7 oktober 2020

Maria, een vrouw die gehoorzaamde

 


Sinds een aantal jaren probeer ik elk jaar het leven van één Bijbelse vrouw te bestuderen. Over het leven van Eva, SaraRachelRuth, Esther, Hanna en Batseba heb ik al eens nagedacht en/of geschreven. Het afgelopen jaar heb ik gekozen voor Maria, de moeder van Jezus. Graag deel ik enkele opvallende dingen.

Maria was de vrouw van Jozef en de moeder van Jezus Christus, die in haar verwekt was door de Heilige Geest. Ze wordt vaak genoemd de 'Maagd Maria' hoewel nergens in de Bijbel deze twee woorden bij elkaar staan als een echte naam. De Bijbel vertelt weinig over haar persoonlijke geschiedenis. Haar stamboom staat vermeld in Lukas 3. Ze was uit de stam van Juda een rechtstreekse afstammelinge van David. Door haar huwelijk was ze familie van Elizabet, die een afstammelinge was van Aaron.

Levensloop van Maria
Volgens de geslachtsregisters in de evangeliën stammen Maria en haar man Jozef allebei af van David. Hiermee werd aan de voorwaarde voldaan dat volgens de profeten van het Oude Testament de Messias, die God zou sturen, uit het Huis van David zou komen. Het Nieuwe Testament vermeldt dat Maria nog niet samenwoonde met Jozef maar wel verloofd was, toen ze zwanger werd en dat ze nog geen geslachtsgemeenschap hadden gehad. Maria was dus nog een maagd.

Het evangelie van Matteüs beschrijft dat na de geboorte van Jezus, Jozef en Maria niet in Bethlehem bleven en ook niet naar Nazareth terugkeerden maar naar Egypte vluchtten. Jozef was volgens dit evangelie via een droom gewaarschuwd door een engel. Koning Herodes wilde namelijk de aanstaande koning der Joden vermoorden omdat hij bang was dat zijn eigen positie in gevaar zou komen. Na de dood van Herodes keerden Maria en Jozef terug naar Nazareth.

In dit stadje groeide Jezus op en hij leerde hier waarschijnlijk ook het beroep van zijn vader: timmerman. Jozef en Maria kregen samen nog veel meer kinderen die samen met Jezus opgroeiden. Jozef stierf al op jonge leeftijd en Maria bleef als weduwe achter. Wanneer Jezus volwassen is wordt bij Zijn openbare optreden Maria nog vaak genoemd in de Bijbel en ook bij de dood en opstanding van Jezus is zij aanwezig.

De roeping van Maria
De roeping van Maria is bijzonder. Terwijl zij, zoals gezegd, nog maagd was, wordt de engel Gabriël door God naar haar toegezonden en komt met een boodschap voor haar. En het eerste wat engelen vaak zeggen als ze op aarde komen is: ‘Wees niet bang.’ Maar hier gebeurt dat niet. Het eerste woord van de engel is een groet.‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ God heeft haar uitgekozen als moeder van Jezus en Hij vraagt haar om Hem op een speciale manier te dienen. In een lied dat Maria later zal zingen roept ze uit: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder'. Maria krijgt een hele unieke plaats in Gods plan en ook binnen het volk Israël. De engel spreekt bemoedigende woorden en zegt al bij voorbaat dat God haar op een bijzondere manier zal helpen en haar zal zegenen en beschermen.

De overgave van Maria
Het is zo mooi om te lezen dat Maria antwoordt met de woorden 'mij geschiede naar Uw Woord'. Ze geeft zich over en voert geen redenen aan waarom ze het niet wil, ze heeft geen vragen waarom zij nu juist de moeder van Jezus moet worden. Ze vraagt wel hoe het mogelijk is dat ze een kind krijgt terwijl ze nog niet getrouwd is en wat dit voor Jozef betekent. Maria heeft haar eigen leven moeten opgeven, alles ging anders dan ze had gedacht. Ze wordt geroepen om moeder van de Messias te zijn.

Het geloof van Maria
Uit het antwoord dat Maria geeft, blijkt ook haar geloof. Er wordt nogal niet wat van haar gevraagd. Je zou bijna zeggen: nooit is van Gods kinderen zoveel geloof gevraagd als hier van Maria. Zij moet geloven dat uit haar door de Geest de Messias zal worden geboren. Zij moet geloven dat dat kan, want bij God is niets onmogelijk. Zij moet geloven dat wat in haar leven gebeuren gaat de voortzetting is van het werk dat God in het Oude Testament begonnen is. Zij moet geloven dat ze de kracht zal krijgen om de vervulling van Gods beloften te kunnen dragen. Maria moet geloven wat onbegrijpelijk is. En, dat doet ze, dat blijkt uit haar woorden.

Toepassing voor ons eigen leven
Wat een voorbeeld is Maria's overgave en gehoorzaamheid voor ons! Wij weten allemaal hoe moeilijk het is om te dienen en ons over te geven. Als mens heersen wij liever en gaan liever onze eigen gang. Het bepaalt ons er weer eens bij om aan onze Hemelse Vader te vragen wat Hij wil dat wij met ons leven doen.

Je kunt je bijna niet voorstellen dat God iets van ons vraagt waardoor heel ons leven op de kop wordt gezet. Dat God ons roept tot een taak die aan ons leven een totaal andere wending geeft dan we hadden gedacht. Hoe zouden wij daarop reageren? Maria is ook hierin een voorbeeld voor ons. Zij werd wel op een heel bijzondere manier geroepen voor een heel bijzondere taak. Zij was een gezegende onder de vrouwen en alle geslachten prijzen haar gelukkig om de grote dingen die God in haar leven heeft gedaan. Maar tegelijk staat zij model voor alle christenen in alle tijden: Maria was ontvankelijk voor het Woord van God en voor het heil van God en voor de Zoon van God.

Zo vraagt onze Hemelse Vader ook van ons dat we vol verlangen uitzien naar de komst van Jezus, dat we de deuren van ons hart wagenwijd openzetten voor Zijn boodschap, dat we midden in de dood hier op aarde in ootmoed alles verwachten van het Leven uit de hemel, dat we ‘Amen’ zeggen op de stem van God die ons roept tot zijn heil. 

Laten we, net als Maria deed, Gods woorden overwegen in ons hart!

Opmerking: enkele stukken zijn ontleend aan deze website.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.