29 mei 2020

Het overwaarderen van jezelf én een idee voor een nieuw boek...


Al enige tijd was ik op zoek naar een onderwerp voor een nieuw boek. Toen ik aan mijn man vroeg wat hij nou een goed onderwerp zou vinden voor een boek, zei hij vrij snel: 'Trots'. In eerste instantie vroeg ik me af waarom hij met dít onderwerp kwam maar toen ik er wat langer over nadacht vond ik het nog niet zo'n gek idee. Maar... een heel boek over dit onderwerp leek mij wat veel. 
Een blogbericht vond ik eigenlijk lang genoeg 😀

Wanneer ik in eerste instantie denk aan het woord 'trots', associeer ik het met iets negatiefs. Sowieso houd ik er niet zo van om over negatieve woorden te schrijven (ik zou liever schrijver over hoe je bv. nederig zou kunnen zijn/worden, de positieve kant dus) maar af en toe is het niet verkeerd om je er toch wel een beetje in te verdiepen. Al lezende in de Bijbel en op internet vond ik enkele interessante dingen.

Wat betekent trots?
Wanneer je trots bent, dan vind je jezelf erg belangrijk en goed. Je vertrouwt op jezelf en op je eigen prestaties. Je vindt jezelf knap en bijzonder. Ten diepste vind je jezelf beter dan anderen en komt trots voort uit het overwaarderen van jezelf en het onderwaarderen van de ander. En als je jezelf zo knap en goed vindt, dan denk je al snel dat je de dingen alleen kunt doen en God niet meer nodig hebt. Je vertrouwt immers op je eigen verstand en op je eigen hart! 

Wat zegt de Bijbel over trots? 
Wanneer je in de Bijbel (SV)) zoekt naar het woord 'trots' vind je dit slechts op twee plaatsen terug. Alleen in de Psalmen en in Habakuk. Wanneer je zoekt in de HSV komt het woord al vaker voor. Je vindt het tientallen keren in het Oude Testament. Ook in de NBG komt het vele male in het Oude Testament voor.
Wanneer je zoekt op alternatieve woorden voor trots, bv. hovaardig, hoogmoedig, laatdunkend, minachtend, verwaand, fier of hooghartig, vind je deze ook terug in Gods Woord maar wel in mindere mate. In het Bijbelboek Timoteüs wordt er bijvoorbeeld over gesproken en in 1 Johannes. 

Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig (2 Timoteüs 3:2).

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld (1 Johannes 2:16).

In de meeste verzen waarin een van deze bovenstaande woorden genoemd worden, is het niet positief bedoeld. Er is blijkbaar weinig waar onze Hemelse Vader zo’n hekel aan heeft als aan trotse mensen. 

Trotse mensen worden uiteindelijk vernederd. Maar bescheiden mensen zullen worden geprezen (Spreuken 29:23).

Koning Salomo waarschuwt voor trots in zijn spreukenboek: 'Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas.' Salomo weet heel goed waar echte wijsheid vandaan komt – van God! De Bijbel laat zien dat het geen zin heeft om op onszelf, onze slimheid of onze spullen te vertrouwen. Alles komt immers van God! We kunnen zelf niets maken. Alles wat we hebben, hebben we gekregen. (1 Kor. 4:7) Het is de Heer die ons kracht en wijsheid geeft om ons werk te doen. We moeten niet onszelf de eer geven, maar Hem! Het is dus verkeerd om jezelf te prijzen voor wat je kunt of hebt. Je weet niet eens of je er morgen nog bent.

In de Bijbel kun je een heel aantal mensen terugvinden die ook kampten met trots: Hagar, Mirjam, Nebukadnezar, Adonia, Haman, de verloren zoon, Naäman en vele anderen. Om eerlijk te zijn, zit er in elk mens een 'stukje' maar bij de een komt het meer tot uiting dan bij de ander.
Niet alleen mensen zijn trots, ook de satan is trots. Nog voor God de mensen geschapen had, kwam hij al in opstand tegen God en dacht het beter te weten. Hij bracht Adam en Eva in verleiding en zo is er langzaam ook trotsheid in mensen ontstaan.

Nu is het heel verleidelijk om mensen in de Bijbel aan te wijzen als 'trotse mensen' maar laat ik dicht bij huis blijven. Ik merk aan mijzelf dat ik ook regelmatig trots ben. Ik denk vaak dat ik bepaalde dingen nét even iets beter kan dan een ander en soms loop ik ook op Gods plannen 'vooruit' omdat ik denk het beter te weten of een snellere manier te hebben gevonden. Regelmatig denk ik aan andere mensen te kunnen zien dat ze trots zijn en wat hieraan niet goed is, maar het is belangrijk om ook kritisch naar mezelf te kijken. Niet zo lang geleden las ik ergens dat de mens twee hele sterke verleidingen heeft die sterker zijn dan andere: seksuele verleidingen en trots. Het blijft lastig om hier goed mee om te gaan en in alle nederigheid te luisteren en gehoorzamen. Ik denk zelf dat het iets is waar je een leven lang aan zal moeten werken.

