. God wil niet dat we in de wereld opgaan en ergens besmet worden, maar dat we er een getuige voor zijn.

We moeten huilen met hen die huilen, lijden met hen die lijden en onszelf vereenzelvigen met armen, zieken en mensen die naar geest, ziel en lichaam iets tekortkomen. Hoe zouden we hen anders voor Christus kunnen winnen?

We moeten liefhebben wie in de wereld zijn, zonder door hen besmet, beïnvloed of verleid te worden. Dat kunnen we alleen als we dicht bij Christus blijven. Net als Hij moeten we in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Het is goed wanneer een schip op zee is, maar slecht wanneer de zee in het schip is.

Billy Graham 

Bovenstaand stukje trof me. Hoewel er niet letterlijk in de Bijbel staat dat we 'ín de wereld moeten zijn en niet ván de wereld', is de strekking wel Bijbels. Graham verwoord dat treffend. Maar wat is het soms moeilijk om niet mee te gaan met alles wat deze wereld biedt (vaak door mensen heen). Er is soms maar íets voor nodig om besmet te worden want Gods tegenstander weet precies waarmee hij ons kan verleiden of om de tuin kan leiden. Hij verpakt het aantrekkelijk en we trappen er soms met beide benen in. 

Een mooi stukje om eens over na te denken én om in praktijk te brengen. Gods Woord houdt ons hierbij scherp en Jezus Christus wil ons leiden om niet op te gaan in deze wereld maar een getuige te zijn van Zijn machtige daden en werken. We mogen ervan vertellen aan iedereen die het maar horen wil!


11 oktober 2022

Waar haal ik de tijd vandaan? - Sally McClung

 

Vorig jaar vond ik in een kringloopwinkel hier in het dorp een 'pareltje'. Het is het in 1988 verschenen boekje 'Waar haal ik de tijd vandaan' van Sally McClung. In dit kleine, praktische boekje geeft Sally realistische adviezen voor iedereen die zijn of haar tijd effectiever wil leren besteden - voor God, voor het gezin of voor vrienden. Tijd om te werken en te ontspannen. En bovenal: tijd om zó te leven dat God ons kan gebruiken zoals Hij wil.

Sommige hoofdstukken zijn zo mooi en leerzaam dat ik er een apart blogbericht aan zal besteden (dit betreft de hoofdstukken 1 (organiseren) en 2 (stille tijd)). In déze recensie wil ik uit elk van de negen hoofdstukken een kernachtige uitspraak citeren die de hoofdstukken kenmerken.

Hoofdstuk 1-  Een tijd om te ordenen.
Als ons leven goed georganiseerd is, dan loopt het volgens plan, anders wórden we geleefd. De keuze is aan ons. Het plannen van onze tijd stelt ons in staat om te doen wat God wil dat we doen.

Hoofdstuk 2 - Een tijd om te bouwen
Ons leven op orde brengen is niet genoeg - er moet een ondergrond voor zijn. Als we tijd uitrekken om aan ons leven te bouwen, dan moeten we eerst zorgen dat we een hecht fundament leggen - onze dagelijkse omgang met God.

Hoofdstuk 3 - Huwelijk
In onze drukke en overbezette levens is het niet moeilijk onze huwelijken te verwaarlozen. We moeten er de tijd voor nemen ze gezond te houden. Misschien is het nodig dat God de zelf-vernietigende levensstijlen die wij ontwikkeld hebben, kortsluit om ons een nieuwe mogelijkheid te geven terug te keren naar de juiste prioriteiten. 

4 oktober 2022

Nieuwe website met informatie over (de oorlogsjaren in) Drie


Een aantal maanden geleden is mijn nieuwe kinderboek 'Geheimen rond Drie' verschenen. Tijdens het schrijven heb ik veel gebruik gemaakt van informatie die in de familie bewaard gebleven is maar daarnaast heb ik diverse websites en YouTube filmpjes geraadpleegd.

