27 april 2021

'Kroningsdag' - we zijn kinderen van de Koning

Vandaag is het Koningsdag, een bijzondere dag waarop we samen met onze koning en zijn gezin zijn 54e verjaardag mogen vieren op een feestelijke manier. En in 2021 is dat helemaal een bijzondere dag!

Afgelopen week las ik in een dagboek een stukje over 'Kroningsdag'. Nee, het gaat niet over de dag dat Willem Alexander tot koning gekroond werd. De 'Kroningdag' die hier bedoeld wordt is een zeer speciale dag en wordt niet op een bepaalde datum gevierd. Iedere christen zal zijn of haar eigen 'Kroningsdag' hebben en op deze dag mogen ingaan tot het feest van onze Here Jezus Christus.

'Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.'
Jakobus 1:12

De dood is voor een christen een kroning, zegt de Bijbel. Denk daarbij aan een prins die in een vreemd land heeft gevochten en na de overwinning terugkeert in zijn thuisland, waar hij aan het hof wordt gekroond en geëerd voor zijn daden.
Volgens de Bijbel zijn we vreemdelingen en bijwoners. We horen niet thuis in deze wereld; we zijn hemelburgers. En ooit is al onze strijd op aarde voorbij en mogen we onze hemelse woning binnengaan. Wie trouw is geweest, ontvangt van Christus de kroon van het leven. Paulus zei: 'Voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad' (2 Tim. 4:8).
Toen D.L. Moody op sterven lag, keek hij op naar de hemel en zei: 'De aarde wijkt, de hemel gaat open, dit is mijn kroningsdag.' Vergeet het nooit: als je een christen bent, ben je een kind van de Koning!

Billy Graham

Laten we vandaag, en elke dag van ons leven, vieren dat we kinderen van onze Koning zijn. We mogen uitzien naar onze 'Kroningsdag', en daar op deze Koningsdag aan herinnerd worden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.