Het is Zijn werk in ons!

"Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen." 
Filippenzen 2:13 

Hoe reageer je als de omstandigheden tegenzitten, als je het gevoel hebt dat de controle je uit de handen glipt, als je het allemaal niet meer overziet?

Wat ervaar je dan? Stress? Paniek? Heb je de neiging te vluchten of reageer je het af op anderen; je collega’s, je man, vrouw, kinderen - of God? Hoe ga je om met moeilijke omstandigheden?

In de Bijbel lezen we verhalen van mensen die dit soort ervaringen hebben gehad. Maar ze gingen er verschillend mee om.

Asa begon goed als koning en diende God met heel zijn hart, maar toen hij een verkeerde keuze had gemaakt en God hem door een profeet terecht wees, werd hij boos en gooide hij de profeet in de gevangenis. Toen hij ziek werd, zocht hij geen hulp bij God (2 Kronieken 16).

Jona moest van God naar de vijanden van Israël, Ninevé, om hen over Gods genade aanbod te vertellen. Je ziet hoe hij eerst wegvlucht en dan schoorvoetend, zeker niet van harte, toch gaat. Als het allemaal anders loopt dan hij zou willen, wordt hij boos op God. Herkenbaar? Reageer ik ook zo als God het anders leidt dan ik het graag zou zien?

Maar er zijn ook mooie voorbeelden. Een prachtig voorbeeld is David. Ook hij heeft lang moeten wachten op de vervulling van Gods beloften. Hoe langer het duurde hoe onzekerder zijn toekomst leek te zijn. Hij moest jaren vluchten, in grotten leven en uiteindelijk zelfs zijn toevlucht zoeken bij zijn vijanden om uit Sauls hand te ontsnappen. Uiteindelijk raakte hij letterlijk alles kwijt; al zijn bezit en heel zijn familie. En zijn eigen mannen, waar hij zo lang voor gezorgd had, wilden hem ook nog stenigen. Maar dan staat er iets bijzonders: ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God’ (1 Samuël 30:6). Te midden van de meest slechte omstandigheden vertrouwt hij op God en zoekt hij zijn toevlucht bij God. En God geeft uitkomst. En meer nog. Niet lang daarna wordt hij koning - zoals God beloofd had.

En zo zijn er talloze voorbeelden. Geen van hen was volmaakt, maar ze hebben door de moeite en het lijden, al struikelend, geleerd om hun God te vertrouwen. Daar gaat het God uiteindelijk om; dat we Hem vertrouwen, Hem liefhebben en onze toevlucht bij Hem zoeken. Makkelijk gezegd, maar moeilijk in de praktijk te brengen als de omstandigheden ons lijken te overspoelen als een vloedgolf.

Daarom mogen we God vragen, Die zowel het willen als het werken in ons bewerkt (Filippenzen 2:13), dat Hij ons helpt in dit leerproces. Hij nam voor Abraham, Jozef, Mozes, David en vele anderen ruim de tijd om hen door die leerschool te brengen. Dat wil Hij ook voor ons doen. Het is Zijn werk in ons. Gelukkig maar!

Bron: Nieuwsbrief Hart voor het gezin - september 2023

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken. Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Reacties

  1. Wat mooi, juist enkele weken geleden is er bij ons gepreekt over de tekst ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God’ (1 Samuël 30:6).

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.