Het huwelijk - Deel 1 - Wat is het huwelijk, wat doe je als je trouwt?


In september en oktober 2015 heeft broeder Oscar Lohuis in Ermelo een viertal Bijbelstudies gegeven over het huwelijk. Ieder mens heeft met huwelijken in zijn omgeving te maken, ook als je zelf niet bent getrouwd. De samenvattingen van de Bijbelstudies die ik de komende tijd graag met jullie wil delen, zijn dan ook voor iedereen geschikt om te lezen en te luisteren.

Het onderwerp van deze eerste Bijbelstudie is: Gods instelling van het huwelijk - Wat doe je als je trouwt?

Het lijkt mij waardevol om er een aantal punten uit te halen en deze kort te beschrijven ter overdenking. Als je de hele studie wilt terugluisteren  - wat ik overigens van harte kan aanbevelen - kijk dan even op deze website of klik op deze link.

De tijd waarin wij leven wordt gekenmerkt door een grote nood. In 1870 waren er in Nederland 27 echtscheidingen op 1000 huwelijken, dat is 2,7 %.  Inmiddels is dat bijna 15 keer zoveel, dus ruim 38%. Dit betekent dat er zo'n 35.000 echtscheidingen per jaar zijn in Nederland. Dit zijn zo'n 100 officiële echtscheidingen per dag. En het ziet er niet naar uit dat het minder wordt. Gezinnen zouden de hoeksteen van de samenleving moeten zijn maar vallen helaas uit elkaar. Er is iets vreselijks aan de hand met onze maatschappij. Een meerderheid van de minderjarige kinderen (0-18 jaar) in Nederland groeit op met één ouder! Dit betekent natuurlijk heel veel leed. Vooral voor de partners maar zeker ook voor de kinderen die hiermee te maken krijgen. 'Scheiden doet lijden' en heeft vaak levenslange gevolgen. We hebben te maken met een ramp wat betreft het huwelijk in onze samenleving.

In een artikel las broeder Lohuis dat sommige mensen zich afvragen of het huwelijk nog wel van deze tijd is. Vroeger werden de mensen niet zo oud en toen was het veel makkelijker om te zeggen dat je iemand tot de dood toe trouw was. Door de goede gezondheidszorg van tegenwoordig, waardoor mensen veel ouder worden, is levenslange trouw bijna niet meer haalbaar (?).
Maar... het probleem is niet dat het huwelijk faalt. Het huwelijk is een goede instelling van God maar mensen falen in het goed omgaan met het huwelijk. Mensen zijn - zo is zelfs gebleken uit onderzoek - juist gelukkiger als ze wél bij elkaar blijven. Net als de gemeente, is ook het huwelijk een idee van God. Daarom is het goed en werkt het ook wanneer man en vrouw leren om er volgens Gods principes mee om te gaan. Het huwelijk is dus zeker niet uit de tijd, maar mensen gaan er niet altijd goed mee om.

God laat de schoonheid van het huwelijk zien in Zijn Woord.

Genesis 2:24 – Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.

In dit vers worden drie dingen benoemd:
  1. Verlaten van ouders
  2. Aan elkaar hechten
  3. Tot één vlees worden 
Verlaten van je ouders:
Er kan een ongezonde relatie zijn als je niet je ouders verlaat. Dit betekent niet dat je je ouders aan hun lot moet overlaten en in de steek moet laten. Je moet ze juist eren! Wat wel verandert, is het feit dat ouders geen gezag meer hebben over hun kind als het trouwt. Het gebod: 'Kinderen wees uw ouders gehoorzaam', verdwijnt dan ook zodra het kind trouwt.
Ver weg wonen helpt niet altijd om je ouders te verlaten. Je kunt bij wijze van spreken naast je ouders wonen en toch je ouders verlaten. Maar je kunt ook in Australië gaan wonen en toch je ouders niet hebben verlaten. Het gaat niet om de geografische afstand tussen ouders en kind.Je kunt zelfs je ouders niet verlaten hebben terwijl ze al overleden zijn. Dit kun je herkennen bij jezelf doordat je bv. nog steeds boos of zelfs bitter bent geworden over wat je ouders hebben gezegd of gedaan en je dit hen nooit vergeven hebt.
Het is belangrijk dat de primaire verbondenheid er niet meer is maar dat je deze nu juist hebt met je man of vrouw. Het verlaten van je ouders betekent dat je je meer aan je vrouw of man hecht dan aan je ouders. De mening van je man of vrouw is belangrijker dan de mening van je ouders. Je hecht je aan elkaar. De ander wordt de belangrijkste in je leven!
Het is ook belangrijk niet meer afhankelijk te zijn van je ouders maar van elkaar. Dit geldt zowel op sociaal, emotioneel en en financieel gebied.

