30 juli 2011

De stille jaren van Corrie ten Boom

Een van de boeken die ik in de vakantie gelezen heb ik het boek 'De stille jaren van Corrie ten Boom'. Het is geschreven door Pam Rosewell More. Toen ik het uit had was ik er zelf ook gewoon even stil van. Mijn bewondering voor deze vrouw was al groot maar is nog meer toegenomen. Wat heeft de Heer haar kunnen gebruiken al die jaren en zelfs of juist nog in de laatste 'stille jaren'.

'De energieke Corrie ten Boom kon ineens niets meer: niet bewegen, niet praten. Ze had een hersenbloeding gehad. Haar begeleidster Pam Rosewell moest ineens de leiding geven aan een vrouw die gewoon was zelf de leiding te nemen.
Enige tijd daarvoor was de inmiddels 86-jarige Corrie ten Boom gestopt met reizen en woonde met Pam in Californië. Maar haar werklust was gebleven, tot enkele dagen voor haar hersenbloeding. Daarna braken vijf stille jaren aan. Zij was haar spraak kwijt en communiceerde met haar ogen en soms een enkel woord. Ondanks haar handicaps verwonderde iedereen zich over haar vredige uitstraling - een gevolg van haar intieme omgang met de Heer. Het boek is een bemoediging voor allen die te maken maken hebben met ziekte, onvermogen of een naderend einde.'

De komende tijd zal ik ongetwijfeld nog eens een paar citaten aanhalen uit haar boek.

14 juli 2011

Tijd van bezinningDe vakantieperiode wordt op vele manieren ingevuld. Het stukje dat ik las in het zoeklicht afgelopen week sprak mij erg aan. Dirk van Genderen schrijft aan het einde van zijn artikel:

"Gebruik de vakantieperiode ook als een tijd van bezinning. Dat kan als je elders bent, maar dat kan ook thuis. Het leven, de studie en het werk zijn vaak zo druk, dat we er nauwelijks aan toekomen ons leven eens te overdenken in het licht van de eeuwigheid. Hoe was ons leven tot nog toe, hoe is het nu en wat zijn onze plannen voor de toekomst? Houden we rekening met de aanstaande wederkomst van de Here Jezus? Ik hoop en bid dat je het zegt: "Here, hier is mijn leven, het is voor U, ik geef het in Uw hand en wijst U mij Uw weg."
Laat je ook in je vakantietijd leiden door de woorden van de Here Jezus in Matteüs 6: 33a: 'Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid.."


13 juli 2011

Kritiek geven én ontvangen

'Kritisch'. Zo omschrijven sommige mensen zichzelf. En....ik ben eerlijk, ik ben ook zo iemand. Het blijft voor mij moeilijk iets aan te nemen en te accepteren. Ik wil eerst onderzoeken en bevestigd hebben dat iets goed is en klopt en bij sommige dingen wil ik ook nagaan of het Bijbels is.
Kritisch zijn is, naar mijn mening, best een goede eigenschap als je het met de juiste intentie bent en alleen opbouwende kritiek geeft. Toch wordt het niet altijd door iedereen gewaardeerd. Ik ben er geen voorstander van om zo maar wat in het wilde weg te roepen en overal commentaar op te hebben. De kritiek moet een duidelijk doel hebben, goed verwoord en onderbouwd zijn en altijd gericht zijn op verbetering/opbouwing/aanvulling. Toch sluipt er in het kritisch zijn ook een gevaar. Je zou het idee kunnen krijgen dat je het alleen zelf goed doet en dat je een ander altijd op zijn of haar tekortkomingen of fouten wil wijzen.(Denk ook aan het verhaal van de balk en de splinter)
De afgelopen dagen ben ik door een preek aan het denken gezet en ben gaan inzien dat 'kritiek' geven niet altijd hoeft en nodig is. De vraag die je jezelf zou kunnen stellen is; 'Wat is het doel van het geven van deze kritiek?' Soms is het wijzer om op het goede moment je mond te houden en iets te laten zoals het is en de situatie gewoon te accepteren, hoe moeilijk dat ook soms is. Ook Jezus hield in bepaalde situaties heel wijs Zijn mond en kon het 'loslaten'. Wat een voorbeeld voor ons!

Er zit ook nog een andere kant aan het omgaan met kritiek. Het feit dat je kritisch bent wil namelijk niet vanzelfsprekend zeggen dat je ook zelf goed om kan gaan met kritiek die je ontvangt. Dat is weer een kunst apart. Onderstaand citaat heeft me aan het denken gezet en is voor mij een wijze les. Sta ik eigenlijk zelf wel open voor kritiek en wil ik zelf sterker, beter en opgebouwd worden? Waarom sta ik soms zo weinig open voor kritiek van anderen?

