30 augustus 2015

Handboek voor gebed - Jan Minderhoud

Graag wil ik jullie wijzen op een praktisch en leerzaam boek over gebed. 

Het is het Handboek voor gebed - o.l.v. Jan Minderhoud dat verschenen is in mei van dit jaar. Het handboek bevat veeel achtergrondinformatie over gebed en biedt ook praktische handreikingen en antwoorden op vragen die christenen kunnen hebben. Allerlei onderwerpen die met gebed samenhangen komen aan de orde o.a.: Bidden naar de schriften, persoonlijk gebed, bidden in groepen, bidden in de kerkenraad of oudstenraad en kinderen leren bidden. Daarnaast staat het boek ook vol met (kinder)gebeden en literatuurlijsten met boeken over bidden. 

Het boek bestaat uit 16 hoofdstukken en sluit af met een personalia van de auteurs. Er zijn namelijk zo'n 23 auteurs die meegewerkt hebben aan dit boek dat Minderhoud heeft samengesteld.

Het eerste hoofdstuk - Bidden naar de Schriften- is mijn favoriete hoofdstuk. Op schematische wijze wordt uitgewerkt waar in de Bijbel bijvoorbeeld voorbeelden van bidders worden genoemd of welke verschillende gebedshoudingen of uitingshoudingen er worden genoemd. Ook wordt er beschreven welke belemmeringen er in de Bijbel voorkomen voor de verhoring van gebeden en of er verschil is tussen bidden in het Oude en Nieuwe Testament.

Graag deel ik uit een van de hoofdstukken een citaat dat mij trof:
"Bidden is God vertrouwen. Als God zegt dat Hij ons leven draagt, dat Hij voor ons zorgt, vertrouw je daar dan aan toe. Bidden is dus iedere situatie, alles wat er in je leven speelt en wat er in de wereld om je heen gebeurt toevertrouwen aan God. Een van de belangrijkste karaktertrekken van God is Zijn betrouwbaarheid, Zijn grenzeloze trouw. Zo maakte Hij zich voor het eerst met een naam bekend aan Mozes en Israël: 'Ik ben die Ik ben.' Dat betekent dat Hij er altijd voor ons is. Geloven we dat echt? Vertrouwen we Hem daarin? Bidden is je hele bestaan, je geliefden, je werk, je toekomst, alles overgeven aan deze betrouwbare Vader. Het gaat je dan niet alleen meer alleen om hoe of wat Hij oplost, regelt of geeft. Het gaat je dan om het diepe besef dat Hij erbij is en voor je zorgt. Niets geeft zo veel vrede in je leven als je biddend toevertrouwen aan de de hemelse Vader."

Het handboek is geschikt voor iedereen die meer wil weten over gebed. Een absolute aanrader!


             

Jan Minderhoud hoopt zelf van harte dat het boek zijn weg vindt en ook veel mensen mag inspireren, vooral naar een 'bloeiender en groeiender' gebedsleven.




19 juli 2015

Een korte blogpauze...

Beste bloglezers,

De komende periode zal ik op dit weblog weinig berichten plaatsen omdat wij hopen te genieten van een paar weken vakantie. Ook op mijn andere weblogs Liefde en TrouwChristelijk OpvoedenManager van het gezin en Een passie voor schrijven zal het een tijdje wat 'stiller' zijn.
Ik nodig jullie natuurlijk wel van harte uit om op mijn blogs rond te snuffelen en misschien eens wat oudere artikelen te (her)lezen. De komende weken wil ik wel tijd besteden aan het nalopen van oudere blogberichten en misschien wil ik hier en daar wat aan de lay-outs veranderen. Mochten jullie tips of adviezen hebben, dan houd ik mij aanbevolen!

Op mijn weblog NATUURlijk de Veluwe zal ik wel foto's blijven plaatsen. Juist in de vakantieperiode is er vaak meer gelegenheid om foto's te maken.

Graag wil ik de komende weken af en toe tijd nemen om de laatste hand te leggen aan mijn nieuwe boek over Stille tijd. Ik hoop van harte dat ik het in het najaar kan uitgeven. Ik houd jullie op de hoogte. Mijn eerste boek 'Het Geheim van de Bosvrienden' is trouwens nog steeds te koop. 

Ik wens jullie allemaal een hele goede vakantie en hoop jullie eind augustus weer te verwelkomen als lezers.


12 juli 2015

De grote keien eerst

Veel mensen plannen hun dag niet en laten zich leiden door wat zich die dag aandient. Zo loopt de dag vol, zonder dat men er zelf grip op heeft.

Misschien ken je het verhaal over de grote keien? Neem een glazen pot in gedachten. Stel je voor dat je daar zes grote keien instopt. Is de pot vol? Het goede antwoord is natuurlijk dat de pot weliswaar tot de rand gevuld is, maar hij is niet vol. Er is tussen de grote keien nog veel loze ruimte. Stel je nu voor dat je die loze ruimte met kiezelsteentjes vult. Is de pot nu vol? Inmiddels begrijpen we dat er ook tussen die steentjes nog wel ruimte zit, dus nee, hij is niet vol. Er kan nog fijn zand bij en vervolgens nog water en dan is de vaas echt vol.

