17 november 2014

Gods leiding in het leven van Gideon

Het grootste deel van dit jaar heb ik uit het Nieuwe Testament gelezen. Op de één of andere manier spreekt dit deel van de Bijbel mij meer aan en kan ik er meer mee in mijn dagelijks leven. Toch realiseer ik mij goed dat God ons een hele Bijbel heeft gegeven. In november ben ik daarom in het Bijbelboek Richteren begonnen. Ook de lessen die we kunnen leren uit het Oude Testament zijn belangrijk. Ik realiseerde mij dat weer toen ik de geschiedenis van Gideon las.

Veel mensen willen namelijk heel graag weten wat Gods plan is voor hun leven maar weten niet altijd zeker hoe zij daar achter kunnen komen. In bepaalde periodes vraag ik dat mijzelf ook wel eens af. Wanneer je het verhaal van Gideon in de Bijbel leest in Richteren 6-8 wordt er veel duidelijk over de manier waarop God kán werken in mensenlevens. Een veel voorkomend misverstand is de gedachte dat Gods leiding uit het niets tot ons komt, dat het niet te maken heeft met waar we op dit moment mee bezig zijn in ons leven. Maar als we altijd uitkijken naar Gods volgende opdracht (zelf heb ik daar een handje van), lopen we het risico dat waar we nu mee bezig zijn, kapot te maken. Gelukkig is de Bijbel een richtingaanwijzer die onze huidige bezigheden niet in gevaar brengt. In de beschrijvingen in Gods Woord hoe God mensen leiding geeft, kunnen we ontdekken dat Zijn roep precies komt wanneer mensen heel intens bezig kunnen zijn met dingen die op dat moment een uitdaging voor hen zijn. Een goed voorbeeld van deze leiding is het leven van Gideon.

Gideon had een beperkte visie, maar hij was er wel aan toegewijd. Zijn opdracht was voedsel te verzamelen voor zijn familie ondanks dat de vijandige indringers het groeien, verzamelen en voorbereiden van het voedsel vrijwel onmogelijk maakten. Gideon was inventief. Hij gaf een wijnpers een dubbele taak door er een verzonken dorsvloer van te maken.

Gideon was op deze dorsvloer aan het werk toen God hem een engel zond met een uitdaging.
Hij was verbaasd toen hij hoorde wat God van hem wilde. Hij wilde geen taak waarop hij slecht was voorbereid. De engel moest drie bezwaren uit de weg ruimen voor Gideon overtuigd was:

 • Zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het welzijn van zijn familie. 
 • Zijn twijfels over Gods roeping. 
 • En zijn gevoel niet tegen deze taak opgewassen te zijn. 

Toen Gideon eenmaal overtuigd was, gehoorzaamde hij vindingrijk en snel. Ondanks zijn zwakke momenten bleef hij steeds Gods dienaar. Als jij jezelf herkent in Gideons zwakheid, is het goed om jezelf eens af te vragen of je je ook herkent in zijn bereidheid om te dienen! (Voor mij persoonlijk was deze laatste vraag weer eens een eyeopener).
Laten we altijd aan Gideon denken als een man, die God diende door zich toe te leggen op de taak die voor de hand lag. Laten we vervolgens geloven met ons hele hart dat God ons op de toekomst zal voorbereiden!

Je kunt meer lezen over Gideon in Richteren 6-8.


Heb jij weleens twijfels over Gods roeping? Op welke momenten ervaar je dat?12 november 2014

Bijbelstudie (11) - Boeksynthese (hoe je een Bijbelboek aan elkaar verbindt)

Om een Bijbelboek te kunnen bestuderen ben ik begonnen te schrijven over de Boekoverzichtmethode, waarmee we het boek als geheel bestudeerd hebben en waar een voorlopige samenvatting van het boek uitvloeide.
Daarna hebben we het boek grondig bestudeerd, hoofdstuk voor hoofdstuk  en nu zijn we beland bij de derde methode in deze 'drieluik': de Boeksynthese.

Deze derde methode zal je helpen om hetgeen je in de voorgaande twee methoden (9 en 10) geleerd hebt, samen te vatten.
De boeksynthesemethode voor Bijbelstudie houdt in dat je een boek als een volledige eenheid van gedachten bestudeert door het meerdere malen in één keer door te lezen en dan de inhoud samenvat op basis van de vorige studie en de analyse van elk van de hoofdstukken. Het is mooi om op deze manier het volledige beeld van het Bijbelboek weer terug te krijgen.
Je kunt bij deze methode dezelfde hulpmiddelen gebruiken als bij de onderzoeksmethode (deel 9).

Hoe begin je?

 1. Herlees het boek een aantal keren. Lees het in één keer snel door in een recente vertaling en bid daarbij. Herhaal dit een aantal keren en houd pen en papier bij de hand. (Gebruik geen commentaren).
 2. Schrijf een gedetailleerde, definitieve samenvatting.
  Vergelijk de schematische kaart en de voorlopige samenvatting die je bij de overzichtsstudie hebt gemaakt, met de samenvattingen van Bijbelgedeelten die je hebt gemaakt bij je hoofdstukanalyse. 
 3. Schrijf een beschrijvende titel voor het boek op. Bedenk een originele titel die in een paar woorden weergeeft waar het boek over gaat. Je zou daarbij ook een hoofdstuktitel kunnen raadplegen en hieruit weer een synthese kunnen vormen.
 4. Vat je inzichten samen. Bekijk en vergelijk de slotgedachte van elk van je hoofdstukanalysen en maak een samenvatting van wat volgens jou de belangrijkste thema's en gedachten bij het boek zijn. Gebruik nog geen commentaren, deze komen later.
 5. Schrijf een persoonlijke toepassing. Bekijk alle persoonlijke toepassingen die je hebt opgeschreven bij je overzichtsstudie en je hoofdstukanalyse en ook de mogelijke toepassingen die je bij elk hoofdstuk hebt bedacht. De toepassingen die je misschien nog niet hebt uitgevoerd, schrijf je bij deze stap op. (zie ook hoofdstuk 1 over de toewijdingsmethode).
 6. Deel de resultaten van je studie met anderen. Bijbelstudie is niet alleen voedsel voor je ziel en ter vergroting van je inzicht in het Woord van God. Je kunt hetgeen je geleerd hebt ook delen met andere mensen om je heen. Bv. in je bijbelstudiekring, in je gezin of op je weblog.
Je kunt het invulblad aan het einde van het hoofdstuk gebruiken als hulpmiddel bij je studie. Je kunt dat hier vinden op blz. 217- 219.

