18 oktober 2020

30 jaar getrouwd - 18 oktober 1990 -

Klaagl. 3: 22-23 'Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!'


18 oktober 1990

Met deze tekst werden wij een aantal jaren geleden op onze trouwdag bemoedigd door vrienden. Ook de afgelopen jaren is dit vers keer op keer belangrijk voor ons geweest.
 
We zijn dankbaar dat we mogen vieren dat God ons vandaag - 18 oktober - alweer 30 jaar huwelijk samen heeft gegeven. Al deze jaren mochten wij lief en leed delen samen en hebben wij veel van elkaar, maar bovenal van onze hemelse Vader geleerd.
En het zijn inderdaad de gunstbewijzen van de Heer die dat mogelijk gemaakt hebben. Uit onszelf zouden we dit onmogelijk vol gehouden hebben. Elke dag mochten en mogen wij opnieuw Zijn trouw en goedheid ervaren. Hij heeft ons bij elkaar gehouden en bewaard.

In Filippenzen 4:13 staat dat wij tegen alle dingen bestand zijn door Hem die ons de kracht daarvoor geeft. Zo hebben wij dat ook ervaren de afgelopen jaren. Zonder dat derde koord in het drievoudige snoer was ons huwelijk niet sterk geweest. God heeft ons gedragen en zal  ons ook willen dragen de komende tijd. 

Groot is Zijn trouw en Hem zij alle eer!

14 oktober 2020

Bijbelse Toekomstverwachting

Zie jij uit naar Jezus’ komst? Ben je er veel mee bezig? Of weinig? In de nieuwe Bijbelstudieserie ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ die te zien is op Family 7 wordt onder andere uitgelegd waarom het verwachten van Jezus zo belangrijk is. Maarten Ouweneel presenteert het programma en Theo Niemeijer is de gastspreker.

Als je naar de wereld en omstandigheden kijkt, kun je soms ontmoedigd raken over de toekomst. Hoe gaat die toekomst eruitzien? De nieuwe Bijbelstudieserie ‘Bijbelse Toekomstverwachting’ wil graag inzicht geven in Gods plan met de wereld; de rol van Israël en de rol van de gemeente daarin. In dertien afleveringen proberen we een kader te geven op grond van de Bijbel. Aan de hand van een schematische tijdlijn behandelen we achtereenvolgens: de tekenen van de tijd, de opname van de gemeente, de grote verdrukking en tenslotte het Messiaanse vrederijk.

Jezus vraagt ons dat we Hem verwachten. ‘Het is zelfs een bevel (Openbaring 3:10)’, aldus Niemeijer. Hoe doe je dat? Hoe bereid je je voor op Zijn komst? ‘In de eerste plaats doordat je zeker weet dat je Jezus hebt toegelaten in je leven en dat je Hem gedankt hebt voor Zijn verlossingswerk, dat je een relatie hebt met Jezus. Het tweede is dat je je laat reinigen door het werk van de Heilige Geest en het Woord van God. Wat we de laatste tijd steeds meer zien, is dat mensen zich niet meer zo bezighouden met de Bijbel, maar meer met emotie. Hosea zegt: ‘Mijn volk gaat teloor aan gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6). Als je de Bijbel niet kent, dan ben je ook niet voorbereid op wat er gaat gebeuren’, aldus Niemeijer.

'Met deze nieuwe Bijbelstudieserie willen we mensen aanmoedigen om zelf ook de Bijbel te bestuderen. Ik zou het heel mooi vinden als mensen kijken met een open Bijbel en pen en papier bij de hand.'

Kijkers kunnen na afloop van elke aflevering een hand-out downloaden via Family7.nl/bijbelsetoekomstverwachting.

Bijbelse Toekomstverwachting is te zien vanaf 9 oktober, elke vrijdag om 19.30 uur.​​ 

Onderstaand schema is overigens erg handig om te gebruiken bij deze Bijbelstudie. In een overzichtelijk schema wordt weergegeven wat de volgorde is van de gebeurtenissen. 

 

7 oktober 2020

Maria, een vrouw die gehoorzaamde

 


Sinds een aantal jaren probeer ik elk jaar het leven van één Bijbelse vrouw te bestuderen. Over het leven van Eva, SaraRachelRuth, Esther, Hanna en Batseba heb ik al eens nagedacht en/of geschreven. Het afgelopen jaar heb ik gekozen voor Maria, de moeder van Jezus. Graag deel ik enkele opvallende dingen.

