15 februari 2010

Christen zijn op je werk - Bedrijfsgebed

In Nederland groeit in kerken het besef dat haar leden door de week middenin de wereld staan en meer missionaire kansen hebben. Er is daarom een groeiende behoefte aan veel meer steun bij 'christen zijn op je werk' vanuit de kerk, zegt Maarten Pijnacker Hordijk van Bedrijfsgebed.nl.

"Zijn mensen die 'fulltime christen zijn' zoals voorgangers en zendelingen, geestelijker en dus belangrijker dan 'gewone christenen'? Velen menen van wel. Dit vinden we al terug in de vroeg-christelijke kerk bij kerkvader Augustinus. We kennen zelfs intuïtief een zekere rangorde toe aan een aantal christelijke functies. Bovenaan staat onze geestelijke leider, gevolgd door de zendeling of missionaris, de fulltime kerkelijk werkers, de 'tentenmaker' die weliswaar een 'gewoon beroep' heeft, maar er eigenlijk is om het Evangelie bekend te maken. Daarna komt degene die een geestelijk ambt vervult als ouderling, oudste of kerkelijk werker en tenslotte, helemaal onderaan, de 'gewone christenen'... Ruwweg dus het onderscheid tussen 'clerus' en 'leken'. Sinds de Reformatie is het priesterschap van alle gelovigen in de Bijbel weliswaar herontdekt, maar helaas niet voldoende uitgewerkt.
Deze diep in onze christelijke en kerkelijke culturen verankerde visie bepaalt hoe we met elkaar omgaan. Er is bijvoorbeeld wel aandacht voor de activiteiten binnen de kerk, waardoor dan ook gebed wordt gevraagd en mensen worden toegerust. Maar er is nauwelijks aandacht voor wat je nodig hebt om als christen te functioneren op je werkplek. Terwijl je juist daar een groot deel van je tijd doorbrengt en met veel mensen in contact komt. Voor de zondagschool wordt gebeden, maar de leraren op 'gewone scholen' vergeten we gemakkelijk in ons gebed. Aan de wand hangt een wereldkaart met de zendelingen die we ondersteunen, maar de vele honderden christenen die een 'gewone baan' hebben en diezelfde wereld over trekken, zijn onzichtbaar en krijgen hoegenaamd geen aandacht. Er zijn weinig preken over 'geloven op maandag', er is nauwelijks onderwijs over 'christen zijn op je werk', en er is een povere pastorale zorg voor deze werkers in de frontlinie... 'Gewoon werk' wordt nog te weinig gezien als een kans en opdracht en te veel als een min of meer noodzakelijk kwaad om in ons onderhoud te voorzien en de kerk te financieren".
Uitdaging juni 2008

Bovenstaand stukje trof mij gisteren opnieuw, ook omdat er deze maand weer aandacht gevraagd wordt in het blad 'Uitdaging'. Het is goed om er eens over na te denken hoe hier in onze eigen (plaatselijke) gemeente mee omgegaan wordt en hoe we dit onderwerp meer onder de aandacht zouden kunnen brengen. Zie ook www.bedrijfsgebed.nl

1 Petrus 3:15 "Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze".


1 opmerking:

  1. Bedankt voor dit artikel. Ik heb het ook geplaatst op de site www.bedrijfsgebed.nl bij 'In het nieuws'.

    Het is ook zinvol om de beide in dit artikel genoemde sites (www.bedrijfsgebed.nl en www.gelovenopmaandag.nl) ook een plaatsje te geven bij Websites.

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.