Wat weerhoudt jou om je volledig aan God toe te wijden?


De schrijver van de HebreeĆ«nbrief wist wat het inhield om de wedloop te lopen en Gods doelen na te streven. Hij maant ons 'alle last af te leggen, en de zonde die ons zo licht in de weg staat' en 'met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt' (Heb. 12:1)
Het lopen van de wedloop is ongetwijfeld makkelijker als we niet gebukt gaan onder lasten of zonde. Hier volgen enkele vragen om je te helpen je huidige toestand als hardloper te evalueren:
  • Welke gewoontes, denkpatronen of activiteiten vormen belemmeringen of leveren vertraging op?
  • Welke andere doelen heb je gesteld die ervoor zorgen dat jouw 'jagen naar de prijs der roeping Gods' niet het meest belangrijke is in je leven?
  • Welke boodschappen van de wereld overstemmen Gods roeping voor jou?
  • Wat moet jij loslaten om God beter te kunnen dienen?
Maak een lijstje van de dingen die jou ervan weerhouden je met je hele hart toe te wijden aan de wedloop waartoe God je geroepen heeft. Leg al het nutteloze en het verspillende, het betekenisloze en het onbelangrijke waarmee je leven is volgepropt opzij. Je zult vrijer zijn om God met je hele wezen te dienen.

E. George in 'God liefhebben met je hele verstand'


Reacties