29 januari 2014

In gesprek over seks - Arjet Borger

"We leren kinderen hoe ze gezond moeten leven, hoe ze goed met geld om kunnen gaan en hoe zij zelfstandig voor zichzelf kunnen zorgen. Dit is allemaal deel van de opvoeding. Als ouder en opvoeder kunnen we ook bijdragen aan de seksuele gezondheid van kinderen en jongeren, door hun te leren (en te laten zien) hoe ze goed met zichzelf en de ander om kunnen gaan. Seksuele voorlichting is dan ook veel meer dan informatie geven over zwangerschap, voortplanting en de lichamelijke veranderingen in de puberteit. Het gaat om het vergaren van kennis, het ontwikkelen van de vaardigheden om beslissingen te kunnen nemen en het hebben van het zelfvertrouwen om deze beslissingen uit te voeren".

Bovenstaand gedeelte is een citaat van blz. 154 uit het boek 'In gesprek over seks' van Arjet Borger.

Seksualiteit is persoonlijk en het hangt samen met wie we zijn. Ook is seksualiteit een kwetsbaar én breed onderwerp. Er is veel over bekend en onderzocht. Toch wordt er, ook in christelijke gezinnen, maar in beperkte mate echt over gesproken. In dit boek kun je uitgebreide informatie vinden over seksualiteit.
Alle onderwerpen die aan bod komen, worden beschreven vanuit het oogpunt van gezondheid maar de schrijfster voegt ook informatie over seksualiteit uit wetenschappelijk onderzoek samen met hoe we daar als christenen mee om kunnen gaan.

Arjet Borger heeft het boek in acht hoofdstukken verdeeld: Een introductie, Jij en seksualiteit, Kinderen en seksualiteit, Seksualiteit in de puberteit, Kennis over seks, Jongeren in een relatie, Het gesprek over seks in christelijk Nederland en Aan de slag.
Alle hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in subhoofdstukken zodat bepaalde onderwerpen nét wat verder worden uitgediept.
De visie in dit boek is uitermate geschikt om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken binnen een christelijke context. Ook worden er door de hoofdstukken heen vragen verweven die aanzetten tot nadenken en wellicht tot een gesprek. Wanneer je deze vragen als ouder eerst zelf leest, is het goed om er eerst zelf eens over na te denken je eigen standpunt hierin te bepalen.

Het is een open en eerlijk boek dat ik zeker iedere opvoeder kan aanraden om eens te lezen. Vervolgens kun je er met je kinderen en tieners, op een geschikte tijd, over in gesprek gaan. Voor mij persoonlijk hadden er wel wat meer verwijzingen naar bijbelgedeelten in mogen staan om op deze manier ook meer bepaalde ideeën of keuzes Bijbels te kunnen onderbouwen.

Eerder schreef Borger al twee kinderboeken 'Saar en Jop' en 'Saar en Jop praten over seksualiteit'. Ook geeft zij spreekbeurten en trainingen over dit onderwerp.


25 januari 2014

Zonden belijden


"Indien wij onze zonden belijden, 
Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en 
ons te reinigen van al onze ongerechtigheden" 
1 Joh.1:9Je zonden belijden...dat is nog niet zo eenvoudig. Soms ben je je namelijk niet eens bewust van de dingen die je fout hebt gedaan of gezegd. Vaak komt er bij mij in mijn gebed zo'n algemene regel: 'Vader, wilt u alles wat tussen U en mij instaat wegnemen en vergeven'. Hier is op zich niets mis mee natuurlijk. Wanneer je dit oprecht aan God vraagt, zal Hij dit doen. Toch is het denk ik goed om je fouten en zonden zo veel mogelijk te benoemen en vervolgens te belijden. Hij is zo getrouw en rechtvaardig dat Hij ze wil vergeven!

Toen ik onderstaande lijst las met negatieve karaktereigenschappen en zonden werd ik mij nog veel meer bewust van mijn fouten en tekortkomingen. Misschien helpt het jou ook om gerichter te bidden en schuld te belijden:


 Bron: 12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden - R. Warren"Een persoon ziet geen schoonheid in Christus als Redder 
totdat hij ontdekt zelf een verloren en gebroken zondaar te zijn." 
~ J.C. Ryle ~

22 januari 2014

Bijbelstudie (1) - De Toewijdingsmethode -

In oktober 2013 heb ik op dit weblog een stuk geschreven over mijn voornemen om de Bijbel te gaan bestuderen met behulp van het boek '12 manieren om je weg in de Bijbel te vinden' van Rick Warren.

