29 oktober 2017

Herfst in het bos


Onze Vizslapup is alweer zes maanden. Hij valt nauwelijks op tussen de herfstbladeren.
Mijn man ontdekte een prachtige heksenkring aan de rand van het bos.28 oktober 2017

Gebedskamertjes


Nu ik het boek 'Wees stil mijn ziel' van Elizabeth Elliot aan het herlezen ben, vallen mij weer nieuwe dingen op. In hoofdstuk 8 schrijft ze een prachtig stukje over 'gebedskamertjes' wat erg mooi aansluit bij mijn boek over stille tijd.  Ik deel het graag.

'Christenen kunnen altijd en overal bidden, maar we kunnen niet zonder een speciale tijd en plaats om elke dag alleen met God te zijn. Hoewel ons vaak aangeraden wordt vroeg in de morgen te bidden, vinden de meesten van ons de ochtend geen gemakkelijke tijd om te bidden. Ik vraag me af of er wel een makkelijke tijd is. Het simpele feit is, dat de ochtend waarschijnlijk de enige tijd is waarop we er vrij zeker van kunnen zijn dat we niet gestoord worden, tenzij we moeders van kleine kinderen zijn.

Waar kunnen we bidden? De Here adviseerde ons om naar onze 'binnenkamer' (Mat. 6:6) te gaan, waarmee een plaats bedoeld wordt die afgesloten is voor de ogen en oren van anderen. Jezus ging naar de heuvels, naar de woestijn of naar een tuin; Zijn discipelen naar de kust of naar een bovenkamer; Petrus naar een dak. Misschien moeten we zelfs de badkamer of een geparkeerde auto opzoeken. We kunnen een wandeling maken en bidden. Het kan zijn dat we ons bed of een rolstoel niet verlaten kunnen. Maar elke dag moeten we een moment en een plaats vinden om alleen te zijn met God, om tot Hem te spreken en naar Hem te luisteren.

Wanneer ik 's morgens opsta, trek ik een ochtendjas aan en loop ik mijn werkkamer binnen. De woorden komen niet vanzelf, behalve misschien: 'Here, hier ben ik weer om met U te praten. Het is koud. Ik voel me niet erg geestelijk.' Om mezelf te helpen bidden, probeer ik bewust de aanwezigheid van God te zoeken. Soms kijk ik uit het raam om een glimp van Gods schepping op te vangen. Alles daarbuiten aanbidt Hem, elke boom, elk insect en de lucht zelf. Ook de hemel aanbidt, elk uur van de dag en de nacht. Stel je eens voor! Hier ben ik, één enkel persoon, en ik voeg me bij de cherubijnen, serafijnen, engelen, aartsengelen en de gehele schepping in het prijzen van onze Schepper en Onderhouder.
Zelfs met dit in mijn achterhoofd is bidden zelden eenvoudig voor me. De apostel Paulus zei: 'Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' We denken maar zelden na over de natuur van onze tegenstander en dat is in zijn voordeel. Wanneer we hem echter wel zien zoals hij is, beginnen we er een idee van te krijgen waarom gebed zo moeilijk is. Het is het wapen dat door satan het meest gevreesd wordt en als hij ervoor kan zorgen dat we er luchtig over doen, kan hij zijn invloed behouden.

Naarmate ik ouder word, ontdek ik dat ik me steeds bewuster word van mijn behoefte aan gebed, maar tegelijkertijd lijkt het een steeds grotere worsteling te worden Het is bijvoorbeeld moeilijk om te concentreren. Het lijkt wel of ik woorden te kort kom. Soms voel ik de druk van de taken die nog op me liggen te wachten; er is zo veel te doen. In wanhoop barst ik uit: 'O God!' 'Here, help me!'
Tijdens mijn normale stille tijd echter, word ik meestal stil of werk ik gewoon mijn gebedslijst af. Het helpt als ik mezelf eraan herinner dat ik hier niet alleen ben om God met smeekbeden te bestoken, maar ook om Hem te aanbidden. God is op zoek naar aanbidders. Moet Hij altijd naar een kerk gaan om hen te vinden of zou er hier en daar in een doodgewoon huis één kunnen zijn, alleen, op zijn knieën, Hem eenvoudigweg liefhebbend?'
22 oktober 2017

Gods Woord als uitgangspunt voor je daden en levenDe afgelopen dagen heb ik in mijn stille tijd het bijbelboek Ezra gelezen. Wat een geweldig bijbelboek is dit. Diverse thema's komen aan de orde: voorbereiding, toewijding, tegenstand, maar ook Gods Woord, geloof, dankzegging en lofprijs.

