Standhouden in de Eindtijd - Jeep van der Schoot - recensie


Iedere opnieuw geboren christen staat in de frontlinie van een geestelijke oorlog. Deze strijd speelt zich af in de onzichtbare wereld, ofwel in de hemelse gewesten, namelijk tegen de duivel en Gods afvallige engelen. De apostel Paulus beveelt daarom dat het van groot belang is dat de gelovigen zich bekleden met de wapenrusting van God (Efeze 6:10-18).

Een treffend openingscitaat uit het boekje Standhouden in de Eindtijd van één van mijn favoriete auteurs: Jeep van der Schoot. 

Bovenstaande zinnen vatten ook direct samen waar dit boekje over gaat. De apostel Paulus wijst ons in het Bijbelboek Efeze op de wapenrusting van God. We hebben deze nodig in onze dagelijkse strijd tegen de duivel. Deze strijd is geen fictie, maar realiteit! Met name mensen die weinig kennis hebben van de Bijbel zijn kwetsbaar voor deze aanvallen maar ook christenen zijn er niet ongevoelig voor. Satan is eropuit Gods plannen te ontwrichten en hij zal alles wat in zijn vermogen ligt doen om ons mensen daarin mee te nemen. De strijd die gevoerd wordt, is een geestelijke strijd en dus niet tegen mensen van vlees en bloed (Efeze 6:12). Dit maakt het des te noodzakelijker om ons goed te bewapenen juist in de eindtijd waarin wij leven. De duivel gaat namelijk rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8) en daarom komt er zo ontzettend veel op ons af wat niet van God is. Wie zijn vertrouwen stelt op menselijke hulpmiddelen, in plaats van op Gods geestelijke hulpmiddelen, zal vroeg of laat schade lijden. Bemoedigend is het daarom om te weten dat wij in de strijd mogen delen in Christus' overwinning. De Efeze-brief bevat onderwijs over onze positie in Christus, onze levenswandel met Hem en over onze houding tegenover Gods tegenstander. Met Hem zijn wij zelfs méér dan overwinnaars (Romeinen 8:31-39).

Waarheid is het eerste wapen dat benoemd wordt in het boekje. Als we de waarheid niet zien, of hiervan afwijken, dan kunnen we de overige onderdelen van Gods wapens niet (meer goed) toepassen. De Here Jezus heeft van Zichzelf gezegd in Johannes 17: 'Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid' (vs.17). Het aandoen van deze wapenrusting Gods is absoluut nodig om de boze te herkennen en ons er sterk tegen te kunnen verweren. Zoals gezegd, mogen we hierbij ons vertrouwen stellen op de Here, onze God. Ook als het kwaad ogenschijnlijk de overhand lijkt te hebben. Op onderstaande afbeelding worden alle overige genoemde wapens die wij kunnen en mogen gebruiken duidelijk uiteengezet.


Een overzicht van de wapens van God.

Met het zwaard (het enige aanvalswapen dat genoemd wordt bij de wapenrusting) wordt het Woord van God bedoeld. De Bijbel spoort iedere gelovige aan het profetische Woord te onderzoeken. God belooft een zegen aan degenen die Zijn Woorden lezen én in acht nemen (Openbaring 1:3). Het is dus verstandig om de profetieën in het Woord te lezen en te overdenken. (Het profetische Woord van God omvat overigens ongeveer een derde deel van de Bijbel!).

Dit compacte boekje is geschreven voor een ieder die verlangt naar geestelijke groei en stabiliteit in zijn of haar leven. Kennis van het profetische Woord is belangrijk, maar de Bijbel spreekt eveneens van een heilige levenswandel. 

Het boekje dat 64 pagina's telt, bevat zes korte hoofdstukken. De titels zijn treffend en geven duidelijk aan wat er benadrukt wordt:

  1. Een geestelijk conflict
  2. Doe de Heere Jezus Christus aan
  3. Staan in de overwinning
  4. De Heere is mijn Helper
  5. Geef de duivel geen voet
  6. Verwaarloos de profetieën niet.
In een drietal bijlagen wordt ingegaan op de geestelijke strijd om Israël en Jeruzalem (hoewel velen zich er niet van bewust zijn, speelt in en rondom Israël een geestelijk conflict. Als je dat beseft, word je erbij bepaald te bidden voor de behoudenis van Israël en de vrede van Jeruzalem), de vraag waarom Israël belangrijk is en een oproep tot gebed voor Nederland.

Elk hoofdstuk bevat een aantal gespreksvragen waarin veel Bijbelgedeelten worden genoemd om verder te bestuderen. Het is goed om deze op te zoeken (en met mede-gelovigen te bespreken). Elk hoofdstuk sluit af met enkele waardevolle gebedspunten.

Standhouden in de Eindtijd is een boekje dat elke christen zou moeten lezen om zich zo bewust te worden van de wapenrusting die beschikbaar is in Gods Woord zodat we ons kunnen wapenen tegen de geestelijke strijd in deze wereld. En wanneer je het zelf gelezen hebt, geef het dan door aan anderen of doe het cadeau zodat ook zij zich kunnen verdiepen in het wapenen tegen de aanvallen van onze tegenstander. Om de prijs van het boekje (€8,50) hoef je het niet te laten!

ISBN: 978906451029
Prijs: €8,50

Lees ook mijn andere recensies van de boeken van Jeep van der Schoot:


Reacties