2 april 2018

Uitslag Bloghop maart 2018

In de bloghop die ik als host mocht organiseren voor de maand maart heb ik gekozen voor het thema: God ervaren in je leven. 
N.a.v. een vraag van een volger op Twitter wilde ik graag andere bloggers laten meedenken en meeschrijven over dit mooie thema. Wellicht dat het de betreffende persoon zou kunnen helpen. Je kunt hier mijn bericht over de bloghop nog eens teruglezen.

Mijn specifieke vraag was:

Probeer het eens in een blogbericht te omschrijven óf, hoe en wanneer jij God ervaren hebt in je leven.

Ik kreeg een flink aantal reacties binnen en heb ze hieronder zo goed mogelijk proberen samen te vatten.

Allereerst stuurde Petrina haar bericht in. De titel luidt: Ervaringen van God in mijn leven. 
Petrina heeft op heel veel momenten in haar leven God mogen ervaren. Iedere keer weer raakte het haar en heeft het haar gevormd. Ze deelt een heel aantal voorbeelden uit haar jeugd maar ook andere persoonlijke ervaringen waarbij ze God zeer sterk heeft ervaren. Door Hem te ontmoeten op zoveel verschillende manieren, mocht Petrina Zijn hart leren ontdekken. Daar is liefde te vinden voor haar en voor ons allemaal. Het heeft haar erg geholpen om haar ervaringen met God op te schrijven zodat ze altijd terug kan kijken hoe God in haar leven aan het werk is. Een gouden tip voor ons allemaal! 
Ik vond het een ontroerend getuigenis. Dank je wel Petrina!

Tirza's bericht had als titel: Laat los en wees stil. 
Tirza vond het best een moeilijke (geloofs)vraag wil toch proberen haar ervaringen te delen. Zo geeft ze aan dat muziek voor haar een sterke manier is om God te ervaren. Ook is ze naar Taizé geweest en heeft daar op een bijzondere manier Gods nabijheid ervaren. 'God moet deel worden van je dagelijks leven ieder moment van de dag, het is een manier van leven die je je moet aanwennen', schrijft Tirza verderop. Ze vindt het ook belangrijk de hele dag door met Hem in contact te blijven ook al ervaart ze God niet altijd. Maar, Hij is er wel, dat heeft Hij beloofd. Tot slot benadrukt Tirza dat het belangrijk is om de controle los te laten en op Hem te vertrouwen. Psalm 46:6 beschrijft het prachtig.
Dank je wel Tirza voor je voorbeelden. Je geeft heel mooi aan dat je juist in de eenvoudige dingen van alledag God kunt ervaren!

Het bericht van Marc had als titel: God wel/niet ervaren.
Marc is benieuwd wat de Bijbel zegt over het woord 'ervaren' en 'aanwezigheid'. Ook legt hij uit dat Jezus in Johannes 14 al een directe link legt met het luisteren naar Hem, en niet zozeer met een of ander gevoel of een ervaring. Ook de Psalmen, die erg lijken in te zoomen op gevoelens van mensen, gaan toch vooral over het vinden van Gods wil.
Verder legt Marc uit dat het soms lastig is om over 'gevoel' te spreken, het is ook typisch iets van deze tijd. Hij vraagt zich ook af of hetgeen wij soms 'voelen' ook echt God is of dat het ons eigen gevoel is. Daarmee wil hij niet zeggen dat er per definitie iets mis is met iets voelen of ervaren. Sterker nog: het is erg lastig om dat zo even uit te schakelen.
'Als Hij zegt dat Hij er is – en als je de Geest hebt, lijkt me dat zo te zijn - dan kunnen we daar op vertrouwen, of we nu wel of niet iets bijzonders ervaren. Misschien zit het ‘m juist wel in de kleine dingen…', besluit Marc zijn blog.
Al met al heeft Marc er een ministudie van gemaakt. Mooi om zo eens na te denken over bepaalde facetten van het 'ervaren'. Dank je wel Marc. 

Lineke zond haar eerste bijdrage in getiteld: Gods aanwezigheid. 
Ze mocht al toen ze heel jong was de aanwezigheid en liefde van God ervaren. Ondanks allerlei verschrikkelijke dingen die in haar leven zijn gebeurd, droeg deze tastbare herinnering Lineke het leven door en bleef zij Hém, en Hij haar vasthouden. Lineke verwijst ook naar de kruisiging van de Here Jezus. Hij werd op het diepste moment van Zijn kruisiging verlaten door God opdat wij nooit meer alleen zouden zijn.
Met een prachtig lied van Sela getiteld 'Via Dolorosa' sluit Lineke haar bericht af. De aanwezigheid van God gaat namelijk dwars door het lijden van Christus heen en word op geen enkele andere manier aan ons meegedeeld. Wanneer wij meer van Zijn aanwezigheid willen ervaren, zullen we ons kruis op ons moeten nemen en achter Hem aan moeten gaan.
Wat heb je dit prachtig verwoord Lineke, in deze stille week raakte jouw blog mij bijzonder!

