25 juli 2013

Bidden voor toekomstige huwelijkspartners van je kinderen

"Kort na de geboorte van mijn zoon en dochter begon ik te bidden voor hun toekomstige huwelijkspartner. Ik bid daar nog steeds voor en zal dat blijven doen totdat ze getrouwd zijn. Daarbij bid ik dat ze nooit zullen toegeven aan de verleiding van echtscheiding. Sommigen vinden zulke gebeden misschien wat voorbarig. Maar dat zijn ze niet. Na de beslissing om Jezus aan te nemen, is het huwelijk de belangrijkste beslissing die onze kinderen ooit kunnen nemen. Die beslissing beïnvloedt de rest van hun leven, om maar te zwijgen van het leven van andere familieleden.
Een verkeerde beslissing kan ellende en verdriet veroorzaken voor alle betrokkenen. En omdat alleen God weet wie de beste huwelijkspartner voor iedereen is, zou Hij altijd moeten worden geraadpleegd en altijd de beslissende stem moeten hebben."
S. Omartian


24 juli 2013

De Bijbel doorlezen in één, twee of drie jaar


Het lezen van een Bijbelrooster kan al snel een formaliteit worden. De Bijbel is niet bedoeld om achteloos gelezen te worden, ‘maar om de stem van de Heer erin te horen’.  Een leesrooster kan bovendien een ‘juk’ worden dat zwaar is om te dragen.
Waarom dan toch een bijbelleesrooster? De beste dingen gaan altijd met gevaar gepaard en de mooiste bloemen worden vaak geplukt in de spleten van steile rotswanden.

Naast het houden van stille tijd, waarin ik vaak gericht een aantal verzen lees uit de Bijbel, vind ik het een mooi principe om de héle Bijbel van kaft tot kaft door te lezen. Al een tijdje was ik op zoek naar een goed en prettig schema om hiervoor te kunnen gebruiken.
In eerste instantie heb ik er een aantal jaar geleden drie jaar over gedaan (elke dag een hoofdstuk). Dit is mij zo goed bevallen dat ik sinds die tijd de Bijbel in één, twee of soms drie jaar wil blijven lezen. Toen ik aan het zoeken was naar een Bijbelrooster, kwam ik er verschillende tegen. Misschien zit er ook wat voor jou tussen. Je kunt natuurlijk wachten om te beginnen met het kiezen van een leesrooster totdat het 1 januari is, maar waarom zou je niet gewoon vandaag beginnen?

In één jaar de Bijbel door:

In twee jaar de Bijbel door:

In drie jaar de Bijbel door:
  • Bijbelleesrooster Christian Answers
  • Ligonier.org 
  • Kaleo.nl
  • Wanneer je de Bijbel leest in drie jaar, kun je elke dag een hoofdstuk lezen. De Bijbel telt 1189 hoofdstukken. Je zou dan bv. een aantal Psalmen samen kunnen lezen.

In vier jaar de Bijbel door:

Lezen volgens een Bijbel App

De Schotse predikant Robert Murray McCheyne maakte in 1842 een bijbelleesplan. In een begeleidend schrijven aan zijn gemeente somt hij vijf voordelen op van zo’n leesrooster:
  1. De hele Bijbel wordt een jaar lang met regelmaat gelezen. 'Ik vrees dat velen van u nooit de hele Bijbel hebben gelezen. Als we bepaalde gedeelten van de Bijbel overslaan, zullen we onvolledige christenen zijn.'
  2. Er zal geen tijd verloren gaan met het zoeken naar een geschikt bijbelgedeelte. 'Gelovigen kunnen vaak moeilijk een keuze maken uit de bergen der specerijen.'
  3. Ouders zullen steeds een onderwerp hebben waarover ze met hun kinderen kunnen spreken. 'Het lezen van zomaar een hoofdstuk lijkt vaak op water dat op de grond wordt gemorst.'
  4. De predikant weet in welk deel van de weide zijn kudde zich voedt. 'Op zondag kan de predikant beter zijn woorden kiezen.'
  5. De zoete band van christelijke liefde en eenheid zal versterkt worden. 'Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden van eeuwig leven.'
Mocht jij ook een bepaald Bijbelleesrooster gebruiken en het staat hier nog niet tussen, dan hoor ik het graag.

