9 juli 2014

Gedeeld geluk - wat Gods liefde betekent voor je huwelijk

'Het tijdelijk verbond van het huwelijk tussen man en vrouw is een beeld van het eeuwig verbond tussen Christus en de kerk.'

Dat stelt John Piper in het boek 'Gedeeld geluk', waarin hij - met ruim 40 jaar ervaring als echtgenoot en predikant - op praktische wijze ingaat op alle aspecten van het huwelijk in het licht van Gods liefde en verbondstrouw. Door deze insteek valt het juiste licht op allerlei praktische zaken. Een goed huwelijk toont wie God is.

De auteur, predikant van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, is ruim veertig jaar getrouwd met Noël. Vanuit die lange ervaring schrijft hij over het huwelijk. Het hoogste doel en de hoogste betekenis van het huwelijk zijn zijns inziens dat 'de verbondenheid en de liefde tussen Christus en zijn kerk worden uitgebeeld'. Vanuit dat doel beschrijft Piper dat het huwelijk Gods werk en zijn weerspiegeling is, stevig gefundeerd in Zijn genade. Het is een levenslange verbintenis, een vergankelijke gave, want in de hemel zal geen huwelijk meer zijn; daar zijn de mensen als de engelen. Uitvoerig staat de auteur stil bij de Bijbelse eigen rol van de man en de vrouw in het huwelijk, besteedt hij aandacht aan het al of niet kinderen krijgen ('dat is geen absolute verplichting') en het ongetrouwd zijn. Aan het begin van elk hoofdstuk staat een citaat uit een werk van Bonhoeffer. 

Persoonlijk vind ik het een geweldig leerzaam en bemoedigend boek dat ik iedere christen, gehuwd of niet gehuwd, aan wil raden om te lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.