31 maart 2014

Een wijze les uit Gods Woord (1)

In het Bijbelboek Mattheus staan veel wijze lessen over het opvoeden van kinderen. Heel bijzonder is wel de manier waarop de Here Jezus zelf omgaat met kinderen.
Toen de discipelen bij Jezus kwamen om te vragen wie het grootste in het Koninkrijk van de hemelen zou zijn, riep Jezus een kind bij Zich en zette het midden in de kring (Matt. 18: 3-6). "Als u niet verandert en net zo wordt als de kinderen", zegt Jezus, "zult u nooit in het Koninkrijk van de hemelen komen. Wie zo eenvoudig en onbevangen is als dit kind, is de grootste in het Koninkrijk van de hemelen. Wie zo'n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor Mij, ontvangt Mij. Maar als iemand één van deze kleine kinderen die in Mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware steen om zijn nek in de zee werd gegooid."

Wat kunnen we, juist als opvoeders, veel leren van de manier waarop de Jezus met dit kind omging. De discipelen waren zó bezig met hun aardse verwachtingen over Jezus' Koninkrijk, dat zij geen oog meer hadden voor Gods doel met dit Koninkrijk. Ze zochten geen plaats om te dienen, maar een hoge positie, waar ze voordeel uit konden halen.
Ook vandaag de dag is het zo makkelijk om de dingen niet meer in het perspectief van de eeuwigheid te zien en te streven naar een vooraanstaande plaats (in de gemeente). Wat is het moeilijk te zijn als een kind: zwakke en afhankelijke mensen, zonder maatschappelijke status of invloed.
Vs. 6 uit dit gedeelte bepaalt ons er weer eens extra bij dat kinderen van nature goed van vertrouwen zijn. Zij schenken ook volwassenen makkelijk hun vertrouwen en daardoor zijn zij beter in staat God te vertrouwen.
God houdt ons als ouders en andere volwassenen, die invloed op kinderen hebben, er verantwoordelijk voor hoe wij en zij omgaan met dat kinderlijke vertrouwen. Jezus waarschuwt dat iedereen die kinderen van het geloof afhoudt gestraft zal worden.

Een les om eens over na te denken...


26 maart 2014

Bijbelstudie (3) - Karaktereigenschapstudie

De derde methode uit het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' gaat over de 'karaktereigenschapstudie'.

Als we steeds meer op Christus willen gaan lijken, is het belangrijk om slechte karaktereigenschappen te vervangen door goede. Het is daarom goed om zowel negatieve als positieve karaktereigenschappen te herkennen en ze vervolgens ook te begrijpen.

De karaktereigenschapsmethode van Bijbelstudie houdt in dat je ontdekt wat de Bijbel zegt over een bepaalde karaktereigenschap van een persoon, waarbij vooral de nadruk ligt op de persoonlijke toepassing.

In het bovengenoemde boek staan een heel aantal praktische tips en handvaten over het bestuderen van karakters van mensen in de Bijbel (en het toepassen in je eigen leven).

 1. Werk aan één eigenschap tegelijk!
 2. Ga niets overhaasten. Karakterontwikkeling kost tijd. ( In mijn eigen leven heb ik ontdekt dat God maanden (of soms wel jaren) op een bepaald gebied aan het werk is voordat het een onderdeel wordt van mijn dagelijkse omgang met Hem).
 3. Blijf bij die ene eigenschap totdat je die hebt overwonnen. (IJver en toewijding zijn ook eigenschappen om aan te werken).
 4. Een negatieve karaktereigenschap in je leven kan misschien en positieve zijn die op een verkeerde manier gebruikt wordt.
 5. Vertrouw erop dat de Heilige Geest aan je karakter werkt ( Filip. 2:13)
Met deze tips in je achterhoofd kun je vervolgens aan de slag gaan met het bestuderen van een karaktereigenschap. Je zou de volgende stappen kunnen gebruiken: 
 1. Benoem een eigenschap
  (Je kunt bv. kiezen voor eerlijkheid, nederigheid, beschikbaarheid, trouw of tevredenheid. Maar je kunt ook kiezen voor negatieve eigenschappen die je juist wilt overwinnen zoals luiheid, angst of bezorgdheid)
 2. Benoem de tegenovergestelde eigenschap .
 3. Probeer een eenvoudige woordstudie te doen ( je kunt hiervoor een concordantie of een Bijbelse encyclopedie gebruiken).
 4. Zoek verder naar verwijsteksten. (Je kunt jezelf hierbij een aantal vragen stellen: klik HIER voor de Engelse versie van de vragen op blz. 65)
 5. Voer een korte biografiestudie uit. Je gaat nu terug naar de Bijbel en probeert tenminste één persoon (of meer, als dat mogelijk is) te vinden die deze karaktereigenschap in zijn of haar leven laat zien.
 6. Kies een tekst om uit je hoofd te leren.
 7. Kies een situatie of een relatie waaraan je gaat werken.
 8. Bedenk een specifiek plan. Wanneer je weet aan welke karaktereigenschap je wilt werken, is het goed om een plan te bedenken om de eigenschap verder te ontwikkelen of een negatieve uit te bannen.
 9. Tot slot kun je een persoonlijke toelichting schrijven.
In het boek staat een handig invulformulier dat je als voorbeeld kunt gebruiken. ( Je kunt het HIER ook uitprinten, blz. 75 t/m 78)