(Dit blogbericht wordt elk jaar opnieuw bijgewerkt)

Wendy Born

18 juli 2013

Een onplezierig gebed voor je kinderen


Op de website van CIP las ik vandaag een aangrijpend stukje. Het hele artikel kun je hier teruglezen.
De laatste regels zijn het meest aangrijpend maar ik denk dat Christina gelijk heeft.

Christina: "Het is moeilijk om God te vragen hun zonde te openbaren, zodat ze zien dat ze een Redder nodig hebben, om te vragen dat ze gebroken mogen worden en hun corruptie door hen gezien wordt zodat ze zich vastklampen aan het Evangelie. Dat is een onplezierig gebed." Maar wel een gebed wat zij "het meest nodig hebben."

Ooit hoorde ik dit gebed en ik denk dat dat er mooi bij aansluit:

Geef mij een zoon, Heer, die sterk genoeg is om te weten wanneer hij zwak is.
Een zoon die dapper genoeg is om eerlijk toe te geven, als hij bang is.
Geef mij een zoon die genoeg karakter bezit om niet iedere wens vervuld te zien;
een zoon die U kent en zichzelf als de basis van de ware kennis.
Leid hem, bid ik U niet op een pad van gemak en comfort maar op een weg
van druk, moeilijkheden en uitdaging.
Laat hem hier leren overeind te blijven in de storm,
laat hem hier leren de bewogenheid voor diegene die falen.
Geef mij een zoon, wiens hart rein is, en wiens doel hoog is;
een zoon met zelfcontrole; een die altijd serieus is, en toch zichzelf
niet al te serieus neemt.
Leer hem nederig te zijn, zodat hij altijd de eenvoud van grootheid nastreeft,
het verlangen naar ware wijsheid en kracht in nederigheid.
Een zoon wiens enige verlangen en passie is om God te kennen en Hem
met heel zijn hart te dienen al de dagen van zijn leven.
Dan zal ik als zijn vader fluisteren: Ik heb niet tevergeefs geleefd.

Gebed van D.Mac Arthur voor zijn zoon.


17 juli 2013

Boomwortels en wat plaatjes uit de tuin...Tijdens een prachtige wandeling zagen we een bos vol met boomwortels

Het eerste appeltje van onze appelboom...

De appelboom

Onze labrador Tesson van 9 jaar oud


Verschil moet er zijn.....De cochin krielen vliegen niet weg dus mogen buiten het hok. De hollandse krielen kijken toe..... 


'Dikkie' en 'Monster'  vermaken zich prima


'Monster'

15 juli 2013

Zondebesef verbreekt hoogmoed

Als wij ons bewust worden van de diepte in onze zonden, wordt het gemakkelijker voor anderen om met ons om te gaan. We zullen minder geneigd zijn om over anderen te oordelen.

"De geestelijk trotse persoon is geneigd anderen te verdenken, terwijl een nederig iemand het bezorgdst is om zichzelf. Hij vindt niets of niemand anders zo verdacht als zijn eigen hart. De geestelijk trotse persoon is geneigd om fouten in anderen te ontdekken, en op op te merken dat zij achterop raken in de genade.
Hij ziet duidelijk hoe koud van hart zij is en is er als de kippen bij om de tekortkomingen in de ander op te merken. Maar de echt nederige christen heeft veel werk bij huis te doen, en ziet zoveel kwaad in zijn eigen hart en is daar zo bezorgd om, dat hij niet de neiging heeft veel bezig te zijn met anderen. Hij is geneigd om anderen beter te achten en verkleint het falen van de ander, en heeft zijn oog voornamelijk gericht op de dingen die niet goed zijn in hemzelf". 
Jonathan Edwards


8 juli 2013

Jong geleerd....

