Satan is al verslagen

Lijkt het er - ondanks onze gebeden - soms niet op dat satan aan het winnen is?

Evelyn Christenson schreef een pakkend verhaal dat weergeeft hoe de strijd zal eindigen.
"Begin vorige eeuw werkte meneer Das als regeringsambtenaar in India, dat toen nog een Britse kolonie was. Voor zijn werk reisde hij door het hele land. Omdat er in de afgelegen gebieden geen hotels waren, hadden de Britten op strategische plaatsen kleine huisjes neergezet, speciaal voor mensen die voor de regering werkten.
Op een gegeven  moment reisden meneer Das en zijn gevolg door de jungle ten zuiden van Calcutta. Het zou al snel donker worden, dus hij stuurde wat mensen vooruit om het huis klaar te maken voor hun komst. Plotseling stormde een van de bedienden het huis uit, doodsbleek en helemaal in de war. Hij was oog in oog komen te staan met een zes meter lange python die zich om een meubelstuk gekruld had. Een python is in staat een hert, een varken of een mens in zijn geheel op te slokken. Het is een dodelijke, bijzonder sterke slang.
Meneer Das en zijn bedienden deden alle ramen en deuren dicht, zodat de slang opgesloten zat. Toen haalden ze het kistje munitie tevoorschijn. Er was maar één kogel groot genoeg om een slang van deze afmetingen te doden, en dan nog alleen als de schutter het beest in zijn kop raakte.
Meneer Das richtte zorgvuldig en schoot de python precies in zijn kop, maar tot ieders verbijstering stierf de python niet. In plaats daarvan werd hij woest. Hij vernielde alles, smeet alle lampen omver, sloeg alle meubels aan stukken en liet niets heel van de inrichting van het huis. De toeschouwers stonden er doodsbang naar te kijken, terwijl ze zich afvroegen of deze doorgedraaide python zou uitbreken. Toen, na anderhalf uur, ging de slang eindelijk dood.
Meneer Das, die ook een fantastisch prediker was, vertelde het verhaal van deze python regelmatig en legde het als volgt uit. Wij, lieve christenen, leven in deze anderhalf uur. Satan heeft de zonde naar de planeet Aarde gebracht, Adam en Eva verleid en de mens viel. Maar de Here God zei tegen satan, die oude slang:"Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen (Gen. 3: 14-15). 
God had een 'kogel' die krachtig genoeg was om die slang, satan, te doden. Toen zijn Zoon, Jezus, aan het kruis hing, richtte God de Vader zorgvuldig, haalde de trekker over en raakte satan precies in zijn kop.
Satan heeft aan het kruis de fatale klap gekregen, maar om redenen die wij niet begrijpen, heeft God hem als het ware nog 'anderhalf uur' tijd gegeven. Door deze kogel in zijn kop is satan helemaal doorgedraaid. Hij vernielt wat hij maar kan en probeert ieder van ons te pakken te krijgen.
We bevinden ons midden in een gevecht dat steeds heftiger wordt, maar vergeet niet dat de beslissende klap al gevallen is. Soms lijkt het net of satan aan de winnende hand is, maar dat is niet zo. Hij is al verslagen en zal uiteindelijk in de poel van vuur geworpen worden, voor eeuwig, terwijl Jezus erkend zal worden als de Koning der koningen en de Heer der heren."


Reacties