15 september 2011

Themazondag: Christen zijn op je werk


'Christen zijn op je werk' is een thema dat hier in huis vaak ter sprake komt. Persoonlijk vind ik dat dit onderwerp in veel kerken en gemeenten erg onderbelicht wordt. Welke mogelijkheden zijn er allemaal om het evangelie uit te dragen op de plek waar je werkt? De site christenzijnopjewerk geeft veel informatie. Ook in eerdere blogberichten heb ik er wel eens over geschreven. Zie Kloof tussen zondag en maandag en Christen zijn op je werk om dit nog eens na te lezen.

Om het onderwerp weer eens onder de aandacht te brengen is in de pers het volgende bericht verschenen:

"De werkgroep Christen-zijn op je werk roept 6 november uit tot Landelijke Themazondag Christen-zijn op je werk. Op deze manier hoopt zij opnieuw aandacht te krijgen voor de uitdagende vraag hòe je op een goede manier christen kunt zijn op je werk. Aan alle kerken en gemeenten wordt gevraagd op die zondag (of op een andere datum als dat beter schikt) daarbij stil te staan en daarover te preken.

Ook in 2010 was deze themazondag er. Ruim 20 kerken en gemeenten registreerden zich toen als deelnemer en de meeste kerkgangers reageerden enthousiast. Dit jaar wordt gerekend op een grotere deelname.

Gelovigen zijn een groot deel van hun leven bezig met werk. Velen hebben een zekere ‘verlegenheid’ met dit thema, en leven in twee werelden: die van ‘de kerk’ en die van ‘het werk’. Zij hebben daarbij allerlei vragen m.b.t. de relatie tussen geloof en werk. Spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Is er iets te zeggen over de inhoud van het werk, de manier waarop het werk verricht wordt, de houding t.o.v. anderen, de (on)mogelijkheden om je geloof te belijden en/of te verkondigen, enz. En hoe kun je christen-zijn op je werk, moet je daar evangeliseren of juist niet, kun je samen met collega’s bidden?
Allemaal vragen die bewust of onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever.

In de week voorafgaand aan deze themazondag wordt er op woensdag 2 november 2011 in veel kerken dank uitgesproken naar God op de ‘Dankdag voor gewas en arbeid’. Daarom wordt juist op dìe zondag de relatie tussen geloof en werk centraal gesteld.

Voor diegenen die op zondag tijdens de diensten aandacht willen besteden aan het thema ‘Christen- zijn op je werk’ is er een speciale informatieve website http://www.christenzijnopjewerk.nl/ingericht met o.a. te gebruiken preekschetsen, toespraken, Bijbelteksten, liederen en verdiepende literatuur(verwijzingen). Op die website kan men zich ook aanmelden om mee te doen.

Via een hiervoor ontwikkelde enquête kun je van tevoren onderzoek doen naar de stand van zaken in je eigen kerk: hoe beleven gemeenteleden hun christen-zijn op hun werk? De resultaten zijn weer te gebruiken in de preek.

Om met elkaar verder te komen is allerlei materiaal beschikbaar voor kringen en gespreksgroepen. Zo zijn er ruim 30 Nederlandstalige boeken rond het thema 'Christen-zijn op je werk'. Sommige zijn heel geschikt voor gezamenlijk gebruik.

De werkgroep wil in 2011 meer maatwerk aanbieden. Met de ervaring van de afgelopen jaren is ze in staat om op bijvoorbeeld kerkelijke avonden of ontmoetingsdagen van christennetwerkgroepen specifieke workshops te geven, of de inhoud van een themadag 'Christen-zijn op je werk' te verzorgen. Het gaat om 4 verschillende workshops:

1. Christen-zijn op je werk - langs welke meetlat leg ik mijzelf? – over wie wij zijn in Gods licht.
2. Druk, druk, druk - wat zegt de Bijbel eigenlijk over onze stressige levenswijze?
3. Vredestichter op het werk - hoe kun je in conflictueuze situaties leven vanuit de vrede van God?
4. Christen-zijn op je werk - hoe dan? vooral praktische handreikingen, uitgaande van ieders persoonlijke omstandigheden

De werkgroep bestaat momenteel uit vertegenwoordigers van Alpha-cursus Nederland, Bedrijfsgebed, CBMC, christennetwerk, gmv, Geloof in je werk, Geloven op Maandag en IMPACT Netwerk.Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.