Lineke zond een tweede bericht in met de titel:  Hoe houd ik de aanwezigheid vast?
Ze legt uit dat wij als mensen soms zo bezig zijn met 'ons aandeel' dat we God uit het zicht verliezen. We zijn meer op onszelf gericht dan op God en in feite is hier sprake van ongeloof en twijfel. Twijfel of God Zichzelf zal openbaren in de relatie die we met Hem hebben terwijl Hij beloofd heeft altijd bij ons te zullen zijn. Wij mogen vertrouwen dat Hij ons op Zijn tijd zal verrassen met Zijn aanwezigheid. Lineke citeert drie passende Bijbelteksten en voegt prachtige zinnen toe: 'In plaats van onszelf af te vragen hoe we  meer van God kunnen ervaren, wat we hiervoor moeten doen of laten en hoe we het kunnen vasthouden, kunnen we in geloof gaan danken vanuit deze beloften dat God al aanwezig is.'
Je tweede bijdrage is een eyeopener en een goede aanvulling Lineke. Dank je wel!

Martine heeft haar blogbericht Slecht-nieuws-gesprek genoemd.
Haar bezoek aan de cardioloog werd een slecht-nieuws-gesprek omdat ze hoorde dat de pompfunctie van haar hart achteruit gegaan is. Samen met haar man maakt ze moeilijke tijden door op dit moment. Door een prachtig gebed dat zij hoorde, werd zij enorm bemoedigd. God sprak tot haar door het gebed heen en dit gaf een bijzondere ervaring en een verandering van denken. Mooi om te lezen dat zij ondanks alle moeilijkheden op God blijft vertrouwen en in alle omstandigheden mag weten dat wát er ook gebeurt, Hij erbij is.
Wat mooi om te lezen lieve zus dat je ondanks alle moeilijkheden Hem niet uit het oog verliest en op Hem vertrouwt! 

Chiel heeft zijn blogbericht de titel 'Dichter bij God leven, hoe kom je daar?' meegegeven.
Hij heeft ervoor gekozen zich rechtstreeks tot de vragensteller te richten en bemoedigt hem allereerst. Wanneer iemand een vraag als deze stelt, betekent het dat God met hem bezig is. Verder legt Chiel uit dat dicht bij God leven misschien wel een rare uitdrukking is. Het heeft meer met bewust leven te maken want God is namelijk altijd al dicht bij ons. Aan de hand van enkele persoonlijke voorbeelden maakt hij duidelijk hoe hij God ervaart in zijn leven en contact met Hem houdt. Bewust tijd nemen om in de Bijbel te lezen, bidden in de auto of tijdens de was ophangen. Ook merkt hij dat Gods Geest werkt wanneer hij naar muziek luistert. Tot slot benadrukt Chiel dat het goed is om op God gericht te blijven en niet te zeer op jezelf.
Dank je Chiel voor dit korte 'inkijkje' van je leven met God. Persoonlijk vond ik het herkenbaar en vond het mooi dat je ook de tekst uit Jakobus 4:8 aanhaalde. Ik heb deze nog niet teruggezien in andere berichten terwijl het ook de eerste tekst was die bij mij opkwam toen ik aan dit onderwerp dacht.

Sander heeft gekozen voor de titel: 'Alleen jíj weet waar je God kunt vinden'
Hij maakt duidelijk dat het niet zo vreemd is dat we in een samenleving waarin iedereen druk is, God bijna niet meer ervaren. Bovendien is er geen handboek om God te ervaren. Sterker nog, juist daar waar je Hem zou verwachten is Hij meestal niet. Aan de hand van enkele voorbeelden legt Sander uit dat dit al begint in de tijd van de Bijbel. Toch ervaart hij in zijn eigen leven dat God hem op de meest vreemde manieren benadert. Toen hij bijna tegen een reclamebord fietste of tijdens gesprekken met andere mensen. Juist in kleine dingen, die later soms groot blijken te zijn, ervaart hij God.
Sander eindigt zijn blogbericht treffend: 'Leef zoals je zelf bent. Kijk om je heen en leg je smartphone weg. Praat met mensen, geniet van wat het leven biedt en probeer dankbaar te zijn. Wanneer je met God blijft praten, dan merk je vanzelf waar Hij is.'
Bedankt dat je je verhaal met ons wilde delen Sander en wat geweldig dat je (voor het eerst) mee hebt gedaan met de bloghop. Ik hoop dat er nog vele bijdragen zullen volgen!

