18 februari 2020

God gebruikt het lijden als een hamer en beitel


Een kunstenaar in Florence vroeg eens aan de grote beeldhouwer van de Renaissance, Michelangelo, wat hij zag toen hij op een enorm blok marmer toeliep. 'Ik zie binnenin een prachtige vorm', antwoordde hij, 'en ik moet gewoon mijn hamer en beitel pakken en het marmer net zo lang bewerken totdat deze vorm uit zijn omhulsel wordt bevrijd.'

Joni Eareckson Tada schrijft in haar boek 'De tranen van God' dat elke christen zo'n prachtige vorm in zich heeft. 'Het is de zichtbare uitdrukking van 'Christus onder u, de hoop der heerlijkheid'. Het idee is er en God gebruikt het lijden als een hamer en beitel om je zodanig te bewerken dat Zijn beeld in ons zichtbaar wordt. Als model kiest God zijn Zoon, Jezus Christus: 'Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons (Rom 8:29)''. 

Zelf denk ik dat je ook aan Galaten 2:20 zou kunnen denken 'Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.'

Joni vervolgt: 'God gebruikt het lijden om de zonde uit ons leven te bannen, onze toewijding aan Hem te vergroten, ons ervan te doordringen dat we volledig van zijn genade afhankelijk zijn, onze contacten met andere gelovigen te intensiveren, ons het vermogen tot onderscheid te geven, onze fijngevoeligheid te bevorderen, onze gedachten zuiver te houden, onze tijd verstandig te besteden, onze hoop te versterken, ervoor te zorgen dat we Christus beter leren kennen, dat we naar de waarheid verlangen en dat we berouw tonen over onze zonden. Door het lijden leert Hij ons in moeilijke tijden te danken, ons geloof een nieuwe impuls te geven en ons karakter te versterken. Wat een prachtig beeld moet dat worden!'

Wanneer je er zo tegenaan kijkt, kun je het doel van het lijden - want wij zullen als christenen allemaal met lijden te maken krijgen in ons leven - in een ander perspectief zien. Het is niet zinloos en het heeft een functie. God blijft ons voortdurend met zijn beitel bewerken, waardoor er continu stukje marmer verwijderd worden. Dit doet hij niet om ons 'te straffen' maar uit liefde. Hij houdt van ons en wil het beste in ons naar boven halen.


Confronterend is ook wat Eareckson even verderop schrijft: 'Ik kan me niet veroorloven me blind te staren op de hamer en de beitel. Ik kan niet om me heen kijken en me beklagen over de stukken die God weghaalt.
Mijn hart breekt als ik denk aan de vele mensen, vooral christenen, die hun hele leven een dergelijke houding koesteren. Ze gaan gebukt onder het lijden dat ze te dragen hebben. Jarenlang gold dat ook voor mij. Mijn rolstoel eiste mijn onverdeelde aandacht op. Gedemoraliseerd als ik was, gaf ik op een gegeven moment de strijd op. Ik liet toe dat  mijn rolstoel bepaalde wie ik was. Het resultaat was dat lusteloos en afstandelijk werd (...) Bittere berusting is niet veel beter (...) Nog erger is trots.
Richt uw aandacht op God en vertrouw erop dat Hij nooit te diep zal snijden. Geloof in het lijden is een doodlopende weg, geloof in de Beeldhouwer betekent levende hoop. Hij belooft de beitel heel zorgvuldig te hanteren.'

Ze kan zelfs afsluiten met deze woorden uit Jakobus: 'Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.'

Het boek 'De tranen van God' heeft opnieuw diepe indruk op mij gemaakt. Het was al een aantal jaren geleden dat ik dit boek voor het eerst ter hand nam maar deze keer las ik het aandachtiger. Het is mooi om te zien dat God een bedoeling heeft met ogenschijnlijk zinloos lijden ook al begrijpen we vaak niet wat het doel is. We zijn nog lang niet volmaakt, er is nog een lange weg te gaan voordat het beeld afgewerkt en gereed zal zijn. Het gaat erom dat we God volkomen vertrouwen en onze ogen gericht houden op de Beeldhouwer. Laten we bedenken hoe groot Zijn vreugde is wanneer Hij uiteindelijk Christus in ons ziet!


