17 januari 2016

Opname en Wederkomst: één gebeurtenis?

In het laatste nummer van Het Zoeklicht werd een interessante vraag gesteld:

'Waarom zou de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg niet één gebeurtenis zijn? Waarom 'scheidt' men dit?

Theo Niemeijer geeft er een verhelderend antwoord op:

'Bij de Opname van de Gemeente komt de Here Jezus nóg niet op aarde terug. Hij komt dan de Gemeente van de aarde wegnemen om voor altijd bij Hem te zijn. Het wordt vergeleken met de bruidegom die zijn bruid ophaalt naar het huis van zijn vader om daar de bruiloft te vieren. Bij de Wederkomst van de Here Jezus op de Olijfberg komt Hij wel op aarde terug, maar dan niet alleen, ook de voltallige Gemeente zal dan met Hem terugkomen. Vervolgens zal de Gemeente dan, samen met de Here Jezus als koningen op aarde regeren (1 Cor. 6:2)

Deze twee gebeurtenissen kunnen niet gelijktijdig plaatsvinden. Vóór de Gemeente met Christus op aarde zal regeren, zullen de gelovigen eerst voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen om beoordeeld te worden, op welke manier ze met Hem mogen regeren (2 Kor. 5:10).
De Bijbel leert ons dat na de Opname van de Gemeente, de laatste jaarweek uit Daniel 9 in vervulling zal gaan. In deze laatste zeven jaar zal de antichrist op aarde regeren en zich uiteindelijk tegen het Joodse volk keren. Aan het einde van deze zeven jaar zal Israël tot zijn God roepen en zal het volk zich tot de Here bekeren. Dan is het moment aangebroken waarop de Here Jezus, samen met Zijn Gemeente in heerlijk zal wederkomen. Bij Zijn Wederkomst zal de Her Jezus de antichrist met zijn handlanger, de valse profeet, in de poel des vuurs werpen en de duivel duizend jaar in de afgrond opsluiten.
Deze periode van zeven jaar tussen de Opname van de Gemeente en de zichtbare Wederkomst van de Here Jezus, wordt ook wel de 'Grote Verdrukking' genoemd. Jeremia beschrijft dit als de 'tijd van benauwdheid voor Jakob' (30:4-9). Dit moment beschrijft hij als een dag 'zonder weerga', net zoals de Grote Verdrukking in Mattheüs 24:21 beschreven wordt: 'een periode zoals er nooit geweest is en ook nooit meer wezen zal.' Onmiskenbaar gaat het hier om dezelfde periode, die wij kennen als de Grote Verdrukking en die onmiddellijk voorafgaat aan de zichtbare Wederkomst van de Here Jezus.
De Gemeente kijkt uit naar de 'komst' van de Bruidegom om als bruid voor eeuwig bij Hem te zijn en als Hoofd van het lichaam, de Gemeente, waarbij Hoofd en lichaam voor altijd verenigd zullen zijn. Israël verwacht de 'wederkomst', waarbij Hij als de Koning der Joden zal komen en tot Koning gekroond over Israël en de gehele wereld zal gaan regeren. De komst wordt in de Bijbel aangekondigd als het verschijnen van de Morgenster, die altijd in de vierde nachtwake, dus aan het einde van de nacht verschijnt. De Wederkomst wordt in de Bijbel meestal vergeleken met de opgang van de zon, waarmee de nieuwe dag begint. Het verschijnen van de Morgenster zal nooit op hetzelfde moment plaatsvinden als de opgang van de zon, daarom vindt de Opname van de Gemeente eerder plaats dan de zichtbare Wederkomst van de Here Jezus op aarde.'


Heb jij je ooit afgevraagd of de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van Christus verschillende gebeurtenissen zouden kunnen zijn? 1 opmerking:

  1. Ik heb er wel boeken over gelezen en de bijbel uitgepluisd, maar ik vind het te moeilijk om daar iets van te vinden of uitleg over te geven eerlijk gezegd. Volgens mij zijn er in dit stukje twee dingen omgedraaid, Christenen zien uit naar de wederkomst, Israel naar de komst en niet andersom. De meeste Joden erkennen de eerste komst niet, die moet nog plaatsvinden menen zij.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.