11 april 2012

5 keer vrede door de opstanding van Christus


De kruisiging en opstanding van Jezus Christus resulteerde in vrede. Dat zei John Piper zondag tijdens zijn Paaspreek. Die vrede komt op verschillende manieren tot uitdrukking:

1. Vrede tussen ons en Hem.
"Hij stond na zijn opstanding tussen zijn discipelen als een vriend en helper. Niet als een rechter."

2. Vrede tussen ons en God.
"Daarom zond God Hem. God bewerkstelligt vrede tussen ons en Hem door de straf die Jezus - in plaats van ons - droeg. Nu komt Hij tot ons als een liefhebbende vader."

3. Vrede tussen ons en andere mensen in Christus.
"In Galaten 3 zegt Paulus het zo: 'Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.' Wanneer je vrede hebt met God heb je tegelijkertijd vrede met alle mensen die ook vrede hebben met God."

4. Vrede tussen ons en onze eigen ziel.
"Volgens Hebreeën 9:14 krijgen we door het bloed van Christus een zuiver geweten. 'Hoeveel te meer zal het bloed van Christus Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!' Hoeveel mensen gaan wel niet gebukt onder een vies en vuil geweten?"

5. Vrede met de wereld
"Ja, toen Jezus stierf, deed Hij wat nodig was, zodat op een dag, op Gods tijd, al het kwaad in de duisternis wordt geworpen en de hele schepping vol zal zijn met vrede en gerechtigheid. De opstanding: wat een gebeurtenis."

1 opmerking:

Fijn dat je een reactie achterlaat. Deze wordt eerst gecontroleerd dus het kan even duren voor je hem terugziet onder het bericht.