Het is verstandig van ouders om hun kinderen voor te bereiden op het verlaten van hun ouders. Opvoeden is namelijk trainen tot zelfstandigheid. Je moet je kind leren verantwoordelijkheid te dragen en leren afhankelijk te worden. Sommige ouders zijn té dienstbaar aan hun kinderen. Ze zouden hun kinderen juist moeten trainen in zelfstandigheid. Het is ook goed om als ouders je zoon te helpen om hoofd van zijn gezin te worden. Je dochter kun je leren wat het betekent om onderdanig te zijn aan haar man.

Er staat in het Bijbelvers dat een man zijn vader en moeder zal verlaten. Niet een jongetje of een lapzwans. Het gaat hier om een man die heeft geleerd zijn verantwoordelijkheden na te komen. Een man die geleerd heeft om zich te beheersen en een zekere volwassenheid heeft bereikt. Het is niet zomaar iets vrijblijvends. De man hecht zich voor het leven aan zijn vrouw.

Aan elkaar hechten
Het aan elkaar hechten betekent: aan elkaar verlijmd raken, aan elkaar hangen. Net zoals twee vellen papier die aan elkaar geplakt zijn. Zo heeft God het bedoeld. Dit wordt ook wel het huwelijksverbond genoemd. Man en vrouw zijn verbonden met elkaar, gaan een verbintenis aan met elkaar. De bedoeling hiervan is om deze niet meer te verbreken, en om elkaar door dik en dun trouw te blijven.
Dat is het mooiste wat gebeuren kan tussen man en vrouw. Elkaar blijven aanhangen dwars door alle moeilijkheden heen. Vellen papier gaan altijd stuk als je ze losmaakt van elkaar. Het huwelijk is kwetsbaar en God wil niet dat het kapot gemaakt wordt.
In Mal. 2:14 wordt gesproken over je 'wettige' man of vrouw. Als je elkaar aanhangt dan wordt je elkaars wettige man en vrouw.  Dit is ook het drievoudige snoer uit Prediker 4.

Tot één vlees worden
Het één vlees worden is niet alleen gericht om het lichamelijk één worden, de seksualiteit. Er bestaat ook een levenseenheid en deze twee verschillende soorten eenheden horen bij elkaar. De lichamelijke eenheid is de viering van de levenseenheid. Levenseenheid betekent dat je je gedachten deelt met elkaar, maar ook je angsten, pijn, angsten en je emoties. Juist dat delen zorgt ervoor dat je één wordt. 
Ook deel deel je verlangens met elkaar. bouw je samen aan je toekomst. Je hebt dromen, ambities, mogelijkheden en capaciteiten. En je deelt met elkaar ook geschiedenis, je deelt wat je met elkaar hebt meegemaakt. Je deelt lief en leed, successen en dalen en dat bindt je samen. Je deelt vrienden met elkaar. Je bouwt een gezamenlijk netwerk op. Je deelt je bezittingen met elkaar. Je woont onder hetzelfde dak. Deze levenseenheid is prachtig. Je helpt de ander, zorgt voor elkaar zorgen en bent lief voor elkaar. Je moet elkaar dienen in de praktijk van elke dag. De seksuele eenheid die volgt, is de viering van die levenseenheid. Deze twee eenheden versterken elkaar. Lichamelijk eenheid roept om de levenseenheid. Er ontstaat verscheurdheid als mensen wel het lichaam delen maar niet het leven. Vrije seks is daarom ook dierlijk, het maakt mensen kapot omdat er geen levenseenheid ervaren wordt. Het zal niemand verbazen dat seksverslaving vandaag de dag een steeds groter probleem wordt in deze wereld.

Kortom, God heeft ons het huwelijk gegeven om ons gelukkig te maken. Het is Zijn idee.
Onze zondigheid en eigenwijsheid zijn vaak de grootste problemen in het huwelijk. Hierdoor lopen veel huwelijk niet goed. Het huwelijk is zeker niet uit de tijd. Het is geen slecht idee, mensen zijn vaak egoïstisch en gaan er verkeerd mee om daarom gaan veel huwelijken niet goed.
Gelukkig wijst God niet naar ons met Zijn vinger als we fouten maken in ons huwelijk. Hij is liefdevol en wil wijsheid geven en ons vergeven. Er is altijd een weg terug als je fouten hebt gemaakt.

Houd elkaar vast! Zelfs als je al jaren getrouwd bent, kun je opnieuw verliefd worden en kan het nóg romantischer worden dan het al was.

Klik hier om de hele Bijbelstudie terug te luisteren.

Reacties

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.