30 november 2011

Geloven in opvoeden

Enige tijd geleden heb ik ook eens het boek 'Geloven in opvoeden' aangehaald. Opnieuw ben ik onder de indruk geraakt van dit praktisch geschreven boek. Het behandelt veel algemene onderwerpen zoals 'het doel van de opvoeding' of 'de opvoedingssituatie'. Maar ook veel andere onderwerpen komen aan de orde zoals de opvoedingsvoorwaarden als liefde, vertrouwen, gezag en gehoorzaamheid. Verder gaat het boek uitgebreid in op de ontwikkeling van het kind, de geloofsopvoeding en de opvoedingsvaardigheden. Kortom, een boek dat ik iedere opvoeder kan aanraden.
Op blz. 123 las ik een stuk over het belang van geloofsopvoeding waarna ik me realiseerde hoe belangrijk deze taak is.
'Ontkerkelijking dicht bij huis': Het verschijnsel van de ontkerkelijking komt steeds dichter bij het gezin en de gemeente. In verband met de jeugd zijn er getallen genoemd die er niet om liegen. In verschillende kerken wordt al gesproken over 50% of meer van de jongeren die afhaken. Als dat getal klopt, wil dat zeggen dat de helft van de kinderen die nu elke zondagmorgen met hun ouders in de kerk komen en naar de nevendienst of zondagsschool gaan, over 15 jaar de kerk en wellicht ook God de rug heeft toegekeerd.
De toenemende ontkerkelijking is heel verontrustend voor veel ouders. Ze vragen zich bezorgd af hoe in deze tijd de geloofsopvoeding ingevuld moet worden. Hoe leer je een kind om God en de ander lief te hebben.

Het boek geeft veel handreikingen aan ouders/kinderwerkers om als 'geloofsopvoeder' mee aan de slag te gaan.

Heb jij Mij waarlijk lief?

Het Bijbelboek Johannes is geweldig om te lezen. Er staan veel vragen in waar je juist heel persoonlijk over na kunt denken. Bv. de vraag die Jezus aan Petrus stelt in Hfdst. 21. "Heb jij Mij waarlijk lief?". Jezus vraagt het niet één keer maar drie keer!
Petrus had niet lang daarvoor de Here Jezus drie maal verloochend. Nu vraagt Jezus ook drie maal aan Petrus of hij echt van Hem houdt. Zijn antwoord heeft grote gevolgen. Toen Petrus 'ja' zei vroeg Jezus hem op Zijn schapen te passen. Het is gemakkelijk te zeggen dat je van Jezus houdt, maar de echte toets is de bereidheid Hem te dienen. Petrus had berouw getoond en nu vroeg Jezus hem zijn leven aan Hem toe te vertrouwen.

Petrus' leven veranderde toen hij uiteindelijk besefte wie Jezus was. Zijn beroep veranderde, zijn identiteit veranderde en zijn relatie met Jezus veranderde. Hij was vergeven en zag nu in wat Jezus' dood en opstanding ook voor hem betekende.
Het lijkt een eenvoudige vraag maar ons antwoord heeft, als het goed is, grote gevolgen.
Jezus vraagt aan jou en mij; 'Heb jij Mij waarlijk lief?'

29 november 2011

Wat ik geleerd heb van verhuizen

-
'Weet je van voren nog dat je van achteren leeft?' vroeg iemand mij tijdens de verhuisperiode? Ze had net zelf zo'n periode meegemaakt en wist waar ze het over had. Inderdaad voelde ik mij die zondag zoals zij omschreef. Er komt zoveel op je af dat er ook veel andere dagelijkse dingen langs je heen gaan.
Zoals een aantal van jullie weet, zijn we een paar weken geleden verhuisd. Het is echt een project geweest van twee maanden dat we met elkaar als gezin hebben kunnen doen. ( En al de familie en mensen die geholpen hebben niet te vergeten!). Het was druk en intensief maar ook heerlijk om zo met elkaar te 'bouwen' aan een huis wat uiteindelijk je thuis wordt. We hebben ervan genoten om van iets wat min of meer verwaarloosd was iets moois te maken dat helemaal naar je zin is.
Ook de ruimte in en om het huis is heerlijk. Als gezin genieten we ervan en zijn dankbaar voor het plekje dat we van God gekregen hebben. Zo zien we het ook echt, het is niet onze eigen verdienste, het is pure genade. Gelukkig zijn er ook veel momenten geweest waarin we even tot rust konden komen en tijd hebben genomen voor het gezin en andere belangrijke dingen.
Toen ik erover nadacht kwamen er een aantal dingen in gedachten die ik heb geleerd van verhuizen:

