18 juli 2019

God liefhebben met heel je verstand - Elizabeth George

Ruim tien jaar geleden heb ik het boek 'God liefhebben met heel je verstand' van Elizabeth George voor het eerst in handen gekregen. Afgelopen maand is er een vernieuwde versie uitgegeven door Grace Publishing House. Toen ik een recensie-exemplaar kreeg opgestuurd, was dit een goede aanleiding om het boek weer eens ter hand te nemen want ik weet dat het destijds diepe indruk op mij gemaakt heeft en mij erg heeft geholpen om anders om te gaan met bepaalde moeilijkheden in mijn leven. God kent mijn en jouw leven en weet ook precies wat wij nodig hebben.

Wanneer je de zes delen (en 28 hoofdstukken) waaruit het boek is opgebouwd aandachtig leest, krijg je concrete handvatten aangeboden om mee verder te kunnen. Door het aanreiken van Bijbelse wijsheden en persoonlijke ervaring, helpt Elizabeth je om te gaan met het dagelijks leven, met situaties die moeilijk te begrijpen zijn en met lastige emoties. Ze nodigt je uit tot God te naderen en je te realiseren hoe groot Zijn liefde en genade zijn!

Het eerste deel van het boek gaat dieper in op Filippenen 4:8 '....al wat waar is, bedenkt dat...' 
De schrijfster benadrukt hoe belangrijk het is om te bedenken wat wáár is. Is wat je denkt over andere mensen bijvoorbeeld waar?
En hoe vaak blijven wij niet hangen in de woorden 'had ik maar...' of  'wat als...'. Vaak dringen er in ons hoofd allerlei gedachten op die niet waar zijn maar leven we wel alsof het de werkelijkheid is.

In het tweede deel deelt Elizabeth persoonlijke ervaringen over hoe ze om is gegaan het overwinnen van bezorgdheid. Matteüs 6:34 'Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben', is leidend in deze hoofdstukken. Door te leren zien op Gods Woord en op één dag, maakt de schrijfster het d.m.v. een aantal richtlijnen heel praktisch.

Filippenzen 3: 14 'Maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt...' vormt het derde deel van het boek. Hoewel het goed is om te leren van het verleden, probeert Elizabeth de aandacht vanuit Gods Woord te leggen op het doorgaan en vooruitkijken. God is bij ons wanneer wij de wedloop lopen en voorziet ons van kracht en richting.

Het vierde deel, een waarheid uit Romeinen 8:28 'Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben', zou ons ertoe moeten aanzetten te rusten in de Heer en geduldig op Hem te wachten. Hij zal onthullen wat Zijn wil is en wat Zijn doelen zijn voor ons leven.
De tekst uit Jeremia 29:11, de enige uit het oude testament die wordt uitgewerkt, bevat ook een aantal belangrijke waarheden. 'Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven'.
Hoewel ik persoonlijk denk dat deze woorden die in het vijfde deel van het boek worden uitgewerkt in eerste instantie tot het volk Israël gericht waren, bevatten ze ook vandaag de dag voor ons belangrijke waarheden. God heeft immers ook voor ons een heerlijke toekomst op het oog.

Het zesde en laatste deel van het boek zoemt in op Romeinen 11:33 'O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!'  In dit gedeelte wordt duidelijk dat we niet alles hoeven te begrijpen en dat dit ook niet nodig is. We mogen erop vertrouwen dat wat God doet, goed is. We mogen alles wat ons bezighoudt in het leven loslaten en aan Hem overlaten.

Elizabeth dankt God voor de invloed die dit boek tot nu toe gehad heeft. Het is haar gebed dat ook het leven van ons, als lezers, werkelijk een transformatie zal ondergaan wanneer we nadenken over deze waarheden met betrekking tot God en dat we de uitdagingen van het leven vanuit Gods perspectief gaan bekijken - door Zijn Woord. Hij zal dan inderdaad onze gedachten veranderen en ons leven! We zullen gaan ontdekken dat we echt met heel ons verstand van God zijn gaan houden.


Schrijfster: Elizabeth George
Uitgever: Grace Publishing House
ISBN: 9789077669075
Prijs: €17,95
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...