Ezra bracht grote dingen tot stand en had grote invloed, omdat hij Gods Woord als uitgangspunt had voor zijn daden en leven. Hij bestudeerde het serieus en paste het trouw toe. Vooral dat laatste sprak mij aan. Je kunt namelijk nog zo veel lezen en studeren in de Bijbel maar als het alleen bij kennis en theorie blijft, mist het zijn doel. Ezra leerde aan anderen wat hij zelf had geleerd en daarom is hij een groot voorbeeld voor ieder, die voor God wil leven.

In hoofdstuk 9 gaat Ezra zelfs op zijn knieën voor zonden die hij zelf niet eens begaan heeft. Hij onderkende hiermee dat:
 • zonde ernstig is
 • dat niemand zondigt zonder anderen te beïnvloeden
 • dat hij niet zonder zonde was, hoewel hij geen heidense vrouw had
 • dat Gods liefde en genade het volk spaarde, terwijl zij niets deden om het te verdienen
Het is niet moeilijk om luchtig te doen over zonde in een wereld die zonde als onbeduidend ziet, maar wij moeten de zonde even serieus nemen als Ezra. Ook in dit hoofdstuk blijkt maar weer hoe belangrijk het is om Gods Woord te lezen zodat we weten wat Hij van ons vraagt (en wat niet).

Wat een bemoediging om te weten dat we altijd mogen terugkeren naar God in berouwvol gebed zelfs als wij op de meest onvoorstelbare manier hebben gezondigd!


18 oktober 2017

Op Orde! - minimaliseren in het gezin


In deze tijd van welvaart en consumeren ontdekken steeds meer mensen de waarde van minimaliseren. Zelf heb ik al vaker dit thema op mijn weblog aangehaald omdat ik er erg enthousiast over ben. Ik heb er diverse blogberichtjes over geschreven en pas het in mijn leven al geruime tijd toe. Minimaliseren is iets wat niet in een paar dagen klaar is, eigenlijk kun je zeggen dat het een manier van leven is. Het nieuwe boek van Gera van den Berg dat als titel 'Op Orde - minimaliseren in het gezin' heeft meegekregen, is tot dusver het meest praktische dat ik heb gelezen en ik wil jullie er als managers van het gezin dus ook graag warm voor maken!

Op een hele toegankelijke manier vertelt Gera in haar boek hoe je kunt minimaliseren in de praktijk van alledag. Wanneer je de inleiding leest, wordt je gelijk enthousiast. De schrijfster streeft ernaar om haar leven op orde te hebben. Dat reikt uiteraard verder dan het huishouden alleen. Ze houdt bij de keuzes die ze maakt, rekening met de letters van het woord 'orde'. Die staan voor:
 • de O van opgeruimd
 • de R van regelmaat
 • de D van duurzaam en doen
 • de E van eenvoud
In het eerste hoofdstuk wordt duidelijk uitgelegd wat minimaliseren precies inhoudt. Veel mensen denken namelijk dat je als minimalist weinig tot niets mag hebben. Mensen stellen zich een huis voor met bijna lege ruimtes. Toch zouden we de essentie missen als we dit voor ogen zouden houden. Het doel van minimaliseren is niet om weinig te bezitten maar het betekent dat je ernaar streeft alleen dat in je leven en in je huis te hebben wat je écht gebruikt en belangrijk vindt. Spullen wegdoen is een middel om dat doel te bereiken: behouden wat voor jou van waarde is. Belangrijk is daarbij ook om onderscheid te maken tussen opruimen en minimaliseren. Bij opruimen ga je uit van wat weg kan, bij minimaliseren van wat je wilt houden. Dat lijkt hetzelfde, maar is een wereld van verschil.