“Het is niet alleen een hele kunst om kritiek te geven, kritiek ontvangen valt ook niet mee. Daarom ook daarover een paar afspraken.
Wanneer iemand je kritiek geeft, ga dan niet direct jezelf verdedigen. Luister naar wat de ander te zeggen heeft. De ervaring leert dat in kritiek meestal een kern van waarheid zit en dat je vaak geïrriteerd raakt door die kern. Leer ervan en bedenk dat iemand die jou kritiek geeft de moeite neemt om heel dicht bij je te komen en tevens de kans loopt om weggeduwd te worden. Denk dus na over de kritiek; wat is waar en wat niet? Met welk deel van de kritiek kun je aan de slag? Dat wat niet waar is, kun je laten liggen.
Praat jezelf geen minderwaardigheidscomplex aan: ”Ik doe ook nooit iets goed.” Kritiek heeft meestal te maken met je gedrag of een daad en niet met je hele persoon.
Misschien heeft de ander wel gelijk, maar ben je zo aangeslagen dat je even rust nodig hebt om over de kritiek na te denken. Neem die rust en kom er later op terug. Ga naar de ander en zeg dat hij/zij gelijk heeft. Wanneer je heel veel moed hebt kun je ook nog zeggen:”Bedankt dat je de moeite nam om je voor mij op deze wijze in te zetten.”
Bert Reinds


12 juli 2011

De Heer heeft de gulle gever lief

In het boek dat ik op dit moment lees (getiteld 'Maak er werk van' van Bert Reinds), staan hele praktische handvaten om te kunnen bouwen aan je relatie en gezin. Hoofdstuk 4, dat vooral gaat over omgaan met geld, is het lezen waard. Op een gegeven moment wordt de vraag gesteld wat Bijbelse uitgangspunten zijn voor het geven in het leven van een christen.
  • Geven is investeren bij God
  • Geven is niet afhankelijk van je bezit
  • Geven beïnvloedt geestelijke rijkdom
  • De te geven hoeveelheid wordt persoonlijk bepaald
  • Geven moet gebeuren als antwoordt op een nood
  • Geven moet een uiting zijn van liefde, geen vervulling van een plicht
  • Geven dient geordend te gebeuren
  • Geven dient royaal te zijn
  • Geven resulteert in overvloedige zegen
Voor wie bovenstaande punten vanuit de Bijbel verder wil bestuderen volgen hier een aantal teksten: Marcus 14:41, Lucas 6:38, Lucas 16: 10-11, Handelingen 2:4-5, 1 Korintiërs 16:1-2, 2 Korintiërs 8:2, 2 Korintiërs 9:5-6, 8 Filemon:19, Hebreeën 13:16

Toch goed om mijn eigen hart en motieven weer eens te onderzoeken!