11 februari 2020

Neem gebed serieus!


Bijna iedere christen worstelt van tijd tot tijd met gebed. Het is soms zelfs een echte geestelijke strijd. Het kan gaan om het vinden van tijd om te bidden, om antwoorden op gebeden die (lang) uitblijven of om het vinden van de juiste woorden in je gebeden. Gebed blijft ten diepste iets mysterieus. In de relatie met onze hemelse Vader mag je je volkomen overgeven aan Hem, (in de antwoorden) op Hem vertrouwen en ervan uitgaan dat Hij weet wat het beste is voor je ook als het anders gaat dan je had gehoopt.

Persoonlijk blijf ik bidden moeilijk vinden. Ik ben altijd op zoek naar manieren om mijn gebedsleven te intensiveren of juist nét iets anders te doen. Soms lees ik zelfs meer óver gebed dan dat ik daadwerkelijk bid. Hoewel ik 'trouw' mijn lijstje bid, ontbreekt heel vaak de spontaniteit, de diepgang en de passie tijdens het bidden. Nu gaat het er uiteindelijk natuurlijk niet om hoe ik mij er bij voel, maar soms merk ik wel dat ik achteloos bid, biddend is slaap val (wat onbeleefd eigenlijk) en vaak te veel vertrouw op mijn eigen kunnen en niet op Zijn kracht.

Onderstaande uitspraak die ik tegenkwam, zette mij aan het denken.Het is mijn verlangen om intenser te bidden. Om er met mijn gedachten meer bij te zijn en grote dingen van God te verwachten. Ik zou veel serieuzer met gebed om moeten gaan hoewel ik weet dat de resultaten ten diepste niet van mijn gebeden af zullen hangen.
Ik vertrouw erop dat God oneindig veel meer kan doen dan ik kan bidden of beseffen (Ef.3:20) maar ik moet het gebed wel serieus nemen!

"Te vaak bidden wij nonchalant en oppervlakkig. Ernstig gebed vereist concentratie. Het brengt ons in contact met Gods wil en kan ons werkelijk veranderen. Zonder een ernstig gebedsleven reduceren wij God tot een apotheker met pijnstillers voor al onze kwalen."


1 februari 2020

Als je hart vol is van Gods Woord, kan er niets meer bij van de tegenstander


'Bijbelstudie is immens belangrijk en levert een hoop op. De Schriften getuigen van Hem. Wanneer je dat stukje gebak hebt geproefd dan wil je daar meer van. Als je van studeren houdt, kom je in een geestelijke gemoedstoestand dat je er meer van wilt weten. Bijbelstudie leidt er toe dat je meer respect krijgt voor God, meer eerbied voor God Zelf en Zijn Zoon. Je ziet meer van het werk van de Heilige Geest en Gods plan in algemene zin. Omdat je daar meer mee bezig bent - ook in het onderbewuste - zal het je bewaren voor allerlei dingen. Bovendien: als je hart vol is van het Woord van God, dan kan er niets meer bij van de tegenstander.'
- Dato Steenhuis -

Zoals Bijbelleraar Steenhuis hierboven verwoordt, is Bijbelstudie immens belangrijk. Toch is het voor veel christenen geen onderdeel van hun christen-zijn. Wellicht is er nog wel een moment voor stille tijd maar voor meer verdieping in Gods Woord ontbreekt (ons) vaak de tijd.
Het zou natuurlijk het mooiste zijn wanneer het zou lukken om er wél tijd voor te maken, het hoeft niet altijd lang te zijn. Soms is het ook een kwestie van prioriteiten stellen, zoals het vaak met zoveel dingen in het leven is!