In januari 2014 ben ik begonnen met het toepassen van de 1e methode   - De Toewijdingsmethode -
Zoals ik al vaker heb geschreven is het ultieme doel van Bijbelstudie altijd het toepassen en niet het interpreteren.
God wil ons leven veranderen door Zijn Woord en daarom is het belangrijk om te leren hoe we de Bijbel kunnen toepassen op ons leven, voordat we allerlei andere bijbelstudietechnieken gaan aanleren.
De 'Toewijdingsmethode' is dus eigenlijk een soort 'basismethode' in bijbelstudie. Het is een eenvoudige manier van studeren die je kunt gebruiken in o.a. je 'Stille tijd'.

De toewijdingsmethode van Bijbelstudie houdt in dat je een bijbelgedeelte kiest, lang of kort, en daarover nadenkt en bidt dat de Heilige Geest je laat zien hoe je de waarheden daaruit op een persoonlijke, praktische en zichtbare manier kunt toepassen in je eigen leven. En dat toepassen betekent 'hard werken'. Het lijkt misschien eenvoudig maar het is het moeilijkste onderdeel. Het vereist veel denkwerk en de duivel probeert het uit alle macht te voorkomen. Daarnaast hebben we als mensen ook nog eens een natuurlijk weerstand tegen veranderen.

Wanneer je deze methode wilt gebruiken kun je 4 stappen doorlopen:
1. Bid om inzicht in hoe je het bijbelgedeelte kunt toepassen
2. Overdenk de teksten die je hebt gekozen om te bestuderen
3. Schrijf een toepassing op
4. Leer een (sleutel)vers uit je hoofd

Het toepassen is uiteindelijk de belangrijkste stap. Als we het betreffende gedeelte alleen lezen en niet toepassen, zullen Gods Woorden ons leven niet veranderen. Het blijft dan alleen bij 'kennis'.
Deze vragen kunnen je misschien helpen om hetgeen je gelezen hebt, toe te passen:

 • Is er een zonde die ik moet belijden ? Moet ik iets goedmaken?
 • Is er een belofte waarop ik aanspraak kan maken ? Is het een algemene belofte? Ken ik de voorwaarden?
 • Is er een houding die ik moet veranderen? Ben ik bereid een negatieve houding om te zetten in een positieve?
 • Is er een gebod dat ik moet gehoorzamen? Ben ik bereid dat te doen, hoe ik mij daar ook bij voel ?
 • Is er een voorbeeld dat ik moet volgen? Is het een positief voorbeeld dat ik moet overnemen of een negatief voorbeeld dat ik moet vermijden?
 • Is er een gebed dat ik kan bidden? Kan ik iets terugbidden aan God?
 • Is er een fout die ik moet vermijden? Is er een probleem waar ik me bewust van moet worden of voor op moet passen?
 • Is er een waarheid om in te geloven? Welke nieuwe dingen kan ik leren over God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest of over de Bijbelse leer ?
 • Is er iets om God voor te prijzen? Is er hier iets waarvoor ik dankbaar kan zijn?

Zelf heb ik deze keer Psalm 15 bestudeerd. Achter in het boek staan diverse gedeelten die worden aangeraden om mee te beginnen.

De volgende keer wil ik graag iets delen over methode 2 - De 'Hoofdstuksamenvatting' -

21 januari 2014

Gebed is een bediening

"Als je leven draait om luiers verschonen, is het maar een raar idee dat God een bediening voor je heeft, vind je ook niet? Je vraagt je af: hoe moet dat dan? Wanneer zou ik iets moeten doen?
Ik weet precies wat je bedoelt, want als moeder van jonge kinderen worstelde ik met dezelfde vragen. Maar toen ik besefte dat gebed een bediening is, veranderde alles. Ik pakte een notitieboekje en schreef de namen op van onze voorgangers, de zendelingen die we kenden, en alle gebedsverzoeken die mij ter ore kwamen.
En ik nam deel aan een 'gebedsketen' van de kerk. ik kreeg een levendige gebedsbediening...zonder ook maar één voet buiten de deur te hoeven zetten!
Psalm 34:9 zegt: 'Proef en zie dat de Here goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.' De zegeningen die je ten deel kunnen vallen als je bidt, zijn eindeloos. Buig je knieeën voor God, geef je hart aan Hem over en ontwikkel een biddend hart. Dan zul je zien dat je gebed verandert in een gebedsbediening."

uit: 'Een moeder naar Gods hart' - Elizabeth George


19 januari 2014

Liefde én rechtvaardigheid

Hosea 12: 7 'Gij dan, keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God.'

