29 december 2018

De Bijbel doorlezen van kaft tot kaft


Naast mijn dagelijkse stille tijd waarin ik o.a. een klein gedeelte uit Gods Woord overdenk, is het lezen van de héle Bijbel leerzaam en inspirerend. In 2018 heb ik opnieuw de Bijbel in z'n geheel mogen doorlezen van Genesis tot en met Openbaring. Zelfs na zoveel jaren Bijbellezen, lees en ontdek ik nog steeds nieuwe dingen. Geweldig is dat, Gods Woord is en blijft een grote inspiratie voor mijn leven en ik hoop dat hetzelfde voor jullie geldt.

In 'Het Leven' las ik een treffend citaat:
'In onze ijver voor de waarheid van het Evangelie moeten we nooit het doel vergeten: in de eerste plaats om ons bij God te brengen en in de tweede plaats om ons toe te rusten om goed te doen aan andere mensen. De studie van Gods Woord is niet bedoeld om kennis te verwerven en dan discussies te kunnen winnen. We bestuderen de Bijbel zelfs niet zozeer om te leren hoe we gered kunnen worden (de meeste mensen beginnen de Bijbel pas intensief te bestuderen nadat ze tot geloof gekomen zijn). We bestuderen Gods Woord om te leren hoe we Gods werk in de wereld mogen doen. Onze kennis van Gods Woord is nutteloos, tenzij we die gebruiken om goed te doen voor anderen.'

Dit schema komt van www.kaleo.nl en heb ik afgelopen jaar gebruikt
De Schotse predikant Robert Murray McCheyne maakte in 1842 een Bijbelleesplan. In een begeleidend schrijven aan zijn gemeente somt hij vijf voordelen op van zo’n leesrooster:
 1. De hele Bijbel wordt een jaar lang met regelmaat gelezen. 'Ik vrees dat velen van u nooit de hele Bijbel hebben gelezen. Als we bepaalde gedeelten van de Bijbel overslaan, zullen we onvolledige christenen zijn.'
 2. Er zal geen tijd verloren gaan met het zoeken naar een geschikt Bijbelgedeelte. 'Gelovigen kunnen vaak moeilijk een keuze maken uit de bergen der specerijen.'
 3. Ouders zullen steeds een onderwerp hebben waarover ze met hun kinderen kunnen spreken. 'Het lezen van zomaar een hoofdstuk lijkt vaak op water dat op de grond wordt gemorst.'
 4. De predikant weet in welk deel van de weide zijn kudde zich voedt. 'Op zondag kan de predikant beter zijn woorden kiezen.'
 5. De zoete band van christelijke liefde en eenheid zal versterkt worden. 'Christenen hier en elders zullen om dezelfde beloften bidden, treuren over dezelfde zonden, God prijzen met dezelfde liederen en gevoed worden door dezelfde woorden van eeuwig leven.'
Veel christenen weten dat het belangrijk is om de Bijbel in z'n geheel te lezen maar komen er soms toch weinig aan toe om dit (regelmatig) te doen. Nu hoef je de Bijbel natuurlijk niet in één jaar te lezen, je kunt er ook meerdere jaren over doen. Gelukkig zijn hier geen 'regels' voor hoewel regelmaat wel belangrijk is.

Aan het einde van elk jaar overweeg ik altijd op welke manier ik de Bijbel in het jaar dat volgt zal gaan lezen. In 2019 wil ik gaan starten met een leesrooster voor drie jaar. Dit wil ik gaan doen in combinatie met de app Olive Tree waar ik aantekeningen in kan maken. Ik hoop zo over drie jaar een mooi naslagwerk te hebben naast mijn papieren bijbel waar ik ook aantekeningen in blijf maken.

