27 december 2013

10 vragen om jezelf te stellen aan het begin van 2014

Al een aantal jaren eindig ik het 'blogjaar' met 10 vragen voor het nieuwe jaar. Misschien heb je ze al diverse jaren voorbij zien komen, misschien zijn ze nieuw voor je. Hoe het ook zij, ze blijven een prachtig hulpmiddel.

Het zijn stuk voor stuk goede vragen om eens over na te denken en te kijken hoe je ze mét hulp van God kunt uitwerken in 2014!


10 vragen om jezelf te stellen aan het begin van 2014

  1. Wat is het belangrijkste dat ik in 2014 kan doen om een geestelijke erfenis aan mijn kinderen te waarborgen?     
  2. Wat is het belangrijkste dat ik in 2014 kan doen om de kwaliteit van mijn huwelijksleven te verbeteren?
  3. Wat is mijn grootste tijdverspiller en wat ga ik er dit jaar aan doen?
  4. Hoe kan ik dit jaar de plaatselijke gemeente dienen?
  5. Wie wil ik het meeste bemoedigen dit jaar?
  6. Voor wie ga ik dit jaar volhardend bidden dat hij/zij tot geloof mag komen?
  7. Wat is dat ene ding dat ik doen kan om mijn gebedsleven te verbeteren dit jaar?
  8. Hoe kan ik op school of in de buurt meer een getuige van Jezus zijn?
  9. Wat is het 'menselijk gezien onmogelijke' wat ik God ga vragen om te doen dit jaar?
  10. Wat ga ik doen om mijn verlangen naar de komst van de Here Jezus te vergroten?16 december 2013

Vroeg op?

Deze maandag begon voor ons gezin erg vroeg. Om 5 uur ging de wekker omdat onze oudste zoon moest worden weggebracht voor een paar dagen stage op Vlieland. Hij geniet hier gelukkig van en had er reuze zin in!
Nu is 5 uur wel vroeg en gelukkig is dit maar voor één keer zo. Normaal gaat doordeweeks de wekker een uurtje later gelukkig.
Als  'manager van het gezin' ontkom je er niet aan om vroeg op te staan. Vaak moeten de jongere kinderen vroeg in de ochtend gevoed worden en juist de oudere kinderen weer op tijd naar school geholpen worden. Zitten ze eenmaal op het voortgezet onderwijs dan wordt het er (hier althans) niet vroeger op, om nog maar niet te spreken over het HBO en MBO. Inmiddels zijn wij hier van alle markten thuis en staan dus al vele jaren vroeg op.

Maar ....wat is eigenlijk vroeg? Misschien is 6 uur voor jou wel laat? Toen ik het weblog 'Eenvoudig Leven' van Teunie Luijk las, schrok ik ervan dat ze schreef dat ze had uitgeslapen tot 6 uur. Ze heeft een groot gezin natuurlijk en dan kun je je tijd goed gebruiken. Je kunt veel doen en je dag is lekker lang maar toch vind ik zelf 6 uur al best vroeg!

Sta jij vroeg op als manager van het gezin? Heb jij een vast ritueel als je uit bed stapt?


Kerst vieren met kinderen

Kerst vieren met kinderen
Het duurt nog maar even en het is alweer kerstfeest! Bij het woord alleen al, krijgen sommige ouders spontaan een ‘stressgevoel’. De ‘to-do’ lijst in deze maand lijkt eindeloos. Misschien is het toch goed er op dit moment al even heel bewust bij stil te staan. Zodra je kinderen hebt, ga je je vaak afvragen wat er waardevol is aan het kerstfeest en wat je je kinderen wilt aanbieden en meegeven. Waar gaat het eigenlijk om met Kerst? De adventsperiode is een uitgelezen kans om met onze  kinderen te praten over geestelijke waarheden.

Verwijzen naar de geboorte van Christus
Wat willen we dat onze kinderen leren, onthouden en meenemen voor de rest van hun leven? Belangrijk is wel om Bijbelse waarheden ook te verbinden met het dagelijks leven en te kijken of het de kinderen ook helpt in hun relatie met de Here Jezus. Je kunt aan elk gezinslid vragen een activiteit op te schrijven die zij de komende kersttijd als gezin willen doen. Vooraf maak je duidelijk: "Wij willen dat de dagen rond Kerstmis een tijd is waarin wij van elkaar genieten. Wij willen enkele bijzondere dingen doen met elkaar, maar wij kunnen niet alles doen. Laten we als gezin een plan maken van de activiteiten die wij tijdens de kerstdagen zullen doen."