Wanneer je zelf de Bijbel aandachtig zou willen bestuderen, hoeft dit ook niet altijd ingewikkeld of moeilijk te zijn. In mijn blogserie uit 2016 over 12 manieren om doeltreffende de Bijbel te bestuderen heb ik uitgelegd op welke eenvoudige manieren je de Bijbel kunt lezen. Wellicht kunnen ook de boeken die ik op deze pagina heb vermeld je verder helpen.

Toch kan het voorkomen dat het gewoon (een periode) niet lukt om meer in de Bijbel te lezen ook al probeer je het in te plannen. Een drukke baan, een druk gezin en talloze andere dingen kunnen om aandacht vragen. Graag wil ik daarom een aantal waardevolle websites doorgeven waar je Bijbelstudies kunt vinden die door anderen gegeven zijn. Wanneer je bv. onderweg bent naar je werk, aan het strijken bent of aan het hardlopen, kun je een Bijbelstudie luisteren en op deze manier meer kennis uit de Bijbel opdoen. Het is wel goed om bij het luisteren van Bijbelstudies kritisch te zijn en te zoeken naar betrouwbare Bijbelleraren.
Onderstaande sites met Bijbelstudies zijn de moeite waard:

www.jacquesbrunt.nl --> Jacques Brunt Bijbelonderwijs

"Onze houding ten opzichte van Bijbelstudie kent drie fasen: De 'wonderolie'- fase: we bestuderen de Bijbel omdat dat goed voor ons is, maar we genieten er niet echt van. De 'meergranen'- fase: we vinden Bijbelstudie droog en oninteressant maar we beseffen dat het voedzaam is. De 'aardbeien met slagroom'- fase: we genieten volop van het Woord van God."
- H.G. Hendricks -


Ik wens jullie en mijzelf toe dat we steeds meer mogen gaan genieten van de 'aardbeien met slagroom' en steeds meer zullen leren en ontdekken uit Zijn Woord. 
 
Op welke manier doe jij zelf graag Bijbelstudie of welke luister jij graag? 


18 januari 2020

Hoofdlijnen - 123 lifehacks voor meer focus en aandacht in je leven! - Lucas Reinds

Je kunt ze overal vinden tegenwoordig: zelfhulpboeken over manieren die je leven beter, handiger, overzichtelijker en soms ook rustiger maken. Ik schreef bijvoorbeeld al eens een recensie over het boek De tijd van mijn leven, Ontketen je brein en Leven vanuit rust. En ik vermoed dat er nog veel meer titels te vinden zijn tussen mijn recensies. Het zijn stuk voor stuk boeken die je verder kunnen helpen en veel stof tot nadenken geven. Er zijn de laatste tijd veel van dit soort boeken uitgegeven en om eerlijk te zijn, kan ik er erg van genieten.
Naast het genieten tijdens het lezen zélf, zou het natuurlijk het mooiste zijn wanneer je hetgeen je gelezen hebt ook in praktijk brengt. Eerlijk gezegd ontbreekt het daar nog wel eens aan bij mij. Ik maak vaak aantekeningen of deel eens een mooi voornemen op social media maar vaak blijft het bij mooie gedachten en voornemens. Ik heb mij al vaker afgevraagd hoe hetgeen ik gelezen heb in deze handige boeken nou écht blijft hangen en hoe ik het toepasbaar zou kunnen maken in mijn leven.

Dit moet Lucas Reinds, schrijver van het nieuwe boek Hoofdlijnen ook gedacht hebben. Want om beter te onthouden en ook echt toe te gaan passen wat hij aan zinvolle ideeën opdeed tijdens het lezen van talloze zelfhulpboeken en andere non-fictie, besloot hij de inzichten die hij had opgedaan te vangen in zijn eigen woorden en in één tekening. Er volgde een grote hit op social media en nu heeft Reinds de inzichten gebundeld in een fraai vormgegeven, prikkelend en grappig boek, dat voor iedereen een motivatie kan zijn om zaken als overvolle agenda's, een te druk sociaal leven, weinig focus en aandacht nu eindelijk eens echt te veranderen.