Er is een grote keuze in Bijbelleesroosters en elk is weer anders. Ze zijn eigenlijk net zo gevarieerd als individuele mensen, dus er zijn een groot aantal leesplannen waar je uit kunt kiezen. Ook kun je kiezen uit manieren waarop je de Bijbel wilt lezen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Het chronologische plan: Lees de gebeurtenissen van de Bijbel in de volgorde waarin zij plaatsvonden. Je zou hier een online chronologische Bijbel voor kunnen gebruiken.
 • Het historische plan: Lees de boeken van de Bijbel in de volgorde waarin zij in de originele talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) werden geschreven.
 • Een combinatie van het Oude en Nieuwe Testament: Lees elke dag delen uit beide Testamenten om de rode draad van de Waarheid van Genesis tot Openbaring te kunnen zien.
 • Van begin tot eind: Lees de Bijbel van het eerste vers in Genesis 1:1 tot de laatste bladzijde van het boek Openbaring. Stop met lezen en pak het boek weer op alsof je een roman aan het lezen bent.
 • Het jaarlijkse plan: Er zijn veel Bijbels beschikbaar die in 365 stukken zijn verdeeld, zodat je de Bijbel precies in één jaar kunt lezen. De 1189 hoofdstukken van de Bijbel kunnen zo in een jaar gelezen worden (dat zijn 3 1/4 hoofdstukken per dag).
 • Het gemengde plan: Combineer de bovenstaande leesroosters om een plan samen te stellen dat voor jou zal werken.
Zelf houd ik op mijn blog al jaren een blogbericht bij met diverse leesschema's. Je zou dan ook eens kunnen kijken naar  de volgende opties , misschien zit hier voor jou een geschikt rooster tussen. 
(Het blogbericht waarnaar verwezen wordt, wordt elk jaar opnieuw bijgewerkt). 

Ik wens jullie ook in 2019 een rijk gezegend nieuw (Bijbellees)jaar toe.Zwammen

Zo heel veel paddenstoelen hebben we dit jaar niet (gezien) hier in het bos. Vermoedelijk heeft het te maken met de warme zomer. Afgelopen week kwamen we deze zwammen tegen die al vanaf grote afstand te zien waren....
Eerlijk gezegd heb ik geen idee welke naam deze zwammen hebben. Als je het weet, mag je dit even aangeven in een reactie onder het blog.20 december 2018

Onze Heiland bereidt een heerlijke plaats voor ons


Wanneer je het boek 'In het licht van de eeuwigheid' van Randy Alcorn leest (met alle verwijzingen daarin naar de Bijbel), kom je steeds meer tot de ontdekking dat de hemel een geweldige, heerlijke plaats zal zijn waar we vol verlangen naar mogen uitzien. 
Hoewel dit boek al zo'n twintig jaar geleden geschreven is en al jaren bij ons in de kast stond, had ik het nog nooit gelezen. Afgelopen week heb ik ervan genoten en ik deel ik graag een aantal dingen die mij opvielen.

Zo schrijft Alcorn: 'Als wij met ons gezin op vakantie gaan, vinden wij het fijn om van te voren al iets te weten over de plaats waar we heen gaan. Als we onze vakantie organiseren, bestuderen we brochures en kaarten zodat we de attracties van onze bestemming kennen. Maar we willen niet alles weten - we houden van verrassingen. Dus ik denk aan dit boek als iets dat thuishoort tussen de vakantiebrochures in de boekwinkel. Het is een soort reisgids van de hemel. Praat met je kinderen en kleinkinderen niet alleen over Disney World of hun zomerkamp maar doe de Bijbel open en praat met hen over de attracties van de hemel, niet alleen over die van de aarde.'

Persoonlijk denk ik dus dat het goed is om in de Bijbel eens op zoek te gaan naar wat God zegt over de hemel. Hoewel we nooit helemaal precies zullen weten hoe het er zal zijn, kunnen we ons er wel op voorbereiden. Het geweldigste van de hemel is natuurlijk dat we onze Heer en Heiland er persoonlijk zullen ontmoeten. Dat is in feite genoeg. Maar toch staan er nog zoveel meer teksten in de Bijbel over deze prachtige plaats dan ik had gedacht.
'In het licht van de eeuwigheid' geeft antwoorden op vragen als 'Wat is het belangrijkste in de hemel', 'Zullen we ons het leven op aarde herinneren?', 'Kunnen mensen in de hemel zien wat er hier gebeurt?' en 'Gods manieren van belonen'. Over dit laatste hoofdstuk deel ik iets meer.

'Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der ​rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.'

Tijdens mijn stille tijd lees ik de laatste weken in de brieven van Paulus aan Timoteüs. Elke keer kom ik weer nieuwe dingen tegen of gedeelten die ik al vaker gelezen heb maar nog nooit echt tot mij zijn doorgedrongen. Bovenstaand gedeelte uit 2 Timoteüs 2:7-8 pakte mij omdat het zo mooi aansloot bij het genoemde boek.