Wat denk je dat er zou gebeuren als je de vaas in een andere volgorde zou vullen; het water eerst, dan het zand, de kiezelsteentjes en tot slot de keien? Precies, waarschijnlijk houd je een paar keien over. De keien stellen de kerntaken voor. Hoe groter de brokken, hoe belangrijker de 'klus'.

Misschien is het een goed idee om er de komende zomerperiode eens over na te denken wat onze 'grote keien' behoren te zijn en met welke dingen wij soms eerst de pot vullen waardoor we geen plaats en geen tijd meer hebben voor het allerbelangrijkste in ons leven...



Onderstaande video maak e.e.a. nog eens duidelijk:

                              


5 juli 2015

Wat is de roeping voor mijn leven?

"We zijn bezig om vrucht te dragen. Wat een onzin! Dan zet je het paard achter de wagen. We moeten helemaal geen vrucht dragen, we moeten in Hem blijven!" Henk Binnendijk geef in onderstand videofragment antwoord op de vraag: Wat is de roeping voor mijn leven?



28 juni 2015

Op school bij de Meester - Arjanne Burger

Niet zo lang geleden vertelde Arjanne Burger op mijn weblog 'Een passie voor schrijven' dat ze bezig was met het schrijven van haar derde boekje. Inmiddels is Op school bij de Meester verschenen bij uitgeverij Novapres.

Net zoals haar boekje Opgewekt is ook dit een prachtige uitgave. Op school bij de Meester is een pakkend boekje dat heel goed als dagboekje te gebruiken is voor één maand.

Terwijl je leest, zit de 25-jarige schrijfster als het ware naast je in de banken en deelt vanuit haar eigen leven de lessen die ze zelf heeft geleerd en die ze nog steeds aan het leren is. Ze kent uit ervaring een paar heuvels en dalen en ze wijst je graag even op de valkuilen waar ze zelf regelmatig in valt.

Graag deel ik een aantal treffende stukjes:

"Wat mij opvalt, is dat veel mensen met veel of weinig vrije tijd vaak evenveel tijd voor God hebben. Ik denk daarom ook dat tijd met God om een keuze vraagt. Ben je bereid om tijd vrij te maken voor God? Vind je het de moeite waard om op deze manier te investeren in je relatie met je hemelse Vader.
We kunnen christenen zijn met ons hart, maar wanneer we God echt willen leren kennen en verlangen om veranderd te worden, vraagt dat om een trouw gebedsleven en het lezen van Gods Eigen Woorden. Daarom moet we ons daartoe ook zetten, zodat het een manier van leven wordt. Tijd, zonder welke je niet kunt, omdat je beseft: ik heb Hem nodig en ik heb Zijn aanraking nodig." (blz. 20)

Ook op blz.36 stond een stukje dat mij raakte:
"God prijzen, wat de omstandigheden ook zijn", dat is iets wat ik heel vaak zeg. Maar het kan weleens moeilijk zijn. Zeker wanneer er tragische dingen gebeuren en je God niet begrijpt. Waarom laat God lijden en groot verdriet toe?
Dat was voor mij de afgelopen tijd een serieuze vraag. Hem prijzen? Kan ik Hem wel vertrouwen? Hij had bepaald situaties toch kunnen voorkomen?"

In het 12e hoofdstukje gaat Arjanne er dieper op in...

Alle 31 hoofdstukjes zijn afwisselend en zeer de moeite waard. Wil je het boekje - dat € 7,90 kost - bestellen, kijk dan even op de website van Arjanne.




21 juni 2015

Afscheid nemen bestaat niet

De afgelopen weken heb ik haar diverse keren bezocht. 96 jaar is ze onlangs geworden en... wonder boven wonder leeft ze nog. Toen ik haar ruim twee jaar geleden voor het eerst een bezoekje bracht en zij nog redelijk vitaal was, bleek al gauw dat ze familie was van mijn man. Bijzonder dat we elkaar hier in dit complex voor ouderen ontmoetten. Regelmatig kwam ik zo even bij haar binnen, deelden we bijzondere geloofservaringen, lazen een aantal verzen in de Bijbel en bemoedigden ook elkaar. Wat een zegen om deze vrouw te hebben mogen leren kennen in haar laatste levensjaren. Ik heb haar in gedachten dikwijls vergeleken met Corrie ten Boom en dit afgelopen week ook tegen haar gezegd... Ze glimlachte.

Ik herinner mij nog dat ik voor het eerst bij haar kwam. Ik keek om mij heen, zag een Bijbel liggen en een dagboek. Dat was voor mij voldoende om een gesprekje te beginnen over haar geloofsleven. Niet veel later sloten we we mijn bezoekje biddend af en omhelsden elkaar met tranen in de ogen. Een zuster in de Here die ruim twee keer zo oud is als ik. Wat geweldig dat ik sindsdien zulke kostbare momenten met haar mag hebben.