Met wie zou jij hetgeen je geleerd hebt, willen delen? 


24 oktober 2014

Bijbelstudie (10) - HoofdstukanalyseDe tweede fase in het bestuderen van een Bijbelboek is het analyseren van elke hoofdstuk uit dat boek. Nadat je de overzichtsstudie hebt afgerond, kun je de afzonderlijke delen bestuderen. Ook dit is een methode waarbij je weer beperkt hulpmiddelen gebruikt omdat het belangrijk is om de Bijbel zélf te laten spreken.
Bij deze methode van de hoofdstukanalyse begin je met een introductie (samenvatting) van een hoofdstuk, daarna doe je een tekst-voor-tekstanalyse en vervolgens eindig je met een conclusie.

Hoe gaat een hoofdstukanalyse in z'n werk?

 1. Schrijf een samenvatting van het hoofdstuk. Je kunt het best het betreffende hoofdstuk een aantal malen herlezen. Wanneer je het verscheidene malen hebt gelezen, geef je een algemene beschrijving van de inhoud. Probeer nu nog niet te interpreteren maar probeer het hoofdstuk je eigen te maken.
 2. Noteer je observaties. Bekijk elke zin en elk woord tot in detail en schrijf alles op wat je ziet en probeer de vraag 'wat zegt dit' te beantwoorden. Voordat je kunt beginnen met interpreteren van de betekenis van de tekst, moet je eerst kijken naar wat er eigenlijk staat. Het doel van observeren is het volledig doordrongen raken van de inhoud van een Bijbelgedeelte. Er zijn een aantal oorzaken waardoor we soms zoveel missen in een Bijbeltekst: We gaat te snel door een Bijbelgedeelte heen, we schrijven de observatie niet op of we geven te snel op.
  De sleutel tot goede observatie is dus een combinatie van ijver, geduld, veel vragen stellen en opschrijven wat je ziet.
 3. Stel interpretatievragen. Wanneer je het bestudeerde gedeelte zo volledig mogelijk hebt geobserveerd, kun je de tekst gaan interpreteren. Dit houdt in dat je inhoudelijk vragen stelt en vervolgens probeert die te beantwoorden. Dit zijn vaak vragen die beginnen met wat en waarom. Ook is het een goed idee om dingen die je moeilijk vindt op te schrijven. Wie weet worden deze vragen in de toekomst beantwoord. Om de juiste antwoorden te vinden op de vragen kun je kijken naar de juiste betekenis van de tekst, de context. Ook kun je de gebruikte woorden en zinnen definiëren. Bestudeer ook de grammatica en de structuur van de zinnen. Vergelijk verschillende vertalingen van de tekst en bestudeer de achtergrond van de tekst. Ook kun je je tekst met andere delen van de Bijbel vergelijken en een commentaar bij de Bijbel gebruiken (als laatste hulpmiddel).
 4. Zoek de samenhang met andere Schriftplaatsen. Deze stap houdt in dat je verwijsteksten zoekt bij de teksten van je hoofdstuk, om de betekenis van die teksten nader te verklaren. Dit is gebaseerd op het interpretatieprincipe dat zegt: 'De Bijbel interpreteert zichzelf; de Schrift zelf kan de Schrift zelf het beste uitleggen.'
 5. Schrijf een aantal mogelijke toepassingen op. Het gaat er natuurlijk ook om dat je niet alleen interpreteert maar hetgeen je gelezen hebt ook toepast in je dagelijks leven.
 6. Schrijf enkele conclusies en toepassingen op. Ga eens terug naar de toepassingen die je hebt opgeschreven en kies er een uit om de komende tijd aan te werken. Het moet wel een persoonlijke, praktische, haalbare en meetbare toepassing zijn.
Kijk voor nog meer uitleg over deze methode van Bijbellezen op blz. 189 t/m 205 van dit document.

17 oktober 2014

Een leven van gebed

'Een leven van gebed', een prachtig boek van Paul E. Miller, heeft mij de afgelopen tijd erg bemoedigd en aan het denken gezet. De subtitel van het boek is: 'Hoe zoek je Gods leiding in een wereld vol afleiding?'

Op de cover van het boek staat dit: 'Bidden is moeilijk, daar kunnen we niet omheen. Bidden is zelfs zo moeilijk dat de veel mensen het meestal alleen doen in een noodsituatie, zoals bij een ernstige ziekte. De moeite met bidden kan zijn veroorzaakt door een fundamenteel gebrek aan geloof, dat ieders leven – dus zelfs dat van christenen - beïnvloedt. Door niet te bidden dreigt het leven te worden gekenmerkt door angst, bezorgdheid, geestelijke lusteloosheid, cynisme en gebrek aan vreugde.
Dit boek is geschreven voor mensen die het gevoel hebben dat ze meer en enthousiaster zouden willen leren bidden. Paul Miller geeft een rake beschrijving van de oorzaken van een moeizaam gebedsleven. Hij weet met kennis van zaken, enthousiasme en persoonlijke verhalen, en met warmte en humor, de vreugde en kracht van een sprankelend gebedsleven over te brengen.'

De titel en de tekst op de cover wekte mijn nieuwsgierigheid. Niet zo lang geleden heeft CIP mij namelijk geïnterviewd en de titel van dit interview was kernachtig en treffend gekozen: 'Soms ben ik drukker met bloggen dan met gebed'. Om eerlijk te zijn had ik er moeite mee dat dit de titel werd van het interview, aan de andere kant kon ik er niet omheen. Het was waar. Het stellen van de juiste prioriteiten was blijkbaar nog steeds niet gelukt...