Hoewel de hemel voor al zijn inwoners heerlijk zal zijn, maakt de Bijbel duidelijk dat de positie en ervaring van elke gelovige in de hemel niet hetzelfde zal zijn. De beloningen van de hemel - bezittingen en rang - zullen van persoon tot persoon variëren. We zouden kunnen denken dat als Christus de prijs voor onze zonde heeft betaald, en als we onze zonden beleden hebben en vergeving ontvangen hebben, we niet meer verantwoordelijk gehouden worden voor wat we gedaan hebben. 
Toch is het belangrijk om te begrijpen dat het oordeel van gelovigen door Christus een oordeel naar onze werken is, niet naar onze zonden. In 1 Korintiërs 3:14-15 zegt Paulus van elke gelovige: 'ieders werk zal aan het licht komen', en 'hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.' Er is dus geen veroordeling voor de christenen (Romeinen 8:1) maar toch kan ons verzamelen van edelstenen op het fundament van Christus blijkbaar vervangen of verhinderd worden door zonden die we begaan hebben. Om het samen te vatten: Verlossing en beloningen zijn twee verschillende zaken!
Verlossing gaat over Gods werk voor ons. Het is een gratis geschenk, waaraan wij absoluut niets kunnen bijdragen (Efeziërs 2:8-9) en Titus 3:5). Beloningen gaan over ons werk voor God

Geloof bepaalt onze eeuwige bestemming... waar we zullen zijn.
Gedrag bepaalt onze eeuwige beloningen... wat we zullen hebben. 

Werken beïnvloeden onze verlossing niet.Werken beïnvloeden wel onze beloning. Net zoals ons geloof eeuwige gevolgen heeft, zo hebben onze werken ook eeuwige gevolgen.

Waarschijnlijk zullen er in de hemel ontelbare soorten beloningen zijn die in Gods Woord niet genoemd worden, maar er worden er in de Bijbel ook een aantal specifiek wél genoemd.
 1. De Kroon des Levens - voor trouw aan Christus in vervolging of martelaarschap (Jacobus 1:12 en Openbaring 2:10).
 2. De Onvergankelijk Kroon - voor vastberadenheid, discipline, en overwinning in het christelijk leven (1 Korintiërs 9:24-25).
 3. De Kroon der Heerlijkheid - voor het trouw vertegenwoordigen van Christus in een positie van geestelijke leiding (1 Petrus 5:1-4).
 4. De Kroon der Rechtvaardigheid - voor het zuiveren en voorbereiden van onszelf om Christus te ontmoeten bij Zijn komst (2 Timoteüs 4:6-8).
 5. De Kroon van Blijdschap - voor het geven van onszelf aan anderen in evangelisatie en discipelschap (1 Tessalonicenzen 2:19 en Filippenzen 4:1).
Het is belangrijk om te beseffen dat deze kronen allen (door genade alleen) door de Here Jezus gegeven worden. Ze zijn blijvende herinneringen aan ons werk op aarde en de trouw van Christus om ons de kracht te geven dit werk te doen. Bovendien zijn ze niet alleen voor onze erkenning, maar voor die van Christus. We mogen deze kronen aan de Here Jezus aanbieden!

Het kan niet anders wanneer je dit boek leest dat je meer en meer gaat verlangen naar de hemel. Ons diepste verlangen van ons hart gaat uit naar één persoon en één plaats. De Here Jezus is die persoon en de hemel is die plaats. Laten we niet wachten om na ons sterven te ontdekken hoe heerlijk onze eeuwige toekomst zal zijn. Laten we nu doen wat we kunnen om ons daarop voor te bereiden.

Jezus zei: 'Ik ga heen om u plaats te bereiden en wanneer ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben' (Johannes 14:2).

17 december 2018

Puur Hollands - Williene Klinck

Enkele maanden geleden heb ik een heel aantal blogs die ik beheerde, samengevoegd op dit weblog 'christenleven'. Zo zijn ook de artikelen van het blog 'Manager van het gezin' ondergebracht op dit blog. Wanneer je zoekt aan de zijkant van dit weblog op 'boekrecensies', zul je ook diverse recensies van kookboeken vinden waaronder die van Williene Klinck.

