13 juli 2015

Bidden voor je man of vrouw

'Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat!' Zo beschrijft Stormie Omartian haar boek 'De kracht van een biddende vrouw'.
Een gelukkig huwelijk lijkt veel mensen een onmogelijkheid. En toch kan het. God doet graag het onmogelijke...als je Hem erom vraagt!

Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. Ze bad heel gericht voor bv:
  • zijn geestelijk leven
  • zijn rol als echtgenoot en vader
  • zijn gezondheid
  • zijn omgang met geld
  • zijn werk
Er staan 30 gebeden in het boek, precies genoeg om een maand lang elke dag een gebed te bidden voor je man. Zelf gebruik ik het boek nu ruim tien jaar. Een aantal maanden per jaar pak ik het er weer bij, bid ik de gebeden en maak ik er aantekeningen bij. Het is geweldig om te kunnen zeggen dat er in de afgelopen jaren heel wat veranderd in ons huwelijk en het mooiste van alles is dat de eerste veranderingen niet bij mijn man plaatsvonden maar in mij.

Zoals Stormie vertelt op blz. 24 verging het mij ook. "Het duurde een aantal jaren voordat ik besefte dat mijn man nooit zou voldoen aan het beeld dat ik had. Het duurde nóg langer voordat ik begreep dat ik hem op geen enkele manier kon veranderen. Het gebeurde niet op de manier zoals ik had gedacht. God ging eerst werken aan mij. Ik was degene die begon te veranderen. Mijn hart moest zacht, vernederd, geslagen, gevormd en vernieuwd worden, voordat Hij aan mijn man kon gaan werken. Ik moest leren de dingen te zien zoals Gods ze zag - niet hoe ze volgens mij moesten zijn".

Het boek is een aanrader om keer op keer te lezen en te bidden.

Graag citeer ik het prachtige gebed uit het eerste hoofdstuk:

"Heer, help mij om een goede vrouw te zijn. Ik besef maar al te goed dat ik zonder Uw hulp niet in staat ben en goede vrouw te zijn. Neem mijn egoïsme, ongeduld en prikkelbaarheid weg, en verander ze in vriendelijkheid, geduld en de bereidheid alles te dragen. Neem mijn oude emotionele gewoonten weg, mijn oude denkpatronen, onbewuste reacties, grove arrogantie en de neiging mijzelf te beschermen, en maak mij geduldig, vriendelijk, goed, trouw en zacht en geef mij zelfbeheersing.
Neem de hardheid van mijn hart weg en breek de muren af met de stormram van uw onthullend licht. Geef mij een nieuw hart en bewerk in mij uw liefde, vrede en blijdschap (Gal. 5: 22-23). Alleen U kunt mij veranderen.
Laat mij zien waar zonde is in mij hart, vooral tegenover mijn man. Ik belijd dat ik tegenover hem vele malen liefdeloos, kritisch en boos ben geweest, wrok heb gekoesterd, geen respect heb getoond en niet vergevingsgezind ben geweest. Help mij om alle pijn, boosheid of teleurstelling die ik voel, opzij te zetten en hem te vergeven zoals U dat doet - absoluut en volkomen, zonder om te zien. Maak mij een werktuig van verzoening, vrede en genezing in dit huwelijk. Stel ons in staat goed met elkaar te praten. Haal ons voor de drempel van vervreemding vandaan, waar de echtscheiding begint.

Maak mij de hulp,metgezel, verdediger, vriendin en steunpilaar van mijn man. Help mij een vredig, rustig en veilig thuis voor hem te scheppen, waar hij steeds kan terugkeren. Laat mij zien hoe ik mijzelf kan verzorgen en aantrekkelijk kan blijven voor hem. Laat mij uitgroeien tot een creatieve en zelfverzekerde vrouw, die rijk is naar verstand ziel en geest. Maak van mij een vrouw waarvan hij trots kan zeggen dat ze zijn vrouw is.
Ik leg al mijn verwachtingen neer bij uw kruis. Ik zet mijn man niet meer onder druk om mij voldoening te geven in zaken waarin ik op U moet vertrouwen. Help mij om hem te aanvaarden zoals hij is, zodat ik niet probeer hem te veranderen. Ik besef dat hij in sommige opzichten misschien nooit zal veranderen, maar tegelijkertijd geef ik hem de ruimte om zo te veranderen als ik nooit had kunnen denken. Ik laat elke verandering die nodig is in uw handen. Ik accepteer zonder meer dat geen van ons beiden volmaakt is en dat ook nooit zal zijn. Alleen U, Heer, bent volmaakt, en ik vertrouw erop dat U ons zult vervolmaken.
Leer mij hoe ik voor mijn man moet bidden en maak mijn gebeden tot een echte taal van liefde. Schep een nieuwe liefde tussen ons waar de liefde is gestorven. Laat mij zien wat onvoorwaardelijke liefde werkelijk inhoudt en hoe ik daarover kan spreken op een manier dat hij erin kan meegaan. Breng eenheid tussen ons, zodat we het over alles eens kunnen zijn. Moge de God van geduld en bemoediging ons geven dat we gelijkgestemd zijn tegenover elkaar, naar het voorbeeld van Christus Jezus (Rom.15:5). Maak ons tot een team, zodat we niet los van elkaar leven en alleen onze eigen zin doen, maar dat we samenwerken en elkaars fouten en zwakheden over het hoofd zien. Dit alles ten gunste van ons huwelijk. Help ons te streven naar de dingen die de vrede bevorderen en de dingen waardoor de één de ander kan opbouwen (Rom.14:19). Laat ons 'vast aaneengesloten' zijn, 'één van zin en één van gevoelen' (1 Kor.1:10)
Ik bid dat onze toewijding aan U en elkaar elke dag sterker en vuriger zal worden. Stel mijn man in staat het hoofd van het gezin te zijn, overeenkomstig uw bedoeling, en laat mij zien hoe ik hem moet steunen en respecteren naarmate hij in die leidende rol groeit. Help mij zijn dromen te begrijpen en de dingen vanuit zijn oogpunt te bezien. Laat mij weten wat hij wil en nodig heeft, en laat mij mogelijke problemen zien voordat ze ontstaan.
Maak van mij een nieuwe vrouw, Heer. Geef mij een zuivere blik, een positieve kijk en een vernieuwde relatie met de man die U mij hebt gegeven. Help mij hem te zien met nieuwe ogen, nieuwe waardering, nieuwe liefde, nieuwe barmhartigheid en leer mij hem opnieuw te aanvaarden. Geef hem een nieuwe vrouw, en laat ik dat zijn."

Voor de mannen onder ons is het prachtige boek 'De kracht van een biddende man' verschenen. Ook dit is een overtuigend, helder en praktisch boek voor iedere christenman die wil bidden voor zijn vrouw.

Er is inmiddels ook nieuw boek van Stormie verschenen met de titel 'Gebedenboek voor echtparen'. De gebeden in dit gebedenboek komen uit De kracht van een biddende vrouw, De kracht van een biddende man en een (nog) niet in het Nederlands verschenen boek over het huwelijk.

Ik heb het zelf nog niet gelezen of gebruikt maar mocht het zover komen, dan zal ik er ongetwijfeld een recensie over schrijven!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.