17 juli 2014

Bijbelstudie (7) - Woordstudie

De Bijbel werd oorspronkelijk geschreven in het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks. Hoewel de meeste christenen deze talen niet kennen, kun je toch woordstudies doen omdat er veel goede vertalingen en veel naslagwerken beschikbaar zijn.

De woordstudiemethode kijkt met een microscopische blik naar de herkomst, de definitie, de frequentie en het gebruik van een bepaald woord, vooral in relatie tot de context van een Bijbelgedeelte. Het doel is zo precies en zo uitgebreid mogelijk te weten komen wat de Bijbelschrijver bedoeld heeft met de woorden die hij gebruikte.

Twee dingen zijn belangrijk om in gedachten te houden wanneer je een woordstudie doet. Ten eerste moet de studie gebaseerd zijn op de woorden uit de oorspronkelijke taal en niet op de woorden in onze eigen taal. Ten tweede moet je altijd de context laten bepalen wat de uiteindelijke betekenis is van het woord dat we bestuderen.

Zoals gezegd zijn naslagwerken bij een woordstudie onmisbaar. Je zou kunnen denken aan:
 • een studiebijbel
 • een aantal recente vertalingen
 • een uitgebreide concordantie
 • een Bijbels woordenboek of Bijbelse encyclopedie
 • een aantal woordstudies
 • een goed Nederlands woordenboek

Hoe begin je?
 1. Kies een woord. Je kunt bv. een woord kiezen dat je in eerdere studies niet helemaal begreep of een woord dat je interessant vindt. ( op blz. 264 kun je ook voorbeelden vinden)
 2. Zoek de Nederlandse definitie ervan op. Schrijf ook alle synoniemen en antoniemen van het woord erbij.
 3. Vergelijk vertalingen. Lees in verschillende recente vertalingen de gedeelten waarin het woord wordt gebruikt en schrijf de verschillende weergaven die je vindt op.
 4. Schrijf de definitie van het oorspronkelijk woord op. Dit kun je vaak vinden in een concordantie. Misschien ontdek je dat het woord op verschillende manieren gebruikt wordt.
 5. Zoek de teksten op waarin het woord voorkomt. Je kunt je hierbij de volgende vragen stellen:
  - Hoe vaak komt het woord voor in de Bijbel?
  - In welke boeken komt het voor?
  - Welke schrijvers gebruiken het woord?
  - Waar komt het woord het eerst voor in de Bijbel?
  - Waar komt het voor het eerst voor in het boek dat ik aan het bestuderen ben?
 6. Zoek de grondteksten en de herkomst van het woord op. Hiervoor heb je diverse naslagwerken nodig.
 7. Ga na hoe het woord in de Bijbel gebruikt wordt. (zie ook blz.138 voor diverse vragen)
 8. Schrijf een toepassing. Het is belangrijk dat je overdenkt hoe je het woord kunt toepassen en niet alleen interpreteert. Het gaat om een persoonlijke Bijbelstudie en niet om een wetenschappelijke oefening. (Op blz. 141 t/m 150 kun je diverse voorbeelden vinden van de woordstudie)
Voor mijn nieuwe boek dat ik wil gaan schrijven, wil ik mij de komende tijd verdiepen in het woord 'genade'. 

Heb jij weleens een woordstudie gedaan? Welk woord heb jij bestudeerd? Zo nee, welk woord zou jij eens willen bestuderen in de Bijbel?


15 juli 2014

Opvoedspel voor ouders

Mariska Hakvoort- Hazeleger van Coachingpraktijk Hazeleger Coaching en Esther Kouw van Praktijk De Rooz hebben de handen ineen geslagen om een online opvoedcursus te ontwikkelen (zie hiervoor het vorige blogbericht) maar daarnaast organiseren zij ook opvoedavonden!

Maak een spel van opvoeden met het Opvoedspel
Alle ouders hebben bij tijd en wijle vragen over de opvoeding, ook christelijke ouders! Tijdens het Opvoedspel komen ouders met andere ouders in contact en wordt er, onder deskundige leiding met elkaar gepraat over één of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s naar keuze. Het is prettig om gebruik te maken van de wijsheid van andere ouders. Een opvoedbijeenkomst is eigenlijk een ‘lotgenotencontact’ voor opvoeders.

Er wordt met elkaar gepraat aan de hand van 81 prikkelende discussiekaarten die inspireren en verdiepen. Onderwerpen die centraal staan tijdens het Opvoedspel zijn onder andere: grensoverschrijdend gedrag, communicatie en zelfbeeld & zelfvertrouwen. Tijdens de bijeenkomst maakt iedere ouder vier persoonlijke opvoeddoelen. Hiermee kan direct aan de slag kan worden gegaan in de thuissituatie.