  • Ik heb geleerd om in korte tijd met allerlei verschillende mensen om te gaan. Van alle 'vaklieden' heb ik wel wat geleerd en heb meer respect gekregen voor de beroepen die zij uitoefenen. Er wordt vaak van alles gedacht over bv. het beroep van timmerman of loodgieter maar wat hebben we ze hard nodig!
  • Wat bewaart een mens toch veel spullen. Het is goed eens na te gaan of je het echt allemaal nodig hebt en weer gebruikt of dat je misschien spullen kunt weggeven aan anderen die niet zoveel hebben. Een verhuizing geeft de gelegenheid alle spullen weer eens door je handen te laten gaan.
  • Houd met verhuizen vooral het einddoel in zicht. Vooral wanneer je halverwege bent kan het gevoel van 'het komt nooit af' je overvallen.
  • Af en toe is het goed een dag niets te plannen en even totaal iets anders te gaan doen. 
  • Wees flexibel (dat is er één voor mij). Soms gaat het allemaal net iets anders dan je die dag in gedachten hebt. De kunst is om dan toch de rust te bewaren en te vertrouwen op God dat het goed komt.
  • Probeer ondanks alle drukte tijd te houden voor geestelijke verdieping. De verleiding is groot om maar door te gaan en alleen maar te 'doen' zoals Martha deed. Het is goed om regelmatig stil te zitten aan Jezus' voeten zoals Maria en echt tijd met God te nemen.
  • Je huwelijk wordt op de proef gesteld. Verhuizen is een van de stressfactoren uit de top 3. Hoe pak je dit samen op? Wij zijn de maanden gelukkig doorgekomen zonder veel woordenwisselingen maar dit had heel anders kunnen gaan. Als je om je heen kijkt ontstaan er juist in stresssituaties vaak huwelijksproblemen.
  • Kijk ook weer niet te veel naar je 'aardse' huis. 'Het beste komt nog' zoals Corrie ten Boom zei. Johannes 14: 2 spreekt erover :' In het huis mijns Vaders zijn vele woningen– anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; Wat is het heerlijk om hier naar uit te kijken. Deze 'verhuizing' lijkt me eerlijk gezegd toch het mooiste.

24 november 2011

God is God

Vorig jaar rond Pasen heeft een aantal van onze kinderen meegespeeld in het volgende dramastuk....het is een prachtig stuk!

 

18 november 2011

God heeft nooit beloofd ons altijd te zullen beschermen

Toen Cecil Murphey zijn huis zag vergaan in de brand, wist hij dat zijn schoonzoon niet aan het vuur zou ontsnappen. "Op dat moment gaf God mij een vredig gevoel," vertelt de spreker. "Mijn vrouw Shirley was vijftig meter verderop onze dochter aan het troosten. Op de achtergrond brandde ons huis volledig af. En toch hadden we het gevoel dat God met ons was." Later bleek de overleden schoonzoon te zijn gestorven aan een hartaanval toen hij probeerde aan het vuur te ontsnappen.

Later kwam een timmerman naar Murphey toe. Hij zei: "Ik zou graag uw huis weer opbouwen voor u. Ik zal de woning bouwen die u wilt en het kost u niets, behalve datgene wat de verzekering betaalt." Het nieuwe huis bleek twee keer zo groot te zijn dan hun vorige woning. Mensen, die hoorden over de brand, stuurden geld en geschenken naar de familie Murphey. Veel giften waren afkomstig van vreemden. Er was een vrouw die een gift van 5 dollar gaf en zei: 'Ik zou u veel meer willen geven, maar dit is alles wat ik heb'.

"Sommige van mijn buren met wie ik nooit eerder over Jezus Christus had gesproken, kwamen naar mij toe en één van hen zei: 'Ik ben lang niet in de kerk geweest, maar de manier waarop God in jullie leven werkt, heeft mij duidelijk gemaakt dat ik weer terug moet keren naar de kerk'." Na bijna een jaar konden de Murphey's gebruik maken van hun nieuwe woning.

Op de vraagt wat voor Murphey de grootste les is geweest, antwoordt hij: "Ik dien een God die aanwezig is en niet een God die beschermt. Wat ik heb geleerd is dat God ons nooit heeft beloofd dat Hij ons altijd zal beschermen. Hij heeft wel beloofd altijd bij ons te zijn, ook als we ons bevinden op moeilijke plaatsen. Ik heb geleerd dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, want God is altijd bij ons." De schrijver citeert Psalm 23:4, 'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij'.

Murphey heeft meer dan 120 boeken geschreven, waaronder de bestseller 90 Minutes in Heaven (samen met John Piper). Dit artikel is een vertaling van een engelstalig interview. 

