Tijd voor God


Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.
Lukas 2:19

Wanneer je bovenstaande tekst in het Lukas-evangelie leest, zie je een prachtig voorbeeld van een jonge vrouw die nadenkt over Gods woorden. Maria beleefde bijzondere momenten met haar hemelse Vader en nam de tijd om erover na te denken. Ook in vers 51b van dat hoofdstuk komen we deze woorden tegen.

Overwegen… rust… alleen zijn met God… echt stil zijn vóór en mét Hem. In het ‘normale’ leven is het soms al een strijd, maar in zo’n overvolle decembermaand komen we er vaak helemaal niet aan toe. De dagen vliegen voorbij. Bidden en Bijbellezen schieten er vaak bij in om het maar niet te hebben over het ‘overwegen’ van Gods Woord. Waarschijnlijk heb jij je ook weleens enthousiast voorgenomen om er regelmatig - liefst elke dag - voor te gaan zitten. Je wilde tijd doorbrengen met de Heer, lezen uit Zijn Woord en luisteren naar Zijn stem. Maar na enige tijd kom je erachter dat er van die goede gewoonte weinig is overgebleven... Vreemd toch eigenlijk dat veel christenen moeite hebben met Bijbellezen en bidden?
Laten we maar eerlijk zijn. De meeste christenen merken dat dit niet vanzelf gaat. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor het soms best moeilijk is om echt de stilte te zoeken, in de Bijbel te lezen en te bidden. Maar toch zou dat geen reden moeten zijn om het erbij te laten zitten. Je zou bij jezelf kunnen onderzoeken wat er aan de hand is en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Maar… wat is stille tijd eigenlijk? Waarom is het belangrijk en wat maakt stille tijd waardevol? Graag zou ik over deze drie punten kort iets willen zeggen.

Wat is stille tijd?
Door de geschiedenis heen zijn er door christenen verschillende benamingen gebruikt voor het begrip stille tijd. Zo wordt er wel gesproken over ontmoeting met God, toewijdingstijd, verborgen omgang met God, ochtendwake, persoonlijke overgave of persoonlijke tijd van toewijding. Wanneer je een definitie zou moeten geven voor stille tijd, zou je het zo kunnen formuleren: Stille tijd is de tijd die je volgens een vast patroon apart zet voor het zoeken van contact met God door middel van Bijbellezen en gebed. Er blijft daarnaast natuurlijk ruimte voor meerdere gedachtewisselingen met de Heer, tijdens onze dagelijkse bezigheden; veel christenen bidden immers op de fiets naar hun werk of tijdens een wandeling in het bos. Stille tijd gaat nog iets verder en is een van tevoren gereserveerd moment met als voornaamste doel een persoonlijke ontmoeting met onze Vader en Heer. Het gaat erom God beter te leren kennen en de relatie met Hem te verdiepen. Naast het bidden - wat je spontaan gedurende de dag kunt doen - is het Bijbellezen essentieel. Alleen op deze manier zullen we meer en meer ontdekken wie God is en Wie Hij voor ons wil zijn.

Nergens in Gods Woord staat overigens dat God ons verplicht of opdracht geeft om stille tijd te houden. Dus of je nu een of meerdere keren per dag een tijd van gebed en Bijbellezen neemt, is een keuze die je zelf mag maken. Maar, wil je in contact met God blijven, dan heb je het nodig om regelmatig uit Zijn Woord te lezen en met Hem te spreken in gebed. Mijn ervaring is echter dat dit beter lukt als je het contact met Hem dagelijks op een vast tijdstip plant.

Waarom is stille tijd belangrijk?
Naast het feit dat ook de Here Jezus het deed en ons hierin tot voorbeeld is, worden er in de Bijbel nog andere aanwijzingen gegeven die het overwegen waard zijn. Zelfs al zou het verder geen enkel gevolg hebben, dan is het feit dat God ervan geniet, al voldoende reden om elke dag tijd met Hem door te brengen. God is vooral op zoek naar mensen die Hem aanbidden want de Vader zoekt zulke mensen (Johannes 4:23b). Een indicatie voor de diepgang van onze relatie met de Heer, is onze bereidheid om tijd met Hem door te brengen. Niet in de eerste plaats om wat het óns oplevert, maar vooral om wat het voor Hém betekent.
Veel christenen denken helaas dat ze de omgang met God best kunnen missen, maar op de lange duur zul je merken dat je niet echt groeit in je geloof. Stille tijd biedt je juist gelegenheid om de dag in Zijn handen te leggen en te vragen of God Zijn wil voor die dag aan jou duidelijk wil maken.
Stille tijd is ook belangrijk omdat God veel heeft beloofd aan degenen die tijd willen nemen om Hem te leren kennen vanuit zijn Woord. Resultaten kunnen zijn: blijdschap (Psalm 16:11; 119:47), kracht (Jesaja 40:29-31), vrede (Psalm 119:165), stabiliteit (Psalm 16:8; 46:2-3; 55:23), gebedsverhoring (Johannes 15:7), kennis, inzicht en bemoediging. Anderen zullen waarschijnlijk aan je gaan merken dat er dingen veranderen in je leven. Het kan haast niet anders dan dat het zichtbaar zal gaan worden.