Zelf heb ik gekozen om met de karaktereigenschap 'nederigheid' aan de slag te gaan.

Welke karaktereigenschap zou jij graag willen bestuderen? Kun je wat met bovenstaande tips? 


18 maart 2014

Doorzettingsvermogen

Changing a Bicycle Flat Tire Without Hands- Double Arm AmputeeDeze video behoeft niet veel toelichting.
Wat een bewondering heb ik voor het doorzettingsvermogen van deze man.Met welke hartgesteldheid doe jij boodschappen?

Met een aantal vriendinnen bespreek ik het boek 'God volgen met heel je hart ' van Elizabeth George. Wie het boek nog niet kent, raad ik aan het eens te lezen. Het is erg leerzaam en praktisch.
Wat opviel in hoofdstuk 10 en 11 was 'je hartsgesteldheid' en de verandering in je denken. De schrijfster biedt een aantal handreikingen om hiermee aan de slag te gaan.

Toen ik hier afgelopen week zo over nadacht, moest ik denken aan mijn eigen manier van denken tijdens het boodschappen doen.
Vaak gaat dat bij mij met de volgende gedachten: 'Wat een enorme lijst weer zeg, dat wordt sjouwen', 'zit die krat met glas nu alweer vol? Ik neem hem maar weer mee', 'flessenautomaat defect, ook dat nog', 'het lijkt wel of die rijen bij de kassa elke week langer worden', 'o nee, nou is juist de keukenrol op terwijl ik dat nodig had' , 'waarom staat die parkeerplaats altijd zo vol?' 'waarom moet het juist nu regenen?' enz. enz. De 'negatieve' gedachten rijgen zich vaak aaneen.

De komende week wil ik er eens op letten en wil ik proberen met een positieve houding boodschappen te doen. Ik realiseer me te weinig dat het eigenlijk een voorrecht is om voor een groot gezin boodschappen te mogen doen. Hoeveel mensen hebben er geen kinderen en zouden graag boodschappen doen voor hun gezin? Ook mag ik me er wel eens wat meer van bewust zijn dat we rijk gezegend zijn met een portemonnee vol boodschappengeld. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend.
En dan heb ik nog niet eens over de luxe in de winkels hier in Nederland. Wat zijn er veel winkels en wat hebben we een keuze! En als ik thuiskom met de boodschappen, staan er een koelkast, een vriezer en een voorraadkast klaar waar ik alles zo in kan zetten. Boodschappen doen is eigenlijk een groot voorrecht en geeft veel reden tot dankbaarheid.

Ik moet me eigenlijk diep schamen...


17 maart 2014

Oefening voor het vernieuwen van je denken

In hoofdstuk 10 van het boek 'God volgen met heel je hart' van een van mijn favoriete schrijfsters Elizabeth George, worden een aantal hulpmiddelen genoemd die je kunnen helpen je denkpatronen te veranderen. Naast het tijd doorbrengen met God, de Bijbel lezen en gebed noemt ze ook 'Het bijhouden van je groei op papier'.