In huize Born is het de traditie dat wanneer iemand 14 jaar wordt, hij of zij een aantal weken meehelpt in het huishouden in de zomervakantie. Dit jaar is onze jongste aan de beurt, hij hoopt volgende maand 14 te worden. Drie weken lang is hij mijn charmante assistent en 'fiksen' we samen het huishouden. Voor elke dag maak ik een lijstje en bespreek dat samen met hem voordat we beginnen. De oudere kinderen lachen af en toe vriendelijk als ze hem bezig zien want ze weten uit ervaring hoe 'leuk' het was om mij te helpen. Vanmorgen hebben we samen afgewassen, de woonkamer geragd, gestoft, gezogen en gedweild, de wc's schoongemaakt, de planten watergegeven, de deuren afgenomen, de gordijnen buiten gehangen om te luchten, de ramen gelapt en alvast wat voorbereidingen getroffen voor het eten. Ook heeft onze jongste al een aantal wassen in de wasmachine gestopt, uiteraard nadat alles goed gesorteerd werd, en deze hangen nu heerlijk buiten te drogen.
'Tjonge', zei hij halverwege de ochtend, 'ik wist niet dat je dit allemaal deed op een ochtend'. Vanmiddag gaan we de was opruimen en strijken en maken we de warme maaltijd verder af.

Tussendoor krijgt hij allerlei tips waar hij zijn voordeel mee kan doen. Natuurlijk heeft hij tussendoor ook even momentjes voor zichzelf om even te ontspannen. Tussendoor drinken we ook gezellig koffie of thee en maken we boodschappenlijstjes waarbij hij ook inspraak heeft in wat we gaan eten of drinken. Aan het einde van deze drie weken ontvangt onze zoon een hele kleine vergoeding als bemoediging voor alles wat hij gedaan heeft. Hopelijk komt het later regelmatig van pas en kan hij later voor zijn eigen huishouden zorgen of kan hij zijn vrouw in de toekomst helpen met allerhande huishoudelijke klusjes. Een man die bv. koken kan, is toch wel héél handig....

Laten jullie je kinderen ook wel eens meehelpen in het huishouden in de vakantie?

3 juli 2013

Zien en leven - Oscar Lohuis

Al een aantal weken ben ik aan het lezen in het nieuwe boek van Oscar Lohuis. In Zien en Leven staat hij stil bij de inhoud van het evangelie en gaat terug naar de basis ervan. De tijd waarin wij leven, vraagt om nieuwe aandacht voor het onderwijs van de Bijbel, 'de gezonde leer', zoals de apostel Paulus dit noemt in Titus 2:1.
In drie delen - God, de verlossing, de christen, gaat Lohuis op zoek naar de fundamentele Bijbelse waarheden.
Waardoor worden wij vernieuwd? Wat gebeurde er aan het kruis? Hoe kijk je als christen naar jezelf? Dit zijn enkele van de vragen die aan bod komen. De antwoorden geven vernieuwend zicht op de Here en dit kan leiden tot geestelijke vernieuwing onder christenen.

In hoofdstuk 5 -  'Geloven is zien op Christus' - staat een pakkend gedeelte:
"De beste definitie van geloven is 'zien op Christus'. Dat maakt namelijk duidelijk dat geloven niet een klein werkje is dat je zelf moet doen.
Ik weet nog goed dat ik als negentienjarige jongen samen met een vriend een bezoek bracht aan de Grand Canyon in de staat Arizona in de Verenigde Staten. De avond daarvoor waren we vlak bij de de Canyon aangekomen, maar we zagen nog niets omdat het toen al donker was. De volgende ochtend werden we wakker toen het licht was, maar nog zagen we niets bijzonders. De Grand Canyon is namelijk niet een berg die je van ver kan zien, maar een enorme, diepe kloof in de aarde. We liepen in die richting van de Canyon, en ik weet nog goed dat ik het ineens begon te zien. Ongelooflijk, zo diep als die kloof daar is. Het lijkt wel of de aardkorst is opengescheurd.


Het was zeer indrukwekkend en het is een van de mooiste plekken op aarde die ik tot nu toe heb mogen zien. Toen ik eenmaal was stilgezet door dit wonderbare natuurverschijnsel, had ik niet het gevoel dat ik een prestatie had geleverd. Iets zien is niet iets doen. Je gaat het gewoon zien. Natuurlijk waren wij er naartoe gelopen, maar het grootste wat er gebeurde was dat de werkelijkheid van de Grand Canyon voor mij zichtbaar werd. De grootsheid ervan zat niet in wat ik deed, maar in de werkelijkheid, de schoonheid buiten mijzelf, waar ik op dat moment naar mocht kijken. Zo is het ook met het zien op Christus."

Ik kan het boek van harte aanraden. Dankzij de verwerkingsvragen bij elk hoofdstuk is dit boek geschikt voor persoonlijke overdenking of gezamenlijke studie in groepen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...