Maar, de laatste twee maanden is haar gezondheid hard achteruit gegaan. Ze kan niets meer, ligt op bed, kan zich niet meer omdraaien en ligt en wacht totdat ze thuisgehaald wordt. Maar dit is niet het enige. Het belangrijkste is: ze getuigt van haar Heer en Heiland. Ze doet niet anders en kán niet anders. Ze vertelt aan iedereen die bij haar komt het Evangelie. Haar stem is zacht maar ze doet het... tot ze niet meer kan.
Naast haar bed ligt een open Bijbel. Boven haar bed hangen prachtige Bijbelteksten die belangrijk voor haar zijn (geweest) in haar leven. Bijvoorbeeld haar trouwtekst:

De eeuwige God is u een woning...
(Deuteronomium 33:27a)

De tekst waarmee ze tot geloof gekomen is zo'n 40 jaar geleden, kan ze met de nodige passie uit haar hoofd opzeggen.

Ja, Ik heb u liefgehad [met] een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken [met] goedertierenheid. (Jeremia 31:3b)

Wat een bijzondere vrouw en wat een bijzondere momenten hebben we samen gehad.
Het is zo prachtig om te horen van haar hoe ze, als ze alleen is, al de Bijbelteksten die ze in haar hoofd heeft 'opgeslagen', memoriseert. De teksten komen stuk voor stuk weer boven. Lezen kan ze niet meer maar nadenken en bidden wel. Soms ligt ze te zingen en te jubelen in haar bed. Wat ziet ze ernaar uit om te sterven en haar Verlosser te ontmoeten. Ze kan bijna niet wachten en kijkt intens gelukkig wanneer we hier samen over praten. 'Bijna Wendy, ik ben er bijna..". Ze strekt haar armen uit en omhelst zichzelf om hiermee te laten zien hoe ze de Here Jezus wil omarmen als ze Hem mag ontmoeten.

Keer op keer nemen we afscheid als ik wegga en zeggen we tegen elkaar: "We zien elkaar weer, is het niet hier beneden, dan is het boven".

Ze pakte afgelopen donderdag mijn hand en gaf mij een handkus. Zou het de laatste keer geweest zijn dat ik haar hier op aarde gezien heb? Ik heb het al vaak gedacht maar steeds weer hebben we nóg een momentje samen. Er zal een dag komen dat dit niet meer kan. Maar afscheid nemen? 

Afscheid nemen bestaat niet voor zusters in de Here. Wij zien uit naar een heerlijke toekomst samen met Hem én met elkaar!




Dit blogbericht is geschreven in het kader van de #bloghop voor christelijke webloggers voor de maand juni. Meer informatie hierover is te vinden op dit weblog.



15 juni 2015

Studiebijbel - een prachtig naslagwerk

Niet zo lang geleden noemde ik op dit weblog het boek van Jim George: 'De Bijbel in Beeld in 66x10 minuten'. Dit is een redelijk eenvoudig boek dat je gebruiken kunt als naslagwerk. Wil je echter nog meer de diepte in en heb je meer tijd om aan Bijbelstudie te besteden? Kijk dan eens naar de Studiebijbel. Op 3 april j.l. heeft het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) het laatste deel van de commentarenserie Studiebijbel gepresenteerd. Het betreft het commentaar op de boeken Hosea tot en met Maleachi dat daarmee het twaalfde deel in de serie Oude Testament wordt.

Met deze uitgave is de hele Bijbel nu becommentarieerd door ruim veertig auteurs op ruim 23.000 pagina's . In totaal zijn er reeds 110.00 boeken gedrukt en verspreid. Het CvB zal binnenkort een nieuwe app van de Studiebijbel uitgeven voor tablets en smartphones. Dit jaar hoopt het redactieteam ook de Studiebijbel in het Spaans via internet beschikbaar te kunnen stellen, met name voor Latijs-Amerikaanse landen.

De Studiebijbel is een handig en praktisch naslagwerk bij het Bijbellezen. Mocht je nog helemaal niet in het bezit zijn van naslagwerken bij de Bijbel dan is deze Studiebijbel het overwegen van het aanschaffen waard. Het is een hele investering maar het is de moeite.
www.studiebijbel.nl


(Zo ziet de Studiebijbel eruit zonder papieren kaft)

7 juni 2015

Namen voor God



'Ik hou van je'... Misschien spreek jij deze woorden ook wel regelmatig uit tegen je partner. Het zijn heerlijke woorden om te zeggen én om te horen. Blijf dit vooral doen, zou ik zeggen. Elke dag, met heel je hart!

Maar stel nou dat dit de enige woorden zijn die je altijd zegt tegen je man of vrouw, vriend of vriendin? Op zich is daar niets mis mee natuurlijk maar aan de andere kant is het toch erg 'sober'. Je zou bijvoorbeeld ook eens kunnen zeggen dat je hem of haar bijzonder vindt, of lief, aardig of aantrekkelijk of dat je moeilijk zónder hem of haar kunt. Misschien vind je hem of haar betrouwbaar, zorgzaam of eerlijk. Wanneer je er even over nadenkt, zijn er nog talloze andere liefdevolle dingen die je kunt zeggen tegen elkaar.