10 januari 2020

Geestelijke groei vereist goed rentmeesterschap, ook over je lichaam


'De manier waarop we met ons lichaam omgaan heeft invloed op onze bediening en op onze kwaliteit van leven. De apostel Paulus zei het als volgt: 'Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden (1 Kor.9:27). Het doel in fysiek opzicht is discipline, de zelfbeheersing die een vrucht van de Geest is (Gal. 5:22). Zijn Geest in ons voorziet ons van kracht om verleidingen te weerstaan, onze eetlust te beheersen in plaats van erdoor geregeerd te worden en ons lichaam te trainen in gehoorzaamheid.'

Krachtige woorden uit het boek 'Een vrouw naar Gods hart' van Elizabeth George. Ze schrijft twee leerzame hoofdstukken over geestelijke groei en benoemt ook lichaamsbeweging als onderdeel van je geestelijke groei. Toen ik dit boek voor het eerst las een aantal jaren geleden, viel het mij direct op. Tussen alle andere adviezen op het gebied van geestelijke groei (bijbellezen, bidden, lezen, plannen, je tong beheersen) had ik dit niet zo gauw verwacht. Toch is het belangrijk om goed met je lichaam om te gaan omdat dit invloed heeft op veel dingen in je leven.

1 januari 2020

Een nieuwe kans in 2020 - leren omgaan met social media

'Wat is jouw doel voor aankomend jaar?', was de vraag die ik las op het briefje dat ik trok uit de glazen pot. Er waren al vele vragen voorbijgekomen op deze tweede kerstdag die we samen met de familie mochten beleven en deze keer was het mijn beurt om antwoord te geven op een vraag.
Ik zat even met de mond vol tanden. Hoewel er veel dingen door mijn hoofd gingen waar ik de laatste tijd wel eens over had gedacht, kwam ik niet verder dan 'meer naar buiten gaan en in de zon zitten omdat mijn vitamine D-gehalte erg laag is'. Natuurlijk is dit waar en ik zal niet steeds meer de schaduw moeten opzoeken zodra het voorjaar wordt, maar er zijn nog veel meer 'goede doelen' te bedenken voor 2020. Doelen waar ik aan zou willen werken de komende tijd. Een ervan licht ik graag wat nader toe.

28 december 2019

Christenleven - mijn blog bestaat 10 jaar!


Op 28 december 2009 publiceerde ik mijn eerste blogbericht op dit weblog. Het was kort maar krachtig. Wat is er in de afgelopen tien jaar veel gebeurd op en rond mijn blogs! In al die jaren heb ik ruim 1800 berichten mogen schrijven en publiceren onderverdeeld in vele onderwerpen.

Hoe het bloggen begon
Eind 2009 ben ik begonnen met het schrijven van dit weblog met de titel Christenleven. Er was destijds iemand in onze gemeente die met bloggen begonnen was en dit inspireerde mij om ook een eigen blog te gaan beginnen.

In 2011 werd al snel het weblog Christelijk opvoeden toegevoegd omdat ik merkte dat veel berichten over opvoeden gingen. In die tijd woonden al onze kinderen nog thuis en er kwamen veel dingen rondom de opvoeding op mij af, zeker ook omdat ik fulltime voor de kinderen zorgde.

Begin 2012 kreeg ik het verlangen om andere vrouwen die er ook voor gekozen hebben fulltime Manager van het gezin te zijn, te bemoedigen en heb daar ook een weblog voor gemaakt. Maar het bleef niet alleen bij een blog. Er volgden interviews en zelfs een televisieopname en het leverde mij veel (mail)contacten op. Bijzonder hoe dit ging en soms nog gaat.
In 2012 volgde ook een weblog met foto's van de Veluwe op Natuurlijk de Veluwe. In datzelfde jaar ontstond ook het weblog Christelijke webloggers. Dit laatste blog had tot gevolg dat ik met veel enthousiasme een Facebookgroep startte, bloggersdagen organiseerde en allerlei dingen deed om de bloggers met elkaar in contact te brengen en te verbinden.

