De staat Israël bestaat 70 jaar! - Laten we blijven bidden

Op vrijdag 14 mei 1948, vandaag zeventig jaar geleden, werd in Tel Aviv de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. Wat bijzonder is dit. Het is een wonder van God! 

Helaas zullen veel mensen mij dit laatste niet nazeggen, er is wereldwijd nogal wat kritiek op Israël. Persoonlijk denk ik dat er heel wat menselijke argumenten zijn om liefde en respect voor Israël te hebben. Denk alleen al aan alles wat Joodse mensen tot stand brachten op gebied van wetenschap, politiek, kunst, cultuur, enz.  

Toch zijn er voor ons als christenen nog andere dingen, die ons met het Joodse volk verbinden.
God heeft immers Zijn Woord aan Israël toevertrouwd en wie de Bijbel serieus bestudeert, kan niet anders dan tot de ontdekking komen dat het overgrote deel ervan spreekt over verleden, heden en toekomst van Israël! Dit volk is Gods volk en Hij heeft een speciaal plan met hen. De Bijbel staat er vol van.

Oscar Lohuis vertelt in onderstaande video dat het belangrijk is om na te denken over jouw relatie met Israël.

                             

Wanneer je je meer wilt verdiepen in het Joodse volk is het leerzaam om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Israël. Wanneer je de dagelijkse gebeurtenissen naast het Woord van God legt, zie je dat Hij aan het werk is, dat profetieën uitgekomen zijn en nog zullen uitkomen en God Zijn beloften vervult.
Op diverse websites die ik hieronder noem, kun je veel meer lezen over Israël. Elke stichting/elk persbureau heeft zijn eigen uitgangspunten en het is goed om over de verschillen te lezen maar allen hebben ze de liefde voor het Joodse volk gemeen. Wanneer je gericht wilt bidden voor het volk Israël, kun je veel informatie vinden op onderstaande sites. Van harte aanbevolen!


Christenen voor Israël 
Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken zij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk. Op de website staat veel informatie en het is de moeite waard om daar eens op te kijken.

Gebed
Wil je ook (blijven) bidden voor Israël, ontvang dan Israël-nieuws via WhatsApp dankzij hun WhatsApp-Israël-nieuwsdienst. Op deze manier ontvang je nieuws over Israël en updates over de activiteiten eenvoudig via WhatsApp. Je kunt hier lezen hoe dit in z'n werk gaat."Het is deze liefde van Christus die ons, gelovigen uit de heidenen, dringt om Gods Woord terug te geven aan het volk Israël. Want 'hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?' (Rom. 10:12-14). Daarom gelooft Israël en de Bijbel dat de verspreiding van Gods Woord een absolute prioriteit is. Voor nu, maar ook voor later!", aldus de informatie op deze website.

Gebed
Vrijdagavond is het begin van de Sabbat. Een mooi moment om voor de zaligheid van het Joodse volk in gebed te gaan. Om je te helpen herinneren en praktische handvatten te geven, stuurt Israël en de Bijbel elke vrijdag een concreet gebedspunt via WhatsApp. Het kan zijn dat het gaat om een specifieke persoon die ze tijdens de Bijbelverspreiding hebben ontmoet, maar het kan bijvoorbeeld ook een bepaalde Joodse bevolkingsgroep zijn. Via deze link kun je gebedspunten via WhatsApp aanvragen.Israël Today 
Israel Today is een Israëlisch persbureau dat nieuws brengt uit Israël vanuit een objectief en bijbels perspectief. Het kantoor van Israel Today telt ongeveer 30 personeelsleden en bevindt zich in het hart van Jeruzalem. Israel Today is opgericht in 1978 en beantwoordt aan de roeping om de bron te zijn van eerlijke en evenwichtige berichtgeving over en vanuit Israël. Het tijdschrift brengt actueel nieuws, rechtstreeks vanuit Jeruzalem – het centrum van de wereldaandacht. Wij geloven dat het bestaan van de Staat Israël in lijn staat met Gods plan voor deze tijd en een vervulling is van de profetieën.

Gebed
Via deze link kun je je abonneren op de dagelijkse nieuwsbrief die vol staat met gebedspunten voor Israël. Ook zou je de app kunnen installeren zodat je ook op de hoogte blijft van allerlei nieuws rondom dit land.


De Bijbel voorzegt dat er voor Israël en de wereld nog een moeilijke tijd zal aanbreken. Petrus beschrijft het profetische Woord als een lamp in een duistere plaats (2 Petr. 1:19). In de eindtijdrede zegt de Here Jezus ook heel expliciet: “Laat hij die het leest, daarop letten!” (Mat. 24:15). Met andere woorden: het profetische Woord zal juist in die periode van cruciaal belang zijn! Gelukkig wijzen de profetieën tevens op Israëls toekomstig herstel. Er liggen immers nog vele geweldige onvervulde beloften voor volk en land van Israël.

Laten we blijven bidden voor dit bijzondere volk!


Reacties

  1. Mooie informatieve post Wendy. Ik hoor zoveel domme opmerkingen over Israel. Het is goed om breed geinformeerd te zijn, daarbij is de Bijbel natuurlijk de beste bron :)

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.