Maria was de vrouw van Jozef en de moeder van Jezus Christus, die in haar verwekt was door de Heilige Geest. Ze wordt vaak genoemd de 'Maagd Maria' hoewel nergens in de Bijbel deze twee woorden bij elkaar staan als een echte naam. De Bijbel vertelt weinig over haar persoonlijke geschiedenis. Haar stamboom staat vermeld in Lukas 3. Ze was uit de stam van Juda een rechtstreekse afstammelinge van David. Door haar huwelijk was ze familie van Elizabet, die een afstammelinge was van Aaron.

Levensloop van Maria
Volgens de geslachtsregisters in de evangeliën stammen Maria en haar man Jozef allebei af van David. Hiermee werd aan de voorwaarde voldaan dat volgens de profeten van het Oude Testament de Messias, die God zou sturen, uit het Huis van David zou komen. Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd.

24 september 2020

Opschonen, terugkeren en hartstocht

Opschoondag, de Terugkeer en Hartstocht... Zomaar drie willekeurige termen, althans, zo lijkt het. Hoewel bovenstaande activiteiten op zichzelf staan, hebben ze wat mij betreft ook een verband.

Afgelopen zaterdag was het Landelijke Opschoondag. Gewapend met prikker, handschoenen en zak ben ik de wijk ingegaan en heb een flinke zak met zwerfvuil opgehaald. Ik vond het leuk om te doen maar in feite is het triest dat dit nodig is en mensen hun eigen rommel niet direct opruimen. Toch had het opschonen voor mij niet alleen de betekenis van de straat opschonen. Ik vroeg mijzelf af of het niet eens tijd werd voor mijzelf (en misschien geldt dit ook wel voor anderen) om mijn hart op te schonen. Wat zwerft er allemaal rond aan 'vuil' dat ik, misschien al jarenlang, heb laten liggen? Welke rommel zit er in mijn hart dat ik liever wegstop of waar ik liever niet aan denk? 

Tijdens het opschonen in de straat vond ik een rugtas die er aan de buitenkant mooi uitzag. Toch was de inhoud van de tas niet erg fraai, er zaten namelijk talloze kapotte flessen in waardoor het een tas vol scherven was. Soms kan onze buitenkant er mooi uitzien maar is onze binnenkant 'kapot en gebroken' en gaan we gebukt onder zoveel dingen die niet in ons leven thuishoren. Het is soms gewoon tijd voor een grote opruiming. Wacht er niet te lang mee maar begin gewoon! De tekst uit 1 Johannes 1:9 is bemoedigend.

16 september 2020

Uitkijken naar het Bazuinenfeest


Als Gemeente (Bruid) verwachten wij - als het goed is - de komst van onze Bruidegom, de Here Jezus Christus. Zie jij ook uit naar Zijn komst of zijn er op dit moment andere dingen belangrijker in je leven? Onderstaand artikel dat verschenen is op de site van Wake Up zet je aan het denken!

'Wie uitziet naar de wederkomst van Jezus Christus maakt het waarschijnlijk regelmatig mee; je hebt het er over met mede-gelovigen en het onderwerp wordt al snel aan de kant geschoven met de opmerking dat de Bijbel zegt dat “niemand de dag noch het uur kent” van Zijn komst en dat het er over spreken ons daarom niet echt verder helpt. Veel christenen die wel uitzien naar Zijn komst voelen zich op een of andere manier eenzaam omdat het onderwerp bij hun geloofsgenoten zo weinig leeft.

Is het niet een vreemde gedachte dat een Bruid niet uitziet naar de dag dat de Bruidegom haar komt halen voor de grote Bruiloft, maar dat ze daarover eerder gelaten is en bij zichzelf denkt: als Hij komt dan komt Hij, ik zie het vanzelf wel!?

Soms hoor je ook het argument dat we “elke dag klaar moeten zijn voor Zijn komst” en niets is minder waar. Onze geestelijke houding moet er inderdaad op gericht zijn dat we altijd klaar zijn om Hem te ontmoeten, zowel tijdens ons leven als bij ons sterven. Maar al te vaak wordt het argument dat “we er altijd klaar voor moeten zijn” gebruikt om er niet verder over te hoeven praten. Men gaat liever over tot de orde van de dag zonder er echt rekening mee te houden dat Hij wel degelijk op heel korte termijn kan komen. De vraag is of we met die houding wel echt klaar zijn om hem te ontmoeten of gewoon nog steeds te druk om vast te houden aan de dingen van deze wereld. God kijkt ons hart aan en Hij weet of we daadwerkelijk nog bezig zijn met ‘de pinnen van onze aardse tent stevig in deze aarde te slaan’ of dat we al op een punt zijn aangekomen dat alle aardse plannen in de schaduw staan van ons verlangen om Hem dagelijks te dienen en Hem te ontmoeten bij Zijn komst? Als de dingen van deze wereld nog hoog op onze agenda staan en in ons hart en denken voortdurend die hoogste plaats krijgen, is dan niet de kans heel groot dat we als gelovige alleen maar de lijfspreuk omarmen dat “niemand de dag noch het uur kent” omdat we dan ‘rustig ons ding kunnen blijven doen’? Maar een christen wordt in de Bijbel nergens opgeroepen om zijn verwachting te temperen. Hij moet juist wakker en nuchter zijn, zodat Zijn komst hem niet verrast als een dief in de nacht. Als Hij op een dag komt dan is er immers geen mogelijkheid meer om tijd te nemen om je leven op orde te brengen. 