"De twee principes waartoe Hosea zijn volk opriep - liefde en rechtvaardigheid - zijn de basis van Gods karakter. Voor Zijn volgelingen zijn ze van het grootste belang, maar het is niet eenvoudig ze in evenwicht te houden. Sommige mensen hebben zoveel 'liefde' dat ze het kwaad goedpraten. 
Anderen zijn zo 'rechtvaardig' dat ze de liefde vergeten. Liefde zonder rechtvaardigheid, waarin dus niet gestreefd wordt naar een hogere norm, laat mensen over aan hun zonde. Rechtvaardigheid zonder liefde, waarin het hart dus niet meespeelt, drijft mensen weg van God. Wanneer je het een toepast ten koste van het ander, wordt je getuigenis vervormd. Gemeenten van vandaag moeten, net als Hosea's volk, beide principes in acht nemen."

Bron: Het Leven 

18 januari 2014

'Gewoon' ?

De laatste tijd is het in het bos zo 'gewoon' dacht ik gisteren toen ik een wandeling maakte. Er verandert op het moment niets, je ziet niets.
Hoe verder ik wandelde, hoe meer ik mijzelf realiseerde dat het eigenlijk helemaal niet 'gewoon' is in het bos.Gods schepping is ten diepste nooit 'gewoon' of saai. Het blijft een wonder hoe Hij alles gemaakt heeft en hoe prachtig Hij alles tot in detail heeft bedacht. De natuur is zich (voor ons als mensen nog onzichtbaar) al weer aan het voorbereiden op het voorjaar. Er is leven, er is actie, er gebeurt enorm veel......


Psalm 95: 3,4

Want de Here is een groot God
een groot Koning, boven alle goden
in wiens hand de diepten der aarde zijn
en wies de toppen der bergen zijnPsalm 147: 8

Hem, die de hemel met wolken bedekt
die voor de aarde regen bereidt
die op de bergen gras doet uitspruiten
die het vee zijn voeder geeft
de jonge raven, als zij roepen


16 januari 2014

Family Nights - Ilse Verschoor

Een tijdje geleden ben ik via Facebook in contact gekomen met blogster Ilse Verschoor. Ilse heeft iedere week met haar gezin een 'Family Night'. 
Ze vertelt hierover in een interview voor CIP"Dat is een avond waarop we met onze kinderen een bijbels thema, persoon, geschiedenis of iets actueels behandelen. Dit doen we door uit de Bijbel te lezen, te zingen. Dan leren we onze kinderen een bijbeltekst aan, knutselen we, doen een experiment of spelen de geschiedenis na. We hebben heel veel plezier met elkaar en leren zelf ook iedere keer weer bij. Omdat we hier zo van genieten, ben ik over onze avonden gaan schrijven. In de hoop andere ouders te bemoedigen en te inspireren."

Lees hieronder verder voor het hele interview en de link naar haar weblog:

"Het leven met Jezus kan knap lastig zijn als de keuzes die je maakt op basis van je geloof, niet geaccepteerd worden of dat mensen je daardoor links laten liggen," vertelt Ilse Verschoor. Tegelijkertijd vindt ze een leven met Christus geweldig, "omdat we mogen weten dat dit leven niet hét leven is. Er komt meer en dan zal het geweldig en perfect zijn."

