25 januari 2016

Zekerheid voor een kind van God, ook als je het niet voelt!


Ik heb een Verlosser:
"Maar ik weet: mijn Losser leeft " (Job 19:25)

Ik ben een kind van God:
"Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus." (Gal.3:26)

Er is voor mij geen oordeel meer:
"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn." (Rom.8:1)

Niemand rooft mij uit de hand van mijn Heer:
"En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders." (Joh. 10:28-29)

Niemand kan mij van Hem scheiden:
 "Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here." (Rom. 8:38-39)

Jezus is altijd bij mij:
"En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." ( Matt. 28:20)

Bij Hem ben ik volkomen veilig:
"Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij." (Psalm 139:5)

Hij leidt mij in elk geval naar het doel:
 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus." (Filip.1:6)

Ik heb een woning in de hemel:
"In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden. " (Joh.14:2)


2 opmerkingen:

  1. Mooi Wendy, God heeft het eerste en laatste woord.
    Ken je deze website ook... http://www.benikweluitverkoren.nl/

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Prachtig, Zijn Woord is een licht op ons pad.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.