'Steeds meer mensen vinden het tempo te hoog in onze samenleving. 
Er is veel, er moet veel. 
Door te minimaliseren maak je ook daarin bewuste keuzes. 
Waar besteed ik mijn tijd aan?'

In hoofdstuk 2 licht de schrijfster een aantal specifieke vaardigheden en inzichten toe die je nodig hebt bij het minimaliseren. Zo raadt ze bijvoorbeeld aan om te beginnen met kleine projecten zoals een keukenlade of medicijntrommel. Pas daarna komen spullen als kleding en speelgoed aan de orde, daarna de (slaap)kamers en tot slot plekken als de zolder of de garage.
De spullen die je voor de betreffende dag op je lijstje hebt staan selecteer je vervolgens aan de hand van vijf groepen:
 1. Houden op dezelfde plek
 2. Houden op een andere plek
 3. Weggeven/verkopen
 4. Repareren/hergebruiken
 5. Weggooien
Hoofdstuk 3 gaat over bewustwording. Wat doe je als het even tegenzit? Hoe ga je om met negatieve reacties en hoe houd je je doel voor ogen?  Persoonlijk vond ik dit hoofdstuk erg belangrijk. Als je namelijk niet begrijpt waarom minimaliseren belangrijk is en snel weer in verleiding valt tot het aanschaffen van onnodige aankopen, zul je snel afhaken. Ook is het dan moeilijker om andere gezinsleden erbij te betrekken.

In de hoofdstukken 4 tot en met 13 gaat het 'echte werk' beginnen. Zoals gezegd, begint het minimaliseren bij kleine projecten, daarna volgt de kleding, het speelgoed, de keuken, de woonkamer, de slaapkamer, de badkamer, wasmachine en toilet, de werkkamer, hobbyruimte, logeerkamer en gang en daarna de zolder en garage. Tot slot worden in hoofdstuk 13 de administratie, financiën en agenda onder handen genomen.

In het laatste hoofdstuk van het boek wordt 'de oogst' beschreven. Vijf jaar geleden las Gera op een Amerikaanse website voor het eerst over minimaliseren en sindsdien is er in haar leven veel veranderd. De grootste verandering zit in haarzelf. Ze gaat anders met geld en spullen om, maakt duurzame keuzes en kiest vaker voor haar gezin en voor wat ze écht belangrijk vindt!

Wanneer je zelf ook wilt beginnen (in je gezin) met minimaliseren, dan is deze uitgave van Boekencentrum echt een aanrader. Minimaliseren is voor iedereen mogelijk ook al begin je heel klein. Het is juist goed om het roer niet in één keer om te gooien maar steeds kleine veranderingen toe te passen. Zo blijft het overzichtelijk en houd je het ook vol.

Gera van den Berg is christen, getrouwd, moeder van vijf kinderen en enthousiast minimalist. Via haar populaire Facebookblog Op Orde en haar column in het Nederlands Dagblad heeft zij al veel mensen warm gemaakt voor het minimaliseren. 

Neem ook eens een kijkje op haar website www.minimalisereninhetgezin.nl en doe je voordeel met talloze praktische tips!

Titel: Op Orde - minimaliseren in het gezin
Schrijfster: Gera van den Berg
ISBN: 9789023971764
Uitgever: Boekencentrum 
Prijs: €14,99
15 oktober 2017

Hoe ver durf jij te gaan om je huwelijk te redden?

             


               

Deze trailer van de film Fireproof schetst in het kort het verhaal van een echtpaar dat vecht voor hun huwelijk. De film is al heel wat jaren geleden verschenen maar de boodschap blijft nog elke dag actueel. Heb jij de film nog niet gezien, dan raad ik je van harte aan om hem alleen of samen met je partner te kijken. Ook als je wel een goed huwelijk hebt, is de film erg leerzaam.

Onderstaande afbeelding vond ik ook treffend. Het is namelijk ontzettend te belangrijk om je huwelijk te beschermen door dagelijks tijd door te brengen met God.