Ilse is niet grootgebracht met het christelijk geloof. Wel zat ze op christelijke scholen. Op 14-jarige leeftijd leerde ze haar man Hans kennen. "Hij was christen en ging naar de kerk. Naar mate onze verkering serieuzer werd, werd ik 'gedwongen' om over God, kerk en geloof na te denken. Ik kwam tot de conclusie dat ik graag een kind van Hem wilde zijn." Ze zag er naar uit om bij Gods familie te horen. Zijn liefde en genade spraken haar aan. "En dus ging ik mee naar de catechisatie, kerk en jeugdvereniging en ging uit de Bijbel lezen. Jaren later deed ik als 18-jarige belijdenis en werd ik gedoopt. Ik ben dankbaar te weten dat Hij mij op het oog had, zoals God iedereen op het oog heeft."

Leven met Jezus
"Het leven met Jezus is geweldig omdat je mag weten, dat dit leven niet 'het leven' is," gaat Ilse verder. "Er komt meer en dan zal het geweldig en perfect zijn.” Ook vindt ze het mooi om te beseffen dat God voor haar zorgt. "We moesten, voor we kinderen konden krijgen, een medisch traject doorlopen. Toen merkten we dat Hij ons steunde en ons de kracht gaf om door te gaan. Maar ik merk Gods aanwezigheid ook 'gewoon' in de kleine dingen, in en rondom ons huis. Het leven wat we iedere dag mogen ontvangen, de kinderen, de rust en vergeving in Hem, de gezelligheid en ga zo maar door. Ja, het leven met Hem is goed!"

Maar tegelijkertijd is een leven met Christus niet altijd rozengeur en maneschijn, geeft ze toe. "Het leven met Jezus kan knap lastig zijn als de keuzes die je maakt op basis van je geloof, niet geaccepteerd worden of dat mensen je daardoor links laten liggen." Als voorbeeld noemt ze niet willen werken op zondag. "Maar bijvoorbeeld ook het niet willen meegaan naar een personeelsfeestje, omdat ze daar 'iets occults' gingen doen. Daarnaast zijn mijn ouders helaas (nog) niet gelovig, dat levert veel pijnlijke momenten op. Mijn waarden en normen liggen totaal anders dan die van mijn ouders. Zo zouden mijn ouders graag Kerst vieren met cadeautjes onder de boom. Wij vieren dat op een andere wijze. Dit is een simpel voorbeeld, maar zulke dingen geven wel spanning."

Family Nights
Ilse geeft de christelijke opvoeding van haar twee zoons invulling door onder meer Family Nights. "Dat is een avond waarop we met onze kinderen een bijbels thema, persoon, geschiedenis of iets actueels behandelen. Dit doen we door uit de Bijbel te lezen, te zingen. Dan leren we onze kinderen een Bijbeltekst aan, knutselen we, doen een experiment of spelen de geschiedenis na. We hebben heel veel plezier met elkaar en leren zelf ook iedere keer weer bij. Omdat we hier zo van genieten, ben ik over onze avonden gaan schrijven. In de hoop andere ouders te bemoedigen en te inspireren. Prachtig om zo in een klein stukje van Zijn koninkrijk te mogen werken."

"Iedere week hebben we een Family Night, waar bijna alle onderwerpen de revue passeren. Daarnaast bidden we met ze, lezen we uit de Bijbel, praten we veel over wat God van ons verlangt en hoe wij dat in ons leven kunnen verwezenlijken. Geloven is niet iets wat we doen, het is onze identiteit. Dit doen wij omdat we hen genoeg kennis mee willen geven over de Bijbel en het leven als christen. In een tijd waarin de christelijke grenzen steeds meer vervagen en niet alles meer vanzelfsprekend is, vinden we dat van groot belang. In de toekomst willen we ook dingen gaan behandelen als sociale media, vrienden, drugs en alcohol."

Vertrouwen op God
Vrezen voor het feit dat haar kinderen opgroeien in een overwegend seculier land, doet Ilse niet. "Ze worden door bijvoorbeeld mijn ouders bijna dagelijks geconfronteerd met ongeloof en mensen die anders denken. Ik vind het wel heel belangrijk om hen de juiste kaders mee te geven omdat de wereld zo anders is dan wij. Daarom zijn we actief bezig met hen te onderwijzen vanuit de Bijbel, maar hen ook te betrekken bij ons eigen geloof en de keuzes die we op basis daarvan maken. Uiteraard stellen we hierin ook ons vertrouwen op Hem. Hij zal ons helpen om het juiste fundament te leggen voor onze kinderen. Ons gebed voor hen is het cement. We vertrouwen op God."
Bron: CIP 

Voor meer informatie kun je kijk op het weblog Family Nights van Ilse.