"Een geestelijke oefening waar ik van houd, is een dagboek bijhouden. Elk woord dat je in een dagboek schrijft, moet eerst door je geest gaan. Ook als je een uitspraak opschrijft van iemand die je bewondert of iets dat je hebt gelezen en niet wilt kwijtraken of vergeten, banen de woorden van die persoon hun weg door je hart en denken voordat ze op de bladzijden van je dierbare dagboek terechtkomen. 
In een dagboek of notitieboekje schrijven is een uitstekende oefening voor het vernieuwen van je denken, omdat je selecteert wat belangrijk en waardevol genoeg is voor de inspanning en discipline die ervoor nodig is om het op te schrijven, vast te leggen en regelmatig terug te lezen. Het brengt je gedachten gevangen onder de gehoorzaamheid van Christus ( 2 Kor. 10:5).

15 maart 2014

Even genieten


Ik weet niet wat ik toch met deze foto heb. Er gaat zoveel rust van uit...


13 maart 2014

Opnieuw voorjaar 
Oudste zoon nam een enorme hortensia mee op de fiets vanaf z'n stage!

En als je even staat te wachten, zie je zomaar deze bloemenpracht in Harderwijk.
Dagboek over je kinderen bijhouden

'Onze kinderen zijn de allerbelangrijkste gasten die ons huis binnenkomen, om liefdevolle aandacht vragen, een tijdje bij ons zijn en ons dan weer verlaten om hun eigen weg te volgen'
Henri Nouwen

Het bijhouden van een dagboek van je kind(eren) is geweldig om te doen. Het is heerlijk om aan het einde van de dag even heel kort op te schrijven wat de kinderen hebben beleefd, geleerd en meegemaakt. Natuurlijk kan ik niet elk detail vermelden en blijft het bij een algemene beschrijving maar toch krijg ik zo een redelijke indruk over de ontwikkeling van de kinderen.
Tot op de dag van vandaag schrijf ik nog steeds dagelijks een klein stukje. De kinderen lezen er zelf ook in en moeten regelmatig erg lachen om wat ze zelf zeiden en deden toen ze klein waren.
Ik moet er wel op letten dat ik niet alleen maar schrijf over hun sociale leven en hun (school) prestaties want juist hun geestelijke ontwikkeling is zo belangrijk. Het is ook geweldig om terug te lezen hoe de kinderen gegroeid zijn in hun geloof en welke stappen ze hebben ondernomen. Soms voeg ik onderaan een bladzijde nog een gebedspunt toe en probeer daar dan ook regelmatig voor te bidden."

Ik kan het elke ouder aanraden om iets van een dagboek (of misschien een weekboek) bij te houden er hier de belangrijkste dingen van de kinderen in op te schrijven. Het is heerlijk om te doen, het maakt je dankbaar, en het is een mooie herinnering voor later..

Schrijf jij wel eens iets op over je kinderen? 12 maart 2014

Wat is zonde?

Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens. John Piper verwoordt heel kernachtig wat zonde nog meer inhoudt:
What is sin?

It is the glory of God not honored.
The holiness of God not reverenced.
The greatness of God not admired.
The power of God not praised.
The truth of God not sought.
The wisdom of God not esteemed.
The beauty of God not treasured.
The goodness of God not savored.
The faithfulness of God not trusted.
The commandments of God not obeyed.
The justice of God not respected.
The wrath of God not feared.
The grace of God not cherished.
The presence of God not prized.
The person of God not loved.
That is sin.”


― John Piper


Moeder, de vrouw

'Moeder, de vrouw' van Simone Arts en Maaike van Kuyvenhoven bevat 21 verhalen van allerlei verschillende moeders. Het boek geeft een actueel én tijdloos beeld van moederschap.
Er zijn er onder die 21 moeders een aantal die ervoor gekozen heeft fulltime voor hun kinderen te zorgen maar ook moeders die parttime of juist fulltime 'buiten de deur' werken. Ook staan er een aantal verhalen in van moeders die op een bijzondere manier hun kinderen groot brengen. Het verhaal  van 'Gerda' bijvoorbeeld, zij is blind. Of het verhaal van 'Lyahna' een alleenstaande moeder.
Sommige moeders hebben grote gezinnen, waaronder 'Teunie' maar ook moeders van kleine of samengestelde gezinnen komen aan het woord.