11 juli 2011

Zorgen dat onze kinderen voldoende brandstof hebben

"Er is op dit ogenblik veel te weinig kennis van Gods Woord. Iedereen heeft namelijk privéles van God Zelf nodig. Naar je kinderen toe is het ontzettend belangrijk dat je jouw geloofsbelevingen deelt met ze", stelt Dick Baarsen in een preek over geloofsoverdracht.
Baarsen: "Ik wil iedereen die kinderen en kleinkinderen heeft, aanraden om in het boek Spreuken te gaan lezen. Daar lees je ontzettend veel over wat kinderen heel hard nodig hebben. Een van de eerste dingen die we bijvoorbeeld in Spreuken lezen, is de waarschuwing dat we ons hart moeten bewaren omdat alles daaruit voorkomt. Alles wat er door onze ogen en oren naar binnenkomt, komt in ons hart en wordt bewaard in ons geheugen. Als je iets smerigs in je geheugen krijgt, probeer het er dan maar eens uit te krijgen. Het krijgt invloed op je gevoel en dat heeft dan weer invloed op je daden. De meeste seksverslaafden zijn bijvoorbeeld al heel jong begonnen. Waar vroeger gezocht moest worden naar seksplaatjes, komen jongetjes van tegenwoordig er vanzelf mee in aanraking. Als ouders moeten we onze kinderen daarvoor waarschuwen en ze uitleggen dat ze iets wat eenmaal in hun hart zit, niet zomaar meer weg krijgen. Kinderen zijn ontzettend kostbaar in Gods ogen en de duivel is erop uit om ze allemaal onderuit te halen. We moeten onze kinderen daarom helpen om weerbaar te zijn."
"Als je Gods Woord in je hart houdt, bewaart dat je voor zonden", vervolgt Baarsen. "Wij hebben op onze kinderclub kinderen teksten uit het hoofd laten leren. Dat deden we met kaartjes waar ze een tekst op schreven en die moesten ze iedere keer bekijken. De week erop controleerden we of ze de tekst kenden. Een poosje terug zei mij zoon nog: 'Pa, ik denk dat ik zeker nog zeventig van die teksten uit mijn hoofd ken en het gebeurt vaak dat wanneer ik voor een belangrijke beslissing sta, er dan een tekst boven komt borrelen.' De Heilige Geest heeft in dat geval een hele voorraad teksten die Hij kan gebruiken. Als je een kampvuur wilt maken en je gebruikt een klein beetje hout, dan zal er geen groot vuur zijn. Wanneer je echter veel hout gebruikt, kan er met hetzelfde vlammetje een enorm vuur ontstaan. De Heilige Geest is het vlammetje en we moeten zorgen dat er genoeg brandstof in de harten van onze kinderen is."
"Ik herinner me nog een jongen van die club die ging studeren en niets meer met het geloof te maken wilde hebben. Hij las niet meer in de Bijbel en bad niet meer, maar de teksten bleven in zijn hart en zijn geheugen. Toen hij verkering kreeg met een ongelovig meisje en ze elkaar beter leerden kennen, vertelde hij haar dat hij vroeger christen was geweest en toen kwamen de teksten weer naar boven. Daardoor kwam dat meisje tot geloof en hij vervolgens ook. Dat kan het gevolg zijn als wij zorgen dat onze kinderen voldoende brandstof hebben", besluit de spreker.
Klik hier om de hele preek te beluisteren.
www.cip.nl


Motivatie om over Christus te vertellen?

"Veel christenen hebben niet de motivatie om anderen om over Jezus te vertellen. Hoe kan dat? "Het besef dat mensen echt verloren kunnen gaan is op de achtergrond van ons hart geraakt. Het is ook iets waar we niet over willen nadenken. Dat besef geeft ons namelijk ook een verantwoordelijkheid," vertelt evangelist David de Vos. "Jezus vertelt in de Bijbel dat hij 99 schapen achterlaat om dat ene verloren schaap terug te vinden." Dat ene verloren schaap staat "hoog op de agenda van Jezus." Het is alsof Hij "niet rust voordat hij iedereen tot z'n hart gerokken heeft." Als we tijd doorbrengen met God dan zullen we "die harteklop van God duidelijker horen."

David: "God heeft er voor gekozen om door mensen te werken en het Evangelie te verkondigen via hen. Toen wij de zeggenschap over de aarde hebben gegeven aan de duivel door te zondigen heeft God dat weer hersteld door Jezus. Hij geeft de verkondiging van Zijn boodschap toen opnieuw terug in onze handen gelegd. Hij zei niet: jullie hebben het de vorige keer verprutst, Ik ga het nu maar even Zelf doen, met Mijn engelen. Hij legt de boodschap opnieuw bij ons en vraagt: 'Wil jij dit voor Mij doen?' Dan zeg ik: 'Laten we het niet nog een keer verprustsen maar in volle kracht het Evangelie verkondigen."
David de Vos


9 juli 2011

Bidden voor Soedan

Open Doors vraagt deze week ons gebed voor het nu nog grootste land van Afrika. Vandaag zal Zuid-Soedan zich afscheiden en een onafhankelijke staat worden. Een cruciaal punt in de geschiedenis en toekomst van Soedan. Zal het noorden zich neerleggen bij een onafhankelijk zuiden, of escaleert het geweld tot een nieuwe burgeroorlog?

Onder meer de strijd om olie in de grensgebieden tussen het noorden en het zuiden en rivaliteit tussen de vele verschillende stammen die Soedan herbergt, hebben het geweld opnieuw doen oplaaien. De afgelopen maanden zijn bij dat geweld al duizenden slachtoffers gevallen.
In 2005 kwam het tot een einde van een decennialang durende burgeroorlog tussen Noord- en Zuid-Soedan. Het referendum in januari van dit jaar, waarin de bevolking van Zuid-Soedan uitsprak zelfstandig verder te willen gaan, was onderdeel van het vredesverdrag. De afscheiding gaat echter niet zonder slag of stoot.
Open Doors is al jarenlang betrokken bij de Kerk in Soedan. Ten tijde van de burgeroorlog zette Open Doors een trainingscentrum op in Zuid-Soedan, waar ook nu nog jaarlijks duizenden voorgangers en voorgangersvrouwen getraind worden, om zo de Kerk in het land te versterken.