Gods onvoorwaardelijke liefde in Hooglied


'Als een lelie tussen de distels,
zo is mijn vriendin tussen de meisjes'. 
Hooglied 2:2 

Afgelopen week heb ik een pakkend boekje gelezen van een jonge, veelbelovende schrijfster.
Silvana Schasfoort heeft niet lang geleden, op 20 jarige leeftijd, het boek 'De zoektocht naar Gods onvoorwaardelijke liefde in Hooglied' geschreven.
Nadat zij het bijbelboek Hooglied had bestudeerd en het haar leven had veranderd, ontstond er bij haar een verlangen om de schatten die ze had geleerd met anderen te delen. Het boek is eigenlijk een verzameling van al die schatten die ze heeft gevonden.
Silvana vertelt in haar voorwoord dat het boek Hooglied bekend staat als het liefdesboek van de Bijbel. Het is geschreven door koning Salomo en kan op twee verschillende manieren uitgelegd worden. Ten eerste als een liefdesbrief van Salomo aan zijn minnares. Maar je kunt het ook lezen als een liefdesbrief van Jezus, de Bruidegom- Koning, aan ons.

Op deze laatste manier heeft Silvana dit bijbelboek ook gelezen. God openbaart namelijk op deze wijze Zijn liefde voor Zijn gemeente, Zijn bruid. God heeft ons gemaakt met een leegte, een intens verlangen dat alleen door Zijn liefde vervuld kan worden.
Door het hele boek heen verweeft de schrijfster allerlei persoonlijke ervaringen. Veel problemen waar ze mee heeft geworsteld in haar leven, heeft ze in haar boek verwerkt. Aangrijpend en confronterend.....

Een prachtig citaat uit het boek staat op blz.65:
"De eerste waarheid is dat we onszelf moeten zien als degene waar Jezus naar verlangt. Dat is namelijk waar de boodschap van Hooglied over gaat: Zijn verlangen naar ons. Deze openbaring zal ons krachtig veranderen, wanneer die eindelijk in ons diepste wezen is geplant. Inzicht in Gods hart en Zijn gedachten over ons geeft ons de kracht om niet meer te leunen op andermans meningen. Dit gedachtegoed brengt grenzen aan in onze emoties. Het brengt stabiliteit. We kunnen nu immers tegen de vijand en onze ziel zeggen: "Er staat geschreven: Hij verlangt naar mij. Ook al wijzen anderen mij af, Hij neemt mij aan als Zijn bruid."
De tweede waarheid is dat we onszelf zien als Zijn geliefde. Ons hart moet galmen met de woorden: "Ik ben Zijn erfdeel. Ik ben immers duur gekocht ( 1 Kor. 6:20). Ik sta onder Zijn leiderschap en wil Hem behagen. Zijn verlangens zijn waar ik het meest om geef. Niet mijn wil geschiede, maar de Zijne. "

De schrijfster bid voor haar lezers aan het begin van haar boek: 'Ik bid dat je door dit boek aan zoektocht begint die je dichter bij het hart van God als Bruidegom brengt. Ik bid dat de schatten die in het boek Hooglied verborgen zitten aan jou geopenbaard zullen worden en ook praktisch toepasbaar zullen zijn.'

In onderstaand filmpje is haar boekpresentatie te zien:
Prachtig om te lezen en te horen dat Silvana weer kan genieten van de liefde en de zegeningen die God haar gegeven heeft en dat ze deze schatten mocht ontdekken in Hooglied.

Wil je meer weten over de schrijfster of haar boek bestellen? Neem eens een kijkje op haar website: www.silvanaschasfoort.nl 


9 januari 2014

Een echtpaar naar Gods hart - Jim en Elizabeth George

Als 'manager van het gezin' is het heel belangrijk om een stabiel en goed huwelijk te hebben. Het is de basis van een stabiel gezin denk ik. Zoiets gaat natuurlijk niet vanzelf, dat zullen jullie allemaal kunnen beamen. In een huwelijk moet je investeren en vaak moet je er hard voor werken.
Deze keer wil ik een link plaatsen naar mijn andere weblog 'Christenleven' waar ik een stukje heb geschreven over een prachtig nieuw boek van Jim en Elizabeth George. Het boek is getiteld 'Een echtpaar naar Gods hart'. 

