Werd Jezus op een vrijdag gekruisigd?

In een magazine van Het Zoeklicht werd door een lezer een kritische vraag gesteld. Wanneer je deze vraag en het bijbehorende antwoord zo rond de veertigdagentijd onder de aandacht brengt, zou het kunnen zijn dat de aandacht van het lijden en sterven van onze Here Jezus afgeleid wordt naar deze uitleg en toelichting. Dat is niet mijn bedoeling. Het leek mij beter om daarom dit stukje op dit moment in het jaar te delen.* 

Werd Jezus op een vrijdag gekruisigd? 

Theo Niemeijer antwoordt:

In Matteüs 12:40 staat dat de Heere Jezus, net als Jona, drie dagen en drie nachten in het hart der aarde zal zijn. Klopt dit wel, want Hij is toch op ‘Goede Vrijdag’ gestorven en op de eerste dag van de week (zondag) opgestaan? Dan zou Hij alleen tijdens de sabbat, zaterdag, in het graf gelegen hebben! Hoe moeten we dit zien?

In 1 Korinthe 5:7 lezen we dat ook ons ‘Paaslam’ geslacht is: Christus. De Heere Jezus werd gekruisigd op de dag die bij de Joden bekend stond als de ‘dag der voorbereiding’. Op deze dag werd het zuurdesem uit de huizen verwijderd, het Paaslam geslacht en de Paasmaaltijd gegeten. Tijdens deze dag, die ook wel de ‘voorsabbat’ genoemd werd (zie Markus 15:42 en Lukas 23:54), mochten de Joden zich niet verontreinigen en gingen daarom ook niet het gerechtsgebouw van Pilatus binnen (Johannes 18:28). Precies op de dag, waarop het Joodse volk zijn paaslammeren slachtte, werd de Heere Jezus gekruisigd en stief het waarachtige Paaslam. De dag hierna brak het ‘feest van de ongezuurde broden’ aan dat zeven dagen zou duren, het eigenlijke Paasfeest.

De eerste- en laatste dag van dit feest werd sabbat gehouden (Leviticus 28:5-8). Dus de dag na het sterven van de Heere Jezus aan het kruis begon het Paasfeest, waarvan de eerste dag een sabbat was. De dag na het sterven van Jezus was dus geen wekelijkse sabbat (zevende dag), maar een ‘feestsabbat’! Zeer waarschijnlijk dat de Heere Jezus al op woensdagavond gestorven is en dat donderdag de eerste dag van het Paasfeest, de Paassabbat gevierd werd. Op vrijdag, de dag na deze feestsabbat hebben de vrouwen specerijen gekocht en klaargemaakt (Markus 16:1), waarna zaterdag de wekelijkse sabbat aanbrak. Pas aan het begin van de eerste dag van de week gingen ze naar het graf en ontdekten ze dat hun Heiland het graf verlaten had. Zo komen we tot de conclusie dat de Heere Jezus donderdag (Paassabbat), vrijdag (specerijen kopen en klaarmaken) en zaterdag (de wekelijkse sabbat) in het graf gelegen heeft en op de eerste dag van de week het graf verlaten heeft. Dus zoals Matteüs 12:40 ons leert: drie dagen en drie nachten! Paulus schrijft hierover in 1 Korinthe 15:3-4, waarin hij ons uitlegt dat Christus precies in overeenstemming met Gods Woord gestorven is. Hij stierf inderdaad als het uiteindelijk Paaslam, werd in het graf van de rijke begraven (Jesaja 53:9) en stond na drie dagen op uit de dood.

Theo Niemeijer

Lees ook nog eens dit artikel voor meer informatie.

*In het grote totaalbeeld is het overigens helemaal niet zo belangrijk om te weten op welke dag van de week Christus werd gekruisigd. Als dat heel belangrijk was geweest, dan zou Gods Woord de precieze dag duidelijk aan ons gecommuniceerd hebben. Wat belangrijk is, is dat Hij stierf en lichamelijk uit de dood opstond. Wat net zo belangrijk is, is de reden voor Zijn dood: Hij nam de straf op Zich die alle zondaars verdienen. Johannes 3:16 en 3:36 verkondigen allebei dat een geloof en vertrouwen in Jezus resulteert in een eeuwig leven!


Reacties