16 november 2019

Batseba - een vrouw die begeerd werd

Sinds een aantal jaren probeer ik elk jaar het leven van één Bijbelse vrouw te bestuderen. Over het leven van Eva, SaraRachelRuth, Esther en Hanna heb ik al eens nagedacht en/of geschreven. Het afgelopen jaar heb ik gekozen voor de persoon Batseba. In de Bijbel kun je het verhaal over haar leven lezen in 1 Samuel 11 en 12.

In de andere overzichten die ik de afgelopen jaren geschreven heb, heb ik het leven van deze vrouwen kort geschetst en samengevat a.d.h.v. een overzicht. Omdat ik na het lezen van het verhaal over Batseba meer vragen dan antwoorden had, wil ik deze keer het verhaal samenvatten in vragen. Tot slot zal ik een paar belangrijke dingen delen die ik van deze opvallende geschiedenis heb geleerd.

Waarom bleef David in Jeruzalem en ging hij niet mee om te vechten?
Waarom bleef David kijken toen hij Batseba zag baden op het dak?
Waarom ging Batseba überhaupt zo opzichtig baden zodat anderen haar konden zien?
Waarom deed David navraag bij zijn bedienden wie de badende vrouw was? Had hij niet beter iets anders kunnen gaan doen om afleiding te zoeken toen hij hoorde dat ze getrouwd was?
Heeft Batseba met opzet op het dak gebaad omdat ze wellicht de aandacht van de koning wilde trekken?
Heeft Batseba zich verzet tegen het feit dat David haar liet halen of wilde ze het ook graag?
Heeft ze David verteld dat ze in haar vruchtbare periode zat en de kans groot was dat ze zwanger zou kunnen worden?
Had David niet 'genoeg' aan zijn andere vrouwen die hij al had? Had hij er nóg een nodig?
Dacht David echt dat de zwangerschap van Batseba verbloemd kon worden door haar man Uria opdracht te geven bij zijn eigen vrouw te laten slapen?
Hoe moet Batseba zich hieronder gevoeld hebben en zou ze haar mond gehouden hebben tegen Uria?
Zou David zich schuldig hebben gevoeld toen hij Uria dronken voerde?
Zag David geen andere oplossing dan Uria vooraan in de strijd te zetten en hem zo te laten sneuvelen?
Waarom reageerde David zo onverschillig toen hem verteld werd dat Uria gestorven was?
Hoe kan het dat David pas berouw kreeg en inzag wat hij gedaan had nadat Nathan tegen hem sprak? 
Hoe zal David zich gevoeld hebben toen hij hoorde dat God zijn zonde wilde vergeven?
Wat zullen David en Batseba tegen elkaar gezegd hebben toen ze samen een zoon kregen?
Hoe hebben ze het verdriet verwerkt toen hun zoon na enkele dagen stierf?
Hoe zullen ze zich uiteindelijk gevoeld hebben toen ze de vader en moeder werden van de meest wijze koning van Israël en voorouder van Jezus Christus? 
Hoe is hun huwelijk verder verlopen en hoe hebben ze samen verder geleefd?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen die in je op kunnen komen wanneer je dit verhaal in de Bijbel leest. Ik ben mij er ook van bewust dat we niet op al deze vragen antwoorden zullen krijgen maar elke keer als ik deze geschiedenis lees, komen veel van deze vragen in mij op.

Onderstaande dingen vielen mij op en vond ik leerzaam:
  • Eén zonde lijkt misschien iets kleins, maar de gevolgen ervan kunnen onmetelijk groot zijn.
  • Wanneer je eenmaal begonnen bent met zondigen, is het moeilijk om te stoppen. De leugens en zonden stapelen zich op. 
  • De gevolgen van overspel zul je levenslang ondervinden. Het maakt veel kapot en zet levens (van gezinnen) op z'n kop. Persoonlijk denk ik dat dit verhaal in de Bijbel is opgetekend om ons te behoeden voor dit soort fouten.
  • God is in staat uit de meest vreselijke situaties iets goeds voor te brengen, mits de mensen zich werkelijk tot Hem keren.
  • David wordt door God een 'man naar Gods hart genoemd'. Wat een bemoediging voor ons. Ondanks al onze fouten en tekortkomingen kunnen we toch mannen of vrouwen naar Zijn hart worden. 
  • Ondanks fouten en zonden mochten David en Batseba toch de ouders worden van een zeer wijze koning.
  • Hoewel wij moeten leven met de consequenties van onze zonden, vergeeft God ons onze zonden volkomen, als wij Hem daarom vragen (1 Joh. 1:9)
Uit deze geschiedenis blijkt ook dat de kleine dagelijkse keuzes vaak zo belangrijk zijn. Ze bereiden ons vaak voor op het maken van de juiste keuze wanneer over grote zaken beslist moet worden. Het is verstandig om goed na te denken bij alles wat we doen, juist in ons 'kleine' dagelijkse leven op ons werk en in onze relaties. Laten we God om hulp vragen bij alle beslissingen in ons leven. Hij wil ons wijsheid geven!

Tot slot wil ik het boek 'Onuitgesproken' van Francine Rivers aanbevelen dat ik gelezen heb nadat ik het leven van Batseba in de Bijbel had bestudeerd. Met haar bijzondere schrijftalent gaat Francine Rivers op zoek naar de persoon Batseba echt was. Met respect voor de Bijbelse gegevens wordt beschreven welke motieven en emoties er gespeeld zullen hebben. Wie was Batseba nu werkelijk? Hoe was ze onder alles wat er gebeurde? Hoe was haar relatie met God?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.