18 december 2019

Kerstboodschap - Het geheim van de geboorte van Christus - Tim Keller

'Kerst is de enige christelijke feestdag die ook een belangrijke seculiere feestdag is - je  kunt gerust stellen: de grootste in onze samenleving. Het gevolg is dat er twee verschillende feesten zijn die elk door miljoenen mensen tegelijkertijd gevierd worden. Dat zorgt aan beide zijden voor een wat ongemakkelijk gevoel. Veel christenen merken tot hun spijt dat steeds meer van de publieke feestelijkheden rondom Kerst bewust elke verwijzing naar de christelijke oorsprong ervan vermijden. De achtergrondmuziek in de winkel is aan het verschuiven van 'Komt allen tezamen' naar 'Jingle Bells'. De feestdag wordt aangeprezen met: tijd voor familie, tijd om te geven, tijd voor wereldvrede. 
Aan de andere kant, mensen die niet religieus zijn vinden tot hun spijt dat de oudere betekenis van Kerst zich steeds weer aan hen opdringt zonder dat ze erom gevraagd hebben, bijvoorbeeld door middel van de muziek van de traditionele kerstliederen.'

Een treffend gedeelte uit de inleiding van het prachtige boek 'Kerstboodschap - Het geheim van de geboorte van Christus' van Tim Keller. Het is vorig jaar al uitgegeven maar nog altijd actueel en pakkend. Tot mijn grote vreugde ontving ik een recensie-exemplaar en graag deel ik enkele dingen die ik gelezen en geleerd heb. De schrijver vermeld aan het begin van zijn boek dat hij blij is dat hij de mooie kanten van de kerstdagen delen kan met heel de samenleving hoewel hij bang is dat de echte wortels van Kerst voor de meeste mensen steeds meer vervagen. Hij hoopt dat door het lezen van dit boek de waarheden en de werkelijke betekenis van Kerst naar boven worden gehaald en niet langer verborgen zal blijven.

16 december 2019

Eenzaam? - probeer zelf een vriend te zijn!Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Maar wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem?
'Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven'. 

Zoals gezegd, zijn de meeste mensen wel eens (een poosje) alleen, daar is op zich niets mis mee. Het is juist goed om de dingen van elke dag rustig op een rijtje te kunnen zetten, om tijd te hebben om alleen met God te zijn of om je voor te bereiden op dingen die komen.
Helaas zijn er ongevraagd veel meer mensen méér dan een poosje alleen. Ze voelen zich eenzaam. Er zijn maar liefst 5 miljoen Nederlanders eenzaam! Ik schrok ervan toen ik dit aantal las. Als het er 500 geweest zouden zijn, zou dat al te veel zijn maar dit aantal is echt gigantisch. Blijkbaar zijn er ondanks alle sociale media waar alles zo 'mooi' lijkt te zijn toch veel mensen die ten diepste ongelukkig zijn omdat ze eenzaam zijn en nauwelijks contacten of vrienden hebben.