Laten we bidden voor Soedan, dat na zaterdag wordt opgedeeld in twee landen? Bid dat het geweld niet escaleert en dat de bevolking de rust en de kracht vindt om de landen op te bouwen.
Ook kunnen we bidden voor de machthebbers in Soedan. Bid dat zij zich richten op de bevolking van Noord- en Zuid-Soedan en hun toekomst, in plaats van op hun eigen gewin.
Bid ook voor het werk van Open Doors in zowel het noorden als het zuiden van Soedan. Bid voor bescherming van alle werkers op de trainingscentra in Zuid-Soedan en de werkers die proberen christenen in het islamitische noorden te helpen.
www.opendoors.nl


8 juli 2011

Hoeveel van Mijn Zoon zie Ik in je?

Onlangs stond er in de Visie een interview met Henk Binnendijk. Een klein stukje sprong er voor mij uit:

"God heeft volgens de spreker en schrijver maar één passie: "Hij wil Jezus in ons zien. Ken je het verhaal van Michelangelo? Op een dag komt iemand in zijn atelier en ziet hoe de beroemde beeldhouwer een enorm blok marmer net zolang bewerkt tot er een schitterend paard staat. 'Hoe doet u dat toch?', vroeg de bezoeker verwonderd. Waarop de kunstenaar antwoordde: 'Dat paard zit er gewoon in. Je moet alleen alles weghakken wat niet paard is.' Precies zo werkt God. Als wij tot geloof komen, plaatst Hij Jezus in ons. En Hij hakt alles weg wat niet Jezus is. Voor God geldt: 'Hoeveel van Mijn Zoon zie Ik in je?'"


7 juli 2011

Eén ding is nodigLucas 10:38-42 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

"Ons leven is vaak zo gericht op dingen DOEN. We zijn altijd druk, we vliegen van het een naar het ander. Ons werk, het huishouden, de administratie bijhouden, mails beantwoorden... En ook onze vrije tijd wordt vaak nog opgevuld door allerlei activiteiten.
En zelfs in de relatie met God kunnen we de neiging hebben om druk bezig te zijn met alle dingen die wij voor Hem willen doen. En er is altijd wel iets te doen, er is altijd wel ergens hulp nodig, en binnen de kerk zijn vaak allerlei activiteiten te doen, en zo rennen we maar door.

En natuurlijk is er niks mis met dingen doen voor de Heer, integendeel dat is prima. Maar die dingen doen is niet het belangrijkste en moet niet de basis zijn! Jezus zegt hier zelfs dat er eigenlijk maar één ding echt belangrijk is in het leven. En dat ene ding is niet al het werk wat Martha deed, hoe goed zij het ook bedoelde en hoe graag zij ook de Heer wilde dienen daarmee. Maar dat ene wat écht belangrijk is, is wat Maria deed, tijd nemen om bij Jezus te zijn, naar Hem te luisteren. Gewoon bij de Heer zijn in plaats van van alles voor Hem doen. In Zijn aanwezigheid komen, tijd nemen om samen met Hem te zijn, die intimiteit met Hem zoeken... dat is de basis! En ja natuurlijk, vanuit die basis, kun je ook dingen gaan doen voor de Heer en voor de mensen om je heen.

Lijk ik op Martha of op Maria? Het is goed om jezelf af en toe die vraag te stellen...
Er is maar één ding écht nodig in het leven, zei Jezus.

Maria had dat ene ontdekt, en jij en ik?"
bron: www.lichtstraaltje.punt.nl
6 juli 2011

Gedicht over loslaten

De afgelopen tijd ben ik op verschillende terreinen met het onderwerp 'loslaten' bezig. Toen ik gisteren naar een afbeelding zocht bij mijn stukje hierover vond ik een toepasselijk gedicht. Hoewel het niet helemaal vanuit een Bijbels perspectief geschreven is, staan er diepe waarheden in. Herkenbaar?Loslaten
betekent niet dat ik me er niet meer om bekommer,
maar dat ik het niet voor een ander kan doen.

Loslaten is...
niet ergens voor weglopen,
maar beseffen dat ik een ander niet kan beheersen.