Tussen alle serieuze berichten op dit blog door is het namelijk leuk om af en toe een wat 'luchtiger' bericht te plaatsen. Bovendien is het altijd leuk om een plaatsgenote in het zonnetje te zetten en haar boeken onder de aandacht te brengen omdat ze vol staan met heerlijke recepten en prachtige afbeeldingen.

Zo is ook het nieuwste en zevende kookboek van Williene dat als titel meegekregen heeft 'Puur Hollands' weer een schitterende uitgave geworden.

Puur Hollands is een kookboek vol met heerlijke gerechten voor ieder moment van de dag. Met pure ingrediënten van onze eigen bodem; uit onze eigen omgeving, van onze eigen boeren of uit eigen tuin. In dit boek vind je geen specifieke Oudhollandse gerechten of echte Hollandse kost, wel zijn er een aantal streekgerechten opgenomen met een leuke twist. De doelstelling van dit boek is om zoveel mogelijk te koken met producten die in Nederland verbouwd worden of die in Nederland kunnen groeien. Nederland is een rijk land, met een goed klimaat waar veel gewassen kunnen groeien en we hebben veel eigen productie. Denk aan granen, zuivel, vlees, vis, groenten en fruit. Veel van onze voeding is niet duurzaam. We halen veel producten van ver, wat vervolgens met vrachtwagens, vliegtuigen of scheepvaart naar Nederland komt vanuit alle delen van de wereld. Terwijl we in Nederland zoveel prachtige producten hebben van eigen bodem. Daar moet verandering in komen. Niet alleen om de Nederlandse boer te steunen maar ook om je eigen ecologische footprint een stukje kleiner te maken.


Puur Hollands is een gevarieerde uitgave geworden. Er zijn recepten opgenomen voor een ontbijt, de lunch, tussendoortjes (zoals bovenstaande walnotencake) en soepen en voor borrels en feesten. Achterin zijn ook weer basisrecepten opgenomen voor eenvoudige dingen als bouillon, kruidenboter, jam en appelmoes.Het is een origineel idee dat in het boek niet alleen maar recepten zijn opgenomen maar ook informatie te vinden is over kwekerijen of pluktuinen waar je zelf je groenten en fruit kunt oogsten. Achterin het boek is ook een lijst met adressen opgenomen waar je hiervoor terecht kunt in je eigen omgeving.

De kerstvakantie staat weer voor de deur en veel van jullie kinderen zullen ook een aantal weken thuis zijn. Mocht je nog iets leuks zoeken om samen te gaan doen de komende weken, dan kan ik jullie van harte aanraden samen in dit nieuwe kookboek te bladeren en iets lekkers uit te kiezen om samen te gaan maken. Je zult inspiratie genoeg vinden!


12 december 2018

Bemoedigende liederen voor Advent en Kerst

Naast de Adventsmeditaties die ik noemde in mijn vorige blogbericht, geniet ik op dit moment ook erg van een aantal cd's die ik van onze jongste zoon voor mijn verjaardag heb gekregen.

Het gaat om deze bundel met drie prachtige kerstcd's:
How great is our God
And if our God is for us
Glory in the highest  van Chris Tomlin.

Vooral de cd 'Glory in the highest' met prachtige kerstliederen is zeer de moeite waard. Ben je nog op zoek naar Engelstalige kerstliederen, dan kan ik deze cd van harte aanraden.

Hieronder volgen twee nummers die mij erg aanspreken.


                                            

Via bovengenoemde links kun je overigens ook van elke cd geluidsfragmenten beluisteren.
Van harte aanbevolen voor deze Adventsperiode!


10 december 2018

Good News of Great Joy - 25 Adventmeditaties door John Piper
Op de website van John Piper - Desiring God - kun je 25 meditaties voor de Adventsperiode vinden die je helpen om heel bewust toe te leven naar het kerstfeest. Via deze link kun je dagelijks een nieuwe meditatie lezen en/of luisteren.
"What I want most for us this Christmas is seeing Christ in all his fullness and together loving what we see with a love far beyond our own half-hearted human capacities — a love made possible by the Holy Spirit", schrijft Piper.


Hieronder volgt de meditatie van 9 december:

When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him. (Matthew 2:3)

Jesus is troubling to people who do not want to worship him, and he arouses opposition against those who do. This is probably not a main point in the mind of Matthew, but it is an inescapable implication as the story goes on.