Ik schrijf bewust was want in de afgelopen weken is er zeker iets veranderd in mijn gebedsleven en mijn relatie met God. Ik probeer niet alleen meer óver bidden te lezen maar ik probeer ook daadwerkelijk meer tijd te nemen voor het bidden zelf. Naast mijn 'gebedslijstje' met allerlei vaste gebedspunten die ik 's morgens bid, wandel ik een moment (vaak met de hond) en breng deze tijd biddend door. Al wandelend praat ik met mijn Heer en Heiland en breng ik alle dingen bij Hem. Ik geniet ervan en ben blij met deze verandering en verdieping die overigens een leven lang zal duren ;) Het blijft overigens een verlangen om dit nog veel vaker en veel meer te doen de hele dag door maar vaak word ik - zoals de subtitel van het boek ook zegt - heel vaak afgeleid door talloze dingen.

Het genoemde boek is overigens een echte aanrader. Het boek geeft vele tips en adviezen over het (opnieuw) leren praten met je Vader. De eerste twee delen van het boek gaan over de tegenslagen bij onze gebeden en over de doelen die we willen bereiken. Deel 3 behandelt de barrières die bij het vragen worden opgeworpen door onze tijdgeest. In deel 4 komen al deze onderwerpen samen. In het laatste deel staat een aantal eenvoudige hulpmiddelen en gebedsmethoden die veel mensen hebben geholpen om te leren bidden.
Het boek bestaat uit 32 korte hoofdstukjes zodat je dit boek makkelijk in een maand kunt lezen en het tussentijds kunt overdenken en toepassen.
8 oktober 2014

Gods wil heeft altijd een doel'Gods wil heeft altijd een doel. Soms gaan we onze eigen weg maar blijft God genadig en laat ons daar iets zien. Op andere momenten smeken we Hem om ons naar bepaalde plaatsen te laten gaan en gaat Hij daarmee akkoord.
Maar soms neemt God ons mee naar plaatsen waar we uit onszelf nooit naartoe zouden gaan. Dat zijn de plekken waar Hij zich aan ons zal openbaren op een manier die we niet voor mogelijk hielden'.

- Beth Moore -


29 september 2014

Bijbelstudie (9) - Boekoverzicht


'Eerst schud ik aan de hele boom (het bestuderen van de Bijbel als geheel), zodat de rijpste appels vallen. Dan klim ik in de boom en schud ik aan de gesteltakken (het bestuderen van een heel Bijbelboek) en daarna aan de kleiner takken (het bestuderen van een hoofdstuk uit de Bijbel), waarna ik aan de twijgen schud (het bestuderen van de Bijbelgedeelten en zinnen). Tenslotte kijk ik nog onder elk blad (het bestuderen van losse woorden).'
M. Luthter

De volgende drie Bijbelstudies (Boekoverzicht, Hoofdstukanalyse en Boeksynthese) horen eigenlijk bij elkaar. Deze maand zal ik iets schrijven over het Boekoverzicht, in de volgende maanden volgen de andere studies. Het is belangrijk om de Bijbelboeken eerst als geheel te bestuderen, daarna de onderdelen en uiteindelijk de resultaten om het weer als één geheel te zien.

Bij deze studie - het Boekoverzicht - probeer je eerst inzicht te krijgen in het complete Bijbelboek. Het is waardevol om eerst op een praktische manier de algemene inhoud van een boek te beheersen.
Het is handig om een studiebijbel, een aantal vertalingen, een Bijbels woordenboek en/of Bijbelse encyclopedie en een Bijbels handboek bij de hand te hebben.

Hoe begin je?

 1. Lees het Bijbelboek. Dit lijkt misschien vanzelfsprekend maar er zijn mensen die al hun tijd besteden aan het lezen óver de Bijbel in plaats van het lezen van de Schrift zelf. ( Ik maak mijzelf hier ook wel eens schuldig aan). Je kunt gebruik maken van deze suggesties:
  - Lees het hele Bijbelboek in één keer
  - Lees het boek in een recente vertaling
  - Lees het boek snel en negeer de hoofdstukindeling
  - Lees het boek een aantal keren door
  - Lees het boek zonder commentaren of aantekeningen van anderen te raadplegen
  - Lees het boek biddend
  - Houd tijdens het lezen pen en papier bij de hand
 2. Maak aantekeningen over wat je leest. Je kunt schrijven over de categorie (is het boek geschiedenis of profetie?), over je eerste indrukken, over sleutelwoorden, de sleuteltekst, de literaire stijl, de emotionele toon, de hoofdthema's, de structuur van het boek en over de belangrijkste mensen.
 3. Doe achtergrondstudie. Hierbij kunnen dit soort vragen je helpen: Wat kan ik te weten komen over de schrijver? Wanneer werd het boek geschreven? Voor wie was het boek bestemd?
  (zie ook blz. 175-176)
 4. Maak een schematische kaart van de inhoud van het boek. Dit helpt je bij het samenvatten van de belangrijkste ideeën en thema's van het boek en het stelt je in staat om een boek te doordenken en het te onthouden.
 5. Maak een voorlopige samenvatting van het boek. Raadpleeg je schematische kaart, werk van hoofdlijn naar detail, bekijk je perikoopindeling om aanwijzingen te vinden voor je samenvatting en vergelijk je samenvatting met die van anderen.
 6. Schrijf een persoonlijke toepassing. Kies uit je samenvatting één ding waarover je verder wilt nadenken.
Om het blogbericht niet te lang te maken hebben ik een korte samenvatting geschreven over deze methode. Wil je de uitgebreide versie lezen, kijk dan even in dit document. ( blz. 169 - 188).

Welk Bijbelboek heb jij wel eens uitgebreid bestudeerd of zou je wel eens willen bestuderen?23 september 2014

Bijbels verzamelen?


Niet zo lang geleden las ik een artikel van iemand die Bijbels verzamelde. Oude exemplaren maar ook nieuwere. Trots stond hij voor zijn boekenkasten vol met allerlei Bijbels. Ik werd er door geinsprireerd, geweldig om te zien. Ik ben gek op boekenkasten én gek op Bijbels.
Toen ik in de kringloopwinkel hier in het dorp tussen de oude boeken snuffelde, vond ik al snel een aantal Bijbels. Voor nog geen drie euro kwam ik thuis met twee prachtige exemplaren. Eén was gloednieuw, de andere - een Statenvertaling - oud en gebruikt.
Het heeft 'iets' om met zo'n gebruikte Bijbel in je handen te staan. Je vraagt je af wie hem gebruikt heeft en hoe het leven van die persoon geweest zou zijn. Zou hij of zij er veel in gelezen hebben en is iemands leven erdoor veranderd? Het blijft bij fantasie natuurlijk want ik zal er nooit achtergekomen. Alleen God weet dat.
Enfin, het begin van mijn bijbelverzameling was begonnen.