Het bedrag voor de opvoedavond is afhankelijk van het aantal deelnemers en is in overleg vast te stellen.

Er worden ook workshops in kerkelijke gemeenten en op scholen (voor ouders) georganiseerd. In overleg is een programma voor een dag of avond vast te stellen. 

Voor meer informatie en een prijsopgave kun je contact opnemen Mariska of Esther via de e-mail of via hun websites: www.hazelegercoaching.nl  en www.praktijkderooz.nl13 juli 2014

Kikkervisjes in juli ?

Tot mijn verbazing kwam ik dit gisteren tegen in het bos hier vlakbij. Allemaal kikkervisjes....

Is het eigenlijk normaal dat er in deze tijd van het jaar kikkervisjes zijn? Toen onze kinderen nog klein waren haalden we wel eens kikkerdril voor in huis maar dat was meestal rond april en dat haalden we ook uit deze plas.
Ik ben benieuwd of jullie het weten.
Wat een enorme plassen in het bos vol met kikkervisjesFoto's zijn gemaakt met mijn mobiel en niet met mijn nieuwe toestel.


9 juli 2014

Gedeeld geluk - wat Gods liefde betekent voor je huwelijk

'Het tijdelijk verbond van het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het eeuwig verbond tussen Christus en de kerk.'

Dat stelt John Piper in het boek 'Gedeeld geluk', waarin hij - met ruim 40 jaar ervaring als echtgenoot en predikant - op praktische wijze ingaat op alle aspecten van het huwelijk in het licht van Gods liefde en verbondstrouw. Door deze insteek valt het juiste licht op allerlei praktische zaken. Een goed huwelijk toont wie God is.

De auteur, predikant van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, is ruim veertig jaar getrouwd met Noël. Vanuit die lange ervaring schrijft hij over het huwelijk. Het hoogste doel en de hoogste betekenis van het huwelijk zijn zijns inziens dat 'de verbondenheid en de liefde tussen Christus en zijn kerk worden uitgebeeld'. Vanuit dat doel beschrijft Piper dat het huwelijk Gods werk en zijn weerspiegeling is, stevig gefundeerd in Zijn genade. Het is een levenslange verbintenis, een vergankelijke gave, want in de hemel zal geen huwelijk meer zijn; daar zijn de mensen als de engelen. Uitvoerig staat de auteur stil bij de Bijbelse eigen rol van de man en de vrouw in het huwelijk, besteedt hij aandacht aan het al of niet kinderen krijgen ('dat is geen absolute verplichting') en het ongetrouwd zijn. Aan het begin van elk hoofdstuk staat een citaat uit een werk van Bonhoeffer. 

Persoonlijk vind ik het een geweldig leerzaam en bemoedigend boek dat ik iedere christen, gehuwd of niet gehuwd, aan wil raden om te lezen.

8 juli 2014

Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde.

Geloof, hoop en liefde
Mariska Hakvoort- Hazeleger van Coachingpraktijk Hazeleger Coaching en Esther Kouw van Praktijk De Rooz hebben de handen ineen geslagen om een online opvoedcursus en een opvoedavond te ontwikkelen. (Over de opvoedavond schrijf ik in een volgend blogbericht meer).
De cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’ is bedoeld voor christelijke ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar. De cursus bestaat uit tien mailings die wekelijks verzonden worden.


Online cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’
In de online cursus krijgen de deelnemers theorie, handvatten, filmpjes, vragen en opdrachten aangereikt om het opvoeden van hun kind in tien weken een boost te geven. Onderwerpen die behandeld worden zijn onder andere: de verborgen wereld van je kind, jongens versus meisjes, straffen of belonen?, voorbeeldgedrag, geloofsopvoeding thuis, ze zijn zóóó verschillend en help…de puberteit!
De termen geloof, hoop & liefde staan in deze cursus voor;
 • Leven, geloven en opvoeden vanuit Bijbelse principes.
 • Grip krijgen op het gedrag van het kind. Daardoor kunnen ouders bewuster aansturen op positieve ontwikkelingen van hun kind. Dat geeft hoop voor de toekomst!
 • Bewust gericht zijn op de onvoorwaardelijke liefde van God. Deze liefde mogen ouders overbrengen op hun kind.
De cursus richt zich op ouders van kinderen van 0 tot 16 jaar. In de mailings staan vragen voor ouders met kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 8 jaar, van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar.

Deelnemers aan de online cursus krijgen toegang tot een besloten Facebookgroep, zodat zij onderling tips en adviezen kunnen uitwisselen.

Het bedrag voor de cursus bedraagt € 24,95 maar ... let op !! Als lezer van dit weblog mag ik jullie een korting aanbieden van 5 euro op de online cursus ‘Opvoeden vanuit geloof, hoop & liefde’. Met kortingscode GHL14 betalen jullie geen € 24,95 maar slechts € 19,95 voor de cursus.