Tot slot wil ik nog wijzen op de nieuwe website van de 'Marriage Week'. Deze heeft als titel 'Love Up' meegekregen. Op de website www.loveup.nl zijn veel interessante artikelen te lezen en staan ook allerlei handige adressen en tips.


14 oktober 2017

Najaarswandeling


Neem gebed serieus!

Bijna iedere christen worstelt van tijd tot tijd met gebed. Het is soms zelfs een echte geestelijke strijd. Het kan gaan om het vinden van tijd om te bidden, om antwoorden op gebeden die (lang) uitblijven of om het vinden van de juiste woorden in je gebeden. Gebed blijft ten diepste iets mysterieus. In de relatie met onze hemelse Vader moet je je volkomen overgeven aan Hem, (in de antwoorden) op Hem vertrouwen en ervan uitgaan dat Hij weet wat het beste is voor je ook als het anders gaat dan je had gehoopt.

Persoonlijk blijf ik bidden moeilijk vinden. Ik ben altijd op zoek naar manieren om mijn gebedsleven te intensiveren of juist nét iets anders te doen. Soms lees ik zelfs meer óver gebed dan dat ik daadwerkelijk bid. Hoewel ik 'trouw' mijn lijstje bid, ontbreekt heel vaak de spontaniteit, de diepgang en de passie tijdens het bidden. Nu gaat het er uiteindelijk natuurlijk niet om hoe ik mij er bij voel, maar soms merk ik wel dat ik half gebakken bid, biddend is slaap val (wat onbeleefd eigenlijk) en vaak te veel vertrouw op mijn eigen kunnen en niet op Zijn kracht.

Onderstaande uitspraak die ik afgelopen week tegenkwam, zette mij aan het denken.


Het is mijn verlangen om intenser te bidden. Om er met mijn gedachten meer bij te zijn en grote dingen van God te verwachten. Ik zou veel serieuzer met gebed om moeten gaan hoewel ik weet dat de resultaten ten diepste niet van mijn gebeden af zullen hangen.
Ik vertrouw erop dat God oneindig veel meer kan doen dan ik kan bidden of beseffen (Ef.3:20) maar ik moet het gebed wel serieus nemen!

"Te vaak bidden wij nonchalant en oppervlakkig. Ernstig gebed vereist concentratie. Het brengt ons in contact met Gods wil en kan ons werkelijk veranderen. Zonder een ernstig gebedsleven reduceren wij God tot een apotheker met pijnstillers voor al onze kwalen."


8 oktober 2017

Werkperikelen - kleintjes worden groot

Toen de kinderen bij ons nog een stuk jonger waren, moesten er op allerlei vlakken keuzes worden gemaakt. Vooral op het gebied van onderwijs en opleidingen waren dit vaak grote uitdagingen. Een keuze voor een bepaalde basisschool, een goede school voor voortgezet onderwijs en later ook voor een gerichte beroepsopleiding. Vóór en mét onze vier kinderen hebben we geprobeerd voor iedereen iets te vinden dat bij hem of haar paste.

Wanneer ik terugkijk in ons gezin, merk ik dat ik erg genoten heb van deze tijd. Vooral de keuzes voor een studie of beroepsopleiding leverden altijd leuke gespreksonderwerpen op. Daar kwam bij dat ik het stiekem zelf altijd erg interessant vond om met de kinderen mee te gaan naar de open dagen. Ik genoot zelf altijd erg van school en vond het heerlijk om deze sfeer weer even te proeven. Heel soms vind ik het  jammer dat deze mooie periode voorbij is, zowel voor mijzelf als voor de kinderen :)

Maar... inmiddels hebben (bijna) al onze kinderen hun schoolloopbaan afgerond en hebben ze allemaal de benodigde sollicitatiebrieven geschreven de afgelopen jaren. Het zoeken van werk en het werken zelf is weer een totaal nieuwe fase in het leven van onze kinderen en in dat van ons.
Onze oudste dochter Anne (25) heeft in 2015 de kunstacademie afgerond en heeft niet direct een fijne baan kunnen vinden. Ze heeft in de tussentijd aangepakt wat ze kon en heeft een aantal jaren allerlei werk gedaan. Zelfs in de vrieskou stond ze met bevroren tenen in een groentezaak. Gelukkig heeft ze afgelopen voorjaar een passende baan gevonden die aansluit op haar studie. Ze werkt alweer een heel aantal maanden met veel plezier bij een groot bedrijf waar ze een groot deel van de (grafische) vormgeving mag verzorgen en nog veel meer mag doen. Ze is er erg blij mee en is dankbaar dat ze deze baan heeft gekregen.