Althans... dat dacht ik.

Nu de Bijbels hier zo ongebruikt in de kast staan - ik gebruik immers mijn eigen Bijbels - werd ik overvallen door een vreemd gevoel. Wat ga ik eigenlijk met deze Bijbels doen? Hoeveel wil ik er sparen en hoeveel boekenkasten moet ik er onderhand bijkopen om ze uit te stallen? Voor wie doe ik dit eigenlijk?
De belangrijkste vragen die door mijn hoofd gingen waren steeds 'Wie zou deze Bijbel misschien gekocht kunnen hebben wanneer ik het niet had gedaan? Zou er wellicht iemand voor het eerst een Bijbel hebben gekocht en ingezien, iemand die de Here Jezus nog niet kent? Doe ik er goed aan om alle Bijbels hier in de kringloopwinkel weg te halen en thuis in een boekenkast te zetten omdat ik er zo'n fijn gevoel bij krijg?'
Ik bleef er maar over denken telkens wanneer ik de Bijbels zag liggen. Ik ben tot een conclusie gekomen en het antwoord op de laatste vraag is dan ook nee. Bijbels zijn er niet voor om dicht te laten en stof te laten vangen in een boekenkast. Hoe mooi dat er dan ook uitziet. Gods Woord is een levend Woord dat juist open moet gaan en gelezen moet worden.

Weet je wat ik ga doen? Ik ga ze terugbrengen... vandaag nog. En ik hoop van harte dat deze Bijbels opengaan en dat er mensenlevens door veranderd gaan worden!
16 september 2014

Frisse Kijk - 2

- Heel vaak is de stilte de uitnodiging die God nodig heeft om tot ons te spreken - 

Net zoals ik gedaan heb met Frisse Kijk 1 - dat overigens nog steeds verkrijgbaar is - wil ik graag Frisse Kijk 2 van Marja Verschoor - Meijers onder jullie aandacht brengen.

Ook dit nieuwe boek van Marja is weer zeer de moeite waard. De onderwerpen zijn afwisselend (het zijn 12 columns die Marja voor het blad Opwekking Magazine heeft geschreven) en zetten stuk voor stuk aan tot nadenken. Ook de vragen die bij elk hoofdstuk staan, sluiten goed aan bij het betreffende onderwerp. Het boek, dat overigens erg handzaam is door de ringband, biedt ook ruimte om je gedachten onder woorden te brengen en deze op te schrijven. Ook deze uitgave is voorzien van prachtige foto's die door de schrijfster zelf gemaakt zijn.

Door het boek  heen staan prachtige citaten en 'nadenkertjes' die verfrissend zijn en je aan het nadenken zetten:

'Op je gemakje ronddobberen tijdens je reis met de Allerhoogste heeft niets te maken met de wedstrijd waar we ons als gelovigen voor hebben ingeschreven, en die we uit moeten lopen met de eerste prijs voor ogen.'

'Twijfel breekt geloofsvertrouwen af. Geloofsvertrouwen breekt twijfel af.' 

Het boek is geschikt voor individueel gebruik maar door de studie- en gesprekspunten die aan het einde van elke hoofdstuk staan, is Frisse Kijk juist ook zeer geschikt voor groepen en kringen. De vragen zijn prikkelend en geven je in veel gevallen een 'frisse kijk' op soms zulke vertrouwde Bijbelgedeelten.

Wie het bestellen wil, kan hier kijken. Wie meer wil weten over de schrijfster kan op haar website 'Frisse Kijk' terecht of eens één van haar weblogs bezoeken!9 september 2014

Het gaat erom wat je doet, niet wat je leest...


‘Boeken over het gebed werken soms als wegenkaarten: ze geven alleen de richting aan, en laten jou het werk opknappen om de reis te volbrengen. Vreemd genoeg kwam ik erachter, dat het lezen van een boek over bidden bevredigender kan zijn dan bidden. Net zoals het lezen van een tijdschrift over fitness je een beter gevoel kan geven - en veel minder moeite kost - dan het werkelijk gaan trainen. Maar in beide gevallen gaat het er juist om wat je doet, niet wat je leest.`

Philip Yancey


2 september 2014

De superioriteit van Christus - John Piper


                 - Er is niet een vierkante centimeter op de planeet aarde 
waarover de opgestane Christus niet zegt: 'Mijn"!
Ik regeer erover, Ik ben verheven boven alles. - 


Kijk, luister en verwonder je over Christus superioriteit...

                     26 augustus 2014

De geliefde discipel - Beth Moore

Na 53 dagen gelezen te hebben in het boek 'De geliefde discipel' - 90 dagen in de voetsporen van Johannes -  van Beth Moore, kan ik inmiddels wel zeggen dat dit boek zeer de moeite waard is om te lezen! Elke dag zie ik ernaar uit om weer een stukje verder te gaan op ontdekkingsreis door het leven van Johannes.

Johannes, de jongste apostel van Jezus, is met recht een van de meest fascinerende personen uit de Bijbel. Hij schreef het evangelie dat door velen als favoriet wordt beschouwd. Hij deed dat anoniem en hij noemde zich alleen maar 'de leerling van wie Jezus hield'.
Het leven van de apostel Johannes bevat ongelooflijke momenten van dapperheid en grootse gebeurtenissen. Hij was als enige van de twaalf discipelen aanwezig bij de kruisiging en hij was de ontvanger van de openbaring(en) die het sluitstuk van de Bijbel vormen.