Het viel mij tijdens het schrijven én zoeken op, hoeveel verschillende websites er zijn met informatie over onze familie en dat daar eigenlijk geen enkele samenhang tussenzit. Om al deze informatie bij elkaar op één plek te krijgen, heb ik afgelopen maanden een nieuwe website gemaakt waarop alles overzichtelijk terug te vinden is. Eigenlijk is het een weblog omdat er zo nu en dan ook nieuwe berichten op zullen verschijnen.

Net als mijn kinderboek, heet ook deze website 'Geheimen rond Drie'. De site is via onderstaande link terug te vinden en leest het prettigst op de pc.

www.geheimenronddrie.blogspot.nl 

Wie geïnteresseerd is in de geschiedenis rondom Drie (en wat er in onze familie is gebeurd), raad ik van harte aan eens te kijken en te lezen op deze site. Mocht je aanvullingen, opmerkingen of vragen hebben, dan houd ik mij aanbevolen.

Ook mijn boek over Drie is nog altijd verkrijgbaar als hardcover of e-book via deze link. 

26 september 2022

Stel je voor dat er een hemel is, waarom maak je dan geen einde aan je leven zodat je naar de hemel gaat?

 


Stel je voor dat er een hemel is, waarom maak je dan geen einde aan je leven zodat je naar de hemel gaat? 

Bij de redactie van ‘Ik zoek God’ komen regelmatig bijzondere vragen binnen. Veel mensen zijn zoekende en hebben vragen over het christelijk geloof. Ook bovenstaande vraag werd gesteld door een van de lezers van deze website.  

Begrijpelijke vraag
Ik vermoed eigenlijk dat veel mensen dit wel eens hebben gedacht. Wie wil er nu niet graag in de hemel zijn? Wie verlangt er niet naar een plek waar oorlog, ziekte en pijn niet bestaan, maar waar alles goed en volmaakt is? Wanneer we om ons heen kijken op deze aarde met alle narigheid en moeilijkheden, kan dat verlangen vaak zomaar naar boven komen. Toch zijn er een paar dingen belangrijk om te weten.

20 september 2022

Waarom Gods wil niet altijd duidelijk is

Bijna elke christen heeft er weleens mee te maken dat het moeilijk is om erachter te komen wat nu precies Gods wil is in een specifieke situatie in je leven. Je bidt ergens voor en hoopt op 'een briefje uit de hemel' maar een concreet antwoord blijft uit. Wat moet je in zo'n geval doen en welke keuze moet je maken? Jon Bloom schreef er een treffend artikel over dat je eigenlijk achter de hand moet houden wanneer je weer in een soortgelijke situatie terechtkomt.
 

Als God wil dat we wandelen ‘op een wijze de Here waardig’ (Kolossenzen 1:10), waarom geeft Hij dan niet meer duidelijke leiding wanneer we keuzes moeten maken?

De spontane 95%
Denk aan alle beslissingen die je op een gemiddelde dag maakt. De meeste maak je snel en in een opwelling. John Piper schat ‘dat we niet vooraf nadenken over ruim 95% van ons gedrag. Oftewel, het meeste van onze gedachten, onze houding en onze handelingen zijn spontaan.’ Dat is waar. En het is ook een beetje verontrustend wanneer je erover nadenkt. Het merendeel van de keuzes die de bouwstenen vormen van het gebouw van ons leven zijn niets meer dan het ‘overlopen van ons binnenste’. Maar zelfs als we stoppen om te bidden over zulke beslissingen, dan blijft het krijgen van Gods directe leiding erg zeldzaam over zaken als: wat we moeten aantrekken, wat en waar we zouden moeten eten, of we op dit moment moeten reageren op de zonde van ons kind met correctie of juist geduld, of we die tijdrovende taak weer tot morgen moeten uitstellen, of dat we onze e-mail nou wel of niet weer moeten checken.