Tot slot is het wel leuk om te vertellen dat ik een nieuw idee heb voor een nieuw boek. Het heeft helemaal niets niet met bovenstaand onderwerp te maken want het zal over iets heel anders gaan. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het (weer) een kinderboek. Maar voordat ik daadwerkelijk met schrijven kan beginnen wil ik nog veel dingen uitzoeken en onderzoeken. Ook wil ik nog een aantal mensen spreken die veel over dit onderwerp weten. De voorbereidingen kosten dus nog wel even tijd en de uitwerking ervan dus ook. Zodra ik meer nieuws heb, laat ik het weten. Houd mijn blog maar in de gaten!
22 mei 2020

'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend'


Tijdens mijn stille tijd ben ik begonnen met het lezen van het Bijbelboek Jeremia. Gelijk al in de eerste verzen van het eerste hoofdstuk werd ik geraakt door dit vers:

'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd'.
Jeremia 1:5

God kende Jeremia dus al voordat hij geboren was maar óók voordat hij verwekt was. In het boekje Levensadem van Marja Verschoor had ik daar al eens over gelezen maar vond de gedachtegang toen een beetje vreemd.

Nu ik dit gedeelte in Jeremia heb gelezen, krijg ik toch bevestigd dat het waar is en dat God mensen al kent voordat ze geboren of überhaupt verwekt zijn. Het feit dat Hij ons kent voordat we geboren worden, kan ik nog begrijpen omdat een mens dan in feite al 'bestaat'. Dat God ons kent nog voordat we verwékt zijn, geeft een hele andere kijk op alles. Het blijkt ook maar weer dat God echt almachtig is, ondoorgrondelijk en alwetend. Ik ben erover gaan nadenken en moest direct denken aan een interview dat mij niet zo lang geleden trof.

In het onlangs verschenen magazine 'Supermam' las ik een verhaal dat mij raakte. Ik wist niet zo goed wat ik ermee moest maar ook dit valt nu op z'n plek en kan ik beter begrijpen. In het midden van deze gloednieuwe uitgave stond het verhaal van Cindy Jongenburger. Ik citeer graag enkele treffende gedeelten:

'Als kind al had ik een vastomlijnd plan voor mijn toekomst: later als ik groot was, zou ik dokter in Afrika worden en ik hoefde geen eigen kinderen; ik zou alleen kinderen adopteren. Hieraan zou God vast wel Zijn goedkeuring geven dacht ik. Hoe kan het dan dat ik nu al meer dan tien jaar in Nederland woon, al jarenlang huisvrouw ben én moeder van zeven kinderen? Blijkbaar waren Gods gedachten hierover hoger dan mijn eigen gedachten. Mijn keuze om Jezus te volgen, bleek ook iets meer in te houden dan ik gedacht had...'

14 mei 2020

Testen, traceren en rapporteren

Onderstaand artikel is verschenen op de website van Het Zoeklicht en geschreven door Theo Niemeijer. Het stemt tot nadenken...

Om de coronacrisis te overwinnen, moet de testcapaciteit van het huidige aantal testen van 6000 tot minstens 25.000 per dag opgeschaald worden. Men verwacht over enkele weken hieraan te voldoen. Dan komen niet alleen de medewerkers in de zorg in aanmerking voor deze test, maar ook allen die in het onderwijs werken en zij die in contactberoepen werkzaam zijn.
 

Het meeste werk
Naast deze enorme testcapaciteit krijgen we echter ook te maken met een heel ander probleem. Wanneer namelijk iemand positief getest wordt begint pas het meeste werk! Dan moet getraceerd worden met wie de patiënt de laatste tijd contact gehad heeft en zullen deze mensen gewaarschuwd moeten worden. Alleen zo wordt dit testen zinvol om COVID-19 in te dammen. Voor het verwerken van de uitkomst van deze positieve testen ontbreekt het gewoonweg aan zorgmedewerkers.

6 mei 2020

Supermam magazine - Priscilla Docter

Afgelopen week viel hij op de mat, hét Supermam magzine. Ik had er al veel over gelezen en gehoord. De berichten van hoofdredactrice Priscilla Docter op social media en de catalogus van uitgeverij Scholten hadden mij enthousiast gemaakt!

