Home sweet home - Wat is jouw thuis?


In veel huizen kom je bordjes tegen met het Engelse woord 'HOME'. Ook de spreuken Home is where the heart is, Home sweet home en There is no place like home, zie je in menig huiskamer. Op gevels van huizen lees je af en toe titels als Ons plekje of Oost west, thuis best. 

Het klinkt fantastisch en het is leuk bedacht maar in feite klopt het niet helemaal. De plek op aarde waar we wonen is dan misschien wel (tijdelijk) ons huis maar niet ons thuis. Ik begrijp dat mensen die niet geloven dat er na dit leven nog een heerlijke toekomst wacht, deze woorden wel zullen gebruiken. Maar wanneer je weet dat ons leven op aarde maar tijdelijk is, ga je dingen anders bekijken.

Tijdens het doen van het huishouden op de maandagochtend draai ik regelmatig muziek. Onlangs vielen mij deze regels op uit het lied 'Jesus Son of God' van Chris Tomlin:

You came down from heavens throne,
this earth you formed was not your home.

De Here Jezus kwam vanuit Zijn 'thuis' - de hemel - naar ons mensen op aarde. Wanneer je hier goed over nadenkt, is het bijna niet te begrijpen. Met kerst mogen we hier binnenkort weer bij stilstaan.
Wie wil er nu een heerlijke plek en alles wat Hij heeft achterlaten voor een plek vol zonde en duisternis? De Here Jezus deed het uit liefde voor ons. Opwekking 580 zegt het zo: 

Jezus, Hij kwam om ons leven te geven,
daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis.
Hij gaf aan mij het eeuwige leven
door te sterven aan het kruis.

Hoe verleidelijk het soms ook is, God roept ons op om niet met de dingen op de aarde bezig te zijn maar schatten in de hemel te verzamelen (Matt. 6:19-21). Dát is onze uiteindelijke bestemming en alleen dát is ons THUIS.  

In 1 Tess. 4:13-18 worden we opgeroepen om elkaar te vermanen/troosten met deze woorden:

'Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.
Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost elkaar met deze woorden.'

Johannes 14:2-3 zegt: 
'In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.'

En als we dan een Engelse term willen gebruiken zou ik zeggen: There is no place like heaven!  Laten we ons daarop verheugen en daarnaar uitzien, want daar mogen we voor altijd bij onze Heer en Heiland zijn. Bij Hem komen we werkelijk thuis!

Reacties