Overleg de ideeën die iedereen heeft ingebracht en kies die activiteiten uit die verwijzen naar de geboorte van Christus. Zorg ervoor dat van elk gezinslid een idee aan de orde komt en vertel dat jullie als gezin tijdens de kersttijd de ogen op de Here Jezus gericht willen houden en daarom de gekozen ideeën graag willen toepassen. Je kunt samen met je gezin een kerstboom in groen papier uitknippen en hierop de activiteiten schrijven waarvoor gekozen werd.

Gezegende kerstdagen toegewenst!

Tip: Vraag aan de kinderen een schoendoos te versieren. Plaats deze doos op tafel. Telkens wanneer jullie een kerstkaart ontvangen leg je deze in de doos. Je kunt vóór iedere maaltijd een kaart nemen en bidden voor het gezin dat jullie de kaart heeft toegestuurd.

(Dit artikel heb ik eerder geschreven voor het E-zine van 'News of Peace')12 december 2013

Wij zullen met Hem verschijnen in heerlijkheid!

Colossenzen 3: 1-4:

"1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid."

Ook deze keer weer een paar verzen uit de Bijbel die je leven als het ware op z'n kop kunnen zetten. Wanneer je ze leest en nog eens leest en nog eens leest, dringt het steeds beter tot je door. 

'Indien' zegt vers 1. Als het goed is, gaan wij anders leven doordat wij Christus in ons laten leven. We streven dan niet meer naar een onbereikbaar ideaal, maar kan Hij ons maken zoals Hij ons hebben wil. De vraag is natuurlijk of wij willen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft...

'Bedenkt de dingen die boven zijn' zegt vers 2. Het werkelijke thuis van een christen is waar Christus is. Dat geeft ons een andere kijk op ons leven hier op aarde. Onze gedachten op de hemel richten, betekent dat we het leven gaan zien vanuit Gods standpunt. Dat beschermt ons tegen materialisme. Hoe meer we het leven rondom ons zien zoals Hij het ziet, hoe meer we in harmonie met Hem leven.
Vaak hecht ik mij aan de dingen die tijdelijk zijn, de oproep in vers 2 zet mij er weer eens bij stil dat ik mijn blik naar boven moet richten en in afhankelijkheid van Hem mag leven.

'Want gij zijt gestorven' (vers 3). Hoef ik dan niet meer te sterven? 'Nee', zegt Paulus 'want gij ZIJT gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.' Het eeuwige leven met Hem is als het ware al begonnen hier op aarde. Dit doet mij overigens denken aan de tekst in Filippenzen 1:21 waar Paulus zegt: 'Het leven is mij Christus en het sterven gewin'. We hebben als christen in feite niets meer te verliezen. Dankzij Hem en mét Hem is alles winst!

Vers 4 tot slot, bevat een troostrijke gedachte en belofte. Wij zullen MET Hem verschijnen in heerlijkheid.
Hoe dit precies zal gaan, daar zijn de meningen over verdeeld. Persoonlijk geloof ik in de Opname van de Gemeente (o.a.1 Thess. 4: 13-18) en daarom denk ik dat de gelovigen na de verdrukking terugkomen met de Here Jezus en duizend jaren met Hem als koningen zullen heersen nadat Hij is teruggekomen op de aarde. (Zie ook 2 Tim. 2:12, Openb. 3:21 en Openb. 20:6). Wat een geweldig moment om als christenen naar uit te zien. We verschijnen niet alleen mét Hem maar ook nog eens 'in heerlijkheid'.
Wat een heerlijk vooruitzicht hebben we...

Als je tijd hebt lees dan nog eens dit blogbericht over 'Het rijke leven'.


10 december 2013

10 weken 10 voor tieners

Youth & I lanceert opnieuw de campagne ‘10 weken 10 voor tieners' om aandacht te vragen voor de tieners in de kerk. ’10 weken 10 voor tieners’ betekent tien weken aandacht voor de tieners in alle kerken en gemeenten in Nederland. Organisatie Youth & I geeft daartoe, net als twee jaar geleden, een scheurkalender uit. Deze scheurkalender biedt 10 weken lang dagelijks inspiratie en handvatten voor tien thema’s die in een tienerleven aandacht en steun verdienen van volwassenen. Deze dagelijkse inspiratie is geschreven door medewerkers van de diverse organisaties in Nederland die christelijk tienerwerk op de kaart zetten; ook organisaties als Nibud en Iriszorg schreven mee. Dit jaar hebben er daarnaast ook 10 tieners meegeschreven. In de vorige kalender was veel aandacht voor de ontwikkeling van de tiener.
In deze nieuwe editie ligt de focus meer op de rol van de kerk- en tienerleiders ten opzichte van de tieners: welke kansen zijn er om de tieners te boeien, hoe kunnen we de tieners betrekken bij de kerk of samenkomst, etc. De ouder en kerk- of tienerwerker wordt uitgedaagd om, met de kennis over de ontwikkeling van de tiener, een positieve, uitdagende intermediair te zijn tussen de tiener en de kerk. Nieuw ten opzichte van de vorige kalender is ook dat deze kalender geen specifieke data bevat; de dagen zijn genummerd van 1 t/m 70. Men kan de kalender dus elke dag van het jaar ‘starten’, en is daarmee niet gebonden aan een bepaalde periode in het jaar. Onderdeel van de scheurkalender is de actie ’10 weken bidden voor tieners’; een mogelijkheid om als kerk/gemeente een stevige start te maken om tieners belangrijk te maken in de kerk. Deze actie is gekoppeld aan de 70 dagen van de kalender. Tijdens deze 70 dagen bidt een volwassene voor één van de tieners uit de kerk/gemeente, over het onderwerp dat die dag wordt behandeld in de kalender.
Ter ondersteuning staat er voor elke dag ook een overweging of actiepunt in de kalender.

Bekijk ook de site: www.tienvoortieners.nl om de kalender te bestellen.

De 10 thema’s van de kalender zijn:
1. Over de top (over gaven en talenten)
2. Ik, en anderen (over vrienden, verkering en sexualiteit)
3. Elk huisje heeft zijn Kruisje (over geloofsopvoeding in het gezin)
4. Diepere drijfveren (bijbelse inspiratie)
5. (a)Sociaal? (over social media, gamen en internet)
6. Groeipijnen (over het veranderende lijf van de tiener, verslaving, brein)
7. “Geschikt voor alle leeftijden?” (over de tiener in de kerk)
8. Kwetsbaar… (over kwetsbare tieners)
9. Historymakers (over opvallende tieners uit de bijbel)
10. Volg jij je tiener nog? (over geloofsopvoeding in de kerk)

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wilma Luiten info@tienvoortieners.nl

6 december 2013

Prachtig schilderij..


Mijn creatieve moeder heeft een prachtig schilderij gemaakt met onderstaande foto als inspiratie.


...waar gouden de portalen zijn, hoe zullen daar de zalen zijn.....

(uit: Najaarslaan van Jacqeline E. van der Waals)

4 december 2013

Wat een rijkdom!

In de Colossenzenbrief legt Paulus uit dat Christus de losprijs voor de zonden betaald heeft, dat Hij ons heeft verzoend met God en ons voorbeeld en onze kracht is om geestelijk te groeien.
Vanmorgen las ik Colossenzen 1:13-14 en werd hier weer eens bij bepaald.

Col. 1: 13-14: Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Paulus somt in deze verzen vijf voorrechten op die wij van God gekregen hebben op grond van Christus' dood aan het kruis.

1) Hij heeft ons geschikt gemaakt om deel uit te maken van Zijn Koninkrijk
2) Hij heeft ons gered uit de overheersing door satan en ons Zijn kinderen gemaakt.
3) Hij heeft ons in Zijn eeuwige Koninkrijk gebracht.
4) Hij heeft ons vrijgekocht uit zonde en oordeel.
5) Hij heeft al onze zonden vergeven.

Je bent soms geneigd er snel over heen te lezen maar wat een rijkdommen bevatten deze bijbelverzen!2 december 2013

Op zoek naar de ware - Philip Nunn

Misschien heb jij als ouder of opvoeder ook wel kinderen die in de leeftijd zitten dat ze verkering hebben of dit binnenkort wellicht zullen krijgen. Een kort, pakkend boekje dat ik omtrent dit onderwerp kan aanraden om te lezen is 'Op zoek naar de ware' van Philip Nunn. Allereerst is het natuurlijk zeer geschikt voor iedereen die op zoek is naar een partner maar juist voor ouders en opvoeders staan er ook goede adviezen en tips in.

'Voor elke generatie christenen is het een uitdaging om Gods ideeën over het huwelijk of single zijn te begrijpen en toe te passen in hun cultuur. Wat is er te vertellen over de speciale en voorbereidende fase die voorafgaat aan het huwelijk?'
In dit boekje worden in zeven korte hoofdstukjes een aantal belangrijke bijbelteksten, principes en argumenten genoemd door Philip Nunn. Boeiend is het hoofdstukje waarin de schrijver het 'Visvijvermodel' beschrijft.

Het boekje sluit af met een aantal duidelijke conclusies waarvan ik er een paar noem:

"In de zoektocht naar een levenspartner biedt de Bijbel geen - door God goedgekeurde - standaardprocedure. Maar Hij geeft wel waarden en richtlijnen die christenen helpen bij het maken van keuzes in het leven. Misschien  heeft God het huwelijk voor de meesten van ons weggelegd, maar het leven als single is een eervol alternatief voor hen die ervoor kiezen of die geroepen zijn om niet te trouwen. De Here Jezus laat zien dat een huwelijk geen noodzaak is voor een compleet en zinvol leven."

"Wanneer een verkering ongezond (geworden) is, moet er actie ondernomen worden. Wanneer de problemen blijven bestaan, is er moed voor nodig om de relatie op de pauze-stand te zetten of te beëindigen gen. Dit moet op een manier gedaan worden waarbij de de andere persoon gerespecteerd en de Here geëerd wordt."

"De keus voor een huwelijkspartner is een van de belangrijkste beslissingen als christen."

Zoals gezegd, het boekje is een aanrader voor iedere ouder, opvoeder, hulpverlener of jeugdleider.


Worstelingen van de afgelopen tijd

De laatste tijd heb ik geprobeerd voor mijzelf eens op een rijtje te zetten hoeveel uur ik nu bezig ben met het 'managen van het gezin', hobby's, kerkenwerk en allerlei ander dingen. Hoeveel tijd ben ik bezig met het huishouden, de kinderen, afspraken, boodschappen, telefoontjes enz. enz. Hoeveel tijd besteed ik aan mijn vriendinnen, de gebedsgroep of het werken met de ouderen? Het was mijn doel dit in een overzichtelijk weekschema te zetten. Helaas moet ik concluderen dat het niet is gelukt wat ik voor ogen had. Het blijkt namelijk gewoon onmogelijk te zijn om als manager van het gezin net zo'n duidelijk en helder schema te maken als bv. mijn man heeft die 36 uur (betaald) werkt.
Voor hem zijn de grenzen veel helderder wat betreft werk, hobby's, afspraken of kerkenwerk.
Persoonlijk merk ik dat ik veel dingen er 'even tussendoor doe'. Terwijl ik strijk of kook, praat ik met de kinderen. Terwijl ik bezig ben met iets voor de kerk, gaat de telefoon en belt er iemand op die mij op dat moment even nodig heeft. Terwijl ik aan het schoonmaken ben, belt er ineens een buurvrouw aan die even kletsen wil. Mijn werkweek loopt ook niet van maandag t/m vrijdag maar gaat in het weekend vaak gewoon door.
Aan de ene kant vind ik het heerlijk dat ik dus 'vrij' ben in het indelen van mijn dag, aan de andere kant vind ik het ook wel eens moeilijk. Wanneer heb ik nu eigenlijk écht een afspraak of wanneer ben ik nu écht vrij? Wanneer zeg ik nu (tegen iemand of tegen mijzelf) néé? Vaak probeer ik alles overal toch maar tussendoor te plannen en weer iets anders op te schuiven zodat alles vooral maar door kan gaan.
Als ik in een weekend terugkijk op een week, zie ik dat alles uiteindelijk toch wel weer gelukt is, maar erg makkelijk ging het dan niet. Er gebeuren zoveel onverwachte dingen, vaak ook met de kinderen, dat ik soms denk dat ik gewoon helemaal niets meer moet plannen. Het gaat toch altijd anders dan dat  ik denk....

Begrijp mij goed hoor, ik geniet ervan thuis te zijn en in zekere mate te kunnen kiezen wat ik zal doen maar soms, heel soms, lijkt het mij ook heerlijk voorspelbaar als je 'gewoon' een baan hebt bij een werkgever en precies weet waar je aan toe bent en hoeveel uur je in de week werkt.

Herkenbaar?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...