Priscilla is schrijfster en moeder van zes kinderen en zij zag behoefte en ruimte ontstaan voor een christelijk magazine waarin gelovige en/of zoekende moeders van deze tijd worden geïnspireerd en uitgedaagd in hun geloofswandel.
Ik kan zeggen dat dit haar is gelukt met dit inspirerende magazine. Het is een prachtig blad geworden zowel inhoudelijk als wat de vormgeving betreft.

Met een klein team van moeders (Renate Agteres, Annegreet Peggeman, Ellie van Deutekom, Harmieke van Eijk, Marchien de Lange en Joke Tan), is dit frisse magazine gemaakt tot een ware lust om te lezen. Wat mij betreft een perfect moederdagcadeau 😊

Het blad staat boordevol verhalen, artikelen, pakkende foto's, grappige columns en leuke kinderuitspraken.
De subtitel vertelt precies wat de kern van het blad is: 'over imperfecte moeders en hun volmaakte God'. Dit thema vind je terug in bijna alle artikelen. Als moeders doen we erg ons best maar we blijven imperfecte mensen en kunnen niet altijd alles goed doen. Ook overkomen ons soms dingen in het leven die niet altijd 'volgens het boekje' gaan. In het magazine vind je juist ook van dit soort verhalen terug: adoptie, omgaan met een ernstige ziekte, jong zwanger raken en een (onverwachts) groot gezin zijn zo wat voorbeelden.

2 mei 2020

Elk mensenleven is waardevol, ook dat van een ongeboren kind!


Wereldwijd sterven er deze maanden duizenden mensen aan het coronavirus en laat ik aan het begin van deze blog vooropstellen dat dit intens verdrietig is. Het is niet alleen in Nederland een probleem, alle landen in de wereld hebben ermee te maken.
Maar, om eerlijk te zijn, hebben wij het hier in huis regelmatig ook over de vele ándere doodsoorzaken die elk jaar, elke maand en elke dag voorkomen.
Hoog in de top tien staan honger, kanker, hart en vaatziekten en het drinken van te veel alcohol. Wat (helaas) vaak niet weergegeven wordt in de statistieken zijn de abortuscijfers. Mochten deze toegevoegd worden, dan zouden ze ver uitsteken boven alle andere cijfers. Per jaar sterven er namelijk 56 miljoen kinderen door abortus! Alleen in Nederland zijn het er al 30.000 per jaar.
Ergens las ik: 'Als door het coronaviris de abortusklinieken twee (!) weken dicht moeten dan heeft het virus wereldwijd meer levens gespaard dan genomen'.

Ook Oscar Lohuis houdt het bezig. Hij zei er het volgende over:“Ik moet zeggen dat de abortuspraktijk mij de laatste maanden meer bezighoudt. Ik zie statistieken hoeveel doden er tussen begin januari en eind maart van dit jaar zijn gevallen. Er waren eind maart wereldwijd een paar honderdduizend doden door corona. Daarna door ongelukken, zelfmoord, ziekte enz. Maar helemaal bovenaan: 10 miljoen doden door abortus wereldwijd. In drie maanden tijd. Toen de hele samenleving in Nederland werd platgelegd, dacht ik: idioot. Alles komt tot stilstand om mensenlevens te redden, om de kwetsbaren te redden in onze samenleving. Maar onderwijl worden er 30.000 kinderen per jaar in de baarmoeder vermoord in ons land.”

30 april 2020

Oproep: Tradwives/managers van het gezin gezocht!Voor een nieuw programma van de KRO-NCRV doet journalist Liesbeth Staats onderzoek naar vrouwen die zich in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten verenigen onder de naam #TradWife (afkorting voor traditional housewife). Je kunt er o.a. op deze website meer over vinden: The darling academy

In Nederland is ook een beweging van vrouwen gaande die bewust kiezen voor thuisblijven en niet voor een carrière buiten de deur maar de naam TradWife is hier nog niet zo gangbaar.

Nu heeft Liesbeth gevraagd of ik misschien weet waar de (jonge) vrouwen, die er bewust voor kiezen om thuis te blijven, ervaringen uitwisselen en elkaar motiveren, online en/of in het echte leven. Aangezien ik jarenlang het weblog 'Manager van het gezin' heb beheerd, weet ik een aantal van jullie wel te vinden maar ik zou het leuk vinden als ook andere lezers van mijn blog de kans krijgen om te reageren en hun verhaal kunnen vertellen.

Voor alle 'managers van het gezin' (tradwives) is dus deze oproep:

"Voor een tv-serie van de KRO-NCRV over vrouwen, moederschap en werk, doen wij research naar de keuzes van vrouwen anno 2020. We komen graag in contact met vrouwen die er bewust voor gekozen hebben (of gaan kiezen) om thuis te blijven om voor het gezin te zorgen, in plaats van buitenshuis betaald werk te verrichten. We zijn nieuwsgierig naar hun overwegingen, en de manier waarop ze hun leven inrichten. Wie wil daar over vertellen?"

