Gods Woord serieus nemen en toepassen


De afgelopen weken heb ik uit het boek Ezra gelezen. Wat een leerzaam Bijbelboek is dit. Diverse thema's komen aan de orde: voorbereiding, toewijding, tegenstand, maar ook Gods Woord, geloof, dankzegging, lofprijs en zonde.

Hoofdstuk 3, dat gaat over de start van de herbouw van de tempel, was deze keer een hoofdstuk dat mij raakte. In 'Het Leven' staat vaak een treffende en praktische toelichting. Enkele stukken wil ik delen en  aan jullie en mijzelf een vraag erbij stellen.

Ezra 3:8 Het volk wil starten met de tempelbouw maar alleen de voorbereiding van deze bouw duurde al van september tot juni. De ballingen namen tijd om plannen te maken, omdat het project zo belangrijk voor hen was. Voorbereiding lijkt misschien niet zo heldhaftig of geestelijk, maar is van groot belang voor elk project dat goed moet worden uitgevoerd!
Hoe zit het met mijn planning, (geduld) en voorbereiding? Focussen we ons soms niet te veel op het (eind)resultaat? 

Ook mooi is de toelichting bij de verzen 10 en 11 van Ezra 3. Het voltooien van de tempelfundering vroeg namelijk grote inspanning van alle betrokkenen. Maar niemand probeerde de eer voor zichzelf op te eisen of voor zijn eigen harde werken. In plaats daarvan prees iedereen God voor wat tot stand gekomen was. Alle goede gaven komen van God: talenten, vaardigheden, kracht en leiderschap. Wij mogen God danken voor wat in en door ons is gedaan!
Wie geef jij de eer voor wat er tot stand komt in jouw leven? 

Wanneer de fundering is gelegd, wordt dit uitbundig gevierd met elkaar. Dit werd wel gekenmerkt door verschillende emoties van zowel vreugdekreten als gehuil. Beiden waren gepast. De Heilige Geest kan ons ertoe brengen ons te verheugen over Zijn goedheid en genade, maar ook te treuren over onze zonden die Hem dwongen ons te corrigeren.
Geweldig ook om te lezen in de verzen 11-13 hoe het volk de Heer prees en loofde:

"Zij zongen beurtzangen van lof en prijs aan de HERE: want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid over Israël. En al het volk juichte met groot gejuich en loofde de HERE, omdat het fundament van het huis des HEREN gelegd was.
Maar vele van de priesters, van de Levieten en van de familiehoofden, de ouden die het eerste huis hadden gezien, weenden luid, toen de grondlegging van dit huis voor hun ogen plaats had; terwijl velen de stem verhieven met gejuich en vreugdebetoon, zodat het volk het geluid van het vreugdegejuich niet onderscheiden kon van het geluid van het geween des volks, want het volk juichte met groot gejuich, zodat het geluid tot in de verte werd gehoord."
Op welke manier geef jij uiting aan wat God heeft gedaan en nog doet in jouw leven? 

Ezra bracht grote dingen tot stand en had grote invloed, omdat hij Gods Woord als uitgangspunt had voor zijn daden en leven. Hij bestudeerde het serieus en paste het trouw toe. Vooral dat laatste sprak mij aan. Je kunt namelijk nog zo veel lezen en studeren in de Bijbel maar als het alleen bij kennis en theorie blijft, mist het zijn doel. Ezra leerde aan anderen wat hij zelf had geleerd en daarom is hij een groot voorbeeld voor ieder, die voor God wil leven.
In hoofdstuk 9 gaat Ezra zelfs op zijn knieën voor zonden die hij zelf niet eens begaan heeft. Hij onderkende hiermee dat:
  • zonde ernstig is
  • dat niemand zondigt zonder anderen te beïnvloeden
  • dat hij niet zonder zonde was, hoewel hij geen heidense vrouw had
  • dat Gods liefde en genade het volk spaarde, terwijl zij niets deden om het te verdienen
Het is niet moeilijk om luchtig te doen over zonde in een wereld die zonde als onbeduidend ziet, maar wij moeten de zonde even serieus nemen als Ezra. Ook in dit hoofdstuk blijkt maar weer hoe belangrijk het is om Gods Woord te lezen zodat we weten wat Hij van ons vraagt (en wat niet).

Wat een bemoediging om te weten dat we altijd mogen terugkeren naar God in berouwvol gebed zelfs als wij op de meest onvoorstelbare manier hebben gezondigd!Reacties

  1. Wat een heerlijke wetenschap! Niet waar Wendy? Dank je wel voor het delen...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat mooi hoe je het beschrijft hoe het jou heeft geraakt. En wat mij raakt daarin is, dat ze onder alles God prijzen. Bedankt voor je stukje.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.