Hulpmiddelen bij Bijbellezen


Een open Bijbel, zoals hierboven is afgebeeld, is voor mij erg belangrijk. Het dagelijks lezen van Gods Woord is voor mij van levensbelang. De Bijbel is niet bedoeld om achteloos gelezen te worden, ‘maar om de stem van de Heer erin te horen’ en daarna hetgeen je hebt geleerd of gehoord ook daadwerkelijk toe te passen in je leven. Het gaat er tenslotte om God en Zijn Zoon, Jezus Christus, beter te leren kennen en de relatie met Hem elke dag meer en meer te verdiepen.

Kort gezegd heb je drie verschillende manieren om de Bijbel te gebruiken:

1. Als een boek
Allereerst het gewoon doorlezen van de Bijbel. Veel mensen die de Bijbel voor het eerst in handen krijgen lezen de Bijbel als boek door. Jammer genoeg verleren veel christenen het gewone lezen van de Bijbel. Want juist door het gewone lezen zie je mooie lijnen in de Bijbel terug. Je ziet de geschiedenis, de verhalen, de verbanden in de verhalen. Gebruik voor deze manier van Bijbellezen een vertaling die niet te moeilijk leest. Op dit weblog vind je mogelijkheden om dit volgens een rooster te kunnen doen.

2. Mediterend (Stille tijd)
Als tweede kun je mediteren over de Bijbel. Het klinkt misschien wat onbekend, maar met deze vorm neem je de tijd om een tekst te 'ervaren'. Mediteren is niet studeren en is niet een of andere intellectuele bezigheid. Het is meer bouwen aan je relatie met God die spreekt door zijn Woorden heen. Belangrijk bij mediteren is dat je de tijd neemt en dat je de rust en stilte opzoekt. De tekst moet zijn werk in je doen. De Bijbel heeft het ook over een 'binnenkamer', een privéplek om God te ontmoeten.

3. Bestuderend
Als derde kun je de Bijbel bestuderen. Daarbij lees je, analyseer je, zoek je bewust naar de diepere betekenis en de rijke uitleg. Allerlei details en verbanden kunnen je dan helpen om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Met deze vorm van Bijbellezen kun je ver gaan. Het is goed om te leren om de Bijbel te bestuderen en jezelf de tijd te gunnen hiervoor. Je zult dan merken dat je schatten opgraaft die onder het oppervlak verborgen zijn en aan de vluchtige lezer voorbij zullen gaan. Sommige schatten zitten zelf heel diep onder het oppervlak. Net als bij de andere manieren van Bijbellezen is het ook hier niet zozeer van belang wat jij vindt, maar of de Bijbel toegang krijgt tot je hart en je denken.

'Bijbelstudie is immens belangrijk en levert een hoop op. De Schriften getuigen van Hem. Wanneer je dat stukje gebak hebt geproefd dan wil je daar meer van. Als je van studeren houdt, kom je in een geestelijke gemoedstoestand dat je er meer van wilt weten. Bijbelstudie leidt er toe dat je meer respect krijgt voor God, meer eerbied voor God Zelf en Zijn Zoon. Je ziet meer van het werk van de Heilige Geest en Gods plan in algemene zin. Omdat je daar meer mee bezig bent - ook in het onderbewuste - zal het je bewaren voor allerlei dingen. Bovendien: als je hart vol is van het Woord van God, dan kan er niets meer bij van de tegenstander.'
Dato Steenhuis

Hulpmiddelen bij het Bijbellezen
Hieronder volgt een lijst van materialen die kunnen helpen om de Bijbel beter te begrijpen*. Hulpmiddelen bij Bijbelstudie zijn niet bedoeld om de Bijbel te vervangen; ze helpen ons juist om de Bijbel zelf te bestuderen.
* Er zijn alleen boeken genoteerd die ik zelf ken, lees en gebruik


Het gebruik van Bijbelleesroosters
Naast het houden van stille tijd, waarin ik vaak gericht een aantal verzen lees uit de Bijbel, vind ik het een mooi principe om de héle Bijbel van kaft tot kaft door te lezen. Al een tijdje was ik op zoek naar een goed en prettig schema om hiervoor te kunnen gebruiken.
In eerste instantie heb ik er een aantal jaar geleden drie jaar over gedaan (elke dag een hoofdstuk). Dit is mij zo goed bevallen dat ik sinds die tijd de Bijbel in één, twee of soms drie jaar wil blijven lezen. Toen ik aan het zoeken was naar een Bijbelrooster, kwam ik er verschillende tegen. Misschien zit er ook wat voor jou tussen? Je kunt natuurlijk wachten om te beginnen met het kiezen van een leesrooster totdat het 1 januari is, maar waarom zou je niet gewoon vandaag beginnen?
Je vindt hier een overzicht van diverse bijbelleesrooster. (Dit bericht wordt elk jaar opnieuw bijgewerkt).

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: 
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! 
Rom. 11:36