Loslaten is...
niet de ander de volmacht geven te doen wat hij wil,
maar de ander toestaan om te leren van de gevolgen.

Loslaten is...
het erkennen van machteloosheid,
wat betekent dat de uitkomst niet in mijn handen ligt.

Loslaten is...
niet proberen de ander te veranderen of de schuld te geven,
maar beseffen dat ik alleen mezelf kan veranderen.

Loslaten is...
niet zorgen voor,
maar geven om.

Loslaten is...
niet alles zelf oplossen,
maar ondersteunen en aanmoedigen.

Loslaten is...
niet oordelen,
maar de ander de ruimte geven om zichzelf te zijn.

Loslaten is...
niet zelf centraal alles regelen om de juiste gevolgen te bewerkstelligen,
maar anderen ruimte geven om hun eigen bestemming te bepalen.

Loslaten is...
niet de ander tegen zichzelf in bescherming nemen,
maar de ander toestaan de realiteit onder ogen te zien.

Loslaten is...
niet ontkennen,
maar aanvaarden.

Loslaten is...
niet doordrammen, terechtwijzen, of discussiëren,
maar mijn eigen tekortkomingen ontdekken en corrigeren 

Loslaten is...
niet alles naar mijn eigen wensen willen laten verlopen,
maar iedere dag nemen zoals hij komt en ieder moment koesteren.

Loslaten is...
niet de ander bekritiseren en controleren,
maar zelf hetgen proberen te worden waarvan je droomt

Loslaten is...
niet het verleden betreuren,
maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is...
minder vanuit angst leven
en meer vanuit LIEFDE.


(Auteur onbekend) 

5 juli 2011

Loslaten

Wat is loslaten soms ontzettend moeilijk. In dit stukje wil ik het vooral betrekken op onze kinderen. Als ze klein zijn, zijn er vaste duidelijke regels waar ze zich (meestal wel) aan houden. Af en toe kijken ze hoever ze kunnen gaan maar eigenlijk ging dat bij ons in het gezin niet onaardig. Er was duidelijkheid en weinig discussie of ontevredenheid.
Nu onze kinderen ouder worden, en alle vier in de puberteit zitten, wordt de opvoeding naar mijn beleving steeds moeilijker. Regels worden wat minder scherp, moeten uitgelegd en verantwoord worden, er wordt meer over gediscussieerd, grenzen worden (soms onbewust) verlegd. Je krijgt als het ware steeds een spiegel voor.

De laatste tijd kom ik vaak in situaties waarvan ik denk; wat moet ik nu doen of zeggen? Moet ik er überhaupt wel wat van zeggen of moet ik ze het zelf laten ondervinden/uitvinden. Moet ik waarschuwen voor mogelijke gevaren of moet ik ze juist fouten laten maken zodat ze er van leren? Wat moet ik ze zelf laten doen en wat moet ik voor hen doen? Hoe ver moet ik gaan in het begeleiden?
Eerlijk gezegd ben ik vaak geneigd dingen 'even' gauw zelf te doen omdat het a) veel sneller gaat en b) een hoop discussies voorkomt. Toch zie ik in dat dit niet altijd de beste manier is. Soms moet ik het namelijk gewoon NIET doen en het loslaten en gewoon kijken hoe de kinderen het oppakken en hoe ze met bepaalde dingen en problemen omgaan.
Ik denk dat iedere ouder met kinderen in de tienerleeftijd herkent wat ik bedoel. Wat ben ik ontzettend blij met de woorden uit Psalm 46:11

Laat af en weet, dat Ik God ben

Hij houdt onze kinderen altijd vast en weet precies wat ze nodig hebben en wat het beste voor hen is. Ik mag hen elke dag weer in Zijn handen leggen...Hij zorgt voor ze. Mijn gebed is dat ik dit meer en meer mag leren.

2 juli 2011

Bereken de kosten van onreinheid

"Enige tijd geleden heb ik samen met mijn vriend een lijst met specifieke gevolgen van onreinheid opgesteld. Deze lijst was verbijsterend en heeft een grotere uitwerking op ons gehad dan enige preek of artikel.
We lezen deze lijst van tijd tot tijd, vooral als we op reis zijn, als we verzocht worden of zwak voelen. Voor ons is het een persoonlijk en tastbare manier om scherp te blijven en Gods wil hierover helder te krijgen. De mist van de verleiding klaart vaak snel weer op, waardoor we weer nuchter kunnen nadenken wat de vreselijke gevolgen zouden zijn. We hebben ook ontdekt dat deze lijst ons hart vult met een gezonde vrees voor God. Door deze lijst serieus te nemen, worden we elke keer weer aangemoedigd om op de Heere te focussen en om stappen van wijsheid en reinheid te nemen.

