21 juni 2013

Van welke kerk ik lid ben?


'Vult u hier dan maar even in van welke kerk u lid bent...van de PKN toch?' Niet zolang geleden werd deze vraag mij weer gesteld. Ik zuchtte, waarom moet ik dat nu wéér invullen op deze manier?

Soms word ik er moe van, heel moe. Altijd moet je maar weer invullen, of wordt er gevraagd, van welke kerk of gemeente je lid bent. Op enquêteformulieren, bij lezersonderzoeken, op websites of wanneer je je aanmeldt voor een tijdschrift, vereniging of Politieke partij.
Wat doet het er eigenlijk toe? Wat heeft het voor meerwaarde om te zeggen dat je lid bent van een baptistengemeente of van een evangeliegemeente? Of dat je lid bent van de PKN? Wat maakt het in wezen uit? Is een baptist dan niet her-vormd en is een ge-re-formeerde dan niet evangelisch? Hoe kun je nu 'hervormd' zijn in je denken zonder hierbij het evangelie te gebruiken?
Het zijn toch allemaal maar 'naampjes' die wij als mensen aan elkaar hebben gegeven? In de Bijbel wordt trouwens niet eens gesproken over een 'lidmaatschap' van een kerk.

Je begrijpt het al.... ik ben erachter gekomen dat het helemaal niets uitmaakt van welke kerk je 'lid' bent.  Het gaat er hier op aarde (en in de hemel al helemaal) niet om bij welke kerk je ingeschreven bent, waar je je handtekening hebt gezet of waar je de bediening uitvoert die God je gegeven heeft. Het gaat erom of je een volgeling van Jezus Christus bent, of je Hem gehoorzaamt en of je een lid bent van Zijn lichaam. En een volgeling van Jezus kun je in elke kerk zijn. Het gaat erom dat je het evangelie verkondigt aan de mensen om je heen, dat je een levende brief van Christus bent en een 'geur' van Christus verspreidt. Christus' gemeente is wereldwijd en doorbreekt alle menselijke grenzen en ook alle kerkmuren die wij hebben gebouwd.

Gelukkig wordt er aan het einde van mijn leven niet gevraagd van welke kerk(en) ik lid ben geweest. Ik denk ook dat het voor God totaal onbelangrijk is en dat het 'Huis met de vele woningen' waar de Bijbel in Johannes 14:2 over spreekt niet op die manier is ingericht.
Ik zie werkelijk uit naar de dag dat alle kerkmuren wegvallen....wat heerlijk moet dat zijn. Dan zijn we echt 'één' en 'samen in de naam van Jezus'....Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt!


17 opmerkingen:

 1. Mooi geschreven, uit mijn hart gegrepen! Wat verlang ik daarnaar! Soms merk je ook wel dat je elkaar weer vinden mag óver de muren heen, aan de voet van het kruis. Dan zie je iets van wat er nog komen gaat!

  Ik denk aan dat lied (met name dan het refrein...), het is een conferentielied:

  Wij hebben de verlossing Joh. De Heer 838

  Wij hebben de verlossing - door Jezus' dierbaar bloed;
  wij hebben de verzoening, - o, welk een kostbaar goed!
  Wij hebben 'n Hogepriester, - Die voor ons bidt en pleit
  wij hebben 'n schone erf'nis, - straks in de eeuwigheid.

  Koor: Eén in de naam van, - Jezus één zin en één gemoed,
  één in 't geloof der Schriften, - één in 't verzoenend Bloed.
  Eén Vader, Die ons liefheeft, - één Zoon, Die stierf aan ’t kruis,
  één Geest, Die leidt door ’t leven, - en straks één Vaderhuis.

  Wij hebben vrede in 't harte, - door Christus onze Heer,
  wij hebben troost in smarte; - Hij sterkt ons telkens weer.
  Wij hebben 'n Goede Herder, - 't Leven en overvloed,
  en als ons einde daar is - schenkt Hij ook stervensmoed.