Onze jongste dochter Maartje (23) heeft in 2013 haar opleiding kinderopvang afgerond. Ze heeft een tijdje bij iemand aan huis opgepast als gastouder maar toen ze ging verhuizen, was dit niet meer  zo praktisch. Na een aantal jaren wat ander soort werk te hebben gedaan - ook gedeeltelijk op het gebied van grafische vormgeving - heeft ze sinds vorige week een leuke baan gevonden bij een bedrijf dat drukwerk verzorgt en waar ze de klantenservice mag gaan doen. Ook binnen dit bedrijf zijn er mogelijkheden om door te groeien en dat wil ze ook zeker doen de komende jaren. Wij zijn ook voor haar dankbaar dat ze nu een baan heeft gevonden die ze echt leuk vindt. Een leuke bijkomstigheid is ook dat ze aanzienlijk meer gaat verdienen. Ze kan dit goed gebruiken nu ze haar leven aan het opbouwen is.

Onze zonen in hun eigen outfit

Onze oudste zoon Wim (bijna 21) heeft in 2016 zijn hoveniersdiploma behaald en werkt nu zo'n anderhalf jaar bij een hoveniersbedrijf. Hij is tussentijds wel een keer van bedrijf geswitcht (dit was best even moeilijk voor hem) maar gelukkig heeft hij het nu goed naar zijn zin. Hij werkt door het hele land, rijdt met zijn bus overal naar toe en beleeft allerlei dingen bij (nieuwe) mensen die hij ontmoet. Hij vindt het heerlijk om de hele dag in tuinen te zitten en nieuwe tuinen aan te leggen of bestaande tuinen te onderhouden. Tuinen zijn zijn lust en zijn leven!

Onze jongste zoon Gert (18) heeft in juni van dit jaar zijn VWO diploma gehaald en is in september aan zijn vervolgstudie begonnen. Omdat hij een opleiding aan de universiteit doet waar je zowel studeert als werkt, geeft dit voor de toekomst al veel zekerheid voor hem. Hij heeft een vast contract bij een accountantskantoor en volgt daarnaast een aantal dagen college. De dagen die hij moet werken gaat hij in zijn 'nette pak' naar het werk en ziet hij eruit als een echte meneer. Geweldig om te zien hoe hij van 'puber' ineens verandert in een jonge heer.

Wij zijn als ouders blij en dankbaar dat alle kinderen goed terecht gekomen zijn wat betreft werk. De oudste drie wonen op zichzelf en kunnen financieel goed voor zichzelf zorgen, ook al is het best eens passen en meten natuurlijk en zijn er wel eens (kleine) zorgen. Ook de 'aanhang' van onze kinderen is inmiddels allemaal voorzien van werk, hoewel hier ook nog best eens in gewisseld wordt. Aan de andere kant is dat ook prima. Ze doen ervaring op bij verschillende bedrijven en werkgevers en zijn nog jong genoeg om ook eens iets anders te proberen. Gelukkig is er werk genoeg op het moment en zitten ze te springen om twintigers.