In de media wordt er de laatste tijd veel aandacht besteed aan dit thema. Veel onbekende mensen durven op een eerlijke manier hun verhaal te vertellen en er zijn eenzame mensen die voor een dag of voor langere tijd ruilen met iemand die een druk sociaal leven heeft.
Ook in het tijdschrift Jente (dat overigens in 2020 overgaat in Sestra mama) las ik in dit themanummer over vriendschap een artikel over eenzaamheid onder kinderen en tieners. Er zijn veel kinderen die nooit speelafspraakjes hebben of tieners die op zoek zijn naar 'een sociaal leven'. Mooi om te zien dat er populaire intitiatieven zijn als Join Us en Stichting Vriendschapswens om kinderen en tieners te helpen vriendschappen op te bouwen hoewel het schrijnend blijft om te lezen hoe deze ongelukkig deze jongeren zich voelen. Eenzaamheid kan je zelfs ongezond maken.
Door alle aandacht die er in de media aan gegeven wordt, word je jezelf weer eens bewust van iets waar mensen mee kunnen worstelen terwijl je er zelf niet bekend mee bent. Het is een enorm probleem dat niet direct opgelost kan worden maar we kunnen (met elkaar) wel érgens beginnen. Hetgeen ik las in onderstaand stukje is mijns inziens de kern van waar het om gaat. In 'Het Leven' las ik dit:

12 december 2019

#Powerbook Home Sweet Home (winter) - Daniëlle Koudijs


Voor veel moeders is de winterperiode een drukke tijd vol uitdagingen. Niet alleen tijdens de feestdagen, maar ook daarna kan - bijvoorbeeld door de korte dagen of een winterdip - een ‘Home Sweet Home’ soms lastig zijn.

Met het #Powerbook’ - Home Sweet Home hoopt Danielle Koudijs ons als moeders de komende maanden in het licht te houden en te motiveren om dicht bij God te blijven en… te ademen.

Ik ontving een recensie-exemplaar van dit prachtige boek of eigenlijk moet ik zeggen boek en magazine in één! Dit 'bookazine' gaat zeker niet over perfecte moeders en gezinnen bij wie alles soepel loopt. De columns en artikelen die je kunt vinden in deze wintereditie gaan juist over vallen en weer opstaan. Over zoeken en vinden, net als in het echte leven. Het boek staat boordevol verhalen over moederschap en opvoeding. 

Het bevat verschillende 'dossiers', ze worden in de inhoudsopgaven allemaal vermeld. Zo is er het dossier opvoeden, dossier relatie, balans en geloof. Diverse schrijvers hebben meegewerkt en komen aan het woord, dat maakt het erg afwisselend.
Door het hele bookazine heen vind je #powerprayers, oftewel gebeden die je kunt gebruiken. Ook is er ruimte om je eigen gebeden op te schrijven. De reflectievragen nodigen je uit om alleen of samen met je partner na te denken over de thema's.

Tot slot vind je in het boek een stille tijd-challenge waarmee je je geloof kunt verdiepen. Deze gaat over het thema 'Breathe'. Elke challenge heeft een weekthema en een overdenking en sluit af met een gezinsmoment. 'Op deze manier kun je je niet alleen een ‘Home Sweet Home’ voor je eigen gezin zijn, maar ook voor de mensen om je heen', aldus Koudijs.

De fraaie uitgave is voorzien van passende foto's, afbeeldingen en tekeningen zodat het boek echt een inspiratie is voor moeders. Het is in alle opzichten prachtig vormgegeven en ziet er aantrekkelijk uit. Ook het formaat (17 bij 24 cm) ligt goed in de hand en is prettig om te lezen.
In mei hoopt de redactie de zomereditie uit te brengen om ook in de zomer weer volop inspiratie te bieden aan vrouwen en moeders! Check ook eens www.powertothemamas.nl voor meer informatie.

Op mijn blog zijn meerdere recensies te vinden over boeken van Daniëlle Koudijs. Als je het leuk vindt, kun je ze hier en hier teruglezen.

Kun jij als moeder ook wel wat bemoediging gebruiken en wil je het boek nog voor de kerstvakantie in huis hebben, bestel het dan vandaag nog! 

Titel: #Powerbook - Home Sweet Home (winter)
Schrijfster: Daniëlle Koudijs
Uitgever: Vuurbaak
ISBN: 9789058041548
Aantal pagina's:128
Uitvoering: paperback
Prijs: €14,95
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...