Eigenlijk is het ook zo met God. We zeggen Hem vaak dat Hij goed is, en heilig en trouw. Maar meestal komen we niet zo heel veel verder en vallen we in een bepaalde herhaling van woorden. Ook hier is niets mis mee, maar God is zoveel méér dat dan wij Hem zeggen. En ook met de Here Jezus is dat zo. In het verleden heb ik al eens een blog geschreven met alle namen voor Jezus. Met deze namen kun je Hem eren en prijzen.
Met deze onderstaande namen kunnen we God eren en grootmaken. Hij is waard! (En ik realiseer mij dat ook deze lijst nog lang niet compleet is).
Het is prachtig om de bijbehorende Bijbelgedeelten erbij te zoeken en ze misschien wel een kleurtje te geven in je Bijbel om er zo steeds aan herinnerd te worden.

God is:

Elohim: De Schepper (Genesis 1:1)

El Elijon: De allerhoogste God (Genesis 14:22)

El Roi: De levende God die mij ziet (Genesis 16:13)

El Shaddai: De machtige (Genesis 17:1)

El Olam: De eeuwige God (Jesaja 40:28-31)

Jehovah-Raah: De Heer, mijn Herder (Psalm 23:1)

Jehovah- Tsidkenu: De Heer is onze redding (Jeremia 23:6)

Jehovah-Sjammah: De Heer woont hier (Ezechiël 48:35)

Jehovah Eloi Israël: De Here God van Israël (Richteren 5:3)

Jehovah: Ik ben er (Exodus 3:14-15)

Jehovah-Jireh: De Heer zal erin voorzien (Genesis 22:14-15)

Jehova-Nissie: De Heer is mijn vaandel (Exodus 17:16)

Jehovah-Mekoddisjkem: De Heer die u heiligt ( Exodus 31:12-13)

Jehovah-Sjalom: De Heer geeft vrede (Richteren 6:24)

Jehovah-Sabaoth: De almachtige Heer (Psalm 46:7)

Jahweh: De Here (Genesis 2:4)

Qedosh Yisraël: De Heilige van Israël (Jesaja 1:4)

Adonai: De Heer (Genesis 15:1-2)






31 mei 2015

God geeft ons de kracht



'Soms beschouwen wij mensen in de Bijbel als superhelden die ver verheven zijn boven ons, gewone stervelingen. Over de meesten van hen staan verbazingwekkende verhalen beschreven: Mozes en de Schelfzee, Gideon die met maar driehonderd man een leger van duizenden verslaat, en Petrus die op het water loopt.
Maar laten we niet vergeten dat Mozes een schaapherder was, Gideon een landbouwer en Petrus een visser. Het waren gewone mensen aan wie God de kracht gaf om Zijn plannen uit te voeren.

Misschien denk je weleens: ik ben maar zo gewoontjes, ik kan niet veel doen voor God. Maar dan moet je echt je denken veranderen. Als God ons een taak geeft, dan geeft Hij ons ook de kracht om die te volbrengen'. 

Ellen Banks Elwell


23 mei 2015

De Bijbel in beeld in 66x10 minuten - Jim George

Gebruik jij wel eens handboeken bij het lezen van de Bijbel? Wanneer je hierboven op de link 'Hulpmiddelen bij bijbellezen' klikt, vind je een aantal suggesties.
Het handboek 'De Bijbel in beeld in 66x10 minuten' van Jim George is een eenvoudig boek maar een geweldig hulpmiddel om op een snelle manier een overzicht te krijgen van ieder boek van de Bijbel. Wat zul je ontdekken…

  • Het belangrijkste onderwerp en de hoofdlijnen van elk Bijbelboek
  • Mannen en vrouwen Gods en wat je van hen kunt leren
  • De belangrijkste gebeurtenissen van de Bijbelse geschiedenis en hun betekenis
  • Persoonlijke toepassingen voor geestelijke groei en voor het leven van iedere dag


Je zult ontdekken dat dit een helder, praktisch en boeiend handboek is. Als je meer van de Bijbel wilt weten en meer zegen wilt ontvangen bij het bestuderen van Gods Woord, is dit een boek dat je daarbij zeker zal helpen.

Jim George, auteur van o.a. Een man naar Gods hart, is afgestudeerd aan Talbot School of Theology. Gedurende 25 jaar heeft hij verschillende pastorale taken vervuld en gedoceerd aan The Master’s Seminary. Hij en zijn vrouw, Elizabeth, zijn vijfenveertig jaar getrouwd en ze hebben kinderen en kleinkinderen.