Hoe kun je aan deze cursus deelnemen?
Stap 1: Je stuurt een e-mail, daarin zet je je naam, adres, telefoonnummer en mailadres waarop je de cursus wilt ontvangen. Graag in het onderwerp vermelden dat het gaat om de online cursus. De kortingscode graag vermelden in de mail.
Stap 2: Je ontvangt een factuur. Zodra het geld binnen is op de rekening, ontvang je bevestiging via de mail.
Stap 3: Binnen drie werkdagen ontvang je het voorwoord, gevolgd door tien wekelijkse mailings. Vanaf het moment van dat je het voorwoord ontvangen hebt, kun je je aanmelden voor de Facebookgroep en krijg je toegang!

Wil je eerst een voorbeeldmailing zien? Stuur dan een mail met de vraag om de voorbeeldmailing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mariska of Esther via de e-mail of via hun websites: www.hazelegercoaching.nl en www.praktijkderooz.nl5 juli 2014

Herinneringen

Heerlijk is het om af en toe te snuffelen in dozen op zolder. Vooral van de doos met schoolspullen van de lagere school kan ik erg genieten.

Kijk eens wat ik tegenkwam. Komt het jou ook bekend voor?

Zo begon het schrijven van de letters: op overtrekpapier.

Mijn eerste schrijfschriftjes

Ik vond het heerlijk om te doen...

Heb jij ook zo leren schrijven?

Ook de plaatjes kleuren was leuk om te doen.
De geur van de kleurpotlodendoos kan ik me nog goed herinneren.


Beste netjes toch? Ik was 8 jaar en schreef toen al over Bram ;)

Een verhaaltje over onze konijntjes

Wat een fantasie!


En deze is echt geweldig. Vooral de titel: IJspret !!! 

En nog een 'kiekje' van mij die ik tegenkwam in de schooldoos.
Dit was op de kleuterschool.

Wandelen door geloof - Jon Bloom

De afgelopen 35 dagen heb ik genoten van het boek 'Wandelen door geloof' van Jon Bloom.

Met zijn grote inlevingsvermogen helpt de schrijver je om na te denken over echte ervaringen van echte mensen. Wat de subtitel van het boek belooft, maakt de schrijver ook echt waar: 'Een frisse kijk op oude verhalen over wandelen in geloof'.

Het voorwoord in het boek is geschreven door John Piper en ook dat is al een bemoedigend begin van het boek.
Bloom neemt vervolgens 35 korte Bijbelgedeelten onder de loep en probeert zicht helemaal in te leven in de situatie van de betreffende persoon.
Hoe moet het bv. voor Jozef geweest zijn toen de engel wel aan Maria verscheen maar in eerste instantie niet aan Hem?
Hoe zou de overspelige vrouw zich gevoeld hebben toen ze, nadat ze niet veroordeeld werd door Jezus, weer naar haar huis moest?
Hoe zou het leven van de blindgeborene eruit gezien hebben toen hij werd genezen door Jezus en weer kon zien?

Het boek is zeer de moeite waard en ook goed te gebruiken in je stille tijd omdat er bij elk verhaal een passend Bijbelgedeelte is aangegeven.

Voorin het boek staat nog een prachtig citaat:

'Wanneer de stormen van het leven toeslaan, lijken ze ons altijd sterker toe dan Gods Woord. We moeten beseffen dat onze waarnemingen bedrieglijk kunnen zijn. Wanneer de omstandigheden ons de angst om het hart doen slaan, moeten wij onszelf de vraag stellen: Waar is je geloof?'

- Wat God wil, is dat jij meer gelooft in wat Hij zegt dan in wat jij ziet - 

4 juli 2014

Praten en luisteren

"Iedereen die kinderen heeft, weet dat praten en luisteren helaas niet altijd hetzelfde is als communiceren. Is dat ook jouw ervaring? Gelukkig heeft de Bijbel deskundige raad op het gebied van communicatie.
Het boek Spreuken laat ons weten: 'Een zacht antwoord keert woede af' (15:1). 'Lieflijke woorden ... zijn genezing voor de beenderen' (16:24). 'In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet' (10:9).
En zeg nu zelf: dat is toch helemaal waar? En Jakobus houdt ons voor: 'Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn' (1:19).
Let nauwkeurig op de toon van je stem en op de woorden die je gebruikt. 'Zoetheid van lippen vermeerdert het inzicht' (Spreuken 16:21). Leer te communiceren als een moeder of vader naar Gods hart."

Elizabeth George

Vind jij het soms ook moeilijk om op een liefdevolle manier te praten tegen en met je kinderen?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...