Het toegeven aan deze verleiding of verzoeking zal:

 Gods reputatie door de modder slepen.
 Mij een groot probleem opleveren als ik oog in oog met Jezus zal staan.
 Ontzaglijk veel verdriet en pijn veroorzaken bij mijn vrouw/man en kinderen.
 Het vertrouwen wat mensen in mij hebben, onherstelbare schade doen oplopen.
 Een schande voor mijn familie worden.
 Bij mijn broeders en zusters van de gemeente veel verdriet en pijn veroorzaken.
 Voor mijn ongelovige kennissen een reden zijn om niet te geloven
 Leiden tot verlies van mijn zelfrespect en een levenslange verlegenheid over mijzelf brengen.
 De satan veel plezier opleveren.

Dit is nog maar de helft van onze lijst. Ik hoop dat dit genoeg redenen zijn om nooit in je leven meer toe te geven aan een verleiding of verzoeking. Bereken de kosten!"
Randy Alcorn


1 juli 2011

Behoed je binnenste

"Een christen zei eens: ‘Ik kwam zonder waarschuwingssignaal in een overspelige verhouding terecht. Ik zat er opeens middenin.’ Na wat gerichte vragen gesteld te hebben, werd duidelijk dat dit absoluut niet klopte. Voordat hij daadwerkelijk vreemd ging, was hij al een tijd bezig met het bekijken van onzedelijke beelden. Hij had zichzelf, door het bekijken van deze beelden, al tot een echtbreker gemaakt! Het was wachten op het moment dat de bom zou barsten.

Seksuele zonden komen nooit uit de lucht vallen. We zitten niet opeens middenin seksuele onreinheid; we stappen er doelbewust naartoe. Heel vaak is het een lang proces waarin een ontvankelijke houding voor deze zonde is ontwikkeld. Op het moment dat we dan aan onzedelijkheid blootgesteld worden, is het bed al gespreid.

Zaai een gedachte, maai een handeling. Zaai een handeling, maai een gewoonte. Zaai een gewoonte, maai een karakter. Zaai een karakter, maai een bestemming.

Onze gedachten zijn de bouwstenen waarmee we ons karakter en onze bestemming vormen. We moeten onreine gedachten daadwerkelijk afweren. De sleutel daartoe is niet zozeer dat we zeggen: ’Ik zal niet begeren, ik zal niet begeren’, maar dat we onze harten en gedachten richten op dat wat goddelijk en rein is. We moeten ons dus niet richten op het negatieve, maar op het positieve. Onze goede gedachten zullen onze slechte gedachten vervangen (Fil. 4:8).
We kunnen niet alle seksuele prikkels vermijden, maar we kunnen wel voorkomen dat ze wortel gaan schieten. Zoals Maarten Luther ooit gezegd heeft: ‘Jij kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen, maar jij kunt wel voorkomen dat er een vogel in jouw haar een nest gaat bouwen.’
Als je op dieet bent, moet je geen bakkerij binnenstappen. Als je seksueel rein wilt blijven, blijf dan weg van tijdschriftrekken, videowinkels, advertenties, sites enz. Ga niet naar mensen of plaatsen die jou tot zondige begeerten zullen prikkelen. Vlucht weg van seksuele onreinheid! (1 Kor. 6:18)
Als jouw internetaansluiting de aanleiding is om telkens weer pornografie te bekijken, moet je internet van jouw computer halen of je abonnement opzeggen.
Het is de wil van God dat jullie heilig leven. Onthoud u van onzedelijkheid (1 Thess. 4: 3).
Jezus stelde heel duidelijk dat verkeerde begeerten in ons verstand, en niet in ons lichaam beginnen: Maar Ik zeg jullie: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel gepleegd.’ (Matt. 5:28). Jezus gaat verder en zegt ons dat we radicaal met zonde en verzoeking moeten handelen.
En indien uw oog u tot zonde verleidt, trekt het uit, en werpt het van u! Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.(Mat. 18:9). Onze plicht is allereerst niet om de verleiding te weerstaan, maar om ervan weg te rennen. De Bijbel zegt nadrukkelijk: Kom niet op het pad van goddelozen, en begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. Verwerp die, ga die niet op, wijk daarvan af en ga voorbij! (Spr. 3:14-15)."

Randy Alcorn

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...