6 december 2016

De zegeningen van kinderwerk

Het is een voorrecht als God je roept tot een bediening om kinderen met het evangelie te bereiken. De schrijver van het boek ‘Kinderevangelisatie... Ja! hoe dan’, Sam Doherty, is van mening dat je naarmate je meer en meer betrokken raakt bij het brengen van het evangelie aan kinderen, God je zal zegenen en bevestigen in je bediening.
Natuurlijk zullen er problemen op je weg komen maar de vreugde en het gevoel van voldoening die je zult ontvangen, wegen ruimschoots op tegen eventuele problemen of moeilijkheden. (Psalm 126:5-6).
Welke zegeningen zijn er dan? Aan de hand van enkele punten die in het boek worden genoemd, wil ik graag enkele punten delen. Misschien zijn niet alle zegeningen nú al merkbaar maar mijn gebed is dat het kinderwerk dat we met elkaar mogen doen of gedaan hebben, onderstaande zegeningen mogen voortbrengen. Nu én in de toekomst!

Kinderen zullen gered worden
De grootste vreugde die je zult ervaren is de vreugde en de ontroering die je ziet als een kind door je bediening tot Christus komt. Misschien gebeurt dit niet altijd tijdens of na afloop van de kinderdienst maar wanneer je hoort dat kinderen thuis samen met hun ouders een keuze voor de Here Jezus hebben gemaakt, vervult je hart zich met dankbaarheid. Als kinderwerker heb je ook hierin een klein schakeltje mogen zijn!

Kinderen zullen groeien in hun geloof
Je zult ontdekken dat niet alle kinderen die verklaren dat ze hun vertrouwen op de Here Jezus stellen, echt groeien en geestelijk tot ontwikkeling komen (door welk oorzaak dan ook). Maar velen van hen wel; en het zal je een speciaal gevoel van voldoening geven wanneer je een kind, dat een keuze voor de Heer gemaakt heeft, ziet groeien en een volwassen gelovige ziet worden.

De plaatselijke gemeente zal erdoor geholpen worden
De kinderen en ook de volwassenen van de plaatselijke gemeente zullen ook de zegeningen van deze bediening ontvangen en ervaren.

De gezinnen waar de kinderen thuishoren zullen erdoor gezegend worden
De kinderen in de wereld van vandaag worden geconfronteerd met verleidingen en moeilijkheden waarvan wij als volwassenen vroeger weinig of geen weet van hadden. Overal om je heen is de invloed van drugs, alcohol, seks en geweld merkbaar. Ouders, zowel christenen als niet – christenen, zijn vaak ten einde raad als ze de problemen zien waarmee hun kinderen geconfronteerd worden; en de gevaren die daaruit voortvloeien. Daarom zullen de ouders vaak dankbaar zijn, wanneer je deze kinderen helpt; hun de waarheden van Gods Woord onderwijst en hen helpt om te gaan met de problemen waarmee ze in de hedendaagse wereld mee te maken hebben. Zo zullen de kinderen merken dat je hen en de gezinnen waaruit ze komen hebt geholpen.

Je zult zelf gezegend worden
Je zult zelf gezegend worden omdat je gehoorzaam bent geweest aan Gods bevel om de kinderen te bereiken met het Evangelie. Ook zul je gezegend worden door je toenemende kennis van Gods Woord, terwijl je het onderwijst.

Je gezin zal gezegend worden
Je kinderen of kleinkinderen zullen wellicht ook het voorrecht hebben om de dingen te horen die je onderwijst.

God zal verheerlijkt worden
Dat zal de grootste zegen van alles zijn in je bediening. God zal verheerlijkt worden door je gehoorzaamheid aan Zijn wil en door de redding van het veranderde leven van kinderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.