  Wij hebben ’t Woord dat vast is, - ’t licht dat de nacht doorgloort.
  Wij hebben Zijn belofte; - zalig die ’t leest en hoort,
  Wij weten uit de teek’nen: - Zijn komst is zeer nabij!
  Maar heffen ’t hoofd naar boven; - Zijn komst toch maakt ons vrij.

  Wij hebben nu de toegang - tot Gods genadetroon.
  Wij hebben in’t vooruitzicht - een gouden levenskroon.
  Wij hebben zelfs bij ’t sterven - altijd weer goede moed,
  En hebben Gods verzeek’ring: - alles werkt mee ten goed’.

  Wij wachten Zijn verschijning. – Zien biddend uit naar Hem;
  Wij reizen met elkander – naar ’t nieuw Jeruzalem.
  Wij zingen vol verwachting – ’t blijde “Maranatha”.
  Wij zullen Hem ontmoeten: - amen, Halleluja!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja ik ken dit lied, prachtig Adrianne! Het sluit mooi aan op mijn stukje.

   Verwijderen
 2. Amen! Het is wel een stukje dat liederen oproept;-) Ik moest aan dit lied denken. En dan niet het 'huis' als 'kerkgebouw', maar als de gemeente van Jezus Christus, zoals je dat omschrijft!
  http://www.youtube.com/watch?v=9Bnc5yYDtkQ

  BeantwoordenVerwijderen
 3. We mogen lid zijn van de Gemeente, het Lichaam... Ik ben ook geen lid van een kerk in de zin van administratieve inschrijving, scheelt weer ;)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Een onzin vraag inderdaad, tenzij je iemand in een hokje wil stoppen natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Goed verwoord stukje, Wendy. Ik snap je "frustratie" er in.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Prachtig stuk. Wat maakt het uit van welke kerk je lid bent, God zal die vraag niet stellen als we voor Hem staan. Waarom hechten mensen er dan wel veel waarde aan. Volgens mij zijn er veel belangrijkere dingen om ons mee bezig te houden.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Het gaat er voor mijzelf om dat ik een volgeling van Jezus ben. Met mijn hart, met heel mijn leven. Niks mis mee om dat dat te beleven vanuit een kerk met andere gelovigen. Ik snap je frustratie ook wel. Mij doet het verdriet dat er in de kerk zo weinig meeleven met elkaar is.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wendy ken je deze?

  Van welke kerk bent u?

  Die vraag moet ik nog wel eens horen
  Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren
  Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
  met hervormd kun je alle kanten op gaan!
  En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven,
  Dat is een vrijzinnige manier van geloven.

  Maar toen ik jong was, is mij al geleerd:
  Een goed woord voor hervormd is gereformeerd.
  Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk:
  En doe ik gereformeerd gemeentewerk.
  De kerk is oud! Dat is zonder meer;
  Dus ben ik eigenlijk ook oud-gereformeerd.

  Ik ben christelijk, zo is me geleerd.
  Dus ben ik ook christelijk gereformeerd.
  Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door,
  Dat ik tot een christengemeente behoor.
  Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop
  Dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook.

  Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
  Past Baptistengemeente me ook wel goed.
  In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor
  dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor.
  En omdat het steeds om het Evangelie gaat
  kan Evangelische gemeente ook geen kwaad.

  Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag,
  dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag.
  Tenslotte is het gewoon een klein publiek,
  de kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek.

  Nu weet u bij welke gemeente ik hoor.
  Of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
  U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe!
  Daarom wens ik u van harte toe,
  dat op de vraag: waar hoort u bij? Van wie bent U?
  Uw antwoord zij: Van Christus ben ik!
  Straks en............NU!

  Groetjes Ida

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan , En zijn geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Dus de ander dienen ook als zij een andere "geur" prefereren dan waarin jij gelooft.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Dus de ander dienen (misschien niet het loflied trompetteren, maar door naasteliefde werkelijkheid te maken)

  BeantwoordenVerwijderen

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.