3 januari 2016

Stille tijd - in 7 jaar de Bijbel door

Voor mijzelf heb ik afgelopen jaar (2015) een overzicht gemaakt voor in mijn stille tijd om de Bijbel te lezen en te overdenken. Dit jaar heb ik Genesis t/m Deuteronomium gelezen en wil ik 2016 verdergaan met Mattheüs t/m Handelingen. Om niet een aantal jaren in eenzelfde deel van de Bijbel te blijven, wissel ik af en lees in het ene jaar in het O.T. en het volgende jaar in het N.T.

Kijk maar eens naar onderstaand overzicht en het schema dat daaronder staat.

Wie weet kun jij het ook gebruiken?


Dit schema is overgenomen van de website van het IBB.


Jaar 1: Geschiedenis en wet
Genesis t/m Deuteronomium 
(187 hoofdstukken)


Jaar 2: Evangeliën en Kerkgeschiedenis
Mattheüs t/m Handelingen 
(117 hoofdstukken)


Jaar 3: Geschiedenis
Jozua t/m Esther 
(249 hoofdstukken)


Jaar 4: Paulinische brieven
Romeinen t/m Filemon 
(87 hoofdstukken)


Jaar 5: Dichterlijke boeken
Job t/m Hooglied 
(243 hoofdstukken)


Jaar 6: Grote profeten
Jesaja t/m Daniel 
(183 hoofdstukken) 


Jaar 7: Algemene brieven en profetie
Hebreeën t/m Openbaring 
(56 hoofdstukken)

Kleine profeten
Hosea t/m Maleachi 
(67 hoofdstukken)
Dit rooster gebruik in alleen voor in mijn stille tijd. Ben je op zoek naar een echt Bijbelleesrooster voor elke dag voor het nieuwe jaar, kijk dan eens het menu 'Bijbelleesroosters' bovenaan dit weblog.

Ik wens je een gezegend en leerzaam 2016 toe!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.