1 januari 2022

De belangrijkste keuze in je leven…

 


Uit een onderzoek is gebleken dat 86% van de mensen die tot geloof gekomen zijn, hun leven aan Jezus gaven voordat ze 15 jaar oud waren. 10% kwam tot geloof tussen 15 en 30 jaar en 4% na hun 30e jaar.*

Toen ik deze cijfers las, moest ik die even goed tot mij laten doordringen. Er blijkt maar weer eens uit dat we als ouders, opvoeders en kinderwerkers een enorm voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid hebben om kinderen al jong te vertellen over de Here Jezus. Regelmatig lees ik berichten van mensen die beweren dat het voor jonge kinderen niet mogelijk is om tot geloof te komen. Ook zou het evangelie te moeilijk zijn voor hen. Toch vinden we diverse gedeelten in Gods Woord waarin staat dat ook een kind een zondaar is (Joh. 3:6,7 en Rom. 3:23), maar ook dat een kind het evangelie kan begrijpen (2 Tim. 3:15). Een kind kan dus ook op jonge leeftijd al een keuze maken voor de Here Jezus (Matt. 21: 15,16). Corrie ten Boom was 4 jaar toen zij haar leven aan de Heer gaf!
In de Bijbel staat dat God de Vader niet wil dat 'een dezer kleinen verloren gaat' (Matt. 18:14) en ook de Here Jezus zegt in Markus 10:14 'Laat de kinderen tot Mij komen, verhinder ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.'

Toen onze kinderen nog jong waren, zijn wij al vroeg begonnen om hen te vertellen van onze Heer en Heiland en hen te onderwijzen uit Gods Woord. Het is natuurlijk niet ónze verdienste geweest, maar ik ben er dankbaar voor dat zij allemaal op jonge leeftijd bewust voor Hem gekozen hebben. Als gezin vonden we het ook altijd belangrijk om de dag waarop ze deze keuze maakten te blijven gedenken en daarom stonden we elk jaar op de betreffende dag bewust stil bij dit moment dat we hun ‘keuzedag’ noemden. Tijdens het avondeten staken we dan een - speciaal voor deze gelegenheid gekochte - kaars aan en dankten voor én met elkaar. We gaven er een cadeautje bij in de vorm van een passende Bijbel of een bijbels dagboekje. Het was altijd weer bijzonder om als gezin een aantal keren per jaar zo'n speciale 'geestelijke verjaardag' te mogen vieren.
Zelf ben ik vele jaren betrokken geweest bij het kinder- en clubwerk in de gemeente. Tot op de dag van vandaag ben ik hier dankbaar voor en besef ik hoe belangrijk het is om kinderen het evangelie al op jonge leeftijd te vertellen - zeker ook aan degenen die het christelijk geloof niet van huis uit meegekregen hebben. Het is immers de belangrijkste basis die je kinderen in hun leven kunt meegeven en ik denk persoonlijk dat je er niet jong genoeg mee kunt beginnen.

Gelukkig hoeven we het niet alleen te doen. Laten we dagelijks bidden om kracht bij de opvoeding; ook in het nieuwe jaar dat nu is begonnen. Hij zal ons wijsheid geven als wij Hem daarom vragen (Jak. 1:5).

*naar George B. Eager "How to succeed in winning children to Christ."

Dit artikel is onlangs verschenen in 'Het Zoeklicht' nr. 1 2022 en is een bijdrage die ik voor dit blad mocht schrijven.

1 opmerking:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.