Sylvana heeft gekozen voor 'De lege ontmoeting'
Ze vertelt, dat wanneer ze zich klaarmaakt om God te ontmoeten, hoopt op momenten van Zijn aanwezigheid maar vaak momenten ervaart die leeg, dor of droog aanvoelen.
Dit zou ons enorm kunnen ontmoedigen om Hem volhardend en gepassioneerd te blijven zoeken. Maar Sylvana schrijft dat het belangrijk is om Zijn hart te leren kennen in deze ogenschijnlijke droge en dorre dagen. De gebeden die wij opzenden hebben namelijk eeuwigheidswaarde voor God en dat te weten is bemoedigend. God heeft onze wandel met Hem niet alleen gevuld met rijke en emotievolle ontmoetingen, maar ook met emotieloze, stille en 'gewone' ontmoetingen. Zij zijn ook onderdeel van het kennen van Hem. We mogen blijven geloven dat onze gebeden wél waardevol zijn voor Hem. Hij houdt en geniet van het proces wanneer we leren om te vertrouwen op Hem in álle omstandigheden. Ook deze momenten zijn waardevol voor Hem en voor onszelf.
Wat heb je dit goed omschreven Sylvana. Het is goed om er ook op deze manier tegenaan te kijken. Dank je wel voor je bijdrage!

Op de valreep kreeg ik ook nog een inzending van Anton binnen. Zijn bericht heeft de titel 'Het blijft stil' meegekregen.
Zoals we van hem gewend zijn, heeft Anton ook deze keer zijn woorden in dichtvorm omgezet. Toen hij het thema voor deze maand las, begon er wat te kriebelen omdat hij zich afvroeg of het überhaupt mogelijk is om God te ervaren. Wanneer wij Hem namelijk echt zouden ervaren, zouden we het niet aankunnen en direct sterven. 
Vervolgens komt er een wending in het gedicht en beschrijft de dichter dat er ervaringen en verhalen zijn maar altijd indirect. Hij ervaart God niet in een kerkdienst. De herhaling van de overbekende woorden brengen hem niet dichter bij God en in het licht van de eeuwigheid schieten woorden altijd tekort.
Maar ondanks de kloof, wil God een relatie met ons en zoekt de gemeenschap. Hij heeft natuurlijk Zijn Woord gegeven maar juist in de stille week wordt duidelijk op welke manier God de verbinding met ons zoekt. Hij heeft Zijn eigen Zoon gegeven hiervoor. De afstand blijft tussen Hem en ons maar 'de kloof' is gedicht en mogen we uitzien naar Hem. Anton sluit af met deze woorden: 'En voor de rest denk ik, dat wij als christenen, maar niet zo hoog van de toren moeten blazen. Zijn Woord is genoeg, Zijn Geest is onzichtbaar en niet te manipuleren, en Zijn werk gaat altijd door, dag en nacht. Gewoon zonder ons. En soms, heel soms, mogen we er iets van merken, proeven, voelen, horen. Heel zacht, heel fluisterend, haast ongemerkt, zoals ooit in de hof van Eden, suizend als een zachte stilte'.
Dank je wel Anton voor je prachtige woorden. Je hebt in kernachtige zinnen krachtig verwoord hoe je - soms heel subtiel - (toch) God ervaart je in je leven!


En dan de uitslag...

Voor mij zijn jullie eigenlijk allemaal winnaars geworden. 
Dank jullie wel voor alle prachtige, emotionele en hartverwarmende getuigenissen en ervaringen. Ik hoop ook van harte dat het de persoon die de vraag stelde: 'Dichter leven bij God... Hoe kom je daar? Hoe ervaar je dat gevoel?' geholpen en bemoedigd heeft.

Uiteindelijk heb ik toch één winnaar uitgekozen en dat is de inzending van Petrina geworden. Via deze link is haar winnende bericht nog eens na te lezen. Petrina omschreef op een indringende en ontroerende manier hoe zij God ervaren heeft in haar leven. Door Hem te ontmoeten op zoveel verschillende manieren, mocht ze Zijn hart leren ontdekken. In de Facebookgroep gaf zij aan dat ze wel een boek over dit onderwerp zou kunnen schrijven. Ik ben benieuwd!

Petrina gefeliciteerd! Precies een jaar geleden heb je ook al eens gewonnen zag ik, maar jij mag de #bloghop voor de maand april 2018 organiseren. Veel zegen toegewenst!


1 opmerking:

  1. Wat leuk om van alle inzendingen een korte samenvatting te lezen. Prettig verwoord en gefeliciteerd voor Petrina!

    BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.