In het dagboek laat de schrijfster zien dat niet alleen Johannes, maar ook jij en ik een geliefde van God zijn. Geweldig om te lezen én te weten!
Het is een bemoedigend boek waar je, op meerdere gebieden, veel van leert. Het boek is bedoeld om te lezen als dagboek maar ik gebruik het bij mijn Stille tijd. Elk hoofdstuk bevat een treffend Bijbelgedeelte, een overdenking en een afsluitend gebed.
Van harte aanbevolen!

"Liefde is belangrijker dan ambitie; het liefhebben van Jezus en het geliefd worden door Hem zijn veel belangrijker dan wat de wereld te bieden heeft" - B. Moore


P.s. (Op bol.com staat dit boek 'als nieuw' te koop aangeboden. Als je het wilt lezen én kopen, zou ik gebruik maken van dit aanbod!) 


19 augustus 2014

Bijbelstudie (8) - Achtergrondstudie

'Niemand kan de Bijbel begrijpen zonder kennis te hebben van de Bijbelse geschiedenis en cultuur en niemand kan beweren dat hij kennis heeft van de Bijbelse geschiedenis en cultuur zonder inzicht te hebben in de bijdrage van de archeologie. Door archeologische vondsten zijn Bijbelse gebeurtenissen geïllustreerd, vreemde woorden verklaard en ideeën uitgelegd en is de chronologie bijgeschaafd. Dat onze kennis van de Bijbel radicaal veranderd is door deze vondsten, is nog te zacht uitgedrukt.' 
- G.W. van Beek -

De achtergrondstudie van Bijbelstudie houdt in dat je de Bijbelse boodschap beter gaat begrijpen door onderzoek te doen naar de achtergrond van een Bijbelgedeelte, een persoon, een gebeurtenis of een onderwerp. Dit vraagt natuurlijk wel inzicht in de geografie, de historische gebeurtenissen, de cultuur en het politieke milieu van de tijd waarin een bepaald gedeelte van de Bijbel werd geschreven.

Om goed te kunnen begrijpen wat een Bijbelschrijver zegt, is het noodzakelijk dat we onszelf begeven naar de tijd waarin hij leefde. Omdat we eeuwen verwijderd zijn van de Bijbelse tijd moeten we proberen om hun wereld door hun ogen te bekijken en te voelen wat zij hebben gevoeld. Daarna kun je inzicht krijgen in hoe de Heilige Geest van God hen gebruikte om te schrijven wat zij schreven.
Een van de basisregels voor het interpreteren van de Bijbel is dat hij alleen volledig begrepen kan worden in het licht van de geschiedenis, omdat de Bijbel midden in die geschiedenis werd geschreven.

Veel informatie die nodig is voor deze methode van Bijbelstudie, is tegenwoordig beschikbaar via diverse onderzoeksmiddelen.

Hoe begin je?
 1. Kies het onderwerp of het Bijbelboek. Begin daarna met het verzamelen van naslagwerken die je kunt gebruiken bij je onderzoek. De beschikbaarheid van naslagwerken zal in grote mate bepalend zijn voor de omvang van je studie.
 2. Maak een lijst met naslagwerken. Noteer alle naslagwerken die je voor deze studie bij elkaar hebt gezocht, dit zal je helpen te onthouden welke boeken het meest geschikt waren als achtergrondmateriaal bij deze studie zodat je ze bij een volgende studie weer kunt gebruiken.
 3. Verzamel informatie over de geografie.Telkens wanneer je de Bijbelse geografie aan het bestuderen bent, zul je jezelf de vraag moeten stellen: 'Wat voor effect heeft de omliggende geografie op datgene wat ik aan het bestuderen ben?'
 4. Verzamel informatie over de geschiedenis. Het is handig om te weten wat de chronologie is van het volk Israël in het Oude Testament. Ook het is goed om te weten wat de perioden uit de geschiedenis van het Hebreeuwse volk zijn,  de verschillende perioden van Jezus' bediening op aarde en de geschiedenisfeiten rond de zendingsreizen van Paulus. Je kunt jezelf hierbij ook een aantal vragen stellen (zie blz. 155-156)
 5. Bestudeer culture achtergronden. Het is handig om iets te weten over de levenswijze van de oude volken in het Oude Testament. Je zou bij de volgende onderwerpen jezelf de vraag kunnen stellen: 'Hoe hebben deze dingen invloed gehad op de boodschap en op de mensen over wie ik deze studie doe?': soorten kleding die mensen droegen, beroepen en ambachten, muziek in de tijd van de Bijbel, architectuur, ontspanning, gezinsleven, kunst, taal en literatuur van omringende volken, religieuze ceremonies in Israël en bij de heidense buurlanden, valse godsdiensten, werktuigen en wapens enz.
 6. Doe onderzoek naar de politieke situatie. Vele van de profetische boodschappen kunnen alleen begrepen worden in het licht van het politieke klimaat van hun tijd. Bij deze stap kun je alle inzichten die je hebt verworven opschrijven tot de politieke toestand van het tijdvak dat je aan het bestuderen bent.
 7. Vat je onderzoek samen aan de hand van de volgende vragen op blz.157.
 8. Schrijf een persoonlijke toepassing. Door het onderzoek dat je gedaan hebt, zou je een toepassing voor vandaag kunnen vinden waarbij de gegevens je kunnen helpen die toepassing voor jou persoonlijk relevant te maken.
Deze manier van Bijbelstudie is best wel pittig en vraagt veel tijd. Heb jij wel eens een achtergrondstudie gedaan? Welk onderwerp of welke persoon heb je toen bestudeerd?
24 juli 2014

Een korte blogpauze en wat nieuwtjes...

Beste bloglezers,

De komende periode zal ik op dit weblog weinig berichten plaatsen omdat wij als gezin hopen te genieten van een paar weken vakantie. Ook op mijn andere weblogs Christelijk Opvoeden, Manager van het gezin en Een passie voor schrijven zal het een tijdje wat 'stiller' zijn.
Ik nodig jullie natuurlijk wel van harte uit om op mijn blogs rond te snuffelen en misschien eens wat oudere artikelen te (her)lezen. Niet lang na de vakantie hoop ik ook dat mijn nieuwe website www.wendyborn.nl 'in de lucht' zal zijn. Houd de site in de gaten :)

Op mijn weblog NATUURlijk de Veluwe zal ik overigens wel foto's blijven plaatsen. Juist in de vakantieperiode is er vaak meer gelegenheid om mooie foto's te maken. Ook mijn foto's op
#100 happydays blijf ik plaatsen op de betreffende pagina op het weblog Manager van het gezin.
Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie mij hier blijven volgen.

