22 mei 2021

Zowel het Woord als de Geest zijn nodig voor een betekenisvol leven


In  mijn boek over stille tijd heb ik al eens aangegeven hoe belangrijk het is om zowel de Bijbel te lezen als te bidden. Het één kan niet zonder het ander. In het boek 'Een leven van gebed' van Paul E. Miller dat ik onlangs herlas (en overigens van plan ben elk jaar opnieuw te lezen) wordt dit bevestigd en kwam ik een mooi inzicht tegen. Miller beschrijft in één van zijn laatste hoofdstukken dat het belangrijk is om zowel te onderzoeken wat God zegt in Zijn Woord als wat Hij aan ons duidelijk maakt door middel van onze persoonlijke gebeden.

'Als we zoeken naar Gods werkzaamheid in ons leven, maar ons daarbij alleen laten leiden door het geschreven Woord van God, en niet wachten en bidden, dan zien we niet hoe Gods verhaal zich ontvouwt.'

Verderop schrijft Miller: 'De mensen die 'alleen naar de Geest' leven, kunnen doen wat ze zelf willen en achter het woord dat van God 'horen', zou wel eens hun eigen wil schuil kunnen gaan. Het is een emotiecultuur en gevoelens zijn voor hen absoluut.'

'We hebben het scherpomlijnde en absolute karakter nodig van het Woord, evenals de gevoelsmatige, persoonlijke leiding van de Geest. Het Woord levert de structuur, de taal. De Geest zorgt voor de persoonlijke toepassing in ons leven. Door Woord en Geest bijeen te houden, worden we behoed voor het gevaar dat het spreken van God fungeert als een dekmantel voor de vervulling van onze eigen verlangens, en voor het gevaar dat we in ons leven van God verwijderd raken.'

De schrijver heeft het helder verwoord. Wanneer we alleen maar Gods Woord zouden lezen (en er zijn helaas veel christenen die dat doen), zijn we alleen geconcentreerd op gehoorzaamheid. Het resultaat kan een 'saai' leven zijn met weinig inzicht hoe de hand van de Meester je leven vormgeeft.

Wanneer je je veel door de Geest laat leiden, kan het gebeuren dat je dit meer gezag toekent dan Gods Woord, de Bijbel. Het gevaar hiervan is dat je je eigen gedachten opvat als de wil van God en denkt dat Hij jouw wil doet. Je leven wordt dan beheerst door je gevoelens waarbij je erg op jezelf gericht wordt. Het kan op deze manier onduidelijk worden wat je eigen wil is en wat de wil van God is.

Ik leerde zelf (opnieuw) een wijze les. Wanneer je zowel het Woord leest als bidt, geef je God de kans om Zijn Woord persoonlijk op je leven toe te passen. Het resultaat zal dan zijn dat je een betekenisvol leven zult hebben met hechte en liefdevolle relaties.


3 opmerkingen:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.