26 maart 2012

100 namen van Jezus


Advocaat  - 1 Johannes 2:1
Alfa en Omega - Openbaring 1:8; 22:13
Almachtige  - Openbaring 1:8; Matteüs 28:18
Amen  - Openbaring 3:14
Apostel van ons geloof  - Hebreeën 3:1
Beeld van God  - 2 Korintiërs 4:4
Begin en het Einde  - Openbaring 22:13
Begin van Gods schepping - Openbaring 3:14
Bemiddelaar tussen God en mensen - 1 Timoteüs 2:5
Bemiddelaar van een nieuw verbond -  Hebreeën 9:15
Bereider van redding  - Hebreeën 2:10
Betrouwbare Getuige - Openbaring 1:5
Bron van eeuwige redding - Hebreeën 5:9
Brood dat leven geeft  - Johannes 6:35; 6:48
Brood van God - Johannes 6:33
Christus - 1 Johannes 2:22
De HEER is onze gerechtigheid  - Jeremia 23:6
De Opstanding en het Leven - Johannes 11:25
De rechtvaardige - Handelingen 7:52; 1 Johannes 2:1
De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen - Handelingen 4:11
Deur - Johannes 10:9
Die leeft  - Openbaring 1:18
Eerste en Laatste  - Openbaring 1:17; 2:8; 22:13
Eerstgeborene uit de doden  - Openbaring 1:5
Eeuwige Leven -  1 Johannes 1:2; 5:20
Eeuwige Vader  - Jesaja 9:5
Enige Erfgenaam  - Hebreeën 1:2
Enige Zoon - Johannes 1:18
Enige Zoon van God - 1 Johannes 4:9
God - Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5;
2 Petrus 1:1; 1 Johannes 5:20; enz
Goddelijke held - Jesaja 9:5
Gods kracht -  1 Korintiërs 1:24
Gods wijsheid - 1 Korintiërs 1:24
Goede Herder -  Johannes 10:11,14
Grondlegger en voltooier van ons geloof Hebreeën 12:2
Grote Herder - Hebreeën 13:20
Grote Hogepriester  - Hebreeën 4:14
Heer - 2 Petrus 2:20
Heer die deelt in Gods luister -1 Korintiërs 2:8
Heer van alle mensen  - Handelingen 10:36
HEER van de hemelse machten  - Jesaja 9:5
Heerser over de vorsten van de aarde-  Openbaring 1:5
Heilig en Betrouwbaar  - Openbaring 3:7
Heilige  - Handelingen 3:14
Hemels mens - 1 Korintiërs 15:48
Hoeksteen - Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7
Hogepriester - Hebreeën 2:17
Hoofd van de Kerk -  Efeze 1:22; 4:15; 5:23
Hoogste Heer en koning - 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Hoogste herder -  1 Petrus 5:4
Hoop -  1 Timoteüs 1:1
Hoop op goddelijke luister - Kolossenzen 1:27
Hoorn van Heil - Lukas 1:69
Ik Ben - Johannes 8:58
Koning der eeuwen  - 1 Timoteüs 1:17
Koning der koningen - 1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16
Koning van de Joden - Matteüs 27:11
Koning van Israël - Johannes 1:50
Kostbare hoeksteen -1 Petrus 2:7
Laatste Adam - 1 Korintiërs 15:45
Lam - Openbaring 13:8
Lam van God  - Johannes 1:29
Lam zonder smet of gebrek - 1 Petrus 1:19
Leeuw uit de stam Juda  - Openbaring 5:5
Leven  - Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4
Levende steen - 1 Petrus 2:4
Licht van de wereld  - Johannes 8:12
Mensenzoon  - Matteüs 8:20
Ons Pesachlam - 1 Korintiërs 5:7
Onze bescherming - 2 Tessalonicenzen 3:3
Onze echtgenoot - 2 Korintiërs 11:2
Onze grote God en Heiland - Titus 2:13
Onze heiligmaking - 1 Korintiërs 1:30
Onze rechtvaardigheid  - 1 Korintiërs 1:30
Onze verlossing - 1 Korintiërs 1:30
Onze wijsheid  - 1 Korintiërs 1:30
Profeet -  Handelingen 3:22
Rechtmatige telg -  Jeremia 23:5
Redder -  Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20
Redder / Verlosser - Romeinen 11:26
Rots - 1 Korintiërs 10:4
Schepper  - Johannes 1:3
Stralende morgenster - Openbaring 22:16
Telg van David -  Openbaring 5:5; 22:16
Trouw en Betrouwbaar - Openbaring 19:11
Trouwe en betrouwbare Getuige - Openbaring 3:14
Uiterste Hoeksteen -  Efeze 2:20
Verheven en enige heerser - 1 Timoteüs 6:15
Verzoening voor onze zonden - 1 Johannes 2:2
Vorst van de volken - Openbaring 15:3
Vorst van het leven - Handelingen 3:15
Vredevorst - Jesaja 9:5
Waarheid - Johannes 1:14; 14:6
Ware brood uit de hemel  - Johannes 6:32
Ware licht dat ieder mens verlicht - Johannes 1:9
Ware wijnstok -  Johannes 15:1
Weg - Johannes 14:6
Wijsheid van God - 1 Korintiërs 1:24
Wonderbare raadsman - Jesaja 9:5
Woord  - Johannes 1:1
Woord van God  - Openbaring 19:13
Zoon van David  - Lukas 18:39
Zoon van de Allerhoogste - Lukas 1:32
Zoon van God - Johannes 1:49; Hebreeën 4:14a

6 opmerkingen:

 1. Wat een lijst, dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zo, wat een waslijst, en ik heb weleens gelezen dat er 365 namen zijn, voor elke dag eentje, zo veelzijdig is God! Dannk je wel Wendy!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Als je nog weet waar ik die lijst kan vinden, houd ik me aanbevolen Marja!

   Verwijderen
 3. Ik vond het ook een hele lijst, maar wel een geweldig toch?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Leuk zeg, deze verzameling! Dankjewel!

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.