Bijbels onderricht in het hele landIn het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn ​leiders, naar Ben-Chaïl, Obadja, Zacharja, Nethaneël en Michaja, om in de steden van Juda onderricht te geven. 
Bij hen waren de ​Levieten​ Semaja, Nethanja, en Zebadja, Asaël, Semiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia, de ​Levieten; en de ​priesters​ Elisama en Joram waren ook bij hen.
9Zij gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk.
2 Kronieken 17: 7-9

Het volk van Juda was in het kennen van de wet analfabeet. Het had nooit de tijd genomen te luisteren naar en te discussiëren over Gods wetten en te begrijpen hoe zij erdoor veranderd konden worden.
Koning Josafat besefte dat de eerste stap op weg om mensen goed te laten leven, de kennis van Gods geboden was; daarom begon hij een godsdienstig omscholingsprogramma voor het hele volk. Hij draaide het godsdienstig verval, dat aan het einde van Asa's regering omgekomen was, om door God in de gedachtenwereld van het volk op de eerste plaats te stellen en hen een gevoel van trouw en opdracht bij te brengen. Hierdoor begon het volk God te volgen. 
Goed bijbels onderwijs in de gemeente, bijbelstudie, veel persoonlijke toewijding van familie is van wezenlijk belang om te leven zoals God bedoeld heeft.

Wat zou het geweldig zijn wanneer de koning of minister-president van ons land zulke hervormingen zou 'invoeren' en ons als Nederlanders allemaal vertrouwd zouden maken met Gods Woord. Wat zou ons land er anders uit gaan zien wanneer ieder mens persoonlijk de Here Jezus zou gaan kennen en Hem zou gaan volgen!

Reacties

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.