9 september 2020

Uitgestelde zegen


 

Zoals aan de zijkant van mijn weblog staat aangegeven, ben ik aan het lezen in het boek 'Zegen door Israël' van Oscar Lohuis. De korte, pakkende hoofdstukken zijn helder verwoord. In hoofdstuk 6 kwam ik een bijzonder gedeelte tegen dat mij opviel. Ik hoop van harte dat het ook jullie mag bemoedigen.

'Het kind van de belofte, Izak, is geboren door een wonder van God. Het kon helemaal niet meer. God heeft het bewust zo laten gebeuren. De menselijke mogelijkheden waren uitgeput en voor iedereen was het duidelijk dat Hij het gedaan had, dat het Zijn werk was. Wat helemaal niet meer kon, gebeurde toch. Dat is wat genade inhoudt, dat de mens het niet kan en dat God het doet. Dat is waar Israël voor staat. Het bestaan van het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob in deze wereld is een krachtige boodschap van Gods genade voor de hele mensheid.

In de verdere geschiedenis van Israël is dat ook de rode draad. Ik noem wat voorbeelden: het leven van Jozef dat zich op wonderlijke wijze ontwikkelt en waarin onmogelijke dingen gebeuren; de hele uittocht uit Egypte, iets wat alleen maar kon plaatsvinden omdat God het deed; veertig jaar overleven in de woestijn met twee miljoen mensen; die herdersjongen die de reus Goliath verslaat en de grootste koning van Israël wordt; niet Mordechai maar Haman die aan de galg eindigt; Daniël die in de leeuwenkuil niet wordt opgegeten en zijn vrienden die in de brandende oven bewaard blijven. Het was allemaal onmogelijk en toch gebeurde het. Het leven van Jezus en wat er gebeurt in en door de Gemeente van Christus en de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld dragen hetzelfde karakter. Het voorbeeld van de uitgestelde zegen door de geboorte van Izak gebuikt Paulus overigens ook in Romeinen 4 om de rechtvaardigverklaring van de mens te illustreren. Ook dat is een onmogelijkheid. Hoe kan God ooit een zondig mens rechtvaardig verklaren? Toch gebeurt het, uit genade door geloof.

8 september 2020

Opnieuw een kinderboek!


 
Vanmiddag ben ik begonnen met het schrijven van een nieuw kinderboek! Het idee was er al eerder maar nu ben ik dan ook echt van start gegaan. Aan de foto is al een beetje te zien waar het over zal gaan. Het wordt een kinderboek over het 'Drama in Drie' dat zich in de Tweede Wereldoorlog daar heeft afgespeeld in onze familie.
De komende tijd zal ik er ongetwijfeld nog meer over delen. Wordt vervolgd...

2 september 2020

Er is zoveel dat niet hoeft - Tomas Sjödin

We leven (hier) in overvloed. Dat ervaart ook christen auteur Tomas Sjödin uit Zweden. Maar hij weet ook wat ons in de weg zit: de eisen die wij of anderen ons opleggen en die ons onder druk zetten. De bevrijdende boodschap die hij wil meegeven is: De grootste rijkdom ligt niet in het hébben, maar in het loslaten.

In 2019 schreef ik een recensie over het boek 'Leven vanuit rust' van de genoemde schrijver. Zijn schrijfstijl en kijk op het leven spraken mij erg aan, dus ook zijn nieuwe uitgave 'Er is zoveel dat niet hoeft', heb ik met enthousiasme ontvangen en er een recensie over mogen schrijven.

In het voorwoord van zijn nieuwste boek schrijft Sjödin: 'Ik zie mijn taak zo: door de aandacht te vestigen op schijnbaar alledaagse zaken, wil ik die zaken waarde toekennen. Ik wil ons zover krijgen dat we oog hebben voor alles wat we hebben maar waar we niet bij stil staan, zowel rondom ons huis als in de oneindige kosmos van het geloof.'

