9 september 2020

Uitgestelde zegen


 

Zoals aan de zijkant van mijn weblog staat aangegeven, ben ik aan het lezen in het boek 'Zegen door Israël' van Oscar Lohuis. De korte, pakkende hoofdstukken zijn helder verwoord. In hoofdstuk 6 kwam ik een bijzonder gedeelte tegen dat mij opviel. Ik hoop van harte dat het ook jullie mag bemoedigen.

'Het kind van de belofte, Izak, is geboren door een wonder van God. Het kon helemaal niet meer. God heeft het bewust zo laten gebeuren. De menselijke mogelijkheden waren uitgeput en voor iedereen was het duidelijk dat Hij het gedaan had, dat het Zijn werk was. Wat helemaal niet meer kon, gebeurde toch. Dat is wat genade inhoudt, dat de mens het niet kan en dat God het doet. Dat is waar Israël voor staat. Het bestaan van het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob in deze wereld is een krachtige boodschap van Gods genade voor de hele mensheid.

In de verdere geschiedenis van Israël is dat ook de rode draad. Ik noem wat voorbeelden: het leven van Jozef dat zich op wonderlijke wijze ontwikkelt en waarin onmogelijke dingen gebeuren; de hele uittocht uit Egypte, iets wat alleen maar kon plaatsvinden omdat God het deed; veertig jaar overleven in de woestijn met twee miljoen mensen; die herdersjongen die de reus Goliath verslaat en de grootste koning van Israël wordt; niet Mordechai maar Haman die aan de galg eindigt; Daniël die in de leeuwenkuil niet wordt opgegeten en zijn vrienden die in de brandende oven bewaard blijven. Het was allemaal onmogelijk en toch gebeurde het. Het leven van Jezus en wat er gebeurt in en door de Gemeente van Christus en de verspreiding van het Evangelie over de hele wereld dragen hetzelfde karakter. Het voorbeeld van de uitgestelde zegen door de geboorte van Izak gebuikt Paulus overigens ook in Romeinen 4 om de rechtvaardigverklaring van de mens te illustreren. Ook dat is een onmogelijkheid. Hoe kan God ooit een zondig mens rechtvaardig verklaren? Toch gebeurt het, uit genade door geloof.

We komen meer voorbeelden tegen in de Bijbel waar de zegen wordt uitgesteld. Nadat Mozes voor de eerste keer naar Farao ging, duurde het nog heel lang voordat de uittocht uit Egypte plaatsvond. Hanna kon een tijd lang geen kinderen krijgen. David zwierf lange tijd rond in de woestijn voordat hij koning werd. De ballingschap duurde zeventig jaar. Toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij nog twee dagen op de plek waar Hij was. Daardoor kwam Hij uiteindelijk veel 'te laat', omdat Lazarus toen al vier dagen in het graf lag. Jezus liet de storm sterker worden totdat het schip bijna zonk en lag ondertussen achterin het schip te slapen. Johannes was al een oude man en zat als banneling op een verlaten Grieks eiland en pas toen kreeg hij de diepste openbaring van Christus die hij ooit in zijn leven heeft meegemaakt. God laat ook in ons leven de moeilijkheden soms bewust een tijd duren en Hij stelt de zegen soms uit. Daardoor wordt het voor iedereen duidelijkheid dat het God en God alleen is Die de overwinning geeft. Het is steeds 'uit Hem, door Hem en tot Hem', wat wil zeggen: 'omdat Hij het geeft', 'door zijn kracht' en daarom ook 'tot Zijn eer alleen'. In al de eerder genoemde voorbeelden gaf God uiteindelijk een nog veel grotere zegen en overwinning dan wanneer die lange strijd er niet was geweest.'

Wil je meer weten over dit boek, kijk dan eens op de website van Oscar Lohuis.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.