Ik hoop in de vakantie te genieten van een aantal mooie romans van Tamera Alexander. Het gaat om de Timber Ridge Reeks (deel 1 t/m 3). Een tijdje geleden heb ik namelijk enorm genoten van de Fountain Creek Kronieken van deze schrijfster dus ik vermoed dat deze serie ook weer prachtig is.
Eventjes geen serieuze diepgaande boeken maar gewoon prachtige romans om even bij weg te dromen :)

Mijn Bijbelleesrooster blijf ik uiteraard gewoon volgen, dat wil ik voor geen goud missen. Tijdens mijn Stille tijd lees ik in het Bijbelboek Johannes aan de hand van het boek 'De geliefde discipel' van Beth Moore. Over dit laatste boek kunnen jullie vast weer een blogbericht verwachten op dit weblog.
Ook hoop ik een begin te maken met mijn nieuwe boek dat ik wil gaan schrijven :) Hierover horen jullie over een tijdje ook vast meer maar ik kan alvast verklappen dat het deze keer geen kinderboek zal zijn. Mijn eerste (kinder)boek is overigens nog steeds te bestellen!

Ik wens jullie allemaal een hele goede vakantie en hoop jullie binnenkort weer te verwelkomen als lezers.


17 juli 2014

Bijbelstudie (7) - Woordstudie

De Bijbel werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks. Hoewel de meeste christenen deze talen niet kennen, kun je toch woordstudies doen omdat er veel goede vertalingen en veel naslagwerken beschikbaar zijn.

De woordstudiemethode kijkt met een microscopische blik naar de herkomst, de definitie, de frequentie en het gebruik van een bepaald woord, vooral in relatie tot de context van een Bijbelgedeelte. Het doel is zo precies en zo uitgebreid mogelijk te weten komen wat de Bijbelschrijver bedoeld heeft met de woorden die hij gebruikte.

Twee dingen zijn belangrijk om in gedachten te houden wanneer je een woordstudie doet. Ten eerste moet de studie gebaseerd zijn op de woorden uit de oorspronkelijke taal en niet op de woorden in onze eigen taal. Ten tweede moet je altijd de context laten bepalen wat de uiteindelijke betekenis is van het woord dat we bestuderen.

Zoals gezegd zijn naslagwerken bij een woordstudie onmisbaar. Je zou kunnen denken aan:
 • een studiebijbel
 • een aantal recente vertalingen
 • een uitgebreide concordantie
 • een Bijbels woordenboek of Bijbelse encyclopedie
 • een aantal woordstudies
 • een goed Nederlands woordenboek

Hoe begin je?
 1. Kies een woord. Je kunt bv. een woord kiezen dat je in eerdere studies niet helemaal begreep of een woord dat je interessant vindt. ( op blz. 264 kun je ook voorbeelden vinden)
 2. Zoek de Nederlandse definitie ervan op. Schrijf ook alle synoniemen en antoniemen van het woord erbij.
 3. Vergelijk vertalingen. Lees in verschillende recente vertalingen de gedeelten waarin het woord wordt gebruikt en schrijf de verschillende weergaven die je vindt op.
 4. Schrijf de definitie van het oorspronkelijk woord op. Dit kun je vaak vinden in een concordantie. Misschien ontdek je dat het woord op verschillende manieren gebruikt wordt.
 5. Zoek de teksten op waarin het woord voorkomt. Je kunt je hierbij de volgende vragen stellen:
  - Hoe vaak komt het woord voor in de Bijbel?
  - In welke boeken komt het voor?
  - Welke schrijvers gebruiken het woord?
  - Waar komt het woord het eerst voor in de Bijbel?
  - Waar komt het voor het eerst voor in het boek dat ik aan het bestuderen ben?
 6. Zoek de grondteksten en de herkomst van het woord op. Hiervoor heb je diverse naslagwerken nodig.
 7. Ga na hoe het woord in de Bijbel gebruikt wordt. (zie ook blz.138 voor diverse vragen)
 8. Schrijf een toepassing. Het is belangrijk dat je overdenkt hoe je het woord kunt toepassen en niet alleen interpreteert. Het gaat om een persoonlijke Bijbelstudie en niet om een wetenschappelijke oefening. (Op blz. 141 t/m 150 kun je diverse voorbeelden vinden van de woordstudie)
Voor mijn nieuwe boek dat ik wil gaan schrijven, wil ik mij de komende tijd verdiepen in het woord 'genade'. 

Heb jij weleens een woordstudie gedaan? Welk woord heb jij bestudeerd? Zo nee, welk woord zou jij eens willen bestuderen in de Bijbel?
9 juli 2014

Gedeeld geluk - wat Gods liefde betekent voor je huwelijk

'Het tijdelijk verbond van het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het eeuwig verbond tussen Christus en de kerk.'

Dat stelt John Piper in dit boek, waarin hij - met ruim 40 jaar ervaring als echtgenoot en predikant - op praktische wijze ingaat op alle aspecten van het huwelijk in het licht van Gods liefde en verbondstrouw. Door deze insteek valt het juiste licht op allerlei praktische zaken. Een goed huwelijk toont wie God is.

De auteur, predikant van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, is ruim veertig jaar getrouwd met Noël. Vanuit die lange ervaring schrijft hij over het huwelijk. Het hoogste doel en de hoogste betekenis van het huwelijk zijn zijns inziens dat 'de verbondenheid en de liefde tussen Christus en zijn kerk worden uitgebeeld'. Vanuit dat doel beschrijft Piper dat het huwelijk Gods werk en zijn weerspiegeling is, stevig gefundeerd in Zijn genade. Het is een levenslange verbintenis, een vergankelijke gave, want in de hemel zal geen huwelijk meer zijn; daar zijn de mensen als de engelen. Uitvoerig staat de auteur stil bij de Bijbelse eigen rol van de man en de vrouw in het huwelijk, besteedt hij aandacht aan het al of niet kinderen krijgen ('dat is geen absolute verplichting') en het ongetrouwd zijn. Aan het begin van elk hoofdstuk staat een citaat uit een werk van Bonhoeffer. 

