29 november 2019

Advent - uitzien naar Jezus' komst


Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of  'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerst 'Advent' genoemd. De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 1 december t/m dinsdag 24 december en duurt 24 dagen. Op 25 december wordt onder veel christenen het kerstfeest gevierd waarbij gedacht wordt aan de geboorte van Jezus Christus.

Hoewel er nergens in de Bijbel door God opgedragen wordt om het kerstfeest te vieren, is er - naar mijn mening - niets mis mee om één dag in het jaar uitgebreid stil te staan bij de geboorte van onze Here Jezus Christus. Dát is het waar het uiteindelijk met Kerst over gaat. Alle uiterlijke 'lichten' en feestelijkheden zijn slechts bijzaak.

In de adventsperiode vind ik het altijd heerlijk om bewust bezig te zijn met deze kerstboodschap. Elk jaar gebruik ik hiervoor een leesrooster dat ik vaak zelf samenstel. Dit jaar wil ik het decemberleesrooster gebruiken van Het Nederlands Bijbelgenootschap. Je kunt het hier terugvinden en downloaden. Er worden zowel gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament aangehaald.
Naast dit leesrooster dat we 'aan tafel' willen gebruiken, wil ik voor mijzelf het boek 'Kerstboodschap' - Het geheim van de geboorte van Christus van Tim Keller gaan lezen. In de loop van december zal ik hiervan een recensie plaatsen op mijn blog.

Hoewel we in de adventsperiode toeleven naar Kerst, is het ook geweldig om te weten dat we óver Kerst heen mogen kijken naar de tweede komst van de Here Jezus. (Persoonlijk geloof ik trouwens dat aan deze tweede komst de Opname van de Gemeente voorafgaat, gevolgd door zeven jaar verdrukking. In mijn blogberichten over de eindtijd is hierover meer te lezen).
We mogen uitzien naar een geweldige toekomst met de Here Jezus! Wat een heerlijke belofte is het om te weten dat we voor altijd bij Hem mogen zijn als we Hem liefhebben met heel ons hart. Wat een vreugde zal dat wezen, straks met Hem samen te zijn!

Ik wens jullie allemaal een hele gezegende adventsperiode toe en een gezegend kerstfeest.

Wil je met de kinderen ook bewust advent en Kerst vieren, kijk dan eens op het weblog van Marjolein van der Toorn of Julia.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.