21 mei 2015

Groeien in Godsvertrouwen

In Exodus 14 staat beschreven hoe het volk Israël op reis gaat naar het beloofde land. Ze zijn net ontkomen uit Egypte en God geeft de opdracht om het kamp op te slaan bij Pi-Hachiroth tussen Migdol en de zee. Farao zou denken dat het volk in de val zou zitten zodat hij de achtervolging in zou zetten.
Wanneer je je probeert voor te stellen hoe het volk zich op dat moment moet hebben gevoeld, word je er misschien ook wel angstig en wanhopig van. Ze zagen in de verte de strijdwagens aankomen. Deze strijdwagens vervoerden elke twee mensen, één om te mennen en één om te vechten en werden getrokken door paarden. Het volk dacht dat het verloren was, hopeloos in de val zou zitten en overwonnen zouden worden door de Egyptenaren.
Hoewel ze net hadden gezien hoe de krachtige hand van God hen uit Egypte bevrijdde, bestond hun enige reactie uit angst, geschreeuw en wanhoop. Waar was hun Godsvertrouwen?

In ons eigen leven is het vaak nét zo, denk ik. Wij denken ook vaak dat er geen uitkomst meer is, dat we vastzitten en dat we geen kant meer op kunnen terwijl God ons tot nu toe altijd geholpen heeft.
Ons gebrek aan geloof is vaak ontstellend. Hoe vaak klagen wij niet over (kleine) ongemakken of leed? Hoe vaak zijn wij niet angstig omdat we niet zien hoe iets afloopt, wanneer er een einde aan komt of wat de bedoeling van iets is?

In dit hoofdstuk uit Exodus zitten voor ons een aantal wijze lessen. Israël moest door verschillende ervaringen leren dat God in staat was voor hen te zorgen. Net als voor dit volk, geldt dit ook voor ons. Als wij (meer) op God zouden vertrouwen, zou ons veel verdriet gespaard zijn gebleven. Door te letten op Gods trouw in het verleden, kunnen we tegenspoed met vertrouwen onder ogen zien in plaats van met angst en klagen.



29 april 2015

Problemen vergroten ons geduld



In Exodus 5 lezen we dat farao net de werkdruk van de Hebreeërs had verhoogd toen Mozes kwam protesteren bij God dat Hij zijn volk niet had verlost. Hij verwachtte snellere resultaten en minder problemen.
Vind jij dit ook niet herkenbaar? Mijn geduld is soms ver te zoeken.
In 'Het Leven' las ik de volgende bemoediging:

Lijden, tegenslag en tegenspoed kunnen voortduren terwijl God aan het werk is. In Jakobus 1: 2-4 worden we zelfs aangemoedigd blij te zijn als er moeilijkheden op onze weg komen.
Problemen ontwikkelen ons karakter en vergroten ons geduld door ons te leren:

1. Erop te vertrouwen dat God doet wat het beste voor ons is.
2. Te zoeken naar manieren om God in de huidige situatie te eren.
3. Ons te herinneren dat God ons niet zal verlaten.
4. Door te kijken naar Gods plan met ons.



23 april 2015

10.000 redenen tot dankbaarheid

Wanneer je de titel leest, denk je misschien ook wel aan de regels van het refrein uit Opwekking 733

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Een geweldig nummer is dit en het doet je beseffen dat God ons zo ontzettend veel gegeven heeft en nog steeds geeft. Er zijn zoveel redenen om dankbaar te zijn!

Om eerlijk te zijn heb ik dat de laatste weken een beetje over het hoofd gezien. Er kwamen veel dingen op mijn weg die anders gingen dan ik dacht of hoopte. Situaties of gebeurtenissen waarvan ik het gevoel had dat ze de ene kant op zouden gaan, gingen juist een andere kant op. Ook had ik bepaalde verwachtingen van mensen om mij heen die - naar mijn beleving - niet beantwoord werden. Hoe meer van dit soort dingen op je weg komen, hoe teleurgestelder en somberder je kunt worden. Als je niet uitkijkt, zit je met je gedachten in een neerwaartse negatieve spiraal waar je niet meer uitkomt. Op een gegeven moment is niets meer leuk en heeft het voor jouw idee allemaal niet zoveel zin meer wat je wel of niet doet.
'En dat is precies waar de duivel ons hebben wil', zei een 95- jarige afgelopen week tegen mij. Ze heeft waarschijnlijk niet lang meer te leven en alles wat zij tegen mij zei heb ik opgezogen. Door haar woorden ben ik mij bewust geworden van de aanvallen die satan op ons denken kan uitoefenen. Hoe meer je met God en Zijn Woord bezig bent, hoe sterker de aanvallen zullen zijn is mijn ervaring. Hij probeert je er uit alle macht van af te houden, te ontmoedigen en wijs te maken dat het toch allemaal niets voorstelt. En, zoals gezegd, vóór je het weet zit je in een gedachtenpatroon waar je moeilijk uitkomt.
'Getuigen Wendy, getuigen', dat is wat wij moeten doen in deze wereld'. Haar woorden echoën nog na in mijn hoofd. Ze heeft helemaal gelijk, zij heeft het begrepen en kan in de laatste weken, dagen? haar mond niet meer dichthouden. Zij kan niet anders meer dan getuigen van Gods liefde, goedheid en genade. Dat is wat God van ons vraagt en wat een geweldig voorbeeld is zij hiervan voor alle mensen om haar heen. Ik werd jaloers op haar, in de goede zin van het woord! Ze somde op waar ze allemaal dankbaar voor was en hoe goed de Here Jezus in haar leven is (geweest) voor haar.

'Toevallig' zag ik afgelopen week ook deze uitspraak van John Piper. Ook deze heeft mij weer direct bepaald bij alle geestelijke én aardse zegeningen die God ons geven wil. Ik zou er wel eens wat meer bij stil mogen staan!




Ook hoorde ik afgelopen zondag een wijze uitspraak: 

Hoe zou jouw dag er morgen uitzien als je dan alleen nog had waar je vandaag voor gedankt hebt?

Het drong direct tot mij door hoe 'ondankbaar' ik de laatste tijd juist ben geweest. Ik heb mij meer gericht op wat ik juist niet had, op wat ik miste en op wat ik graag zou willen hebben. Hoe ondankbaar kan een mens zijn?

Ik ben blij dat God af en toe mensen op mijn weg brengt die je even stilzetten en laten realiseren wat nu écht belangrijk is. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. God is onvoorstelbaar goed!


M. Lloyd Jones is heel specifiek en zegt waar het op staat:

"De belangrijkste kunst in het geestelijk leven is weten hoe u met uzelf moet omgaan. U moet uzelf bij de hand nemen, u moet uzelf aanspreken, tegen uzelf prediken, uzelf vragen stellen.... U moet uzelf stimuleren, uzelf berispen, uzelf veroordelen, uzelf vermanen, en tegen uzelf zeggen: 'Hoop op God' - in plaats van mopperen op deze depressieve, ongelukkige manier, en dan moet u uzelf aan God herinneren, wie God is en... wat God heeft gedaan en wat God beloofd heeft nog te gaan doen. Wanneer u dat gedaan hebt, eindig dan met deze belangrijke dingen: bied weerstand aan uzelf, bied weerstand aan andere mensen, bied weerstand aan het kwaad en de hele wereld en zeg met deze man: 'Ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God."



30 maart 2015

Dien de ander...

Is dit niet waar het uiteindelijk om gaat in het leven? 


Onderstaand lied raakte mij bijzonder vandaag.



Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:
Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.


               


25 maart 2015

Een krachtig getuigenis

In hoofdstuk 40 van het Bijbelboek Genesis, lezen we dat Jozef onschuldig in de gevangenis zit. Hij had zijn situatie als hopeloos kunnen beschouwen maar hij deed toch zijn best op elke kleine taak die hij kreeg. Zij ijver en positieve instelling werden al snel opgemerkt door de bewaker, die hem promoveerde tot administrateur van de gevangenis.

Niet veel later worden ook de schenker en de bakker van de koning gevangen genomen.
Toen het onderwerp 'dromen' werd aangesneden, richtte Jozef ieders aandacht op God. Wat geweldig dat Jozef dit doet! Hij gebruikte de situatie voor een krachtig getuigenis voor de Here, in plaats van deze te gebruiken om zichzelf in een goed daglicht te stellen. Eén van de geheimen van effectief getuigen is het herkennen van gelegenheden om God in verband te brengen met de ervaring van anderen. Als de gelegenheid zich voordoet, moeten we net als Jozef de moed hebben te spreken.

Wat een leerzame lessen zittten er voor ons in de houding van Jozef!

(gedeeltelijk overgenomen uit 'Het Leven')


28 februari 2015

Bidden - Philip Yancey

Heeft bidden zin? Heeft het invloed op ons? Als God alles weet, waarom dan nog bidden? Kortom, maakt het enig verschil of je bidt of niet?

Dit zijn de basisvragen die Yancey in zijn boek 'Bidden' over het gebed behandelt. Volgens de Bijbel was er een tijd waarin God met de mens sprak als met een vriend. Maar vandaag lijken gebeden vaak alleen maar geforceerde uitroepen, of op z'n best rituelen van het geloof.

'Als het gebed de plaats is waar God en mens elkaar ontmoeten, dan moet ik meer over het gebed te weten zien te komen', schrijft Yancey. 'Twee terugkerende thema's in al zijn boeken zijn: waarom handelt God niet zoals wij graag willen, en waarom doe ik niet wat God van mij vraagt. Bij het bidden komen die twee lijnen samen'.

Yancey laat zien wat de centrale betekenis van het gebed in het christelijk geloof is en hoe bidden op de juiste manier een plaats kan krijgen in het geloofsleven.

Naast dit (dikke) boek over bidden heeft de schrijver ook een praktisch 'Gebedsdagboek' over bidden geschreven waar je zelf aantekeningen in kunt maken. Het is een soort reisdagboek om je avonturen met bidden in vast te leggen. Je kunt het onderweg gebruiken om je vragen en gedachten op te schrijven. Hoe je het gebruikt, doet er niet toe: er is geen goede of foute manier. Als het ertoe bijdraagt dat bidden een grotere plaats in je leven inneemt, dan stemt het de schrijver dankbaar, met name als het leidt tot het bidden zelf in plaats van er alleen maar over te lezen.

In het dagboek staat bovenaan 'aanbevolen leesstof'. Dit verwijst naar passages uit het boek 'Bidden'. Toch is het dagboek ook heel goed te gebruiken door iemand die het boek over bidden niet heeft gelezen.

De schrijver hoopt dat zijn bespiegelingen over bidden ertoe bijdragen dat bidden ook in jouw en mijn leven veel vanzelfsprekender gaat worden - dat het uitgroeit tot een manier van omgang met God die heilzaam en nuttig zal blijken te zijn bij alles wat we in ons leven tegenkomen.

Het zijn twee waardevolle boeken die ik van harte kan aanraden.


21 februari 2015

Bijbel app Olive Tree

Bijbel apps zijn er al een paar jaar en er komen er steeds meer bij. Je kunt ze kopen of gratis downloaden in de App Store en vervolgens gebruiken op je telefoon, tablet of pc. Wat een geweldige uitvinding!

Sinds begin 2015 ben ik aan de slag gegaan met de gratis Olive Tree Bibleapp en gebruik hem het meeste op mijn gewone pc. Nagenoeg alle Nederlandse vertalingen zijn beschikbaar (sommige wel tegen betaling). Deze kunt deze app ook gewoon downloaden op je pc via olivetree.com. Ook zijn er talloze, veelal Engelstalige, naslagwerken en boeken (gratis) te downloaden.

Persoonlijk gebruik ik de Herziene Statenvertaling het liefst en maak in de app allerlei aantekeningen. Je kunt werken met kleuren, tags, en notities. Als je bv. ergens een waardevol citaat leest, voeg je het gemakkelijk toe aan het betreffende Bijbelgedeelte. Ook bevat de app diverse leesroosters die je kunt volgen.
Eigenlijk geef ik altijd de voorkeur aan het lezen van een gewone papieren Bijbel maar het één hoeft het andere niet uit te sluiten. Het is een andere manier van Bijbellezen maar dit is zeker zo mooi. Ik kan het iedereen aanraden het eens te proberen. Wil je de app bij voorkeur op je tablet, iPhone of iPad gebruiken, dan kun je hieronder zien hoe dit werkt.


            


Er zijn overigens nog veel meer Bijbel apps in omloop. Wil je er meer over weten neem dan eens een kijkje op het weblog van Creatov.nl 



16 februari 2015

De dochters van Lot - zonde op zonde

Wat een zonde was er in Sodom en Gomorra! Het gaat van kwaad tot erger en het is met geen pen te beschrijven. Wat zullen de twee dochters van Lot zich ongelukkig gevoeld hebben. Ze zijn ternauwernood ontsnapt aan de 'aanbieding' die hun vader wilde doen. Hij wilde hen laten misbruiken door de mannen uit de stad.
Ze leven in een goddeloze omgeving daar in Sodom en hebben weliswaar een aanstaande man maar zijn nog niet getrouwd. Hun aanstaanden zien Lot als een grappenmaker en nemen niemand serieus. Uiteindelijk redt God de twee vrouwen met hun ouders en brengt ze in Zoar. De aanstaande mannen van de dochters komen allebei om.
Terwijl ze op de vlucht zijn wordt hun moeder een zoutpilaar. Je kunt het je haast niet voorstellen... je moeder een zoutpilaar... Wat zullen ze raar opgekeken hebben en wat een verdriet zal dit voor hen geweest zijn. Ze hadden amper tijd om er bij stil te staan. Wanneer ze dan eindelijk tot rust komen in de plaats Zoar vertrekken ze vrij snel weer naar  het bergland waar ze gaan wonen als een stel grotbewoners.
In gedachten zie je ze daar zitten met z'n drieën. Lot heeft geen vrouw meer, zijn dochters hebben geen verloofden meer. Hopeloos..
Tot overmaat van ramp bedenken de beide dochters een plan. Ze voeren hun vader dronken en slapen met hem. De dochters zijn geobsedeerd door het verlangen hun familielijn in stand te houden. Ze werden niet door lust gedreven maar door wanhoop om deze daad te doen. Hier stopt de ellende helaas niet. De zonen van de dochters - Moab en Ammon - worden de ergste vijanden van Israël.

Wat erg om te zien hoe verwoestend zonde in mensenlevens kan beginnen en kan doorwerken. Als je een verkeerde keuze maakt, kan dat wel eens heel nare gevolgen hebben.


9 februari 2015

Wake Up!

Het boek 'Wake Up!' blijkt een ongekende bestseller, met in enkele maanden tijd zes herdrukken. Eén blogbericht is dan ook eigenlijk te kort om dit boek te bespreken, maar ik kan het niet laten om er toch een klein stukje over te schrijven.