Persoonlijk vind ik het een geweldig leerzaam en bemoedigend boek dat ik iedere christen, gehuwd of niet gehuwd, aan wil raden om te lezen.


5 juli 2014

Wandelen door geloof - Jon Bloom

De afgelopen 35 dagen heb ik genoten van het boek 'Wandelen door geloof' van Jon Bloom.

Met zijn grote inlevingsvermogen helpt de schrijver je om na te denken over echte ervaringen van echte mensen. Wat de subtitel van het boek belooft, maakt de schrijver ook echt waar: 'Een frisse kijk op oude verhalen over wandelen in geloof'.

Het voorwoord in het boek is geschreven door John Piper en ook dat is al een bemoedigend begin van het boek.
Bloom neemt vervolgens 35 korte Bijbelgedeelten onder de loep en probeert zicht helemaal in te leven in de situatie van de betreffende persoon.
Hoe moet het bv. voor Jozef geweest zijn toen de engel wel aan Maria verscheen maar in eerste instantie niet aan Hem?
Hoe zou de overspelige vrouw zich gevoeld hebben toen ze, nadat ze niet veroordeeld werd door Jezus, weer naar haar huis moest?
Hoe zou het leven van de blindgeborene eruit gezien hebben toen hij werd genezen door Jezus en weer kon zien?

Het boek is zeer de moeite waard en ook goed te gebruiken in je Stille tijd omdat er bij elk verhaal een passend Bijbelgedeelte is aangegeven.

Voorin het boek staat nog een prachtig citaat:

'Wanneer  de stormen van het leven toeslaan, lijken ze ons altijd sterker toe dan Gods Woord. We moeten beseffen dat onze waarnemingen bedrieglijk kunnen zijn. Wanneer de omstandigheden ons de angst om het hart doen slaan, moeten wij onszelf de vraag stellen: Waar is je geloof?'

- Wat God wil, is dat jij meer gelooft in wat Hij zegt dan in wat jij ziet - 


30 juni 2014

GebrokenheidMisschien overkomt het jou ook wel eens: Je kijkt op de verjaardagskalender in het toilet en ziet allerlei namen staan. Een naam roept een bepaalde herinnering op en voordat je het weet, ben je ver weg met je gedachten en denk je terug aan de tijd dat je nog contact had met die persoon.
Het exemplaar dat wij hebben hangen, begint wat slecht te worden en valt af en toe naar beneden maar ik kan hem om een of andere reden maar niet in het oud papier gooien. Het gevolg is dus dat er steeds meer namen bijkomen maar ook dat de mensen die we al jaren niet meer hebben gezien, blijven staan. Het roept steeds weer herinneringen op...

Toen ik zo mijn gedachten liet gaan over de namen die er opstonden, werd ik toch een beetje melancholisch.
Wat kan er in een paar jaar tijd toch ontzettend veel veranderen. Vriendschappen veranderen of worden beëindigd, huwelijken worden verbroken en mensen overlijden.
Wat mij het meeste raakt en waar ik wel vaker over nadenk is het feit dat ik in de afgelopen jaren een heel aantal vriendinnen heb gehad waar ik op dit moment geen contact meer mee heb. Ik heb ze min of meer 'verloren' aan het leven. Er is niet één specifieke reden voor aan te wijzen want aan alle vriendschappen die zijn beëindigd - bewust of onbewust - liggen andere oorzaken ten grondslag.

Een vriendin van de lagere school vond dat ik toch wel erg fanatiek in mijn geloof geworden was de laatste jaren. Ze kon er moeilijk mee omgaan en helaas hebben we geen contact meer hoewel we elkaar nog steeds vriendelijk groeten. Later is een goede vriendin die ik tijdens de middelbare schoolperiode heb leren kennen, geëmigreerd. Mailtjes kwamen niet aan en helaas is ook dat contact heel langzaam verloren gegaan.
Een andere vriendin ging de zending in en ging naar Afrika, ook andere vriendinnen verhuisden omdat hun mannen elders werk vonden. Vriendinnen kregen een relatie of trouwden en bouwden ergens anders hun leven op. Ook een aantal echtparen waar we goed contact mee hadden, gingen scheiden en het contact werd verbroken omdat er nieuwe relaties werden aangegaan of er van hun kant geen behoefte meer was aan contact.

Het feit dat wij als gezin een aantal keer zijn veranderd van (kerkelijke)gemeente, heeft mij ook een aantal vriendschappen gekost.* We verloren elkaar uit het oog en er was soms onbegrip. Soms hebben mijn man en ik ervoor gekozen om in stilte en niet met boze gezichten weg te gaan en een nieuwe weg in te slaan. Dit hield in dat sommige wegen scheidden en relaties werden verbroken.

Kortom, vrienden gaan en vrienden komen. We verliezen ze aan de dood of aan het leven. Het is verdrietig, maar zo gaan dingen soms. Het is niet zo ik het allemaal wel 'goed' vind,  maar ik heb geleerd er mee om te gaan. Ik heb geleerd het te accepteren want soms is of kan het gewoon niet anders, hoe graag ik het ook zou willen. Een vriend(in) loopt soms een tijdje samen met je op in het leven maar er komt een tijd dat zijn of haar weg een andere kant opgaat. Ik begrijp niet waarom dat zo is, maar ik vertrouw erop dat God er een bepaalde bedoeling mee heeft (gehad).
Menselijk gezien zou ik het soms graag anders gewild hebben en anders gedaan willen hebben maar ik heb mij erbij neergelegd. Ik heb het in Gods handen gelegd. Ik heb hén in Gods handen gelegd. Het is een gevolg van de gebrokenheid van deze wereld.

Op een dag hoop ik dat ik met alle vriendinnen samen feest zal vieren bij onze Heer en Heiland. Tot het zover is, bewaar ik hun bemoedigende kaarten, brieven en gesprekken als een warme herinnering.

* Maar het heeft mij ook een aantal dierbare vriendinnen opgeleverd, waar ik zéér dankbaar voor ben.