Twee verhalen sprongen er wat mij betreft uit in dit boek. Allereerst natuurlijk het verhaal van Teunie. 'Ik heb mij de afgelopen 24 jaar enorm ontwikkeld, terwijl ik gewoon thuis zat. Zelfontwikkeling is zo belangrijk. Daar is het hele gezin bij gebaat", schrijft ze. Herkenbaar.

Ook het verhaal van 'Lot' vond ik mooi. Als ongeveer de enige in haar omgeving bracht Lot haar kinderen niet naar de crèche toen ze klein waren. 'Ben ik nou gek, flitste wel eens door haar hoofd.' Verder lachte ze om opmerkingen over haar 'thuiszitten'. Als moeders namelijk thuiszit, zit ze niet.
Verder schrijft Lot: 'Bij veel vrouwen met kinderen is alles opgedeeld in hokjes. Tijd voor werk, tijd voor sport, tijd voor kinderen. Ik vind dat geen goede ontwikkeling. Ik begrijp mijn generatie ouders eigenlijk gewoon niet. We hebben heel veel te kiezen, en niemand kiest. Ik zie alleen maar vrouwen die alles willen. Met hun jaarclub op vakantie, met hun man leuke dingen doen, carrière, nog meer 'tijd voor zichzelf'. En dan niet een of twee kinderen, maar drie of vier. Vrouwen willen zich allemaal ontwikkelen én ze kiezen voor het moederschap. Maar dat moederschap vraagt wel wat van je. 
Verderop schrijft Lot: 'Voor de kinderen zorgen, je huis op orde houden. Wie doet dat nog?' en 'Ik weet ook dat veel vrouwen moeite hebben met alle ballen hooghouden. Ja maar, met alle respect, wie gooit ze in de lucht?'

Zoals gezegd zijn het 21 verschillende verhalen met elk een eigen visie op moederschap. Ik kan jullie het boek van harte aanraden als managers van het gezin. Soms vind je een stuk herkenning, soms zul je verbaasd zijn. Door dit boek leer je als moeder heel goed zien hoe je het graag wilt of zou willen voor jouw gezin, of juist niet!10 maart 2014

Alles in bloei...

Vandaag een paar prachtige foto's uit de achtertuin die volop in bloei staat.

Ook de kippen genieten van het zonnetje 
1 maart 2014

Het beste voor je kind - Gary Smalley en John Trent

'Hoe geef je onvoorwaardelijke liefde door?' - dit is de subtitel van het boek 'Het beste voor je kind' van Gary Smalley en John Trent.
Wanneer we in de Bijbel lezen over de zegen die iemand ontving, vallen er vijf dingen op:
 • Er was sprake van een betekenisvolle aanraking
 • Er was sprake van een positieve boodschap die gedeeld werd met de gezegende
 • Er werd hoge waarde toegekend aan hem of haar
 • Er werd gesproken over een hoopvolle toekomst
 • De zegenaar deed beloften
Het Hebreeuwse woord voor 'zegen' is een van de belangrijkste woorden in de Bijbel. Alleen al in het O.T. wordt het meer dan 640 keer gebruikt. Wanneer je op de internetsite Biblija het woord zegen intypt, krijg je vele voorbeelden te zien.

In dit boek 'Het beste voor je kind' leggen de schrijvers in 22 korte hoofdstukken op een hele praktische manier uit wat het zegenen van je kinderen betekent voor je opvoeding.
Het boek beschrijft niet alleen de letterlijke manier van zegenen maar ook het effect dat bemoedigende woorden, complimenten en bevestigingen op je kinderen kan hebben. Voor mij zaten er diverse eyeopeners in het boek, dingen waar ik eigenlijk nog nooit zo bij stil gestaan heb maar wel erg waardevol zijn bij het opvoeden van je kinderen.

Daarnaast is er aandacht voor kinderen die de zegen geheel of gedeeltelijk gemist hebben in hun leven. De schrijvers bieden handreikingen hoe je hiermee om kunt gaan. Bijlage A bevat suggesties voor een avond van zegen. Bijlage B bevat Bijbelteksten om  kinderen of huwelijkspartner te zegenen.

Inhoudelijk wil ik er niet te veel uit citeren. Ik zou zeggen: gewoon lezen dit boek. Het zal je houding als ouder of opvoeder ongetwijfeld positief veranderen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...