Sinds 1985 schrijft hij columns in diverse kranten en hierin keren drie thema's terug die ook in zijn boek terugkomen. Het eerste is: de strijd tegen het 'moeten' van het bestaan. Om het leven serieus te benaderen en verantwoordelijkheid op je schouders te durven nemen, is het nodig de onbelangrijke 'moetens' te schrappen die het leven alleen maar zwaar maken.
Het tweede thema verwijst naar het geloof als dragende kracht. Het christelijk geloof is in ieder hoofdstuk van ons leven aanwezig, aldus de schrijver. Het is ook de diepste reden dat hij schrijft.
Het derde thema is liefde. Liefde leidt ons onze levens voorwaarts en is op een of andere onnaspeurlijke manier een voorwaarde om te kunnen groeien en veranderen op ons levenspad.

De bedoeling van Sjödin is om te proberen woorden te geven aan dat wat we al weten, maar waar we niet aan denken. Het boek 'Er is zoveel dat niet hoeft' bevat 77 zulke pogingen.

De 77 columns hebben allemaal korte, krachtige titels. Ze hebben een humoristische inslag en vaak ook een diepere betekenis waar je eens rustig over na moet denken. Je kunt de columns achter elkaar lezen maar het is misschien beter om er af en toe één rustig te lezen en te overdenken.

Wat mij betreft is het boek een aanrader voor elke christen die zijn levensstijl en prioriteiten eens kritisch onder de loep wil nemen. Na het lezen van deze prikkelende teksten over liefde, tijd en geloof zul je ongetwijfeld een aantal dingen in je leven anders gaan doen en er anders tegenaan kijken.

Over de schrijver
Tomas Sjödin (60) was begin november in 2019 in Nederland voor de presentatie van zijn boek Leven vanuit rust. Hij is een Zweedse theoloog, schrijver en spreker. De helft van de week werkt hij als pastor bij de Smyrna-kerk, een grote pinkstergemeente in de havenstad Göteborg, met zo’n 3500 leden. Daar draagt hij onder meer zorg voor de voedselbank van de kerk.
De andere helft van de week schrijft en spreekt Sjödin. Hij is geregeld te gast op de Zweedse radio en televisie, als expert op het gebied van alledaagse levensvragen. Tomas Sjödin is getrouwd met Lotte. Samen kregen ze drie zoons.

Titel: Er is zoveel dat niet hoeft - over eenvoud van leven, geloof en liefde
Schrijver: Tomas Sjödin
Uitgever: Ark media
ISBN: 9789033802263
Prijs: €16,99

 

 Baby & kinderkleding algemeen

18 juli 2020

Aan Zijn voeten - Wendy Born


Sinds kort mag ik voor ons gemeenteblad de rubriek 'Belezen' verzorgen. Ik heb al veel mooie boeken in gedachten om over te schrijven maar het was erg leuk om de eerste keer mijn eigen boek onder de aandacht te brengen dat ik een tijdje geleden geschreven heb. Ik deel graag het stuk dat gepubliceerd is:

Je herkent het vast wel: enthousiast nam je je voor om er elke dag - of in ieder geval regelmatig - voor te gaan zitten. Je wilde tijd doorbrengen met de Heer, lezen uit Zijn Woord en luisteren naar Zijn stem. Maar een paar maanden later moet je vaststellen dat er van dat goede voornemen weinig is terechtgekomen. Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden?
Deze vraag heeft mij erg beziggehouden en in mijn boekje ‘Aan Zijn voeten’ heb ik geprobeerd een aantal oorzaken aan te wijzen. Het praktische boekje wil behulpzaam zijn bij thema’s als:

·        Wat is stille tijd?
·        Waarom is stille tijd belangrijk?
·        Wat kan je stille tijd waardevol maken?
·        Mogelijke problemen in je stille tijd
·        Hulpmiddelen bij stille tijd
 

13 juli 2020

Feitencheck van NOS-video over Israël

Op 30 juni 2020 publiceerde de NOS dit uitlegfilmpje met de veelbelovende titel: ‘Hoe zit het nou precies met de Westelijke Jordaanoever?’. De titel doet vermoeden dat je door het kijken ervan een objectief, compleet en genuanceerd beeld krijgt over het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar is dat wel zo? Doet de NOS aan objectieve journalistiek, of is het een verslag waarbij de volledige context van de feiten mist?
In deze explainer-video legt 'Christenen voor Israël' uit waarom het belangrijk is om goed de feiten te checken en je te verdiepen in de context. Bekijk de video hieronder: