26 oktober 2011

Werken ten koste van wat ?

De afgelopen dagen las ik twee artikelen die me allebei troffen.

Ik las hetvolgende: "Steeds meer werknemers kampen met burn-outklachten. Vorig jaar had dertien procent van de werkenden een burn-out, tegenover elf procent in 2007.
Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoogopgeleiden voelen zich met vijftien procent vaker opgebrand dan lager opgeleiden (dertien procent).
Werknemers met een middelbare opleiding hadden met twaalf procent het minst last van burn-out klachten. Jonge werknemers hebben minder vaak een burn-out dan oudere werknemers. Van alle 15- tot 25-jarigen had een op de tien te maken met burn-outklachten. In de leeftijdscategorie 25 tot 55-jarigen ging het om ruim een op de zeven werknemers. In het onderwijs komen burn-outklachten het meest voor, op de voet gevolgd door de industrie. In de landbouw en visserij hebben de minste mensen last van burn-outklachten."

Het andere artikel dat ik las komt van de site van aandehand.nl

"Wie 's nachts of in het weekend werkt, loopt meer kans op een slechtere relatie. Hoewel de kinderen niets van nacht- of weekendwerk merken, gaat het ten koste van qualitytime tussen de ouders.
Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Kadri Taht, sociaalwetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De resultaten van het onderzoek waren al eerder in de Verenigde Staten aangetoond, Taht laat nu weten dat nacht- en weekendwerk ook voor Nederlandse gezinnen problematisch kan zijn.
In ongeveer een op de vier gezinnen in Nederland werkt een van de ouders buiten kantoortijden. Meestal komt dit door het soort baan, soms is het een bewuste keuze, zodat de ouder overdag voor de kinderen kan zorgen. Met deze keuze komt echter de tijd met de partner in het geding.
Een verhoogd risico op een slechtere relatie en uiteindelijk zelfs een scheiding is het gevolg, blijkt nu uit het onderzoek."

Wat is al dat werken ons eigenlijk waard? Goed om eens over na te denken....


24 oktober 2011

Het gezin is een bediening

"Hoe druk jij het ook hebt, hoeveel je ook achterloopt met je Bijbelstudie, hoeveel je ook nog moet doen voor dat project op je werk: je gezin is na God je hoogste prioriteit!
Je gezin is je bediening. In feite is het veel meer dan een bediening; het is een speciale opdracht van God voor jou. Je hoogste prioriteit is je geestelijke leven te voeden met Gods Woord en gebed, maar daarnaast ben jij rentmeester - manager - van je huwelijk, je gezin en je huishouden. Zo belangrijk is je gezin.
Spreuken 31:27 zegt over een vrouw: 'Zij houdt toezicht op de hang van haar huishouding, het brood der traagheid eet zij niet'. Als jouw prioriteiten in overeenstemming zijn met die van God, dan zul jij - en iedereen bij jou thuis - veel gelukkiger zijn."

Elizabeth George

20 oktober 2011

Omgaan met social media

Social media is in deze tijd bijna niet meer weg te denken. Maar hoe ga je hier nou mee om? Persoonlijk maar ook met je kinderen?
Onderstaand artikel kan helpen in overwegingen!

"Het LCJ (Landelijk Contact Jeugdwerk) is recent gestart met een nieuwe website en heeft ook een Twitter account geopend. "We zien het als een pilot. Er waren redenen om het niet te doen, maar ook redenen om het wel te doen. We hebben de website nodig voor de ziel en zaligheid van jongeren", zegt Kees van Vianen,
directeur van de jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in een interview met CIP.

Kees geeft aan, dat ze zeker ook hebben nagedacht over de mening van de achterban: "We hebben vier doelgroepen: jongeren, jeugdwerkers, ouders en ambtsdragers. Jongeren komen echter wel op de eerste plaats. Ik baseer mezelf heel sterk op een artikel, dat ik gelezen heb van John Piper. Hij zei dat Twitter erg geschikt is om de Bijbelse waarheid te delen. Piper zei dat, wanneer hij niet de grote God en de grote Zaligmaker zou kennen, hij er niet aan zou denken om te tweeten.
Wanneer je zinvol over God kunt spreken in een preek van 45 minuten of een boek van driehonder bladzijden, mag je jezelf ook best inspannen voor een tweet.
Binnenkort gaan we binnen het LCJ ook een cursus organiseren rondom social media. We krijgen vooral veel positieve reacties. Zo zei een van onze jongeren, dat de kerk best mee kan gaan met social media en dat het een sterk wapen is om jongeren te trekken. Een ander zei, dat je Twitter kunt zien als een opdracht om andere jongeren nieuwsgierig en jaloers te maken naar God. Je kunt Twitter met kleur gebruiken om anderen te trekken tot het Woord van God. Ook ouders reageren overwegend positief. Zo zei een moeder, dat we zeker mee moesten gaan met de social media, maar ons tegelijkertijd moesten realiseren hoeveel nutteloze tijd het kan kosten. Ze wilde ook graag zien, dat ouders er meer bij betrokken werden en toegerust werden om ermee om te gaan."

Van Vianen snapt soms niet goed waarom er krampachtig over dingen gedaan wordt: "Je kunt ook heel veel mooie dingen met social media doen. Een van de regels, die ik voor mezelf hanteer is, dat ik mee kan met de tijd, zolang het niet afgaat van mijn stille tijd. We moeten onze tijd niet morsen. Maar zoals dat voor
jongeren met betrekking tot internet geldt, geldt dat voor ouders ook. Hoeveel verjaardagsvisities zijn er niet waar enkel over nutteloze dingen gesproken wordt? Als je als ouders een hele avond zit te kletsen en de Heere Jezus komt niet ter sprake, ben je ook tijd aan het morsen. Het is dan een verloren avond. God kan echt gebruik maken van social media, het hangt er alleen vanaf wat wij er inzetten. Daar moeten we onszelf van bewust zijn, wanneer we social media gebruiken. Wanneer ik mijn computer opstart, komt er als eerste op mijn scherm: 'Bidden voor gebruik' en dat is denk ik een handige tip voor mensen die veel met computers werken. Wees er bewust van hoeveel tijd je spendeert aan de computer en kijk ook naar de inhoud. Twitteren zonder inhoud is doelloos, doe je best om inhoud te delen met je vrienden en de wereld!"

www.cip.nl

17 oktober 2011

Hoe staat het met je gebedsleven?

"Hoe staat het met je gebedsleven? Hoe belangrijk vind je dat? Het is een vraag, die ons allemaal aan gaat. Hoe essentieel is het voor ons? Wat voor rol speelt gebed in ons leven? Realiseren we ons dat we we niet zonder kunnen? De staat van ons christenleven kan men aflezen aan ons gebedsleven. Gebed is belangrijker dan Bijbelkennis. Niet dat ik niet om Bijbelkennis geef. Ik vind het belangrijk om mensen duidelijk te maken hoe belangrijk het is, dat we kennis hebben van de waarheid en de waarheid begrijpen. Maar toch is er iets belangrijkers dan dat. Dat is gebed.

De uiteindelijke test van hetgeen wat ik preek kun je aflezen aan mijn gebedsleven. Aangezien theologie zich uiteindelijk bezig houdt met de vraag wie God is, betekent dat, dat wanneer ik meer over God te weten kom, des te meer dat mij drijft om er ook naar te zoeken Hem te kennen. Niet om dingen over Hem te weten, maar om Hem te kennen. Het hele doel van Gods reddingsplan is om mij te brengen tot kennis van God. Ik kan wel spreken over wat ik geleerd heb over de wedergeboorte, maar wat is eeuwig leven? Het eeuwig leven is, dat ik Hem mag kennen, de Enige ware God in Jezus Christus, Die God gezonden heeft. Als alle kennis die ik over God heb, mij niet drijft tot gebed, dan is er iets goed mis. Dat is namelijk het doel ervan. De waarde van kennis is, dat ik daardoor de waarde van gebed ga inzien, opdat ik mij in gebed verheug en mijn tijd in gebed spendeer."


Dr. Martyn Lloyd-Jones


13 oktober 2011

Geloven dat bidden werkt

"We hoeven niet precies te begrijpen hoe het gebed werkt; we  moeten geloven dát het werkt. De meeste mensen weten vrij weinig over auto's, maar dat houdt ons niet tegen om erin te rijden. We hoeven tenslotte alleen maar de sleutel om te draaien. Weinig mensen begrijpen hoe elektriciteit werkt, maar we verwachten wel dat onze apparaten het doen wanneer we de stekker in het stopcontact steken. Gebed is de sleutel die dingen in gang zet. Gebed is de manier waarop we ons op Gods kracht aansluiten." 

S. Omartian


10 oktober 2011

Afvalscheiden - daad van aanbidding

Al langere tijd ben ik geïnteresseerd in dit onderwerp en het artikel sprak me erg aan.

"Biologische bloemkool, zuinige diesels en eerlijke koffie. 'Stap nú over,' hoor je overal. Maar waarom zou je eigenlijk? EO-journalist Embert Messelink, tevens directeur van natuurorganisatie A Rocha, vindt dat christenen moeten opletten hoe ze met de natuur om gaan. Hij citeert graag zijn inspiratiebron, de auteur Dave Bookless. De Brit schreef het boek Het groene hart van het geloof, wat gratis bij de dvd-box van Life zit. "Bookless zei eens: 'Als ik mijn afval scheid en het met zorg inzamel, is dat een daad van aanbidding. Ik doe dat voor God.' Dit probeer ik ook steeds meer te doen en dat is een verrijking van mijn geloof. Op die manier heeft God dus niet alleen invloed op mijn leven als ik mijn handen vouw of naar een preek luister, al is dat misschien wel de kern. Maar mijn geloof krijgt net zo goed gestalte als ik mijn achtertuin groen maak, mijn energieverbruik probeer te beperken of een keer de auto laat staan."

5 oktober 2011

Wiens goedkeuring zoek jij?

Al een tijdje lees ik in de Johannesbrief en las vanmorgen in Hoofdstuk 5 een mooi gedeelte (vs. 31-47). Jezus getuigt hier van zichzelf en verklaart dat Hij de Zoon van God is. De geestelijke leiders van het volk Israël waren destijds maar moeilijk te overtuigen hiervan. Ze wisten wel wat Gods Woord erover zei maar ze konden hetgeen Jezus vertelde niet in hun eigen leven toepassen. Zij kenden het onderwijs van de Schrift maar faalden erin de Messias te zien, naar wie verwezen werd. Ze kenden de regels wel maar de Verlosser niet. Ze weigerden de Zoon van God toe te laten in hun eigen 'godsdienstig systeem' en weigerden eigenlijk om Jezus hun leven te laten veranderen.
Toen ik er over nadacht, vroeg ik mij af hoe dat eigenlijk bij mij zit. Hoe 'vast' zit ik soms niet aan mij eigen regels en ideeën en hoeveel kansen laat ik niet liggen om mijn leven door de Here Jezus te laten veranderen?

Ook vers 41 trof me uit dit hoofdstuk. Jezus zegt hier heel duidelijk: 'Eer van mensen vind Ik niet belangrijk'. Ook dit zette me aan het denken. Wiens goedkeuring zoek ik? De geestelijke leiders stonden in hoog aanzien bij het volk Israël maar hun instemming betekende niets voor Jezus. Jezus was bezorgd om Gods goedkeuring. Dat zou ook een goed principe voor ons zijn. Als zelfs de hoogste of belangrijkste mensen in de wereld onze daden goedkeuren maar God zou dat niet doen, moet we ons zorgen maken.
Bemoedigend is wel dat als God iets goedkeurt, zelfs wanneer anderen dat niet doen, we tevreden kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het erom wat God ervan vindt, niet wat mensen zeggen of vinden.

2 oktober 2011

Onbeschrijfelijk - Indescribable

Wat hebben we toch een geweldige God. Een mooi nummer van Opwekking:De engelse versie van Chris Tomlin is zeker zo mooi:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...