Ieder echtpaar dat samen groeien wil, zou hier baat bij kunnen hebben. Huwelijken van diverse echtparen uit de Bijbel worden besproken en elk hoofdstuk sluit af met praktische tips over wat wij er van kunnen leren en toepassen in ons eigen leven.
Natuurlijk is dit boek niet het enige middel om samen te groeien in je huwelijk. Je kunt talloze andere dingen bedenken die je samen kunt doen.

Mijn man en ik starten morgenavond met de Marriage Course in onze gemeente. Te midden van werk, huishoudelijke en sociale verplichtingen en het opvoeden van de kinderen, is het soms moeilijk om bewust te blijven zien hoe bijzonder die ander is. De Marriage Course is er speciaal om je relatie weer wat nieuwe energie, inzichten, inspiratie en onderbouwing te geven. En vooral ook tijd! Tijd voor elkaar.
Wij zijn heel benieuwd hoe het zal verlopen maar we zien ernaar uit. Als je wit weten of er bij jou in de buurt ook een Marriage Course is, kijk dan even op de website voor meer informatie: www.marriagecourse.nl

Nu kan ik natuurlijk een lijst opsommen met dingen die je kunt doen om je huwelijk goed te houden (lukt mij altijd !) maar ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jullie ideeën. Wat doen jullie als echtpaar of wat zouden jullie willen als echtpaar om je relatie goed en fris te houden en ook in de diepte te laten groeien?


Een echtpaar naar Gods hart

Een huwelijk dat ermee door kan?
Een huwelijk waar je mee door kunt!

In de vakantie mocht ik genieten van een aantal prachtige boeken. Een hiervan is 'Een echtpaar naar Gods hart' van Jim en Elizabeth George. Jim en Elizabeth zijn christelijke auteurs en sprekers en van hun boeken zijn meer dan acht miljoen exemplaren verkocht. Jim heeft oa. 'Een man naar Gods hart' geschreven en Elizabeths boek 'Een vrouw naar Gods hart' is sinds jaren een bestseller. 

Deze keer hebben zij samen een boek geschreven! ( Alleen dat al lijkt mij een ultieme uitdaging voor je huwelijk).
In dit boek beschrijven ze het leven van tien echtparen uit de Bijbel: Adam en Eva, Abraham en Sara, Izak en Rebekka, Jakob en Rachel, Manoach en zijn vrouw, Boaz en Ruth, David en Batseba, Zacharias en Elizabeth, Jozef en Maria en Aquila en Priscilla. In het boek wordt aan de hand van deze echtparen beschreven hoe je:
 • Elkaar kunt liefhebben zoals God het bedoeld heeft
 • In goed overleg en zonder conflict moeilijke beslissingen kunt nemen
 • Zonder angst of onbegrip met elkaar kunt communiceren
 • Als team kunt functioneren en als eenheid naar buiten kunt treden
 • Op Gods leiding kunt vertrouwen, ook als de toekomst onzeker is
Achterop het boek staat vermeld dat het je zal verfrissen en vernieuwen of je nu aan het begin van je 'huwelijksreis' staat of al jaren onderweg bent. Het is mooi om te ontdekken hoe je een echtpaar naar Gods hart kunt worden.
Het boek eindigt met 30 overdenkingen over het huwelijk. Je kunt deze eventueel samen lezen en bespreken. 
Mocht jij/mochten jullie willen investeren in je huwelijk, dan kan ik dit boek van harte aanraden.
3 januari 2014

Luisteren voor een ander?

Misschien herken je onderstaand voorbeeld wel.
Je zit in de kerk en luistert naar een preek en tijdens de preek 'vliegen' er allerlei mensen die je kent door je gedachten en je zit eigenlijk te luisteren alsof de preek niet voor jou bedoeld is. 'Dat is echt wat voor ...' denk je bij jezelf. 'Dat zou zij moeten horen, dat slaat precies op haar'.