Het boek, dat ruim 500 bladzijden telt, is onderverdeeld in 7 hoofdstukken die stuk voor stuk het lezen waard zijn. Om eerlijk te zijn las ik in de eerste drie hoofdstukken niet heel veel nieuws omdat ik (blijkbaar) al heel veel denkbeelden en visies van de schrijvers Lamm & Vanbeckevoort deel. (Je kunt aan de zijkant van dit weblog hierover lezen onder het onderwerp 'Eindtijd'). Wel blijft het goed om kritisch te zijn natuurlijk, want ook deze mannen blijven mensen en kunnen fouten maken en de Bijbel verkeerd interpreteren. Hoewel dit boek nu niet direct over de eindtijd schrijft, zoomt het wel in op de Bijbelse Messiasverwachting.

In hoofdstuk 4, waar het gaat over Gods plan in de zeven feesten, werd ik keer op keer blij verrast. De schrijvers van het boek geven ook aan dat het begrijpen van de profetische betekenis van deze feesten overweldigend belangrijk is omdat ze juist aan christenen in onze tijd zicht geven op volwassen discipelschap. Het als Joods bestempelen van deze voluit Bijbelse feesten heeft er volgens Lamm en Vanbeckevoort voor gezorgd dat de kerk veel rijkdom verloor en een van haar ijkpunten kwijtraakte. De auteurs willen de feesten niet per se opnieuw vieren of Joods gaan leven; wel de blijvende waarde ervan voor de christelijke geloofswandel onderstrepen.

Ook hoofdstuk 6 - Het Joodse Huwelijksritueel als bijzonder schaduwpatroon - spreekt mij erg aan. Je weet dat een Joods huwelijk op een andere manier gevierd wordt dan hier bij ons in het westen maar dat er ook zoveel symboliek in en achter zou zitten, had ik niet verwacht. Ook het huwelijksritueel bevestigt weer hetzelfde Goddelijke patroon dat alles behalve toevallig kan worden genoemd. Hoofdstuk 7, dat gaat over de Verbonden (met name het Bloedverbond, Zoutverbond, Sandaalverbond en Huwelijksverbond), is ook zeer de moeite waard om te lezen. 

De eerste keer heb ik dit boek 'gewoon' aandachtig en redelijk snel gelezen. Omdat er in de media zoveel over geschreven en gesproken werd, wilde ik weten wat erin stond. Nu ik globaal de inhoud van het boek ken, wil ik het boek nogmaals ter hand nemen en het uitvoerig bestuderen met de Bijbel ernaast. Er staan zoveel onderwerpen in het boek waar ik nog zo weinig vanaf weet, dat ik mij er graag nog meer in wil verdiepen.

Ik weet bijna zeker dat je dit boek niet kunt lezen zonder dat het consequenties heeft. Het is ontroerend en tegelijkertijd confronterend. Het kan dan ook niet anders dan dat we - zeker een aantal - vastgeroeste theologische denkkaders los zullen laten.

Ik wil jullie van harte aanraden het boek te lezen en eens een kijkje te nemen op de website van Wake Up!. Er worden ook studiedagen en studieweekenden georganiseerd waarop dieper ingegaan wordt op het boek. Als je het boek wilt lezen, kun je het hier bestellen! De opbrengsten van Wake Up! worden volledig ingezet voor de verdere verspreiding en vertaling. 'Als  iedere lezer een boek aanschaft voor een ander, dan worden doorlopend levens veranderd', aldus de schrijvers.


Heb jij het boek Wake Up! gelezen? Wat vond jij ervan en wat sprak jou erin aan?



29 januari 2015

Abraham wordt beproefd in Egypte

Wanneer je het verhaal van Abraham leest, blijf je je verwonderen. Wat was hij gehoorzaam in de beginperiode toen God hem vanuit Ur, via Haran riep naar Kanaän. Toen Abraham eindelijk in het beloofde land aangekomen was na een zware reis, leek alles rustig te worden. Toch breekt er juist op dat moment hongersnood uit. Abraham moest vluchten naar Egypte en heeft opnieuw een lange woestijnreis voor de boeg.
Waarom zou er hongersnood zijn in het land waar God Abraham net heen had geroepen?
Misschien vraag jij je dit ook wel eens af. Je hebt bv. net een moeilijke en zware periode gehad in je leven en nog voordat je goed en wel 'bijgekomen' bent, komen er alweer nieuwe moeilijkheden op je weg en word je opnieuw beproefd.
Abraham ging dwars door de woestijn naar Egypte toe. De proef voor zijn geloof doorstond hij glansrijk. Hij twijfelde niet aan Gods leiding, toen hij zijn moeilijkheden onder ogen zag.
Veel christenen merken al gauw dat ze voor grote hindernissen komen te staan wanneer ze besloten hebben God te volgen. Het is goed om je op zo'n moment af te vragen wat God aan het doen is. Gebruik je verstand dat je van God kreeg, net zoals Abraham deed toen hij tijdelijk naar Egypte verhuisde en wacht op nieuwe kansen.


AddThis