We zijn blij mét en vóór al onze kanjers dat ze allemaal een plekje op de arbeidsmarkt gevonden hebben. We bidden voor hen dat ze hun werk met plezier mogen doen, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. (Efeziërs 6:7)4 oktober 2017

Kinderboeken steeds populairder'Kinderboeken zijn steeds populairder. Vorig jaar werden er ruim 10 miljoen kinderboeken verkocht, ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. In 2012 was het aandeel kinderboeken in de totale boekenverkoop 21 procent; vorig jaar was dat gestegen naar 25 procent. Dat blijkt uit cijfers van brancheorganisatie KVB Boekwerk.
Kinderen tussen de 7 en 15 jaar houden vooral van leesboeken. Op 2 staan de stripboeken en op 3 de informatieve boeken.
Van de 7-jarige kinderen die thuis boeken lezen, doet 68 procent dat elke dag. Als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, leest nog maar een derde van die groep elk dag.'
Bron: NOS

Wie het leuk vindt om mijn zelfgeschreven kinderboeken te lezen of cadeau te geven, kan ze via deze link bestellen. Van mijn eerste boek over 'De Bosvrienden' is zowel een e-book als een paperback te verkrijgen. Van mijn tweede kinderboek alleen een e-book.

Ben jij zelf een schrijver of blogger en vind je het leuk om een recensie over een van mijn boeken te schrijven, stuur mij dan even een mail. Ik stuur je dan een pdf van het betreffende boek toe.1 oktober 2017

Leven uit verwachting

De serie 'De laatste Bazuin' van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins blijft interessant. In januari ben ik begonnen met het herlezen van deze serie en hoewel deze boeken natuurlijk voor een groot deel berusten op fictie, blijft de boodschap van wat de schrijvers willen duidelijk maken nog steeds actueel: Bestudeer Gods Woord en verwacht Jezus' komst!

Wie de afgelopen weken het nieuws een beetje heeft gevolgd, heeft vast gehoord dat er een aantal mensen is geweest dat dacht te weten op welke dag de Opname van de Gemeente zou plaatsvinden. Zo werd er een datum in september genoemd waarvan velen hadden berekend dat dit dé dag zou zijn. In deze artikelen kun je er iets over teruglezen.

Toen ik het boek 'De Openbaring van Jezus Christus' van Jeep van der Schoot er weer eens bij pakte, ontdekte ik dat hij in zijn boek bevestigt hoe ik er zelf over denk. Overigens denk ik dat zijn uitleg bijbels gefundeerd is.

Leven uit verwachting
Paulus leefde in de verwachting dat zijn generatie Christus' komst zou meemaken. Ook wij behoren uit die verwachting te leven. Daar moeten we natuurlijk wel nuchter onder blijven. Helaas is het voorgekomen dat sommigen gestopt zijn met werken, hun huis verkochten en geen plannen meer maakten voor de toekomst. Anderen sloten zich volledig af voor de buitenwereld. Zij leefden vanuit de verwachting dat de Here Jezus op een specifieke datum zou terugkeren, met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kwamen hun zogenaamde profeten dan met een verklaring, of zelfs weer met een nieuwe datum.
Ook in Paulus' tijd, in de gemeente van Thessaloniki, waren er gelovigen die niet meer wilden werken. Het enige wat zij deden was wachten. Hierdoor waren zij tot last voor de gemeente, want zij verspilden hun tijd en vielen in zonde (2 Tess. 3:6-15). Zo waren er ook die dachten dat ze al in de periode van de Grote Verdrukking (de Dag des Heren) leefden. Ook nu zeggen sommigen dat. Maar het Woord leert geheel anders. Het is nog steeds genadetijd! De periode van Gods toorn is nog niet aangebroken (1 Tess. 1:10); 2 Tess. 2:7). Laat je daarom niet beïnvloeden door allerlei leringen (en gespeculeer en sensatienieuws), maar blijf nuchter en helder van geest (1 Petrus 4:7).
Pas op voor mensen die met datum komen en zich beroepen op openbaringen, want het is niet aan ons om de dag en het uur te weten. Daarom weten we natuurlijk ook niet de maand en het jaar. Wat wel Bijbels is, is dat we leven vanuit verwachting. Door een heilige levenswandel, het profetische Woord te onderzoeken en te letten op de tekenen van de tijd (Matt. 24:33).
Ook moeten we voorzichtig blijven als het gaat om vervullingen van profetieën. Veelal spreken we nog van tekenen en voorvervullingen. Pas na de Opname van de Gemeente zullende eindtijd-profetieën spoedig en volledig in vervulling gaan (Matt. 24; Openbaring 6-19).

Het is nog steeds genadetijd!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...