In this story, there are two kinds of people who do not want to worship Jesus.

The first kind is the people who simply do nothing about Jesus. He is a nonentity in their lives. This group is represented at the beginning of Jesus’s life by the chief priests and scribes. Matthew 2:4 says, “Assembling all the chief priests and scribes of the people, [Herod] inquired of them where the Christ was to be born.” So they told him, and that was that: back to business as usual. The sheer silence and inactivity of the leaders is overwhelming in view of the magnitude of what was happening.

And notice, Matthew 2:3 says, “When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him.” In other words, the rumor was going around that someone thought the Messiah was born. The inactivity on the part of the chief priests is staggering: why not go with the magi? They are not interested. They are not passionate about finding the Son of God and worshiping him.

The second kind of people who do not want to worship Jesus is the kind who are deeply threatened by him. That’s Herod in this story. He is really afraid. So much so that he schemes and lies and then commits mass murder just to get rid of Jesus.

So today, these two kinds of opposition will come against Christ and his worshipers: indifference and hostility. I surely hope that you are not in one of those groups.

And if you are a Christian, let this Christmas be the time when you ponder what it means — what it costs — to worship and follow this Messiah.


Bron: Desiring God

1 december 2018

Dankbaar zijn voor anderen

'Stel je eens voor dat je gevangenzit... alleen... gescheiden van de mensen die je kent en liefhebt... in afwachting van een uitspraak die bepaalt of je in leven zult blijven of zult sterven. Deze eenzame en misschien wel angstwekkende toestand is een beschrijving van Paulus' situatie toen hij zijn brief schreef aan de gelovigen in Filippi. Maar Paulus ervoer volmaakte vrede, toen hij zijn gedachten naar boven richtte en voor anderen bad.

Deze opmerkelijke vrede kun jij ook ervaren als je moeilijkheden meemaakt. Veel vrouwen zitten alleen - soms wel dagen en nachten achtereen. Velen van ons brengen een groot deel van hun tijd door gescheiden van vrienden en geliefden. En talloze vrouwen wachten op een uitspraak (van hun oncoloog, advocaat, echtgenoot, werkgever) die hun leven helemaal op zijn kop kan zetten. Ben jij ook zo blij dat Gods Woord ons een prachtige manier laat zien waarop wij Gods volmaakte vrede kunnen ervaren te midden van onze problemen? Let op drie gezichtspunten die Paulus grote vreugde en vrede brachten. En bedenk... dat zullen ze jou ook brengen!

💗 Een positieve houding. Hoe denk jij gewoonlijk over anderen? Ben je positief en barmhartig of kleinzielig en negatief?

💗 Een belofte waarop je aanspraak mag maken. God is een goed werk in jou begonnen en zal dat ook voltooien.

💗 Een vurig hart. Paulus zegt: 'Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus' (Fil. 1:8). Een vurig hart voor God verlangt ernaar om samen te zijn met anderen die ook graag God willen dienen.

Gods Woord voor je hart

En Paulus deed nog iets anders. Hij keek naar God - onze geweldige God, Die de Schepper en Vervolmaker en Voleinder is van alles wat Hij begint; onze alwetende God, Die het eindproduct als volmaakt en compleet voor Zich ziet. God zag de mensen in Paulus' leven zoals ze zouden worden, en Paulus wilde ook zo naar hen kijken.
Wij kunnen rusten in datzelfde feit - dat God de mensen in ons leven ziet zoals ze zullen zijn. En dat geldt ook voor onszelf!
Om de kracht van vrede te kunnen ervaren in iedere situatie, moeten we beginnen met dankzegging. God draagt ons op om te danken. Zijn Woord zegt ons dat wij God altijd en in alles moeten danken (1 Thess. 5:16-18). Dankzeggen is een besluit dat wij zelf moeten nemen. En zodra je daartoe besluit, zal het een krachtig effect hebben op je houding en je innerlijke vrede. 'De vrede van God , die alle begrip te boven gaat'is voor je beschikbaar (Fil. 4:7). Met deze gave in je leven zul je altijd iets hebben waarvoor je God kunt danken.'

Dit bemoedigende gedeelte is overgenomen uit: Overdenkingen voor een vrouw naar Gods hart van Elizabeth George.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...