Wat maakt je stille tijd waardevol?
Misschien ben je ervan overtuigd dat het houden en consequent inplannen van stille tijd belangrijk is, maar weet je niet hoe je moet beginnen. Ik denk dat er vier dingen essentieel zijn.

De juiste instelling
Een juiste instelling is van groot belang. God vindt de reden waaróm we iets doen belangrijker dan wát we doen. Over koning Amazia wordt het volgende geschreven: Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, alleen niet met een volkomen hart (2 Kronieken 25:2).
Het is goed om tijdens je stille tijd verwachtingsvol te zijn. Strek je met verlangen uit naar God. Verheug je op goede momenten met Hem en verwacht Zijn zegen. Ook is het belangrijk om met eerbied tot Hem te komen. Bereid je voor op de ontmoeting met je hemelse Vader; het is niet de bedoeling bij Hem binnen te stormen. Al zou dit in bepaalde omstandigheden best eens kunnen.
Zorg er ook voor dat je alert bent. Als je ’s morgens niet helder bent en zit te doezelen, zal stille tijd niet veel effect hebben. God verdient onze volledige aandacht.
Ook de wil om te gehoorzamen is van belang. We moeten geen stille tijd houden om vervolgens zelf te kiezen wat we al dan niet gaan doen - we moeten doen wat God van ons vraagt.

Een bepaalde tijd
De Here Jezus stond Zelf vroeg op om te bidden. Hudson Taylor heeft gezegd: Je stemt een instrument niet als het concert voorbij is. Dat is onzinnig. Het is logisch het te stemmen voor je begint.
Veel christenen kiezen daarom voor het begin van de dag, maar er zijn ook mensen die meerdere malen per dag een ontmoeting met God hebben. Voorbeelden hiervan zijn David (Psalm 55:18) en Daniël (Daniël 6:11). Voor sommigen is het niet mogelijk om ’s morgens een passend moment te vinden en is de avond meer geschikt. Maar… welk tijdstip je ook kiest, het is belangrijk om consequent te zijn.

Een speciale plek
Een speciale ruimte om stille tijd te houden is erg belangrijk. Het zou bij voorkeur ergens moeten zijn waar je hardop kunt bidden zonder anderen te storen en waar je niet afgeleid wordt. Daarnaast is het van belang dat het een plek is waar je voldoende licht hebt om te lezen en de mogelijkheid om te schrijven of te typen. En vooral: kies een omgeving waar je je prettig voelt en waar je je rustig kunt afzonderen (Je bed is soms té prettig!).

Een eenvoudig plan 
Stille tijd bestaat naar mijn mening uit ten minste drie onderdelen, maar voel je vrij om hier andere dingen aan toe te voegen.
Als eerste is dat Bijbellezen - niet als studie, maar met de bedoeling om via het geschreven Woord Christus te ontmoeten.
Vervolgens is het belangrijk om hetgeen je gelezen hebt te overdenken, zodat de Bijbelse waarheid diep doordringt in je denken, in je gevoel en in je wil.
Ten slotte kun je bidden tot God. Prijs en aanbid Hem, belijd je zonden, dank Hem en vraag of Hij wil voorzien in jouw behoeften en die van anderen.

Eigen ervaring
Ongeveer twaalf jaar geleden ben ik zelf serieus begonnen met het bewust plannen van mijn dagelijkse stille tijd. Het was niet zo dat ik vóór die tijd niet in de Bijbel las of bad, maar eerlijk gezegd deed ik gewoon maar wat, zoals het mij uitkwam. Stille tijd had voor mij geen prioriteit, en regelmaat zat er al helemaal niet in. Gaandeweg ben ik tot de ontdekking gekomen dat het heerlijk is om dagelijks - op een vaste tijd en op een bepaalde plek - contact te hebben met mijn Hemelse Vader.
Stille tijd zou je kunnen beschouwen als een geestelijk privilege dat God ons uit genade geeft. We mogen dankbaar gebruik maken van het geweldige voorrecht dat we hebben om met Hem te communiceren, op een manier waar wij - als Zijn geliefde kinderen - profijt van kunnen hebben en wat Hem uiteindelijk zal verheerlijken.

Meer lezen?
Wil je meer lezen over stille tijd, dan verwijs ik je graag naar mijn boekje ‘Aan Zijn voeten’. Het is een praktisch boekje vol tips voor een waardevolle stille tijd. Via mijn website www.wendyborn.nl is het te bestellen. Er is zowel een paperback voor € 11,50 als een e-book voor € 4,95 beschikbaar.

Dit artikel mocht ik schrijven voor het Opwekking Magazine (december 2016) 

Reacties