Heb jij soortgelijke ervaringen met vriendschappen? Hoe ga jij hiermee om?

22 juni 2014

Bijbelstudie (6) - Onderwerpstudie

Een van de spannendste methoden om de Bijbel te bestuderen is het onder de loep nemen van een bepaald onderwerp. Deze 'onderwerpmethode' lijkt op de thematisch methode (zie deel 4 in deze serie), maar er zijn een paar belangrijke verschillen. De onderwerpmethode neemt iets meer tijd in beslag dan de thematische methode omdat er meer teksten worden bestudeerd. Een ander verschil is dat je bij de onderwerpmethode niet van tevoren bepaalt welke vragen je wilt stellen.

De onderwerpmethode van Bijbelstudie houdt in dat je een Bijbels onderwerp kiest en dat traceert in een enkel boek van het Oude of Nieuwe Testament of in de hele Bijbel, om zo te  ontdekken wat God over dat onderwerp zegt. Je kunt hierbij gebruik maken van allerlei naslagwerken.

Een onderwerpstudie zou belangrijk kunnen zijn om de volgende redenen:

 • Je kunt het Woord van God op deze manier systematisch, logisch en methodisch bestuderen. 
 • Je kunt de Bijbelse leer als geheel zien doordat Bijbelse waarheden erdoor in het juiste perspectief komen te staan. 
 • Je kunt een onderwerp bestuderen dat jou speciaal interesseert en deze methode biedt variatie in jouw persoonlijke Bijbelstudie. 
 • Het aantal onderwerpen in de Bijbel dat je bestuderen kunt, is bijna oneindig!


Hoe begin je?
 1. Maak een lijst van woorden (synoniemen en antoniemen), uitdrukkingen, gebeurtenissen en andere zaken die iets met jouw onderwerp te maken zouden kunnen hebben.
 2. Pak naslagwerken erbij en begin met het verzamelen van alle teksten die je kunt vinden over het onderwerp.
 3. Zoek elke verwijstekst op, lees en bestudeer die en schrijf je eigen bevindingen en inzichten op. Zorg er hierbij wel voor dat je ook steeds de context van een tekst hebt nagekeken, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de tekst juist interpreteert. Je kunt vervolgens zo veel mogelijk vragen bedenken bij elke tekst. (Wie, wat, waarom, hoe, waar, wanneer)
 4. Wanneer je al de teksten hebt bestudeerd, zul je ontdekken dat sommige verwijsteksten elkaar op een logische manier aanvullen en dat ze over dezelfde dingen gaan als het onderwerp dat je aan het bestuderen bent. Orden deze teksten naar categorie.
 5. Maak een samenvattend overzicht van je studie. Deel verwijsteksten in in logische groepen en zet dit vervolgens weer in een logisch schema. (Je zou je studie later eventueel kunnen delen met anderen).
Een aantal onderwerpen om uit te kiezen zouden kunnen zijn: Wonderen, Beloften, Profetieën, Het gezin, Discipelen maken of Dieren.

Op blz. 122-132  op deze website vind je een invulschema dat je goed kunt gebruiken bij deze Bijbelstudiemethode.
16 juni 2014

10 leermomenten van de afgelopen tijd

Veel bloglezers zullen in februari mijn stuk over 'Keuzes maken' gelezen hebben. Nu, vier maanden later, zijn er een heel aantal dingen veranderd in mijn leven en wil ik eens samenvatten wat ik zoal heb geleerd. (Ik ben en blijf overigens nog steeds lerende...)
De punten hebben betrekking op zowel mijn geestelijk leven als op het praktische leven van alledag.

 1. Het is beter om niet te veel dingen tegelijk te willen doen maar keuzes te maken. Taken, projecten of bedieningen waar ik niet voor geroepen of in bevestigd ben door God, moet ik niet in eigen ‘enthousiasme’ tóch gaan oppakken.
 2. Het is beter om hetgeen waarvoor ik wél geroepen ben te verdiepen, beter en langzamer te doen. (Hierbij denk ik aan het huishouden maar ook aan het schrijven, lezen, wandelen of zelfs praten). Vaak raffelde ik iets af om maar zo gauw mogelijk aan het volgende te kunnen beginnen.
 3. Luister naar je man (of vrouw) en probeer echt te begrijpen wat hij (of zij) nodig heeft. Dit gaat tot nog toe met vallen en opstaan maar over het algemeen is er een stijgende lijn te zien (lang leve de Marriage Course).
 4. Geniet van je kinderen, als je die hebt, zolang ze nog thuis wonen en je ze elke dag ziet. Gelukkig heb ik dit bewust gedaan, ook de laatste weken, voordat onze jongste dochter begin juni trouwde. Kinderen groeien zo hard, voor je het weet zijn ze het huis uit :)
 5. Denk niet te gauw dat je kinderen 'het wel redden' wanneer ze groter worden. Ook in de puberteit en als jongvolwassene hebben ze je hard nodig.
 6. Geniet van het samenzijn met je ouders - als je die nog hebt - en breng tijd met ze door.
 7. Bidden is veel meer dan een aantal standaard gebeden opzeggen. Écht bidden kost tijd en verdiept je relatie met de Here Jezus!
 8. Neem af en toe ook even tijd om 'niets' te doen, om na te denken, te reflecteren en gewoon even rustig te zitten of te wandelen.
 9. Sociale media (inclusief bloggen) is leuk, nuttig en in mijn geval vaak opbouwend, maar het kan ook een enorme onrust geven. Het is goed om hier kritisch naar te kijken en mee om te gaan.
 10. Nu ik mij meer aan het verdiepen ben in de karaktereigenschap 'nederigheid' in Gods Woord, ben ik mij hier veel meer van bewust geworden en probeer hierin, mét Gods hulp, elke dag te groeien. 

Het allerbelangrijkste in alles is dat ik afhankelijk ben van onze Hemelse Vader. Soms lijk ik het alleen te kunnen maar uiteindelijk red ik het zonder Hem niet.

Afgelopen weekend werd ik bemoedigd door dit prachtige Opwekkingslied:


- O mijn Heer, ik heb U nodig - 

AddThis