29 juli 2012

Hoe leven wij? (1)

Opnieuw wil ik graag de Bijbel zelf laten spreken:

1 Timoteus 3: 1-13
"1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 
2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn,
geldgierig,
pochers, 
vermetel, 
kwaadsprekers, 
aan hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, 
onheilig, 
3 liefdeloos, 
trouweloos,
lasteraars, 
onmatig, 
onhandelbaar, 
afkerig van het goede, 
4 verraderlijk, 
roekeloos, 
opgeblazen, 
met meer liefde voor genot dan voor God, 

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen. 8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. 9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.
10 Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, 11 vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochië, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. 12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. 13 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid.

Wat een enorme lijst hierboven. Wanneer je deze punten tot je door laat dringen, kun je eigenlijk niet meer ontkennen dat we hier middenin zitten. Dat we leven in de tijd die hier wordt geschetst.
Ervaar jij dat ook zo? Worstel je zelf ook met één van deze punten?

Opmerking: Zoals Jedidja hieronder schrijft is het: je wordt er niet vrolijk van, maar we leven er als christenen wel middenin. Hoe moeten we hiermee omgaan?


5 opmerkingen:

 1. Ja, zo ervaar ik het ook... En alle vlees is gelijk - al die zonden zitten ook in míj. De vraag is, of ik dat (h)erken. Dat is de basis voor verandering. Want we zijn geroepen tot een ander leven: "Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen" en "opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld..."

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik wordt er een beetje down van, als ik dit allemaal lees.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Helemaal met je eens. Toch gebeurt het in de wereld waar wij middenin leven. De vraag is hoe wij ermee omgaan als christenen.

   Verwijderen
 3. ik vindt het wel moeilijk hiermee om te gaan
  in hoever wordt je er in mee gesleurt,
  en dan komt er voor mijn idee de grote opdracht
  het evangelie verkondigen,maar hoe ?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Weet je, als ik dit lees, vraag ik me zelf af, hoe staat het met mij? Dat spoort mij aan om ijverig te zijn en trouw in de verzoekingen, zodat deze dingen niet meer van mij gezegd kunnen worden. Dat ik echt een getuigenis kan zijn, een standvastige zin zal hebben. Ja, je merkt dat we in zo'n tijd leven, maar God geeft des te meer genade om jezelf rein te kunnen bewaren in deze tijd. En dank je wel dat we elkaar ook zo via dit blog wakker kunnen houden en aan kunnen sporen en bemoedigen.

  Dineke

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.