29 november 2022

Gelden de wetten die God de Israëlieten gaf nog steeds voor christenen van nu?


In het bijbelboek Deuteronomium roept Mozes het volk Israël op zich te herinneren wie God is en wat Hij heeft gedaan. Door gebrek aan geloof heeft de vorige generatie Israëlieten veertig jaar door de woestijn gezworven en is daar gestorven. Ze lieten Egypte achter zich, maar kwamen nooit aan in het beloofde land. Op de oostoever van de Jordaan bereidde Mozes daarna de zonen en dochters van die ongelovige generatie voor op de inname van het land Kanaän. Na een korte geschiedenisles over Gods grote daden voor Zijn volk, behandelde Mozes opnieuw de wet. 

Wat mij hierbij opviel was vers 8 uit hoofdstuk 4.

En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Een vraag die door veel christenen gesteld wordt is of de wetten die destijds aan het volk Israël gegeven zijn, ook vandaag de dag nog voor de Gemeente gelden. Ik las er een mooie uitleg over:

Gods wetten zijn gemaakt om de mensen te leiden in een manier van leven die gezond is, eerlijk en toegewijd aan God. Het doel van de wet was te wijzen op de zonde (of de mogelijkheid daarvan) en de juiste richting aan te geven om daarmee om te gaan. De Tien Geboden, het hart van Gods wetten, zijn nu nog net zo toepasbaar als drieduizend jaar geleden, want zij staan voor een levensstijl die door God wordt onderschreven. Zij laten op een volmaakte manier zien wie God is en hoe Hij wil dat mensen leven.

Maar God gaf naast de Tien Geboden nog meer wetten. Zijn die net zo belangrijk? God gaf nooit een wet zonder bedoeling. Toch zijn veel van de wetten die we in de Pentateuch (Genesis t/m Deuteronomium) lezen, speciaal gemaakt voor het volk van die tijd en die cultuur. Hoewel een bijzondere wet niet voor ons hoeft te gelden, blijven de waarheid en het principe daarachter tijdloos.

Christenen offeren bijvoorbeeld geen dieren in hun eredienst. Toch zijn de principes achter de offers - vergeving van zonde en dankbaarheid aan God - nog steeds van toepassing. De offers verwezen naar het volmaakte offer dat Jezus Christus voor ons gebracht heeft. Het Nieuwe Testament zegt dat de oudtestamentische wetten door de dood en opstanding van Jezus Christus vervuld zijn. Dit betekent dat, hoewel de oudtestamentische wetten ons helpen de zonde te herkennen, Jezus nu ons voorbeeld tot navolging is, omdat Hij de wet volkomen gehoorzaamde en de ware betekenis ervan liet zien.

Op de website van 'Ik zoek God' schreef medeblogger Marja Verschoor ook nog een leerzaam blogbericht over de Tien Geboden. Je kunt het hier teruglezen. 


 

1 opmerking:

  1. Hoi Wendy, mooi stukje zo (en bedankt voor de link naar mijn artikel op ikzoekgod.nl)! Dit blijft wel een discussiepunt onder Christenen. Mijn engelstalige boekenserie gaat juist over hetgeen jij in deze blog besachrijft. Mooi.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.