27 juni 2019

Jente - christelijk magazine voor ouders (+giveaway)


Veel christenouders zijn op zoek naar een bezielde, bewuste manier van leven. Anders dan onze ouders, lijkt het soms alsof we het meer in ons eentje moeten doen: want onze buren geloven niet en ook in de familie- en vriendenkring is het niet meer vanzelfsprekend dat je je kinderen het christelijk geloof bij wilt brengen. Naast de Bijbel, die voor ons als ouders de leidraad is, is er een inspirerend en aantrekkelijk tijdschrift: Jente!

Graag wil ik dit mooie tijdschrift eens onder jullie aandacht brengen en hiervoor kreeg ik van de redactie het april/mei nummer opgestuurd.

Jente laat zien dat een christelijke opvoeding veel kleuren kent. Of je jezelf nu protestant noemt, christen of evangelisch, uiteindelijk gaat het erom dat de schrijvers van Jente het verlangen delen om kinderen een stevige basis mee te geven: een levenshuis dat op de rots is gebouwd. De Here Jezus is de rots van ons bestaan, alleen op Hem mogen wij als ouders bouwen. Hij wil ons helpen in alle fases van de opvoeding van onze kinderen.

Jente is een kleurrijk tweemaandelijks christelijk tijdschrift voor ouders. Eline Hoogenboom (bekend van Huis van Belle), is hoofdredacteur van het blad. Enthousiast probeert zij christenouders te bemoedigen in elk voorwoord van Jente. Elke uitgave heeft een aansprekend thema en aan de hand hiervan worden artikelen geschreven door bekende en minder bekende christenen. Ook komen kinderen en jongeren zelf aan het woord in diverse interviews. In het tienerkatern worden jongeren geportretteerd en naar hun mening en ervaringen gevraagd over een bepaald onderwerp. Erg leerzaam!
Daarnaast bevat de Jente diverse columns, een opvoedvraag en een overdenking. De lees- en luistertips ontbreken ook niet, diverse (opvoed)boeken en ook Bijbels en games voor kids worden in dit gedeelte uitgelicht.

16 juni 2019

Lezen, leren en schrijven - heerlijk om te doen!Naast bloggen en schrijven is ook lezen een passie van mij. Wanneer jullie mijn blogs een beetje volgen, kan dat jullie niet zijn ontgaan. Van allerlei uitgevers ontving ik de afgelopen weken een aantal prachtige recensie-exemplaren. Heerlijk om zoveel boeken te ontvangen, er in te mogen lezen en van te leren en er dan óók nog over te mogen schrijven. Lezen kost tijd en onderstaande boeken moeten aandachtig gelezen worden maar ik verheug me erop.

Deze titels staan het komende half jaar gepland om gerecenseerd te worden:
*dit boek is nog niet verschenen maar komen binnenkort uit

Graag beveel ik ook nog wat mooie blogs aan die de moeite waard zijn om te lezen:

Annemarie Ridderhof - www.geborgen-in-god.blogspot.com
Marjolein van der Toorn - www.god-en-gezin.blogspot.com
Corine Daane - www.groeitijd.com
Lisanne van Dijk - www.vrouw-naar-gods-hart.blogspot.com  

Welke boek lees jij op dit moment en van welke blogs geniet jij?

4 juni 2019

De Opname: feit of fictie?

Veel christenen geloven in de terugkomst van de Here Jezus Christus maar er bestaan een groot aantal meningen over de vragen 'wanneer en hoe' Christus terug zal komen.
Een van de duidelijkste leerstukken in het Nieuwe Testament is de belofte van de Opname van de Gemeente. Dit leerstuk blijft een van de meest bediscussieerde onderwerpen in de christelijke theologie. Sommigen trekken zelfs het hele denkbeeld van de Opname van gelovigen in twijfel.

In het boek 'De opname: feit of fictie?' onderzoeken Ed Hindson en Mark Hitchcock het concept, de context en de gevolgen van de belangrijkste en langverwachte gebeurtenis die bekendstaat als de Opname.
Ze bespreken onder o.a. vragen als:
  • Wat houdt de Opname in - en staat dit leerstuk eigenlijk in een langdurige traditie?
  • Waarom hebben sommige christenen bezwaar tegen het idee van een Opname?
  • Is de timing van de Opname echt van belang?
Het boek zet de meest bekende opvattingen naast elkaar. Zoals de Opname van de Gemeente vindt plaats vóór de Grote Verdrukking, in het midden van de Grote Verdrukking of aan het einde van de Grote Verdrukking. Ook worden opvattingen besproken die ervan uitgaan dat er helemaal geen Opname zou zijn omdat het woord in de Bijbel niet zou voorkomen!
Verder laat het boek zien dat het Oude Testament diverse situaties kent waar de Heere iemand opnam in de hemel, in het Nieuwe Testament staan zelfs zeven opnames vermeld.

Gaandeweg het lezen van deze boeiende uitgave, wordt duidelijk dat de visie dat de Gemeente vóór de Grote Verdrukking wordt opgenomen, wordt onderbouwd. Andere visies worden op bijbelse gronden weerlegt en zeer helder uiteengezet.
Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken en bevat naast talloze bijbelteksten ook diverse schema's. Zo is bijvoorbeeld in onderstaand schema kort weergegeven wat de verschillen zijn tussen de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van Christus. In hoofdstuk 10 wordt de noodzaak van een interval tussen deze twee uitvoerig uitgelegd.

3 juni 2019

Zomaar wat mooie foto's van de afgelopen tijd...

In het voorjaar is het bos altijd zo mooi. Soms sta ik tijdens het hardlopen even stil om wat foto's te maken. Geniet mee...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...