Als ik eerlijk ben, luister ik regelmatig op deze manier naar de preek.
Op zich is dit niets nieuws. In het Oude Testament was dit al zo. Veel wetten waren voor de Israëlieten geschreven maar ze beschouwen ze als voor 'mensen ver weg'. Ze pasten de wetten op anderen toe maar niet op zichzelf. In het boek Hosea kun je er meer over lezen. God was er niet blij mee. Hij zegt zelfs in Hosea 8: 2-13 dat Hij het volk hiervoor ter verantwoording zal roepen en hen zal straffen.

Toen ik zelf dit hoofdstuk las, werd ik erdoor geraakt. Wanneer je dit goed tot je door laat dringen, ben je ten diepste Gods wil aan het verdraaien en vermijd je de nodige veranderingen die je zelf zou moeten aanbrengen. Het zou goed zijn, wanneer je aan anderen denkt die zouden moeten toepassen wat jij zelf hoort of leest, ook eens bij jezelf na te gaan welke lessen je er zelf uit kunt halen. Vaak zien we onze eigen fouten het eerst in anderen!

Luister jij wel eens op deze manier naar een preek?


2 januari 2014

Biddend op de uitkijk - James Banks

Niet zo lang geleden kreeg ik een leesexemplaar opgestuurd van het boek 'Biddend op de uitkijk - 90 dagen bidden voor je afgedwaalde kind' geschreven door James Banks.

Achterop het boek staat:
'Soms kan het voor andere ouders moeilijk zijn om te begrijpen met welke problemen je te maken krijgt als je een 'verloren' zoon of dochter hebt. Er is een troost: God begrijpt het wel. Hij wil zo graag dat jij je afgedwaalde kind voortdurend in gebed bij Hem brengt!

In negentig op de Bijbel gebaseerde gebeden komen veel van de emotionele en praktische problemen aan de orde waarmee ouders van afgedwaalde kinderen te maken krijgen zoals: 
 • Wanneer je je als ouder een mislukking voelt
 • Wanneer je spijt hebt van je woorden
 • Hoelang nog Here?
 • Had ik maar...
Iedere nieuwe week in het boek begint met een overdenking die gebaseerd is op het leven van een 'verloren zonen' uit het verleden of op de eigen ervaring van de auteur, en sluit af met inspiratie uit het leven en de beloften van Jezus Christus.

Ook voor ouders die zelf geen afgedwaalde kinderen hebben, is dit boek een echte aanrader. Het staat vol met prachtige, Bijbelse gebeden die je kunt bidden voor je kind. Soms weet je namelijk niet altijd wat je moet bidden voor je kind. Dit boek helpt, bemoedigt en vertroost bij het bidden en herinnert je aan de kracht die God aan het gebed kan geven.

Graag deel ik een gedeelte uit dag 47 'Wanneer afstand scheiding brengt' :

"Vader, dank U wel dat er geen enkele plek is waar mijn zoon naartoe kan gaan, waar U niet al aanwezig bent.
Ook al is hij ver bij mij vandaan, ik rust in de belofte dat Uw hand 'niet te kort' is om te verlossen. Ik bid dat U hem zult ontmoeten waar hij is Heere.
Mag hij U zien in welke richting hij ook kijkt, want 'U sluit' hem in van achter en van voren (Psalm 139:5).
Open zijn ogen voor 'de wegen ten leven' die naar U toe leiden, en trek hem dicht naar U toe (Handelingen 2: 28).
Vader, hij heeft het nodig dat U hem de weg naar huis wijst. Niet thuis bij mij, maar naar zijn eeuwig huis bij U.
De verloren zoon was 'in een ver land' toen hij 'tot zichzelf' kwam, en ik bid ook dat mijn zoon zich bewust zal worden van alles wat hem van U verwijdert. Laat hem zeggen: 'Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan', en in Uw open armen rennen. (Lukas 15:18).
Waar hij zich nu ook bevindt, hij is nooit zo ver weg dat Uw liefde hem niet kan bereiken, Heere, want 'de aarde is vol van Uw goedertierenheid' (Psalm 119:64).
Omring hem met Uw liefde en behoed hem voor alle kwaad.
Vader, geef hem meer 'genade' om zichzelf aan U te onderwerpen en 'weerstand' te bieden 'aan de duivel', zodat die van hem zal 'wegvluchten' (Jakobus 4: 6-7).
Vul zijn hart met geloof, want dan zal hij in alle opzichten sterk staan en 'bewaakt' worden door Uw kracht (1 Petrus 1: 5). "Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...