Als jij je verhaal wilt vertellen, kun je mailen naar lstaats@humanfactortv.nl

 

25 april 2020

Kwarkbrood met rozijnen

Tussen alle serieuze berichten en blogs door, nu weer eens een 'ontspannen' bericht.
Onlangs las ik in een tijdschrift een recept van een kwarkbrood. Het is eenvoudig te maken en het resultaat mocht er zijn. We hebben er met z'n drieën van gesmuld hier thuis. Wil je het ook eens maken, kijk dan hieronder voor het recept.Benodigdheden:
100 gram rozijnen
500 gram bloem
1 zakje bakpoeder
2 eieren
125 gram roomboter (op kamertemperatuur)
250 gram volle kwark
1 zakje vanillesuiker
1/4 tl zout
cakeblik
bakpapier

20 april 2020

Een opgeruimd huis geeft rust in je hoofd


Een van mijn favoriete citaten uit het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George is: 'Lees elke dag iets over timemanagement'. Op het eerste gezicht lijkt dit weinig van doen te hebben met het worden van een vrouw naar Gods hart. Maar wanneer je deze uitspraak in z'n verband leest, wordt het steeds meer duidelijk.
Wanneer je namelijk je huishouden/werk (en alles wat daarbij komt kijken) en daardoor je hoofd en daardoor weer je 'geestelijk leven' op orde hebt, heb je meer rust om te kunnen Bijbellezen en bidden. Daarnaast zijn er nog zoveel andere dingen die allemaal beter gaan wanneer je de dagelijkse dingen op een rijtje hebt en de juiste prioriteiten stelt en goed plant.

Onlangs las ik het boek 'Grip op de chaos' van Els Jacobs. Zij is oprichtster en eigenaresse van De HuishoudCoach® en ontwikkelaar van de beproefde Opgeruimd Leven® methode. Ook is ze professional organizer (regio Randstad) met een praktische, positieve insteek. Daarnaast is ze trainster van de Opleiding tot Professional Organizer en auteur van o.a. de bestseller 'Aan de slag met De HuishoudCoach'.

10 april 2020

Waarom moest Jezus sterven? 50 redenen...


Waarom moest Christus lijden en sterven?
Wanneer iemand het ons zou vragen, zouden we misschien een paar redenen kunnen noemen. Het eerste wat in onze gedachten opkomt is waarschijnlijk: 'Voor de vergeving van onze zonden' of  'om ons eeuwig leven te kunnen geven'.

In deze Stille Week heb ik mij opnieuw op het lijden en sterven van Jezus gericht, en probeer ik er bij stil te staan wat er op Golgotha, een kleine 2000 jaar geleden, is gebeurd. Wat heeft het sterven van Jezus Christus voor ons bewerkt?

John Piper heeft een prachtig boekje geschreven dat als hulpmiddel kan dienen bij het nadenken over deze vraag. Piper heeft de Bijbel bestudeerd en hieruit 50 redenen voor Jezus' sterven gehaald. Niet vijftig oorzaken maar vijftig bedoelingen, als antwoorden op de vraag die wij allemaal onder ogen moet zien: wat heeft God voor ons, zondaren, gedaan door Zijn Zoon naar de aarde te sturen?
Wanneer je ze leest en bestudeert a.d.h.v. de Bijbelteksten die genoemd staan in het boek, word je er stil van.....

2 april 2020

'Stil, mijn ziel, wees stil' - online cursus in de 50 dagentijd


Tijdens deze 40 dagentijd lees ik het boek 'Op weg naar Pasen' van Jos Douma. Het bevat voor elke dag in de 40 dagentijd een bijbeltekst en een korte overdenking. Het is opbouwend boekje dat zeer geschikt is voor persoonlijke meditatie tijdens de lijdenstijd. De Here Jezus en Zijn lijden, sterven en opstanding staan centraal op elke bladzijde!

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting - Psalm 62:6 

Hoewel de 40 dagentijd nog niet voorbij is, werd mijn aandacht al wel getrokken door een ander 'project' of eigenlijk moet ik zeggen een 'cursus' van deze schrijver. Deze is niet bedoeld voor de 40 dagentijd maar voor de 50 dagentijd (en misschien wel voor de rest van je leven!). Tussen Pasen en Pinksteren zitten namelijk vijftig dagen. In de 50 dagentijd 2020 kun je vanaf dinsdag 14 april (de dinsdag na Pasen) tot en met vrijdag 29 mei (de vrijdag voor Pinksteren) meedoen aan een online cursus over het zoeken van Gods aanwezigheid in je leven om daarin rust te vinden.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...