Bron: www.cip.nl 

13 november 2011

No Greater Love

Gisterenavond hebben we genoten van een mooie christelijke film. No Greater Love!
No greater Love' gaat over het liefdesverhaal van Heather en Jeff. De grote vraag is: gunnen ze elkaar een tweede kans? De film gaat over herkenbare relatiethema's: de uitdagingen van een jeugdliefde, tijd voor elkaar maken, de rol die geloof speelt in een relatie. Maar ook over de vraag: kun je elkaar vergeven? 
Een aanrader voor alle pas,- of juist lang gehuwden! 7 november 2011

Gods liefde in actie - een getuigenis van Joni

"Mensen vragen me vaak: “Wie heeft je het meest geholpen toen je het moeilijk had?”
Dat is een goede vraag, maar het lukt me nooit om snel een antwoord te bedenken. Dat komt waarschijnlijk, omdat er niet slechts één persoon is geweest wiens hulp veel voor me betekend heeft – geen beroemd auteur, geen knappe theologiestudent, geen supersensitieve therapeut.
Nee, antwoorden op mijn vele vragen kwamen niet van de kant van ‘buitengewone’ mensen. Eerlijk gezegd was ik vlak na het duikongeluk, waardoor ik verlamd raakte, niet op zoek naar wijsheid of kennis. Ik was in het begin slechts op zoek naar liefde.
Je hoeft geen graad aan de een of andere bijbelschool of theologische faculteit behaald te hebben om liefde te kunnen geven. Eenvoudige, heel gewone mensen zijn in het genezingsproces net zo hard nodig als therapeuten en theologen. We hebben allemaal het vermogen om liefde te geven aan iemand die pijn lijdt.

Dat zou goed nieuws voor u moeten zijn, vooral voor al degenen onder u die naar manieren zoeken om de pijn van een goede vriend of vriendin in het ziekenhuis te verlichten, of van een familielid die zich door een grote teleurstelling probeert heen te worstelen. Als u en ik oprecht op zoek zijn naar een antwoord op de vraag: hoe kan ik mensen die het moeilijk hebben het beste helpen?, hoeven we echt niet een hoop antwoorden tot onze beschikking te hebben. We hoeven zelfs niet alle Bijbelverzen te kennen die handelen over het lijden, of honderd en een redenen op te kunnen noemen waarom God het lijden toelaat. Het komt vooral aan op liefde.
Het enige Bijbelgedeelte wat we in het begin nodig hebben, is 1 Corinthiërs 13. We hoeven niet te begrijpen of mensen die pijn lijden liever opgevrolijkt of getroost willen worden. We hoeven ons niet af te vragen of onze aanwezigheid wel op prijs gesteld zal worden. We hoeven niet te raden of iemand wel of niet over zijn pijn of verdriet wil praten. In plaats van helemaal vast te komen zitten in dergelijke raadspelletjes, moeten we bedenken dat het enige dat nodig is, liefde is.
Ik heb het meest gehad aan die mensen die het ziekenhuis binnenkwamen met handen vol liefde – en Libelles en gevulde koeken. Ik stelde het zeer op prijs als vrienden langskwamen om me te helpen een brief te schrijven, of als ze briefpapier en enveloppen meenamen, of zelfs postzegels. Ik was zeer onder de indruk als iemand een verjaardagskaart meenam om op te sturen naar een jarige vriendin. Ik heb vooral goede herinneringen aan een paar meisjes die iedere week langskwamen om mijn nagels te verzorgen.

Dat waren de mensen die mij het meest hielpen. Ze hadden geen cursus pastoraat gedaan. Ze waren niet uitzonderlijk gelovig. Ze kenden de Bijbel niet van buiten. Ze hadden geen drs. of dr. voor hun naam staan. Ze bezaten zelfs geen bijzondere kennis of wijsheid. Het waren slechts gewone, alledaagse mensen die me gaven wat ik het meest nodig had… Gods liefde in actie." 

Joni Eareckson   


Kiezen voor je kinderen

Vorige week stond er een positief stukje in een krant over opvoeden. Nu ging dit niet specifiek over 'christelijk' opvoeden maar toch sprak het me aan.
Minister van Bijsterveldt (Onderwijs) pleit ervoor dat ouders van (jonge)  kinderen gerichte keuzes moeten maken in het belang van hun gezin. "Ouders moeten scherp hun prioriteiten stellen", zegt de minister. "Je kunt niet én al je sociale contacten onderhouden, én allebei een fulltime baan hebben, én kinderen opvoeden, én heen en weer sjouwen naar de kinderopvang, én uitgaan in het weekeinde, én een paar keer per jaar op vakantie. Kinderen zijn geen project dat je er even bij doet. Opvoeding is iets wat je maar één keer goed kunt doen."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...